Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PAGAR GUNUNG

Jln. Lintas Pagar Gunung – Mulak Desa Tanjung Agung

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS PAGAR GUNUNG
NOMOR : ........./445/PG/2017

TENTANG

JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS PAGAR GUNUNG

KEPALA PUSKESMAS PAGAR GUNUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan


klinis di Puskesmas Pagar gunung, maka perlu dilakukan pengembangan
pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan laborat Puskesmas.
Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan laborat perlu ditentukan
b. jenis - jenis pemeriksaan laborat yang dapat dilaksanakan di Puskesmas
Pagar gunung.
Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan
c. Keputusan Kepala Puskesmas Pagar gunung tentang Jenis – Jenis
Pemeriksaan Laboraturium Puskesmas.

Mengingat : a. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;


b. Keputusan Menteri Kesehatan No.364/MENKES/SK/III/2003 Tentang
Laboratorium Kesehatan;
c. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang
Kebijakan Dasar Puskesmas;
d. Keputusan Menteri Kesehatan No.1674/MENKES/SK/XII/2005 Tentang
Pedoman Jejaring Pelayanan Laborat Kesehatan;
e. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 37 tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.
f. Peraturan Menteri Kesehatan No.657/MENKES/PER/VIII/2009 Tentang
Pengiriman Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan
Informasinya.
g. Peraturan Menteri Kesehatan No.1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang
Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya.

MEMUTUSKAN
MENE KEPUTUSAN KEPALA
TAPK PUSKESMAS PAGAR
AN GUNUNG TENTANG
JENIS – JENIS
PEMERIKSAAN
Pertam LABORATORIUM
a PUSKESMAS
Menentukan jenis – jenis
pemeriksaan laborat yang
Kedua dapat dilaksanakan di
Puskesmas Pagar Gunung
sebagaimana terlampir
dalam keputusan ini.
Keputusan ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan
dalam penetapannya,
maka akan diadakan
pembetulan sebagaimana
mestinya.

Pagar gunung ,
2017
Daftar Lampiran : Surat Keputusan Kepala
KEPALA PUSKESMAS Puskesmas Pagar Gunung
Nomor : / / /2017
PAGAR GUNUNG
Tanggal : 2017

MUHAMMAD
HADORI

JENIS – JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM


PUSKESMAS PAGAR GUNUNG

NO SPESIMEN JENIS PEMERIKSAAN


1 Darah Hematologi:

 Hb Sahli
 Golongan Darah

Kimia Darah:
 Gula Darah
 Cholesterol
 Asam Urat

Parasitologi :
 DDR ( DrikeDrupple )

2 Urin  Test pack


 Urine rutin

3 Sputum  BTA ( Bakteri Tahan Asam)

Pagar Gunung , 2017


KEPALA PUSKESMAS PAGAR GUNUNG

MUHAMMAD HADORI

Anda mungkin juga menyukai