SASARAN KERJA TAHUNAN PANITIA MATEMATIK 2011 BI L AKTIVITI Mesyuarat panitia 1 (Januari-perlantikan AJK baru) TARIKH PERLAKSANAAN

Januari Mei Oktober OBJEKTIF o Pembentukan AJK baru Panitia Matematik o Membentangkan aktiviti, cadangan serta kekangan Panitia o Mempraktikkan kemahiran2 Program ‘We Love Maths’ Sepanjang tahun kemahiran melalui latihanlatihan yang disediakan. o Melihat sejauh mana pengetahuan dan 3 Kuiz Matematik Bulan Mei pencapaian murid dalam bidang Matematik. o Melatih murid berfikir secara kreatif dan kritis. o Mempelbagaikan bahan bantu mengajar yang 4 Pertandingan Membuat BBM Matematik menarik dan bersesuaian Februari-Mac dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran murid berkeperluan khas. RM100 BUDGET

o Melahirkan murid yang aktif dan berpotensi dalam bidang kokurikulum.Disediakan oleh Mohd Imran bin Husin Ketua Panitia Matematik SK Pendidikan Khas Kuantan SASARAN KERJA TAHUNAN PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 2010 BI L TARIKH PERLAKSANAA N Januari Mei Oktober AKTIVITI OBJEKTIF o Pembetukan AJK & teraju baru Panitia PJK. RM200 . o Membentangkan aktiviti panitia pada tahun 2009. o Memberi kesedaran kepada - 4 Program SKPK Cergas (Aerobik) Setiap hari Rabu minggu pertama warga SKPK Kuantan mengenai pentingnya kesihatan fizikal dan mental. o Memberi kesedaran kepada RM200 5 Program ‘Katakan Tidak Pada Obesiti’ Julai warga sekolah mengenai bahaya obesiti. o Memberi kesediaan kepada BUDGET 1 Mesyuarat panitia (Januari-perlantikan AJK baru) - 2 Merentas Desa/Taman Februari RM300 3 Latihan sukan Mac murid sebelum berlangsungnya hari sukan sekolah.

Disediakan oleh Muhammad Nidzam b Shariff Fudin Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan SK Pendidikan Khas Kuantan SASARAN KERJA TAHUNAN UNIT KESELAMATAN SEKOLAH 2011 .

Fasa 2 Mac Mei April Jun o Melatih cara-cara mencegah kebakaran dan juga langkah-langkah yang boleh digunakan sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. o Memberi maklumat kepada semua warga SKPK tentang kawasan-kawasan yang merbahaya di dalam kawasan sekolah beserta . o Member penerangan tentang kawasan bahaya tersebut.BI L AKTIVITI TARIKH PERLAKSANAA N Januari Mei Oktober OBJEKTIF o Pembentukan AJK baru o Membentangkan aktiviti unit keselamatan pada tahun 2011. Fasa 1 Latihan kebakaran dan kecemasan (Asrama). Januari dan bilabila mengikut keperluan Menyediakan pelan laluan kecemasan terkini serta memberi 8 arahan kepada pelajar dan Januari tentang laluan yang selamat RM50 . Fasa 2 Latihan kebakaran dan kecemasan (Asrama). BUDGET 1 Mesyuarat Unit Keselamatan (Januari-perlantikan AJK baru) - Ceramah keselamatan bertajuk 2 “SEKOLAH SELAMAT” (menjemput Pegawai Polis) April RM100 3 4 5 6 Latihan kebakaran dan kecemasan (Sekolah). o Memberi kesedaran kepada murid dan warga SKPK pentingnya keselamatan di dalam dan diluar sekolah serta skop-skop keselamatan yang lain. o Memberi panduan kepada semua warga SKPK Kuantan RM200 7 Membuat papan tanda untuk menunjukkan kawasan larangan. Fasa 1 Latihan kebakaran dan kecemasan (Sekolah).

Disediakan oleh Muhammad Nidzam b Shariff Fudin Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan SK Pendidikan Khas Kuantan SASARAN KERJA TAHUNAN PANITIA KOMUNIKASI SELURUH 2010 .

45pg o Memahirkan lagi penggunaan bahasa isyarat murid. o Memberi pendedahan bahasa isyarat kepada semua warga SKPK yang baru mahupun yang lama. o Memperbanyakkan bahan BUDGET - Kelas Kod Tangan : 2 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Agama Islam Setiap Isnin minggu pertama 1.10ptg-2. .10ptg 3 Pertandingan Bahan Bantu Mengajar Kominikasi Seluruh Mei bantu mengajar untuk matapelajaran KTBM selaras dengan keperluan murid.30pg-7.BI L 1 Seluruh AKTIVITI Mesyuarat Panitia Komunikasi (Januari-perlantikan AJK baru) TARIKH PERLAKSANAA N Januari Mei Oktober OBJEKTIF o Pembentukan AJK baru o Membentangkan aktiviti panitia pada tahun 2010. Setiap pagi 5 Aktiviti Panitia bersama Komunikasi Seluruh waktu persekolahan 7. o Menarik minat murid dan warga SKPK untuk mempelajari bahasa isyarat. guru dan PPM. o Memberi maklumat terkini mengenai kod-kod bahasa RM200 4 Mengemaskini papan kenyataan Komunikasi Seluruh Setiap bulan isyarat. o Memantapkan lagi penguasaan penggunaan Bahasa Isyarat.

Disediakan oleh Kamsiah bt Nayan Ketua Panitia Komunikasi Seluruh SK Pendidikan Khas Kuantan SASARAN KERJA TAHUNAN KELAB KEBUDAYAAN 2011 .

o Memantapkan lagi persembahan koir Jari BUDGET - 2 3 Latihan Koir Sepanjang tahun Jemari. o Menguasai kod tangan dan mutu persembahan dengan baik. 4 Latihan Drama Pantomim Sepanjang tahun Disediakan oleh Nor Hazralin bt A Ghafar . TARIKH PERLAKSANAA N Januari Mei Oktober Februari OBJEKTIF o Pembentukan AJK baru o Membentangkan aktiviti kelab pada tahun 2011.BI L 1 AKTIVITI Mesyuarat Kelab Kebudayaan (Januari-perlantikan AJK baru) Mengemaskini pakaian dan peralatan kelab. o Mengetahui jumlah stok yang telah rosak dan yang mana perlu dibaik pulih. o Mencungkil bakat murid dalam seni drama dan teater.

o Memberi kesedaran kepada 3 Pertandingan melukis Poster Anti Dadah. o Membentangkan aktiviti kelab pada tahun 2011. April murid tentang jenayah dadah.SASARAN KERJA TAHUNAN KELAB CEGAH JENAYAH 2011 BI L TARIKH PERLAKSANAA N Januari Mei Oktober AKTIVITI OBJEKTIF o Pembetukan AJK & teraju baru Kelab Cegah Jenayah. larangan penggunaan dan akibat pengambilan dadah. o dapat mengatasi masalah disiplin murid. RM100 Disediakan oleh . o Menilai kefahaman murid RM100 4 Kuiz cegah jenayah Oktober tentang apa yang telah dipelajari. o Memberi pengetahuan bahaya dadah kepada BUDGET 1 Mesyuarat kelab (Januari-perlantikan AJK baru) - 2 Penerangan berkaitan salahlaku murid dan amalan nilai-nilai murni. Sepanjang tahun 3 Penerangan berkaitan PPDa Mei murid. o Memberi kesedaran kepada murid tentang amalan nilai murni dalam masyarakat serta .

o Membentangkan aktiviti olahraga pada tahun 2011. BUDGET 1 Mesyuarat olahraga (Januari-perlantikan AJK baru) - 2 Latihan kecergasan Latihan balapan - 3 -larian 50m -Larian 100m -larian batten Latihan acara padang Sepanjang tahun - 4 - Lompat tinggi Lompat jauh Sepanjang tahun - Disediakan oleh Muhammad Nidzam b Shariff Fudin Penyelaras Olahraga SK Pendidikan Khas Kuantan . o Mengekalkan stamina dan kecergasan optima kepada murid. o Memberi kesediaan kepada murid sebelum berlangsungnya hari sukan sekolah dan pertandingan.Muhammad Nidzam b Shariff Fudin Penyelaras Kelab Cegah Jenayah SK Pendidikan Khas Kuantan SASARAN KERJA TAHUNAN OLAHRAGA 2011 BI L TARIKH PERLAKSANAA N Januari Mei Oktober Sepanjang tahun AKTIVITI OBJEKTIF o Pembetukan AJK & teraju baru olahraga.

tenang dan 2 Aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan sekolah.SASARAN KERJA TAHUNAN KEBERSIHAN TAHUN 2011 BI L 1 AKTIVITI TARIKH PERLAKSANAA N Januari Mei Oktober OBJEKTIF o Pembentukan AJK baru o Membentangkan aktiviti Kebersihan o Mempunyai iklim sekolah yang ceria. Disediakan oleh BUDGET Mesyuarat AJK Kebersihan - RM100 . rohani . tenteram meningkatkan keselesaan pelajar bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi emosi.jasmani dan intelek. Februari selesa penting ke arah tercapainya visi dan misi sekolah serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan. o Suasana dan persekitaran Pemantauan kebersihan : 3 Tandas Sekitar kawasan sekolah Kelas Asrama Sepanjang tahun sekolah yang bersih. ceria.

Nor Hazralin bt A Ghafar SASARAN KERJA TAHUNAN KECERIAAN TAHUN 2011 .

o Mewujudkan kawasan sekolah yang lebih ceria dan harmonis. BUDGE T Mesyuarat AJK Keceriaan Aktiviti menceriakan kawasan sekolah Mural Menceriakan tandas - 2 3 4 Sepanjang tahun Sepanjang tahun Februari .BI L 1 AKTIVITI TARIKH PERLAKSANAA N Januari Mei Oktober OBJEKTIF o Pembentukan AJK baru o Membentangkan aktiviti Keceriaan o Kawasan sekolah yang ceria dan bersih memberi keselesaan dan menggambarkan kecintaan serta kerjasama yang tinggi dalam kalangan warga sekolah. . o Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pelbagai kemudahan dan prasarana di kawasan sekolah.Mei 5 Mengemaskini papan kenyataan panitia Sepanjang tahun o Menjadikan kawasan sekolah selesa dan kondusif hingga mendorong sikap dan motivasi positif pembelajaran dalam kalangan pelajar o Memupuk sikap bertanggungjawab pelajar dan seluruh warga sekolah terhadap kewujudan institusi pendidikan mereka. o Mewujudkan kerjasama antara warga sekolah.

Disediakan oleh Nor Hazralin bt A Ghafar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful