Anda di halaman 1dari 5

<DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION>

<SEMESTER 4 / TAHUN 2021>

<HDPS 3203>

< BAHASA, LITERASI DAN KOMUNIKASI >

NO. MATRIKULASI : <910328085494001>


NO. KAD PENGENALAN : <910328085494>
NO. TELEFON : <0167703280>
E-MEL : <joycetan@oum.edu.my>
Pengenalan
Ibu bapa dan guru lazimnya akan berasa sangat gembira dan bangga apabila anak-
anak mula menunjukkan minat terhadap buku. Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa
minat terhadap buku pada peringkat awal perlulah sentiasa dipupuk supaya minat itu
terus berpanjangan sehingga menjadi kebiasaan. Hal ini kerana sikap terhadap membaca
dalam kalangan kanak-kanak peringkat prasekolah adalah sangat penting dalam
menentukan aktiviti pembacaan mereka seterusnya. Pada peringkat ini kanak-kanak
sangat menyukai aktiviti membaca cerita secara kuat. Maksudnya, mereka suka kalau ibu
bapa, guru-guru, atau sesiapa sahaja membacakan cerita dan mereka mendengar. Pada
masa yang sama, kanak-kanak sebenarnya menyimpan hasrat untuk dapat membaca
seperti yang dilakukan oleh pencerita tersebut. Perbuatan membaca iaitu pergerakan
kepala (mata) dari kiri ke kanan, sangat menarik perhatian kanak-kanak. Mereka seolaholah
tidak sabar untuk menguasai kemahiran ‘ajaib’ tersebut.

Umumnya semasa anak-anak masih kecil, ibu bapa akan duduk bersama anak-anak
dan membacakan buku-buku cerita kepada mereka. Keriangan jelas terbayang di wajah anak
anak yang mendengar cerita, tidak kira dari siapa. Namun, masa yang dihabiskan
bersama anak-anak untuk bercerita akan semakin kurang setiap hari anak semakin
membesar, sehinggalah anak-anak dibiarkan untuk membaca sendiri. Biasanya itulah hal
yang terjadi dalam mana-mana keluarga pun. Namun, dengan perkembangan ilmu, sudah
banyak ibu bapa yang terus-menerus memberikan masa dan perhatian terhadap
pembacaan anak-anak kerana diyakini bahawa peranan merekalah sebenarnya yang akan
mempengaruhi sikap anak-anak terhadap pembacaan apabila mereka besar. Menyedari
pentingnya peranan mereka, banyak ibu bapa yang mula memberikan lebih perhatian dan
belajar cara bercerita dengan lebih sistematik bagi membantu anak-anak memupuk sikap
positif terhadap membaca. Hal ini kerana disedari bahawa sikap positif terhadap
membaca dalam kalangan kanak-kanak peringkat prasekolah adalah sangat penting dalam
menentukan aktiviti pembacaan mereka seterusnya.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran dan


Bahasa Malaysia ( Pra Bestari )
Kelas
Tema/Tajuk Cerita Teladan – Belalang dan Semut
Masa / Tarikh 8.30 – 9.00 pagi
Tempoh 30 minit
Fokus / Tunjang Kreativiti dan bekerjasama
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Pembelajaran i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi dan gaya
penyampaian yang sesuai.
ii. Menyebut dan membaca 4 daripada 5 perkataan diftong dan
vokal berganding. (Cth : menjual, riuh, suami, suatu,
sebuah) (literasi) .
iii. Menyalin 5 perkataan dengan betul
Aktiviti 1. Guru membacakan Cerita Rakyat.
2. Murid menyemak bacaan guru.
3. Murid berbincang mengenai jalan cerita dalam kumpulan.
4. Murid menulis cerita mengikut urutan yang betul dalam
bentuk perenggan.
Akitiviti Literasi
1. Murid mengariskan perkataan vokal berganding
2. Murid mengisi tempat kosong dengan vokal berganding
yang sesuai.
EMK
Bahan Bantu Belajar kad gambar, lembaran kerja
Penilaian Pengajaran Murid bercerita dengan gaya penyampaian yang betul.
dan Pembelajaran
Refleksi

LANGKAH AKTIVITI CATATAN


SET INDUKSI 1. Guru tayangkan lagu BBM
( 3 MINIT ) Semut berkawad Youtube lagu
2. Bersoaljawab dengan https://youtu.be/MpDcosxuyyo
murid

AKTIVITI 1 1. Guru tayangkan rakaman BBM


( 7 MINIT ) cerita Belalang dan semut.. i Youtube -Belalang dan Semut
https://youtu.be/d30Qwd30TXg
2. Guru bersoal jawab dengan https://youtu.be/YLyw9gucjNA
murid tentang isi cerita
yang terdapat dalam
Youtube itu

1. Murid dibahagikan kepada BBM


AKTIVITI 2 2 kumpulan.
( 10 MINIT ) 2. Murid Perdana berbincang Buku cerita - Belalang dan
mengenai jalan cerita Semut
dalam kumpulan.
3. Murid Linus menyebut
watak dalam cerita itu.
4. Wakil kumpulan murid
Perdana membentangkan
cerita di hadapan kelas.
5. Guru membimbing murid.

AKTIVITI 3 Murid Perdana : LEMBARAN KERJA :


( 5 MINIT ) - Menulis ayat dalam buku cerita
1. Murid menulis 5 ayat yang Belalang dan Semut.
terdapat dalam buku cerita ( Perdana )
itu.

Murid Linus:
1. Murid diberi latih tubi - Kad bergambar (Linus)
menyebut dan membaca 5
perkataan .
2. Murid mewarna gambar
belalang dan semut

PENGUKUHAN/PENUTUP 1. Murid diberi latihan BBM


(5 MINIT) pengukuhan mencari - Permainan Bahasa
perkataan berimbuhan
dalam buku cerita itu.
2. Guru membuat rumusan
tajuk dengan meminta
murid menceritakan
semula cerita rakyat
dengan bimbingan guru.

Refleksi:
a) Kekuatan

i) Murid-murid dapat mengenal huruf dan mengeja dengan lebih baik._____

ii) Pengetahuan minda kanak - kanak lebih terbuka terhadap pengajaran dan

pembelajaran yang disampaikan.

b) Kelemahan

Tidak ada kostum persembahan yang sesuai untuk kanak - kanak.________

c) Cadangan penambahbaikan

Kanak - kanak dikenakan mengambil bahagian dalam persembahan ini supaya

pengetahuan minda kanak - kanak lebih terbuka.

Ulasan keseluruhan:

Sesuai dibaca oleh kanak - kanak dan dapat nilai moral yang boleh dipelajari.