Anda di halaman 1dari 3

PSVK 3063 Angka Giliran : 2020302340214

Nama : NURULIZZAH HANI BINTI KAMARJAN

Kelas : 3 PISMP PSV 1

BAHAGIAN A

(20 Markah)

1. C 11.D

2.A 12.A

3.A 13.A

4.A 14.B

5.A 15.D

6.A 16.D

7.D 17.C

8.C 18.B

9.A 19.C

10.A 20.C

BAHAGIAN B

(10 markah)

Jawab semua soalan.

1. Anda akan mengajar kraf tradisonal untuk murid-murid sekolah rendah (Tahun 4
hingga 6). Senaraikan DUA perkara yang perlu difikirkan dan disediakan ketika
menghasilkan aktiviti tersebut.

(i) __Perkara pertama yang perlu difikirkan adalah memastikan aktiviti kraf tradisional
tersebut mestilah mematuhi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) serta
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Hal ini adalah bagi memastikan aktiviti
tersebut bersesuaian dengan tahap penguasaan bagi tahun yang diajar

(i) Perkara kedua yang perlu difikirkan dan disediakan adalah alat dan bahan yang akan
digunakan. Alat dan bahan yang akan digunakan mestilah bersesuaian dengan aktiviti
yang akan dijalankan serta tidak membahayakan murid-murid.

_
(Sumber : Raja Baharuddin, 1999)

Gambar 1

9. Berdasarkan Gambar 1 di atas, gambar-gambar yang terdapat dalam hasil kerja ini
terdiri dari potongan gambar dari majalah dan foto yang disusun sebegini rupa untuk
menghasilkan satu hasil kerja yang menarik.

Jelaskan kegiatan tersebut.

A. Teknik montaj

B. Teknik Kolaj

C. Teknik Cetakan

D. Teknik Teknik Tekapan

Hasil kerja yang ditunjukkan dalam gambar 1 adalah berdasarkan teknik montaj.
Teknik montaj merupakan satu aktiviti seni menggambar dengan menggunakan potongan
gambar dari berbagai sumber atau sumber yang sama. Selain itu, teknik montaj juga
melibatkan aktiviti memotong, menampal dan mencantum. Teknik tindihan (kolaj) dan teknik
susunan gambar (mozek) digunakan dalam aktiviti montaj. Hasil cantuman gambar-gambar
tersebut akan menghasilkan satu imej yang baru.

Anda mungkin juga menyukai