Anda di halaman 1dari 4

Kuiz tKRS

Asas Kawad kaki.


Video: https://www.youtube.com/watch?v=bP3zBgj4_io&t=3s

1. Pilih jawapan yang sesuai dengan gambar.

A. Senang diri
B. Sedia
C. Masuk baris

2. Pilih jawapan yang sesuai dengan gambar.

A. Sedia
B. Senang diri
C. Rehatkan diri
3. Dalam kedudukan “Rehatkan …. Diri!”, kadet hanya dibenarkan melakukan
pergerakan setakat pinggang sahaja. Apabila dapat perintah, “Skuad”, Apakah
yang harus dilakukan oleh kadet?

A. Serta merta keluar baris


B. Serta merta balik ke kedudukan senang diri
C. Serta merta balik ke kedudukan sedia

4. Apakah arahan bagi gambar ini?

A. “Hormat ke hadapan …. Hormat”


B. “Dari kanan……. Nombor”
C. “Ber….surai”
5. Kenyataan berikut, merupakan kesalahan biasa dalam pengiraan nombor kecuali

A. Tidak mengira nombor dengan cepat


B. Suara perlahan
C. Lambat masuk barisan

6. Pilih jawapan yang sesuai dengan gambar.

A. Sedia
B. Senang diri
C. Rehatkan diri

7. Apakah arahan hentak kaki cepat semasa berhenti?

A. “Hormat ke hadapan….. hormat”


B. “Skuad……berhenti”
C. “Hentak kaki…..cepat”
8. Pilih jawapan yang sesuai dengan gambar.

A. Masuk baris
B. Sedia
C. Senang diri

9. Apakah pergerakan apabila kadet dari depan, hendak bergerak ke kiri?

A. Bergerak ke kiri, kanan pusing.


B. Bergerak ke kiri, kiri pusing
C. Bergerak ke kiri, belakang pusing

10. “Dengar sini semua, apabila memndapat hukuman ‘tiga barisan di hadapan saya
gerak’, skuad hendaklah sedia, berbaris dalam tiga barisan, dihadapan, di
tengah-tenga, di mana saya mengadap. Faham itu skuad”.

Berdasarkan kenyataan di atas, berikut adalah arahan

A. Masuk baris
B. Senang diri
C. Membetulkan baris