Perhatian! Anda boleh menyebarkan laporan GRATIS ini kepada siapa pun yang membutuhkan.

Bahkan, silahkan bagikan cuma-cuma kepada sebanyak mungkin orang!
Namun Anda tidak boleh menjual laporan ini dengan harga berapa pun. Laporan ini selamanya GRATIS dari www.TipsBayi.com Jika Anda membayar untuk mendapatkan laporan ini, berarti Anda telah tertipu

Daftar Isi
Transliterasi Tips Memilih Nama Bayi Nama yang Mengandung Asmaa-ul Husna Nama Para Nabi dan Rasul Nama Khulafaa-ur Raasyidiin Nama 10 Sahabat Nabi SAW yang Dijamin Surga Nama Para Isteri Nabi SAW Nama Putra Putri Nabi SAW Nama untuk Bayi Laki-laki Nama untuk Bayi Perempuan Nama Paduan – Bisa untuk Laki-laki ataupun Perempuan 3 4 5 8 8

8 9 9 10 19

27

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

2

Transliterasi
[ ] a e ‫ج‬ m q u w y { } ‚ † Š ‘ Ž • – š ž ¢ © ª ® µ ½ · Æ ¾ -

a b t ts j ĥ kh d dz r z s sy sh dh

th zh ‘a gh f q k l m n w h a y

– mati

Æ mati

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

3

Tips Memilih Nama Bayi
Sebaik-baik nama adalah ‘Abdullah dan ‘Abdurrahman (Al-Hadits) Nama yang paling sesuai adalah Ĥarits dan Hammam (Al-Hadits) Nama yang paling buruk adalah Ĥarb dan Murrah (Al-Hadits) Dilarang menggunakan nama Barrah (Al-Hadits) Dilarang menggunakan nama-nama yang berarti buruk Dilarang menggunakan nama sesembahan selain Allah, seperti ‘Abdul Ka’bah, dll Dilarang menggunakan Asmaa-ul Husnaa jika tidak memakai ‘Abdu di depannya Dilarang menggunakan nama-nama malaikat Dilarang menggunakan nama-nama menyerupai orangorang di luar Islam Dianjurkan tidak menggunakan nama-nama yang terlalu panjang. Kebanyakan nama-nama bayi di zaman Nabi SAW hanya terdiri dari 1 kata saja Karena nama bayi Islam dalam bahasa Arab, dianjurkan untuk memilih nama yang mengandung huruf-huruf Arab yang mudah diucapkan oleh lisan Indonesia secara benar, sehingga tidak merubah arti nama tersebut ☺

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

4

Nama yang Mengandung Asmaa-ul Husnaa
(Nama-nama Allah yang Indah)
Tambahkan ‘Abdu di depan setiap nama Allah yang indah ini: Allah contoh= ‘Abdullah Ar Raĥmaan contoh = ‘Abdurraĥmaan Ar Raĥiim Al Malik Al Qudduus As Salaam Al Mu-min Al Muhaimin Al ‘Aziiz Al Jabbaar Al Mutakabbir Al Khaaliq Al BaariAl Mushawwir Al Ghaffaar Al Qahhaar Al Wahhaab Ar Razzaaq Al Fattaaĥ Al ‘Aliim Al Qaabidh Al Baasith Al Khaafidh Ar Raafi’ Al Mu’izz Al Mudzill As Samii’ Al Bashiir Al Ĥakam Al ‘Adl Al Lathiif Al Khabiir = Yang Maha Penyayang = Yang Merajai = Yang Maha Suci = Yang Memberi Keselamatan = Yang Memberi Keamanan = Yang Maha Memelihara = Yang Maha Gagah Perkasa = Yang Maha Perkasa = Yang Memiliki Kebesaran = Yang Maha Mencipta = Yang Maha Mengadakan = Yang Maha Memberi Bentuk = Yang Maha Pengampun = Yang Maha Mengalahkan = Yang Maha Memberi = Yang Maha Memberi Rizki = Yang Maha Pembuka Pintu Rahmat = Yang Maha Mengetahui = Yang Maha Menyempitkan Rizki = Yang Maha Melapangkan Rizki = Yang Merendahkan Derajat = Yang Meninggikan Derajat = Yang Memuliakan = Yang Menghinakan = Yang Maha Mendengar = Yang Maha Melihat = Yang Menetapkan Hukum = Yang Maha Adil = Yang Maha Penyantun = Yang Maha Waspada
5

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

Al Ĥaliim Al ‘Azhiim Al Ghafuur Asy Syakuur Al ‘Aliyy Al Kabiir Al Ĥafiizh Al Muqiit Al Ĥasiib Al Jaliil Al Kariim Ar Raqiib Al Mujiib Al Waasi’ Al Ĥakiim Al Waduud Al Majiid Al Baa’its Asy Syahiid Al Haqq Al Wakiil Al Qawiyy Al Matiin Al Waliyy Al Hamiid Al Muĥshiyy Al MubdiAl Mu’iid Al Muĥyi Al Mumiit Al Ĥayy Al Qayyuum Al Waajid Al Maajid Al Waaĥid Ash Shamad Al Qaadir Al Muqtadir Al Mu-akhkhir Al Muqaddim Al Awwal Al Aakhir Azh Zhaahiir

= Yang Maha Penyabar = Yang Maha Agung = Yang Maha Pengampun = Yang Maha Mensyukuri = Yang Maha Tinggi = Yang Maha Besar = Yang Maha Memelihara = Yang Memberi Makan = Yang Maha Menghitung = Yang Maha Mempunyai Kebesaran = Yang Maha Mulia = Yang Maha Mengawasi = Yang Maha Mengabulkan = Yang Maha Luas = Yang Maha Bijaksana = Yang Maha Mengasihi = Yang Maha Mulia = Yang Maha Membangkitkan = Yang Maha Menyaksikan = Yang Maha Benar = Yang Maha Mengurusi = Yang Maha Kuat = Yang Maha Kokoh = Yang Maha Melindungi = Yang Maha Terpuji = Yang Maha Menghitung = Yang Maha Memulai = Yang Maha Mengembalikan = Yang Maha Menghidupkan = Yang Maha Mematikan = Yang Maha Hidup = Yang Maha Berdiri Sendiri = Yang Maha Menemukan = Yang Memiliki Kemuliaan = Yang Maha Esa = Yang Menjadi Tempat Bergantung = Yang Maha Kuasa = Yang Sangat Berkuasa = Yang Mengakhiri = Yang Mendahului = Yang Maha Awal = Yang Maha Akhir = Yang Zhahir Kekuasaannya
6

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

Al Baathin Al Waalii Al Muta’aalii Al Barr At Tawwaab Al Muntaqiim Al ‘Afuww Ar Ra-uuf Maalikul Mulk Dzul Jalaali wal Ikraam Al Muqsith Al Jaami’ Al Ghaniyy Al Mughnii Al Maani’ Adh Dhaarr An Naafi’ An Nuur Al Haadii Al Badii’ Al Baaqii Al Waarits Ar Rasyiid Ash Shabuur

= Yang Tidak Terlihat Dzat-Nya = Yang Menguasai = Yang Maha Tinggi = Yang Maha Baik = Yang Maha Menerima Taubat = Yang Memberi Siksaan = Yang Maha Pemaaf = Yang Maha Belas Kasih = Yang Memiliki Kerajaan = Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan = Yang Maha Adil = Yang Maha Mengumpulkan = Yang Maha Kaya = Yang Memberi Kekayaan = Yang Maha Menahan = Yang Maha Membuat Bahaya = Yang Maha Memberi Manfaat = Yang Maha Menjadikan Cahaya = Yang Maha Memberi Petunjuk = Yang Maha Menciptakan = Yang Maha Kekal = Yang Maha Kekal Abadi = Yang Maha Pandai = Yang Maha Penyabar

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

7

Nama Para Nabi dan Rasul
Aadam Idriis Nuuĥ Huud Shaaliĥ Ibraahiim Luuth Ismaa’iil Isĥaaq Ya’quub Yuusuf Syu’aib Muusaa Haaruun Dzulkifli Daawuud Sulaimaan Ilyaas Ilyasa’ Yuunus Zakariyya Yaĥya ‘Iisaa Muĥammad

Nama Khulafaa-ur Raasyidiin
Abu Bakar Ash Shiddiiq ‘Umar bin Khaththaab ‘Utsmaan bin ‘Affaan ‘Aliyy bin Abii Thaalib

Nama 10 Sahabat Nabi SAW yang Dijamin Surga
Abu Bakar Ash Shiddiiq ‘Umar bin Khaththaab ‘Utsmaan bin ‘Affaan ‘Aliyy bin Abii Thaalib Sa’ad bin Zaid Abu ‘Ubaidah bin Jarrah Sa’ad bin Abi Waqqaash ‘Abdurraĥmaan bin ‘Auf Zubair bin Awwaam Thalĥah bin ‘Ubaidillah
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

8

Nama Para Isteri Nabi SAW
Khadiijah Saudah ‘Aa-isyah Ĥafshah Zainab binti Khuzaimah Ummu Salamah Zainab binti Jaĥsy Juwairiyyah Shafiyyah Ummu Ĥabiibah Maariyyah Al Qibthiyyah Maimuunah

Nama Putra Putri Nabi SAW
Al Qaasim ‘Abdullah Ibraahiim Zainab Ruqayyah Ummu Kultsuum Faathimah

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

9

Nama untuk Bayi Laki-laki

‫أ‬
Adiib Asmar Asyam Amiir Anwar Aniis Ayaad Usaamah Asad Amiin Arkaan As’ad Akram Aliif Imaam Aĥmad Ariib = penulis, sastrawan = berkulit coklat, tombak = pemimpin yang mulia, tinggi = penguasa = memiliki banyak cahaya = ramah = dapat menguatkan, kokoh = singa = binatang buas yang disegani = dapat dipercaya = kemuliaan, tiang penyangga = orang yang berbahagia = yang memiliki kemuliaan = lemah lembut = pemimpin, teladan = terpuji = yang memiliki pengetahuan

‫ب‬
Baadii Baaqir Baĥr Badriy Basyiir Burhaan Basmaan Baasil Baahir Badraan Bilaal = yang terlihat nyata, gurun yang tenang = memiliki kedalaman ilmu = lautan, genangan air yang banyak = hujan yang turun sebelum musimnya = pemberi kabar gembira = penjelasan = banyak tersenyum = sangat pemberani, singa = yang bersinar = dua bulan purnama = air atau susu yang membasahi tenggorokan

‫ت‬
Taamir Tamiim Tauĥiid Taufiiq = banyak rizki dan kebaikan = yang memiliki penciptaan sempurna = mengesakan Allah = keberhasilan
10

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

Taqiy Taĥsiin

= yang bertaqwa = perbaikan

‫ث‬
Tsaabit Tsaamir Tsamiin Tsaqiif Tsaaqib = kokoh = yang berbuah = mahal = sangat pandai = cerdas

‫ج‬
Jaabir Jaasim Jariir Ja’far Jaliil Jauhar Jalaal Jamiil Jaasir = pembaharu yang agung = tinggi besar = tali pengikat unta, nama penyair terkenal = sungai, unta betina yang banyak susunya = memiliki kekuasaan yang besar = batu mulia = orang besar yang dihormati = tampan dan gagah = pemberani

‫ح‬
Ĥaatim Ĥaarits Ĥaafizh Ĥaamid Ĥibbaan Ĥajjaaj Ĥasan Ĥusain Ĥakam Ĥakiim Ĥaliim Ĥamdaan Ĥumaid Ĥaniif Ĥaazim Ĥabiib Ĥasiib Ĥafiizh Ĥaidar = hakim yang diserahi = yang membajak tanah, singa = yang memelihara = yang bersyukur = yang dikasihi = yang memiliki hujjah yang kuat = baik rupa dan akhlaqnya = sangat baik = hakim yang bijaksana = pandai dan memiliki pendapat yang kuat = lembut, sabar = yang banyak pujian = diminutif dari Aĥmad = yang lurus = berkemauan keras = yang terkasihi = pemberi, pembuat perhitungan = orang yang terjaga = pemberani
11

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

Ĥusaam Ĥilmiy

= pedang yang tajam = penyabar, pemurah

‫خ‬
Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khaliil = kekasih, sahabat yang dipercaya Khaalid = tetap di tempatnya, kekal Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Khaththaab= banyak bicaranya Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khalaf = pengganti Khaalish = murni, bersih Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khaazin = yang memiliki simpanan

‫د‬
Daariy Daaniy Daffaa’ Daaris Daliil = pandai, bijaksana = dekat = banyak memiliki pertahanan diri = orang yang belajar = pemberi petunjuk kepada sesuatu

‫ذ‬
Dzakwaan Dzulfaqar Dzakiyy Dzakiir Dzahab = sangat cerdas = tulang sulbi, nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib = cerdas, pandai = baik dan kuat ingatannya = emas

‫ر‬
Raa-id Raa-if Raafi’ Raamiy Rajab Ramziy Ruwaid Raiĥaan Rasyiid Raaghiib = perintis, pasukan perang terdepan = sangat penyayang = kilauan halilintar = bintang, orang yang memanah = pengagungan = yang dapat disimbolkan = lembut = rizki, bunga = yang mendapat atau memberi petunjuk = orang yang berkehendak, mencintai
12

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

Raakaan Raamiz Raziin Raatib

= kemuliaan = mengisyaratkan pada sesuatu = orang yang tenang, teguh = permanen

‫ز‬
Zaahid Zaahir Zahraan Zuhair Zaid Zakiyy Zaahiy = tidak mencintai keduniaan = bercahaya = berkilau = wajah yang berseri-seri = tambahan banyak = suci, bersih = wajah yang elok

‫س‬
Saabiq Saajid Saalim Saamiy Saliim Salmaan Sa’iid Sayyaaf Sayyid Siraaj Suruur Saa-id = lebih dulu dari yang lain = orang yang bersujud kepada Allah = orang yang selamat = berperawakan tinggi = terhindar dari bahaya = yang selamat = yang berbahagia = pejuang = pemuka = pelita = kegembiraan = pemimpin

‫ش‬
Syariif Syihaab Syahiid Syaakir Syuraiĥ Syafiiq Syakiib Syaddaad = orang terhormat = meteor, cahaya api = saksi, yang terbunuh di jalan Allah = orang yang bersyukur = lapang dada = sangat lemah lembut = yang memberi balasan kebaikan = kuat, sangat pemberani

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

13

‫ص‬
Shaadiq Shaarim Shafwaan Shaa-ib Shaabir Shaaliĥ Shiddiiq Shafiyy Shaamid = yang benar dalam ucapan = tajam = jenih, cerah = yang benar = yang sabar = lurus dan benar = selalu membenarkan = murni = tegar

‫ض‬
Dhaawiy = bercahaya Dhaĥĥaak = banyak tersenyum

‫ط‬
Thaariq Thaalib Thaahir Thayyib Thariif = bintang pagi, baru = yang mencari, murid = suci, mulia = baik, enak, wangi = ajaib, jarang yang sama

‫ظ‬
Zhaafir Zhariif Zhahiir Zhaahir Zhafar = yang menang = cerdik = penolong = nyata = kemenangan

‫ع‬
‘Aabid ‘Aadil ‘Aarif ‘Aashim ‘Aaqil ‘Aamir ‘Utbah ‘Atiiq ‘Adnaan = orang yang beribadah = adil = yang sabar dan mengetahui = penjaga yang tulus = orang yang paham, berakal = orang yang menetap = lika liku lembah = mulia, baik = yang menetap di suatu tempat

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

14

‘Adiy ‘Aziiz ‘Afiif ‘Aliyy ‘Ubaadah ‘Athaa ‘Ayyaasy ‘Alwaan ‘Ammaar ‘Amruu ‘Abbaas ‘Azzaam

= sekumpulan orang yang siap berperang = yang perkasa, kuat = yang terjaga dari kehinaan = mulia, perkasa = banyak beribadah = rizki, kebaikan = panjang umur = tinggi = kuat imannya, baik pujiannya, lemah lembut = kehidupan, agama = singa = berkemauan kuat

‫غ‬
Ghaaziy Ghaamid Ghaalib Ghaaliy = pejuang = yang memasukkan pedang ke sarungnya = orang yang menang = mahal

‫ف‬
Fu-aad Faa-iq Faaris Farĥaan Fariid Fadhiil Faishal Faatiĥ Faaruuq Farraas Fawwaaz Fahd Fauzaan Fathiin = hati = istimewa, menonjol = penunggang kuda, pandai = gembira = unik, tiada bandingan, mutiara yang sangat berharga = yang utama, berbudi = pemimpin, pemisah antara hak dan batil = penakluk = pemisah antara hak dan batil = tajam pikirannya = banyak memiliki keberuntungan = macan kumbang = keberuntungan = cerdas

‫ق‬
Qaasim Qudamah Qais Qaabuus Quthb = pemberi imbalan = lama = tinggi hati dan kuat = gagah, tampan dan berkulit halus = pemimpin
15

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

‫ك‬
Kaatib Kaamil Kariim Kan’aan Kanz Kinaan Kaasib Katsiir = penulis = memiliki sifat-sifat sempurna = murah hati, mulia = yang mengumpulkan = harta simpanan = tempat menyimpan anak panah = yang beruntung = banyak

‫ل‬
Labiib Lathiif Luqmaan Laabid = berakal, cerdik = lembut = jalan terang = singa

‫م‬
Maazin = wajah yang berseri Maalik = pelindung, penanggung jawab Ma-muun = yang dipercaya Mubaarak = diberkahi Mutawakkil = tunduk dan tawakal kepada Allah Mujaahid = pejuang Majiid = mulia Maĥbuub = yang dicintai dan disenangi Maĥfuuzh = terpelihara Maĥmuud = terpuji Murraan = lembut Maajid = terhormat Mukhtaar = pilihan Marjaan = butiran mutiara Mursyid = pemberi petunjuk Muzhaffar = yang dapat memenuhi kebutuhannya Ma’ruuf = terkenal, kebaikan Mahdiy = yang mendapat hidayah Maimun = yang mendapatkan berkah Muraad = kehendak, maksud Murtadhaa = yang diridhai Marwaan = batu yang sangat keras Mas’uud = yang beruntung, diberi kesenangan
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

16

Mushliĥ Mu’aadz Mufiid Miqdaad Mumtaaz Munjid Mundzir Muniir Muhanaa Mahiib Muyassar

= yang melakukan perbaikan = orang yang terlindungi = yang memberi manfaat kepada oang lain = yang sering menghadang perbuatan buruk = istimewa = penolong = pemberi peringatan = bercahaya = tenang, damai = orang yang karismatik = yang dimudahkan

‫ن‬
Naajiy Naayif Nabiil Nadiim Nafiis Nawwaaf Naufal Najiib Naashir Naafi’ Nashr Na’iim Naadir = yang terbebas dari keburukan = tinggi = terhormat, punya kelebihan = pendamping = berharga, menjadi rebutan = unggul = pemuda tampan = mulia = suka menolong = yang memberi manfaat = pertolongan = yang berbahagia = berharga, jarang ada

Haadii Haasyim HaaniHumaam Hisyaam Hilaal

= yang memberi petunjuk = orang yang tampil di depan = yang menyenangkan = pemberani, ambisius = kedermawanan = bulan sabit

‫و‬
Waĥiid Waduud Waliy Waliid Wahiib = satu-satunya = penuh kasih sayang = penolong = bayi, anak kecil = yang dianugerahi
17

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

‫ي‬
Yaasir Yaafi’ Yaziid Yassar = mudah = terhormat = pertumbuhan = banyak kemudahan

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

18

Nama untuk Bayi Perempuan

‫أ‬
Ariiĥ Izdihaar Ulfah Atsiilah Arwaa AsmaaAasiyah Alfiyah Afnaan Aanisah Aniisah Iinaas Aaminah Amiinah Amiirah Ariij = bau yang sedap = kesuksesan = keramahtamahan = memiliki keturunan baik = pemandangan yang menawan = nama-nama = ahli dalam pengobatan = memiliki sifat ribuan = dahan = gadis yang baik jiwanya = lemah lembut = baik hati = berwibawa, dapat dipercaya = dapat dipercaya = pemimpin = bau yang sedap

‫ب‬
Bahiirah Baahirah Balqiis Badriyah = wanita yang terhormat = cahaya terang benderang = ratu negeri Saba= seperti bulan purnama

‫ت‬
Taqiyyah Tamiimah Tabriiz TaimaaTuĥfah = yang bertakwa = perlindungan, penciptaan yang sempurna = lebih unggul = padang sahara = yang sangat berharga

‫ث‬
Tsurayaa = bintang, kumpulan planet Tsamarah = buah

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

19

‫ج‬
Jauharah Jiilaan JaidaaJaliilah Jamiilah Jinaan Jumaanah JauzaaJaa-izah = mutiara = pilihan terbaik = leher yang jenjang = mulia = cantik = taman-taman = butir mutiara berukuran besar = bintang = hadiah

‫ح‬
Ĥumnah Ĥasanah ĤauraaĤaazimah Ĥaafizhah Ĥaamidah Ĥaaniyah Ĥabiibah ĤasnaaĤuuriyah Ĥusnaa Ĥulwah Ĥaliimah Ĥamdah Ĥamiidah Ĥawwaa= kemudahan = kebaikan = wanita berkulit putih bermata hitam = yang memiliki keteguhan hati = pemelihara = yang memuji, bersyukur = lemah lembut = kekasih = cantik = bidadari = kesudahan yang menyenangkan, kelembutan = mata dan mulut yang indah = penyabar = pujian = yang terpuji = wanita pertama yang diciptakan Allah

‫خ‬
Khaatimah Khaalidah Khaznah Khairiyah Khamiilah KhansaaKhaulah = kesudahan = abadi = harta yang disimpan = yang memiliki sifat baik = beludru = yang memiliki hidung mancung, wanita baik = rusa betina

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

20

‫د‬
Daaniyah Diimah Daumah Diinah Daanah = dekat = hujan gerimis yang terus menerus = kelangsungan = taat = batu mulia

‫ذ‬
Dzaakirah = yang selalu ingat Dzakiyyah = cerdas

‫ر‬
Raabiĥah = yang beruntung Radhwaa = keridhaan Raĥiiq = minyak wangi Raiĥanah = berjiwa baik Raidah = angin semilir Rafiidah = yang diberi pertolongan Rajwaa = permohonan Rajiyyah = yang diharapkan Raajiĥah = yang utama Raajiyah = yang mengharapkan Raasiyah = tegar Raadhiyah = yang rela Raaqiyah = tinggi Raaniyah = yang terpukau Rabwah = tanah mendaki Raĥiil = yang berjalan, nama ibu nabi Yuusuf a.s Rasmiyyah = sesuai tatanan Radhiyyah = pandai Rafii’ah = tinggi Rifqah = perkumpulan, nama istri nabi Isĥaaq a.s Raudhah = taman yang rindang Rafiiqah = pendamping Ranaa = indah, enak dilihat Riqqah = kelembutan

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

21

‫ز‬
Zaakiyah Zaahidah Zaahirah Zaahiyah Zubaidah Zakiyyah ZahraaZarqaaZahrah Zuhrah = baik, tumbuh = wanita yang zuhud = berkilauan = indah, berseri = inti, yang terbaik = baik, terpuji = berseri, bercahaya = langit biru, jernih = bunga = keindahan

‫س‬
Saarah Saajidah Saatirah Saalimah Sajaa Su’daa Sa’diyyah Sulaafah Salmaa Sumayyah Suniyyah Saudah Sayyidah Saamiyah Saahirah Salsabil Salwaa Suhaa Sausan = nyonya, nama istri nabi Ibraahiim a.s = yang bersujud = istri yang menutup aib suaminya = terhindar dari bahaya = tenang = berbahagia = bersifat senang = anggur yang berair sebelum diperas = selamat, sehat = berkedudukan tinggi = berkedudukan tinggi = harta melimpah = nyonya = terhormat = rembulan = nama mata air di surga = madu = bintang kecil yang berkelap kelip = naman bunga yang harum

‫ش‬
Syariifah Syafiiqah SyammaaSyahlaa= terhormat = yang bersimpati, lemah lembut = yang berhidung mancung = bermata kebiru-biruan

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

22

‫ص‬
Shibaa Shafiyyah Shaafiyah Shadaa Shabiyyah = kerinduan, kemudahan = jernih, murni = jernih = kumandang = gadis cilik

‫ض‬
Dhifaaf = pinggiran sungai Dhamrah = bekulit halus Dhaafiyah = hidup mewah

‫ط‬
Thaahirah = suci, mulia Thariifah = jarang ada Thallah = cantik, harum

‫ظ‬
Zhaafirah = beruntung Zhariifah = wajah yang indah

‫ع‬
‘Aa-idah ‘Aarifah ‘Aamirah ‘Adzbah ‘Aziizah ‘Afiifah ‘Aqiilah ‘Ulayyaa ‘Aliyyah ‘Aabidah ‘Aatikah ‘Aakifah ‘Aasilah ‘Inaayah ‘Aathifah ‘Atiiqah ‘Afraa= anugerah = yang mengetahui = melimpah = sedap = mulia, kuat = yang mensucikan dirinya = terhormat = langit = tinggi = taat = jernih, mulia = yang menetap = yang berbuat baik = pertolongan, perhatian = rasa kasih sayang = wanita cantik = tanah putih

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

23

‘Ulaa ‘Alyaa-

= tinggi = tempat yang tinggi

‫غ‬
Ghaadah = wanita yang lembut Ghaaziyah = pejuang Ghaitsaa- = awan yang menurunkan hujan

‫ف‬
Faa-idah Faatiĥah Faraĥ Farĥah Faakihah Fariidah Fairuuz Faa-izah Faadiyah Fikriyyah Fullah Fauziyyah Fatĥiyyah Fathiinah = manfaat = permulaan = kegembiraan = yang menggembirakan = buah = mutiara yang tiada bandingnya = batu permata berwarna biru kehijauan = yang beruntung = yang terlindung = mengandung unsur pikiran = nama bunga putih yang harum = beruntung = memiliki sifat kemenangan = cerdas

‫ق‬
Qadriyyah = yang selalu bisa Qamraa- = cahaya rembulan Qasiimah = wajah cantik

‫ك‬
Kamiilah Kifaayah Kaltsum = yang sempurna = kecukupan = wajah cantik

‫ل‬
La-aalii Lubaabah Labiibah Lamis Lainah = banyak mutiara = pilihan = cerdas = lembut sentuhannya = pohon kecil

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

24

Lu-lu-ah Lubnaa Lajain Lahfah Lailaa

= mutiara = jenis pohon yang berair seperti madu = perak = kerinduan = malam gelap

‫م‬
Maajidah = mulia, agung Marjaanah = biji mutiara, batu merah Mawaddah = kasih sayang Maasah = batu permata yang mahal Maa-isah = perawakan yang serasi Madiiĥah = terpuji Muraadah = yang dicintai Maryam = tinggi (bahasa Suryani) Masarah = kegembiraan Miskah = minyak wangi Mufiidah = yang bermanfaat Maliiĥah = cantik Munaa = harapan Muniirah = bercahaya Muniifah = tinggi, serasi Muhjah = yang terbagus dan indah Maisuun = bagus, tenang Maariyah = wajah berseri seri Maaziyah = awan yang membawa hujan

‫ن‬
Nahdah Najdah NajlaaNajwaa Nahlah Nuz-hah Nasmah Naadirah Naadiyah Naa-ilah Nabiilah Najiibah Naziihah = tinggi, mulia = keberanian = bermata hitam nan indah = bisikan, rahasia = tegukan minum yang pertama = tempat yang jauh = semilir angin = jarang ada = para pendukung, penyeru = karunia = terhormat = utama = terhindar dari hal-hal buruk

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

25

Nu’maa Nafiisah Nuhaa

= hidup enak = berharga, diminati = pikiran

Haajar HanaaHuwaidah Hayaa Haaniyah Haalah Haifaa-

= istri nabi Ibraahiim a.s = kegembiraan = kehalusan = bagus lahiriahnya = gembira = bias cahaya di sekitar bulan = ramping

‫و‬
Wardah = bunga, mawar Widaad = kasih sayang Wasiimah = berwajah cantik

‫ي‬
Yamaamah= burung dara Yamnah = sebelah kanan Yumnaa = diberkahi, sebelah kanan Yaaquutah = batu permata warna warni Yaafi’ah = tinggi, muda

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

26

Nama Paduan – Bisa untuk Laki-laki ataupun Perempuan

‫أ‬
Iĥsaan Iqbaal Iinaas Asiil Asyraf Aiman Ilhaam Imtiyaaz Amjaad Anas = kebaikan = kesejahteraan = kelembutan = lurus = sangat mulia = yang memiliki harapan, sebelah kanan = ilham, belajar = kelebihan = kewibawaan = lemah lembut

‫ب‬
Busyraa Bunaan Badr = kabar gembira = taman indah = bulan purnama

‫ت‬
Tamaam Taisir = kesempurnaan = memudahkan

‫ث‬
TsanaaTsabaat = pujian = keteguhan

‫ج‬
Jabran Jadwaa Jamal Jawaad Jawwaad = perbaikan = manfaat = keindahan = kencang larinya = murah hati

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

27

‫ح‬
Ĥanuun Ĥaniin Ĥaniifah Ĥafsh Ĥamzah Ĥisymat = penuh kasih sayang = kerinduan = yang teguh dalam islam = anak singa = singa, paman Nabi SAW = rasa malu

‫د‬
Diibaaj = sutera halus

‫ذ‬
Dzakaa- = ketajaman pikiran Dzurwah = puncak segala sesuatu Dzimaam = jaminan

‫ر‬
Rif’ah Ra-fat Rabaab Razaan Ridhaa Rayyaan Rawaaĥah Rafiiq = ketinggian = rahmat = awan putih, rebana = tenang = kepuasan = buah jeruk, buah yang matang = kegembiraan = halus, teman

‫ز‬
Zamzam Zain Zayyaan Zuhrah = air zamzam = bagus, indah = elok wajahnya = keindahan

‫س‬
SanaaSahl Sulaaf Salaamah Sihaam Sulaimah = tinggi = mudah = perasan, ringkasan = keselamatan = anak panah = selamat dari musibah
28

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

Suhiir Sinaan Suhail

= nama bintang = kepala tombak = nama bintang

‫ش‬
Syams Syifaa= matahari = kesembuhan

‫ص‬
ShafaaShafwat = jernih = pilihan

‫ض‬
Dhiyaa= cahaya

‫ط‬
Thurfah Thahuur = sesuatu yang indah = selalu suci

‫ع‬
‘Ikrimah ‘Andaliib ‘Aafiyah ‘Imaad ‘Irfaan ‘Afaaf ‘Urwah ‘Allaamah = burung dara betina = jenis burung yang bersuara bagus = kesehatan = bangunan tinggi = kebaikan, pengetahuan = menjaga diri dari hal yang sia-sia = singa = banyak ilmunya

‫ف‬
Fajr FidaaFiraas Furaat Fauz = waktu subuh = tebusan = singa = air segar = kemenangan

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

29

‫ك‬
Kinaanah = tabung penyimpan anak panah Kifaaĥ = perjuangan

‫م‬
Maisarah Makaarim Muyassar Maisaan Mudrikah Maraam Murtajaa Manaaf Manaar Marwah = kemudahan = banyak kemuliaan = yang dimudahkan = bintang terang = banyak mengetahui = yang dikehendaki = yang diharapkan = tinggi = petunjuk jalan, menara = batu api, permata

‫ن‬
Nasiim Najwaan Nawaal Nijaad Nizaar Nasywaa NidaaNuur Nauf = semilir angin = pandai menyelamatkan = pemberian = leher yang jenjang = sedikit = kegembiraan = panggilan = cahaya = tinggi

‫و‬
Wijdaan Wasiim Warad WafaaWifaaq = kasih sayang = wajah yang elok = bunga = menepati janji = persetujuan

‫ي‬
Yaaquut Yusraa Yaasamiin Yamaam Ya’fuur = batu permata yang mahal = sebelah kiri = nama bunga = burung dara jantan = kijang

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

30

Sudahkah Anda Membaca Ebook Bayi Fenomenal Ini ?

Persiapkan Diri Anda Sebelum Kedatangan Buah Hati Anda!
Dapatkan Ebook Setebal 230 Halaman Ini Sekarang Juga: http://www.TipsBayi.com/ebook.html

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com

31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful