Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TAHUN 6
2021
PENGGAL 1
BIDANG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU
PEMBELAJARAN KANDUNGAN KANDUNGAN ASAS KANDUNGAN TAMBAHAN

1.1 Aplikasikan (i) Mewakilkan penggunaan


sebarang kalkulator bagi
nombor. menyelesaikan pengiraan
termasuk pembundaran dan -
pola nombor.

1.2 Nombor (i) Mengenal pasti nombor


perdana. perdana dalam lingkungan
100. -

NOMBOR DAN (i) Membaca, menyebut dan (iv)Menyelesaikan masalah


OPERASI 1.3 Nombor hingga menulis sebarang nombor harian yang melibatkan
tujuh digit. hingga tujuh digit dalam nombor bulat, perpuluhan
1–2 perpuluhan juta yang dan pecahan bagi operasi
TOPIK 1 melibatkan situasi harian. tambah, tolak, darab, dan
NOMBOR DAN bahagi dan operasi
OPERASI (ii) Membaca, menyebut dan bergabung termasuk
menulis sebarang nombor penggunaan anu dalam
hingga tujuh digit dalam situasi yang diberi.
pecahan juta yang
penyebutnya 2,4,5,8 dan 10
yang melibatkan situasi
harian.

(iii) Menukar nombor dalam


perpuluhan dan pecahan juta
kepada nombor bulat dan
sebaliknya.

NOMBOR DAN 2.1 Darab pecahan. (i) Mendarab sebarang pecahan


OPERASI wajar dan nombor bercampur
dengan pecahan wajar dan -
nombor bercampur.

TOPIK 2 (i) Membahagi sebarang pecahan


PECAHAN 2.2 Bahagi pecahan. wajar dan nombor
bercampur dengan pecahan -
3-4 wajar dan nombor bulat.

2.3 Penyelesaian
masalah - (i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan yang melibatkan pendaraban
pecahan. dan pembahagian pecahan.

1
BIDANG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU
PEMBELAJARAN KANDUNGAN KANDUNGAN ASAS KANDUNGAN TAMBAHAN

NOMBOR DAN 3.1 Operasi (i) Mendarab dan membahagi


OPERASI bergabung perpuluhan dengan nombor
perpuluhan. bulat dan perpuluhan, -
hasilnya melibatkan situasi
TOPIK 3 harian.
PERPULUHAN
3.2 Penyelesaian
5 masalah (i) Menyelesaikan masalah
melibatkan - harian melibatkan operasi
perpuluhan. bergabung perpuluhan dan
hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan.

NOMBOR DAN 4.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah


OPERASI masalah harian melibatkan simpanan
-
melibatkan dan pelaburan.
6
TOPIK 4 peratus.
PERATUS

NOMBOR DAN 5.1 Penyelesaian (i) Menyatakan maksud untung (ii) Menyelesaiakan masalah
OPERASI masalah dan rugi, diskaun, harga kos, harian melibatkan untung
melibatkan harga jual, bil, invois, rebet, dan rugi, diskaun, harga kos,
wang. aset dan liabiliti, faedah dan harga jual, bil, invois, rebet,
7 TOPIK 5 cukai perkhidmatan. aset dan liabiliti, faedah dan
WANG cukai perkhidmatan.

SUKATAN DAN 6.1 Sistem 24 jam. (i) Hubungan antara sistem 12 -


GEOMETRI jam dengan sistem 24 jam.

6.2 Tempoh masa. (i) Mengira tempoh masa dalam


TOPIK 6 sebarang unit masa. -
8 MASA DAN
WAKTU 6.3 Penyelesaian
masalah (i) Menyelesaikan masalah
melibatkan - harian melibatkan masa
masa. termasuk zon masa.

SUKATAN DAN 7.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah


GEOMETRI masalah harian melibatkan panjang,
melibatkan jisim dan isipadu cecair.
9-10 TOPIK 7 panjang, jisim -
PANJANG, JISIM dan isipadu
DAN ISIPADU cecair.
CECAIR

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 27.03.2021 – 04.04.2021)

2
BIDANG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU
PEMBELAJARAN KANDUNGAN KANDUNGAN ASAS KANDUNGAN TAMBAHAN

SUKATAN DAN 8.1 Sudut. (i) Melukis bentuk poligon


GEOMETRI hingga lapan sisi pada petak
segi empat sama dan segi tiga
sama sisi serta mengukur -
TOPIK 8 sudut-sudut yang terbentuk.
RUANG
(ii) Menyatakan ciri-ciri poligon.

8.2 Bentuk dua (i) Menyelesaikan masalah


11-12 dimensi. harian yang melibatkan
- perimeter dan luas gabungan
bentuk dua dimensi.

(i) Menyelesaikan masalah harian


8.3 Bentuk tiga yang melibatkan luas
dimensi. permukaan dan isi padu
- gabungan bentuk tiga
dimensi.

PERKAITAN DAN 9.1 Mengaplikasi (i) Menentukan jarak mengufuk


ALGEBRA koordinat pada dan jarak mencancang antara
sukuan pertama. dua titik. -
13
TOPIK 9
KOORDINAT

PERKAITAN DAN 10.1 Nisbah dan (i) Mewakilkan nisbah dua (ii) Menyelesaikan masalah
ALGEBRA kadaran. kuantiti dalam bentuk a:b harian yang melibatkan
nisbah dan kadaran yang
atau , yang melibatkan mudah.
TOPIK 10 nisbah :
NISBAH DAN
14
KADARAN a) Bahagian kepada
bahagian,
b) Bahagian kepada
keseluruhan, dan
c) Keseluruhan kepada
bahagian.

15 PKSR 1 ( 03.05.2021 – 07.05.2021 )

STATISTIK DAN 11.1Perkaitan dalam (i) Mentafsir data dari piktograf, (ii) Menyelesaikan masalah
KEBARANGKALIA masa. carta palang dan carta pai. harian yang melibatkan :
N
(a) Mod, median, min dan
16 - 17 Julat
TOPIK 11
PENGURUSAN (b)Piktograf, carta palang
DATA dan carta pai bagi
sekumpulan data.

18
STATISTIK DAN 12.1 Kebolehjadian. (i) Menyatakan sama ada suatu
KEBARANGKALIA peristiwa dalam kehidupan
N harian yang mungkin berlaku
3
BIDANG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU
PEMBELAJARAN KANDUNGAN KANDUNGAN ASAS KANDUNGAN TAMBAHAN
atau tidak mungkin berlaku. -

TOPIK 12
KEBOLEHJADIAN (ii) Menyatakan kebolehjadian
suatu peristiwa sebagai
mustahil, kecil kemungkinan,
sama kemungkinan, besar
kemungkinan atau pasti.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 29.05.2021 – 13.06.2021)

PENGGAL 2

@LATIHAN
MATEMATIK KERTAS 1
BERFOKUS [ KELAS ANJAL BERMULA
1–2 ULANG KAJI MATEMATIK KERTAS 2
@SOALAN KBAT 14/06/2021]

3 TEMASYA SUKAN OLAHRAGA SEKOLAH


@UJIAN
MATEMATIK KERTAS 1
4 ULANG KAJI PERCUBAAN
MATEMATIK KERTAS 2
UPSR

@LATIHAN MATEMATIK KERTAS 1


5 ULANG KAJI
BERFOKUS MATEMATIK KERTAS 2

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 17.07.2021 – 25.07.2021)

@LATIHAN
BERFOKUS MATEMATIK KERTAS 1
6 - 11 ULANG KAJI
@ PECUTAN MATEMATIK KERTAS 2
AKHIR UPSR

12 UPSR

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 17.07.2021 – 25.07.2021)


13 PERBINCANGAN SOALAN MATEMATIK 015/1 UPSR 2021
14 PERBINCANGAN SOALAN MATEMATIK 015/2 UPSR 2021
@LATIHAN MATEMATIK KERTAS 1
15 - 19 ULANG KAJI
BERFOKUS MATEMATIK KERTAS 2
20 PKSR 2 ( 15.11.2021 – 19.11.2021 )

21 PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN SOALAN MATEMATIK PKSR 2 2021


22 PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN SOALAN MATEMATIK PKSR 2 2021
23 MINGGU PENDAFTARAN DAN KONVO
24 MINGGU ANUGERAH
CUTI AKHIR TAHUN 11/12/2021 – 31/12/2021