Anda di halaman 1dari 10

Proses dan persepsi rangkaian dalam perunding perhubungan awam

ABSTRAK

Salah satu penentu utama kejayaan atau kegagalan syarikat kecil adalah peranan dan
kepentingan hubungan perniagaan dan rangkaian perniagaan. Keahlian perniagaan rangkaian
dapat meningkatkan prestasi firma keusahawanan (Chaston, 2002), membantu dalam
mewujudkan usaha baru (Curran et al. 1993), memperoleh maklumat, dan menyumbang
kepada a meluaskan asas pelanggan (Shaw, 1998). Walau bagaimanapun, penyelidikan
cenderung memberi tumpuan kepada struktur rangkaian dan bukannya pada dimensi
interaksional, dengan proses rangkaian, yang kandungan hubungan rangkaian, dan persepsi
rangkaian sebagai amalan perniagaan sering masih belum diterokai.

Bidang tertentu di mana hubungan perniagaan menjadi pusat adalah bidang


perkhidmatan, dan terutamanya perkhidmatan profesional. Hubungan antara perunding
perkhidmatan professional dan pelanggan mereka muncul dalam sejumlah kajian pada tahun
1980-an dan 1990-an (mis. Barat dan Paliwoda, 1996), namun satu perkhidmatan profesional
kurang mendapat perhatian dari segi penyelidikan hubungan tetapi menyebut pembinaan
hubungan sebagai pusat praktiknya. Ini adalah bidang perhubungan awam, yang berkaitan
dengan menangani hubungan organisasi. Sebagai perkhidmatan profesional yang berkembang
pesat di seluruh dunia yang berperanan dalam pengurusan hubungan pihak berkepentingan,
hubungan masyarakat memerlukan siasatan lebih lanjut.

Kertas kerja ini menggariskan penemuan kajian rintis yang dilakukan sebagai
sebahagian daripada PhD bagaimana pengamal perhubungan awam membina dan
mengekalkan hubungan perniagaan, dan sejauh mana rangkaian menyumbang kepada prestasi
pengamal dan nilai perundingan di syarat memperoleh dan mengekalkan pelanggan. Minat
dalam sektor perhubungan awam berpunca khususnya dari latar belakang pengamal penyelidik
yang bekerja dalam perhubungan awam untuk lebih 12 tahun. Makalah ini memberikan
gambaran ringkas mengenai beberapa bidang sastera, dan mengemukakan tujuan dan
metodologi penyelidikan. Ia diakhiri dengan penemuan - yang memberikan gambaran mengenai
kandungan, gaya dan halangan untuk rangkaian untuk pengamal; konseptualisasi mengenai
rangkaian dalam perundingan; dan pengenalan awal 'jenis' networkers – dan peringkat kajian
seterusnya.
1. Kajian Literatur

Pengurusan Hubungan dan Perhubungan Awam

Membina dan memelihara hubungan sangat penting bagi hubungan masyarakat, dan
memang terletak pada hakikatnya teras amalannya (Ledingham dan Bruning, 2000). Banyak
definisi dan teori umum hubungan menyokong peranannya sebagai membantu
mengembangkan dan mengekalkan saling bergantung hubungan antara organisasi dan
masyarakat strategik dalam persekitaran sosialnya, dan sebagai fungsi 'sempadan jarak' yang
menafsirkan persekitaran dan mewakili organisasi ke persekitaran (mis. Aldrich dan Herker,
1977). Salah satu yang paling jelas definisi hubungan masyarakat diberikan oleh Institut
Perhubungan Awam (IPR): “awam amalan hubungan adalah usaha terancang dan berterusan
untuk menjalin dan mengekalkan muhibah dan persefahaman antara organisasi dan
penerbitannya ”. Perhubungan awam dilihat sebagai mengatur komunikasi dua hala antara
organisasi dan khalayak yang penting untuknya kejayaan. Ini berkaitan dengan menangani
hubungan organisasi, dengan tujuannya adalah mencapai dan mengekalkan kesesuaian dengan
kumpulan sosial yang menyokong organisasi bergantung untuk mencapai misinya.
Pengelompokan ini merangkumi semua pihak berkepentingan organisasi (Moss, 1995) dengan
demikian menjadikan hubungan masyarakat dalam peranan pengurusan hubungan pihak
berkepentingan.

Sesungguhnya, salah satu perspektif paling berpengaruh berkaitan dengan isu orang
ramai hubungan dalam beberapa tahun terakhir adalah manajemen hubungan, dengan
hubungan masyarakat dilihat sebagai: "fungsi pengurusan yang membangun dan memelihara
hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan orang ramai yang bergantung
pada kejayaan atau kegagalannya ”(Cutlip, Center and Broom, 1994: 2). Berdasarkan tinjauan
luas mengenai literatur yang berkaitan dari komunikasi interpersonal dan organisasi, psikologi
sosial dan bidang lain, Broom, Casey dan Ritchey (1997) membina model untuk
mengembangkan teori di sekitar konsep pengurusan hubungan, dengan pengakuan utama
mengenai keperluan untuk mengenal pasti anteseden, konsep, dan akibat hubungan organisasi-
awam. Berdasarkan model ini, Grunig dan Huang (2000) mengikuti kajian Stafford dan Canary
(1991) dan menyesuaikan diri Broom et al. (1997) kategori konsep hubungan - yang
mentakrifkan sifat a hubungan - dengan kategori yang mereka sebut sebagai 'strategi
penyelenggaraan' (Grunig et al., 2000). Mereka menggambarkan 'strategi penyelenggaraan' ini
sebagai strategi yang digunakan organisasi untuk mengekalkannya hubungan mereka. Kajian
Stafford dan Canary (1991) menunjukkan lima dimensi strategi - positif, keterbukaan, jaminan,
rangkaian, dan tugas bersama - yang Grunig dan Huang (2000) berpendapat kelihatan serupa
dengan strategi perhubungan awam. Walaupun tidak secara terang-terangan diterokai, sastera
perhubungan awam dilihat di sini sekurang-kurangnya mengakui potensi peranan untuK
rangkaian. Namun, ini adalah untuk menjaga hubungan antara organisasi dan kunci mereka
publikasi dan bukannya hubungan yang lebih dekat dengan rumah, antara pengamal dengan
mereka pelanggan. Begitu juga, tidak ada pengiktirafan peranan untuk jaringan dari segi
hubungan pemerolehan atau sebagai ‘strategi pemerolehan’, termasuk pemerolehan hubungan
pelanggan. Walaupun aspek rangkaian ini diakui dalam literatur perniagaan kecil, namun belum
ada diakui atau diterokai dalam sastera perhubungan awam.

Oleh itu, sedikit kajian telah dilakukan untuk memahami bagaimana praktisi membina
dan menjaga hubungan mereka, dan khususnya hubungan perniagaan. Ironinya, ini walaupun
hubungan masyarakat menyatakan bahawa hubungan adalah intinya, dan peranan yang
semakin meningkat dan penyebaran hubungan awam dalam membina hubungan dan
komunikasi antara organisasi dan penerbitannya. Industri perhubungan awam UK meningkat
dua kali ganda ukuran sepanjang 15 tahun kebelakangan (Moloney, 2000), dengan
pertumbuhan yang serupa di Australia (Tymson dan Sherman, 1996) dan Amerika Syarikat
(Majlis Perhubungan Awam, 2000). Walaupun sebahagian besar sastera berpusat pada teori
dan praktik perhubungan awam, masih terdapat kekurangan pemahaman hubungan
masyarakat sebagai perniagaan dan pembentukan dan penyelenggaraan perniagaan hubungan
dalam konteks hubungan awam. Begitu juga dengan konsep dan amalan rangkaian dalam
sektor perhubungan awam masih belum diketahui.

Hubungan Perniagaan dan Rangkaian

Banyak perunding perhubungan awam adalah perniagaan kecil yang mesti bertahan sebagai
professional firma perkhidmatan yang beroperasi di pasaran yang kompetitif. Tidak ada
pemahaman yang jelas atau teori ramalan sama ada perniagaan kecil akan dimulakan,
berkembang, berjaya atau gagal, dan a tinjauan literatur perniagaan kecil dan usahawan
mendedahkan pelbagai penentu untuk kejayaan dan pertumbuhan perniagaan bagi perusahaan
kecil dan sederhana (PKS) (mis. Storey, 1994; Perren, 1999; Thompson dan Gray, 1999; Tilley
dan Tonge, 2003). Kejayaan dan pertumbuhansebarang perniagaan bergantung pada pelbagai
faktor keadaan dan kontekstual (Fielden et al., 2000) dan bagaimana gabungan ini (Perren,
1999). Antara faktor ini adalah keperluan utama hubungan perniagaan dan rangkaian, dengan
kesan rangkaian yang dikenal pasti berpengaruh (Aldrich dan Zimmer, 1986; Johannisson,
1988) kedua-duanya sebelum mendirikan perniagaan kecil dan sebagai faktor pertumbuhan
yang berpotensi setelah beroperasi.

Hubungan perniagaan dan kepentingannya telah lama menjadi subjek akademik


penyiasatan. Terdapat banyak bukti mengenai saling bergantung syarikat di banyak pasaran
perniagaan, di mana hubungan syarikat adalah aset penting tanpanya tidak dapat beroperasi
atau wujud (Ford et al., 1998). Hubungan telah dijelaskan dari banyak perspektif berbeza
dalam sastera pemasaran (Holmlund dan Törnroos, 1997), termasuk perihalan antesedennya,
kandungan dan akibatnya atau garis besar aktiviti apa dan pertukaran hubungan merangkumi.
Hubungan didasarkan pada tanggapan bahawa pelakon adalah dihubungkan oleh hubungan
yang wujud di antara mereka. Definisi hubungan yang terdapat dalam interaksi dan pendekatan
rangkaian dalam pemasaran perniagaan melihat hubungan sering dibandingkan dengan
perkahwinan sebagai menentang ‘urusan’ jangka pendek. Ini sesuai dengan Holmlund dan
Törnroos ’ (1997: 305) definisi hubungan sebagai: "proses saling bergantung berterusan
interaksi dan pertukaran antara sekurang-kurangnya dua pelaku dalam konteks rangkaian
perniagaan ”. Semasa banyak kajian mengenai hubungan perniagaan dan asal usul dan
perkembangannya dilakukan di pasaran perindustrian (mis. Frazier et al., 1988), lebih kurang
perhatian telah diberikan ke bidang pemasaran perkhidmatan (Halinen, 1997), dan khususnya
perkhidmatan profesional seperti itu sebagai perunding perhubungan awam.

Penyelidikan awal mengenai peranan rangkaian dalam sektor PKS menerapkan teori
rangkaian sosial, dan mendedahkan bahawa perniagaan kecil menggunakan rangkaian
hubungan peribadi mereka untuk membantu dalam aktiviti seperti penciptaan usaha baru
(Curran et al. 1993). Rangkaian terdiri daripada rangkaian hubungan langsung dan tidak
langsung dari individu ke koleksi orang lain, dengan penyelidikan mengenai rangkaian
keusahawanan tergolong dalam dua kategori utama: rangkaian antara organisasi dan rangkaian
peribadi atau sosial pengusaha. Pembinaan rangkaian peribadi atau sosial berakar pada teori
rangkaian sosial di mana boleh diterima bahawa analisis rangkaian seharusnya pertimbangkan
kedua struktur rangkaian dan sifat interaksi antara rangkaian pelakon (Mitchell, 1973;
Granovetter, 1973; 1985).
Namun, walaupun terdapat banyak penelitian mengenai jaringan dan jaringan, sejumlah
bidang tetap diabaikan dalam penyelidikan rangkaian peribadi. Dua, khususnya, telah dipanggil
kajian lanjutan - proses rangkaian dan kandungan hubungan rangkaian (mis. Aldrich dan
Zimmer, 1986; Blackburn et al., 1990; Joyce et al., 1995). Meneliti interaksi dimensi rangkaian
akan meningkatkan pemahaman tentang proses rangkaian (Mitchell, 1969), dan meneroka
makna yang dihubungkan oleh orang dalam hubungan (Mitchell 1969) dan kualiti hubungan ini
(Ostgaard dan Birley, 1994) akan membantu pemahaman mengenai kandungan hubungan
rangkaian. Makna ini merangkumi persepsi individu, motivasi, harapan, dan hasil penyertaan
rangkaian (Curran et al., 1993). A penghayatan yang mendalam terhadap bidang rangkaian ini
akan meningkatkan pemahaman mengenairangkaian (O'Donnell et al., 2000) dan menjelaskan
peranan hubungan dalam masyarakat teori dan amalan hubungan dan perspektif hubungan
hubungan masyarakat dari segi hubungan pengamal-klien.

2. Kaedah

Tinjauan komprehensif literatur yang berkaitan dengan hubungan masyarakat,


perusahaan kecil, perniagaan hubungan, jaringan dan jaringan membolehkan kerangka dibina,
yang terbentuk latar belakang penyelidikan induktif seterusnya. Rangka kerja ini adalah untuk
mengkaji peranan jaringan dalam perunding perhubungan awam dan sejauh mana ia
menyumbang kelangsungan hidup atau pertumbuhan perundingan. Rangka kerja ini menyusun
tujuan penyelidikan yang: untuk mengkaji kepentingan jaringan ke perunding perhubungan
awam dan sejauh mana rangkaian menambah nilai tegas dari segi pemerolehan dan
pengekalan pelanggan; meneroka proses dan amalan rangkaian pengamal; menentukan
kandungan hubungan rangkaian pengamal, khususnya persepsi dan sikap mereka terhadap
rangkaian; dan mengembangkan kerangka untuk mengelaskan dan menilai hubungan antara
rangkaian dan nilai tegas untuk industri perhubungan awam.

Kajian ini berkaitan dengan proses, persepsi dan sikap hubungan masyarakat
pengamal ke arah rangkaian - untuk mengetahui apa yang mereka lakukan dari segi rangkaian,
mengapa mereka lakukan, apa yang mereka fikirkan, dan bagaimana ia membantu mereka
mengekalkan hubungan perniagaan dan menang dan menjaga pelanggan. Ia berminat dengan
apa maksud rangkaian untuk para praktisi, serta bagaimana dan bagaimana adakah mereka
menggunakannya sebagai bantuan perniagaan. Pendekatan falsafah yang menekankan makna
kandungan mata pelajaran sains sosial telah dicirikan oleh seperti Geertz (1973) dari segi
menekankan sentraliti pentafsiran. Oleh itu, kualitatif kaedah penyelidikan digunakan, kerana ini
membolehkan penyelidik mendekati peserta, menembusi realiti mereka dan mentafsirkan
persepsi mereka. Data dikumpulkan semasa secara mendalam, separuh temu bual berstruktur
dalam perundingan kecil di Manchester, UK dengan tiga hubungan awam pengamal - pemilik-
pengurus, pengurus dan eksekutif, dengan wawancara kedua dengan transkrip lengkap untuk
memastikan ketekalan.

Transkrip dianalisis menggunakan pendekatan ‘analisis templat’ (Miles dan Huberman,


1984; King, 1998) dan dua instrumen penyelidikan tambahan melengkapkan temu ramah.
Dengan yang pertama, orang yang ditemu ramah melengkapkan 'peta' rangkaian yang
menggambarkan yang pertama, kedua dan dalam beberapa kes, tahap ketiga kenalan dalam
rangkaian peribadi mereka untuk membolehkannya menerangkan secara lebih mendalam
hubungan rangkaian mereka dan bagaimana mereka membantu mereka dari segi pekerjaan
mereka dan menambah nilai perundingan. Teknik kedua yang digunakan adalah grid repertory,
berdasarkan pada Personal Construct Theory of Kelly (1955) yang memberikan pemahaman
yang lebih mendalam mengenai persepsi dan sikap pengamal terhadap rangkaian sebagai
latihan dan konstruk mereka gunakan untuk memahami dan mengurus dunia mereka
(Easterby-Smith et al. 2002).

3. Dapatan dan Perbincangan

Hasil kajian awal menunjukkan sejumlah tema utama yang timbul dari data, peta
rangkaian dan grid repertori. Ini diringkaskan dalam Jadual 1. Penemuan ini dinyatakan aspek
penting bagi pembentukan dan pemeliharaan hubungan perniagaan para pengamal dan boleh
dikelompokkan ke dalam tema berikut sebelum dipertimbangkan secara ringkas di bawah: isi
rangkaian dan hubungan rangkaian pengamal; gaya jaringan dalam perhubungan awam
perunding; dan halangan untuk rangkaian yang dialami oleh pengamal.

Kandungan Hubungan Rangkaian dan Rangkaian Pengamal

Isi hubungan rangkaian dapat didekati dengan meneroka makna yang dilampirkan orang
kepada hubungan (Mitchell 1969) dan kualiti hubungan ini (Ostgaard dan Birley, 1994). Makna
dan kualiti ini merangkumi empat aspek (Curran et al., 1993) – yang persepsi individu, motivasi
dan jangkaan penyertaan rangkaian dan hasil penyertaan rangkaian. Dari segi persepsi
pengamal mengenai rangkaian, ini muncul sebagai negatif terutamanya terhadap rangkaian
tradisional dan tradisional. Pandangan yang sangat kuat dikemukakan mengenai alasan untuk
tidak membuat rangkaian dan setiap pengamal menyatakan rasa tidak senang secara peribadi
rangkaian sebagai aktiviti yang mereka harus keluar dan 'lakukan'. Keengganan dan
kekurangan ini kecenderungan untuk membuat jaringan sering bertentangan dengan
kepercayaan pengamal yang menyatakan bahawa rangkaian adalah 'kaedah yang baik' untuk
membina hubungan, 'mengenal' orang dan 'mendapatkan hasil'.

Pengamal menunjukkan motivasi yang berbeza dalam membuat rangkaian dengan


dua perkara utama mereka kumpulan rangkaian - pelanggan dan media. Dengan pelanggan,
motivasi adalah untuk 'menjaga mereka tetap manis' dan memimpin mereka kepada bakal
pelanggan; dengan kenalan media, itu adalah untuk memastikan media memandang baik
bahan yang dihantar bagi pihak pelanggan, yang menyebabkan penggunaan bahan tersebut
dan membantu kepuasan dan pengekalan pelanggan. Dari segi jangkaan rangkaian, ini agak
rendah dan mencerminkan pendapat pengamal yang rendah mengenai rangkaian sebagai
perniagaan alat atau penggunaan masa yang cekap. Namun, ketika mereka
mempertimbangkan untuk menggunakan e-mel dan menelefon sebagai alat rangkaian,
pengamal menyatakan lebih yakin untuk menggunakannya untuk mencapai hasil, kerjasama
dan maklum balas dari kedua-dua media dan pelanggan. Dari segi hasil mereka kenalan
rangkaian, pengamal membolehkan rangkaian untuk mengekalkan dan memperoleh pelanggan.
Dengan syarat pengekalan pelanggan, tiga kumpulan kenalan peribadi muncul sebagai penting
- pelanggan, rakan sekerja dan ahli keluarga - dengan pengurus pemilik terutama
menggunakan ahli keluarga untuk membantu mengekalkan pelanggan melalui pencarian
nasihat, mendapatkan idea dan sokongan perniagaan dan emosi. Dari segi pemerolehan
pelanggan, pelanggan dan media adalah peribadi yang paling penting kenalan. Di sini,
pengamal berkomunikasi dengan pelanggan untuk mendapatkan perkenalan dengan potensi
lain pelanggan - dengan peranan 'broker' diserlahkan di mana pelanggan utama mencadangkan
prospek kepada perundingan atau pengenalan - dan jaringan dengan media untuk
mendapatkan liputan akhbar, yang membawa kepada rujukan pelanggan dari wartawan. Walau
bagaimanapun, pengamal melihat ini sebagai hasil sampingan yang baik daripada hubungan
mereka dan bukannya hasil yang dirancang.

Gaya Rangkaian dalam Perunding Perhubungan Awam


Sejumlah tema utama yang muncul dari penemuan dikumpulkan bersama di sini sebagai 'gaya'
rangkaian. Ini adalah komponen rangkaian (kumpulan), kepelbagaian; arah (usaha) dan
kaedah. Menggunakan model Granovetter (1973) mengenai kekuatan kenalan dalam rangkaian
peribadi, di mana kenalan ditentukan sebagai 'hubungan yang kuat', 'hubungan yang lemah'
atau 'Hubungan dengan orang asing', pelanggan dan media muncul sebagai kumpulan terkuat
yang dengannya pengamal rangkaian paling banyak. Namun, jelas terdapat tahap rangkaian
yang berbeza kenalan untuk setiap pengamal. Pengamal yang paling senior mempunyai yang
lebih besar dan lebih pelbagai rangkaian peribadi, dengan pengurus pemilik wanita
menjalankan rangkaian paling banyak aktiviti. Sebab-sebab ini mungkin merangkumi latar
belakang senioriti, jantina atau keusahawanan dan faktor-faktor seperti penentu
kecenderungan rangkaian mungkin muncul dalam kajian yang lebih besar.

Kepelbagaian hubungan yang kuat dalam rangkaian peribadi setiap pengamal juga
berbeza, dengan kepelbagaian terbesar yang terdapat dalam rangkaian pemilik-pengurus /
pengarah, yang termasuk rakan sekerja, keluarga, rakan, media dan pelanggan, sementara
eksekutif paling kurang membangun rangkaian. Dari segi arah aktiviti rangkaian mereka,
pengamal diperuntukkan sama pentingnya untuk kedua-dua pelanggan dan media, tetapi dari
segi usaha mereka terutama berkomunikasi dengan media untuk mencapai tugas mereka untuk
pelanggan. Arah aktiviti rangkaian mereka juga banyak dikhaskan untuk hubungan ‘hubungan
utama’ pengamal di kedua-dua pelanggan organisasi dan media, satu kepentingan yang
menyokong peranan utama hubungan perspektif dalam sastera perhubungan awam dari segi
pembinaan hubungan dan pengurusan (Ledingham dan Bruning, 2000). Dari segi kaedah
rangkaian, pengamal lebih suka aktiviti yang berbeza untuk kumpulan tertentu - menelefon
dengan pelanggan, dan e-mel dengan media. Walaupun perjumpaan disebut sebagai kaedah
hubungan pilihan, ini tidak dilakukan di berlatih. Bersosialisasi dan pertemuan dengan
pelanggan dan media yang dirancang jarang terjadi dikaitkan dengan keengganan pengamal
untuk bersosial dan rangkaian.

Halangan untuk Rangkaian

Tema lebih lanjut yang timbul dalam wawancara yang tidak muncul dalam pelbagai
tinjauan literatur halangan berkaitan rangkaian. Kawasan ini sebahagian besarnya masih belum
diterokai, terutama di perkhidmatan profesional dan konteks perhubungan awam. Dalam kajian
ini, tiga sebab berulang, persepsi atau sikap muncul yang dikemukakan oleh para praktisi untuk
menjelaskan mengapa mereka percaya bahawa mereka melakukan sedikit atau tidak ada
rangkaian. Ini adalah: persepsi negatif terhadap rangkaian; kurang keyakinan; dan kekurangan
pengalaman dan pengetahuan pelanggan. Sekali lagi, kawasan ini memerlukan penerokaan
yang lebih mendalam untuk meningkatkan pemahaman mengenai amalan rangkaian pengamal
dan persepsi, dan penemuan lebih lanjut diharapkan dalam kajian yang lebih besar

4. Konseptualisasi

Hasil kajian rintis diringkaskan di atas juga dapat dikonsepkan untuk dicerminkan proses
rangkaian dalam perundingan diterokai (lihat Rajah 1 dan 2). Ini konsep awal adalah langkah
pertama ke arah memahami bagaimana rangkaian dilakukan dalam hubungan masyarakat
perunding, peranan peranan dalam menyumbang untuk menang dan mengekalkan pelanggan,
bagaimana pengamal melihat rangkaian dan apa maksudnya bagi mereka. Konseptualisasi ini
menggunakan data yang dikumpulkan semasa wawancara dan juga dari peta rangkaian yang
dilukis oleh setiap pengamal. Konsep ini mengenal pasti tiga 'tahap' rangkaian yang pengamal
kelihatan mengikuti - rangkaian junior, rangkaian dewasa dan rangkaian matang. Sesuai
dengan tema yang dikenal pasti dalam penemuan, setiap tahap jaringan disajikan dengan
sebutan kandungan, gaya dan halangan rangkaian. Sekali lagi, konsep ini diterokai dengan
lebih mendalam lagi belajar dengan sebilangan besar pengamal dan perunding perhubungan
awam.

5. Kesimpulannya

Kajian rintis penerokaan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang peranan yang
dimainkan oleh rangkaian kelangsungan dan pertumbuhan perunding perhubungan awam, dan
khususnya kesan daripada rangkaian mengenai pengekalan dan pemerolehan pelanggan -
bidang aktiviti perhubungan awam yang telah mendapat sedikit perhatian dalam literatur
perniagaan kecil, jaringan atau hubungan masyarakat. A sejumlah jurang dalam pelbagai
sastera telah dikenal pasti dan kerangka penerokaan dirangka yang memaklumkan kajian rintis.
Hasil kajian menunjukkan beberapa tema utama yang ada telah dikelompokkan di bawah tajuk
kandungan, gaya dan halangan rangkaian. A konseptualisasi rangkaian dalam perunding
perhubungan awam telah dikemukakan dari segi dari tiga peringkat rangkaian - junior, dewasa
dan matang - yang kelihatan mewakili tahap amalan rangkaian pengamal. Kajian yang lebih
besar sedang dijalankan adalah meneroka tema-tema utama ini dan sejauh mana 'konsep tiga
peringkat' wujud dalam perunding perhubungan awam tambahan.

Sumbangan kajian akhir akan berada di beberapa peringkat. Ia akan menyediakan


memahami bahawa pada masa ini kekurangan hubungan rangkaian pengamal perhubungan
awam, dan khususnya bagaimana rangkaian menyumbang kepada nilai perundingan
perhubungan awam dari segi memenangi dan menjaga pelanggan. Penghargaan yang lebih
mendalam mengenai bidang kandungan di konteks yang berbeza juga akan meningkatkan
pemahaman mengenai proses rangkaian (O'Donnell et al., 2000) dan teori lebih lanjut dalam
bidang ini. Penerokaan gaya rangkaian akan memberikan gambaran yang lebih mendalam
mengenai amalan rangkaian praktisi. Kajian itu juga akan mengemukakan teori mengenai
perspektif hubungan hubungan masyarakat, khususnya peranan rangkaian sebagai 'strategi
pemerolehan' untuk hubungan perniagaan dan kepentingan 'Hubungan hubungan utama'.
Sumbangan selanjutnya adalah memberi gambaran mengenai halangan ke rangkaian yang
mungkin dialami oleh pengamal. Dan akhirnya, diharapkan kajian akhir penemuan akan
mempunyai implikasi pengurusan kerana dapat membantu memberi nasihat kepada orang
ramai pengamal hubungan dan pemilik-pengurus perunding dalam usaha mereka memperoleh
dan mengekalkan pelanggan, dan menyumbang kepada kelangsungan hidup dan perundingan

Anda mungkin juga menyukai