Anda di halaman 1dari 3

Berdasarkan petikan di atas jawab soalan yang berikut:

1. Apakah nama asal bagi Pergerakan Puteri Islam (PPIM)?


A. Lembaga Puteri
B. Tunas Puteri
C. Puteri Lembaga

2. Bendera PPIM berwarna _____________.


A. Merah
B. Merah jambu
C. Hijau

3. Cogan kata PPIM ialah __________


A. Beriman, Berilmu, Beramal
B. Berilmu, Beriman, Beramal
C. Beramal, Beriman, Berilmu

4. Apakah maksud warna putih yang terdapat dalam logo PPIM ?

A. Keagamaan
B. Keharmonian
C. Kesucian

5. Apakah itu Buku Log PPIM?


A. Buku berkulit keras dan tebal
B. Buku catatan aktiviti yang perlu dimiliki oleh setiap ahli puteri
C. Buku tulis panjang.

6. Berikut adalah Penilaian Tahap Peringkat Sekolah Rendah, kecuali:


A. Puteri Tengah
B. Puteri Bongsu
C. Puteri Bongsu Cemerlang

7. Manakah antara berikut intipati kandungan IKRAR PUTERI?


A. Berkhidmat untuk diri sendiri sahaja
B. Taat kepada Allah, Rasul, Pemerintah, Guru dan ibu bapa
C. Memutuskan silaturrahim sesama puteri

8. Apakah maksud huruf “S” dalam SULUH KATA PPIM?


A. Sentiasa berusaha
B. Senyum , sapa , salam
C. Solat ditunai setiap waktu
9. Berapakah bidang kurikulum PPIM?
A. 7
B. 8
C. 9

10. “Berusaha mencari pengetahuan”


“ Berbakti membuat kebajikan”
“ Belajar mencapai kemajuan”
“ Bersemangat penuh keimanan”

Pernyataan di atas merujuk kepada______________

A. Objektif PPIM
B. Matlamat PPIM
C. Lagu Puteri

JAWAPAN KUIZ:

1. C
2. B
3. B
4. C
5. B
6. A
7. B
8. C
9. B
10. C