SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2011 NAMA: NUR FATIHAH ABDULLAH NO. KP: 860515-46-5334 NO.

FAIL: JP (SB)/09968 PETUNJUK PRESTASI BIL 1 PROGRAM/AKTIVITI GURU MATA PELAJARAN 1.1. Kehadiran Ke Sekolah 1.2. Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) 1.3. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1.4. Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran(P&P) 1.5. Menyediakan Nota Kepada murid 1.6. Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan Sekolah 1.7. Kelas Tambahan 2 TUGAS KHAS 1 (GURU KELAS) 2.1. Buku Kehadiran Murid 2.2. Buku Rekod Kesihatan 2.3. Buku Rekod Prestasi Murid 2.4. Kad 001 M/R TUGAS KHAS 2 ( PEPERIKSAAN DALAMAN PAGI) Kualiti Kuantiti Masa Kos PENCAPAIAN SEBENAR TARIKH PELAKSANAAN Setengah Akhir Tahun Tahun Jan Dis

CATATAN

AP 1996/SPI AP 1996/SPI AP 1996/SPI SPI SPI

196 hari 1/tahun 52 Minggu 25/minggu 20/minggu 1 kali Mengikut keperluan

8 jam

1 jam 40 minit 15 30 minit 40 minit 1 jam

Jan Nov Jan Nov Jan Nov Jan Julai Jan Okt

SPI SPI SPI SPI

27 murid

3

Setiap hari 27 murid 2/tahun 27 murid 2/tahun 27 murid 2/tahun Menganalisis 4/tahun keputusan peperiksaan

Jan Nov Jan Nov Jun & Nov Jun & Nov Jan Okt

4 TUGAS KHAS 3 (INSURANS & KEBAJIKAN MURID) Menjaga kebajikan murid Setiap hari Jan Nov 4 5 LATIHAN DAN PEPERIKSAAN MURID 4.2 Kokurikulum -Sukan & Permainan (Hoki) -Kelab & Persatuan (Seni Visual) -Rumah Sukan (Mat Kilau) 5.2 Ujian 4.3 Peperiksaan MESYUARAT 5.1 Latihan 4.1 Kurikulum -Panitia (Matematik & Sains) 5.3 Kelab Staf SPI SPI SPI 25 kali 1/bulan 4/tahun 10minit 1 jam 2 jam Jan Okt Jan Okt Jan Okt PKPA 2/1991 PKPA 2/1991/SPI PKPA 2/1991/SPI 10/tahun 2 jam Jan Okt Minimum 12/tahun Minimum 12/tahun 5 /tahun 10/tahun 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Jan Dis Jan Dis Jan Dis Jan Dis Tandatangan Pegawai Penilai Pertama Tandatangan Pegawai Yang Dinilai Nama PPP: Tarikh: Nama PYD: NUR FATIHAH ABDULLAH Tarikh: 16 Januari 2011 .

3J) Guru Kelas 3G AJK Peperiksaan Dalaman Pagi AJK Insurans & Kebajikan Pelajar Guru Penasihat Hoki Guru Penasihat Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Penasihat Rumah Sukan Mat Kilau Setiausaha Kelab Staf Setiausaha Panitia Sains . 6. 4.Sains & Matematik(Kelas 3C. 7. 3F.SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2011 NAMA: NUR FATIHAH ABDULLAH JAWATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED JAWATAN:DG41 SEKOLAH: SMK ABDULLAH 2. Guru Mata Pelajaran.SEMPORNA TUGAS: 1. 8. 3D. 3G. 9. 3.WDT 70. 5. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful