PERSATUAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2011 NAMA GURU PENASIHAT: Pn Aidilahanum Mohd Habib MATLAMAT Persatuan Pendidikan

Sivik dan Kewarganegaraan bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang , peranan hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu, patriotik dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia
OBJEKTIF PERSATUAN:

I Mempunyai wawasan untuk mencapai kejayaan diri, masyarakat dan negara ii Menghargai sumbangan keluarga dalam bentuk masyarakat yang mampan iii Berbangga terhadap keunikan keistimewaan masyarakat Malaysia. pelbagai budaya sebagai

iv Menghargai kepentingan alam sekitar dalam meningkatkan kualiti hidup vi Menunjukkan kesedaran sivik dan kewarganegaraan sebagai warganegara yang bertanggungjawab. Vii Cinta akan negara dan sanggup berkorban untuk negara Viii Menunjukkan semangat kekitaan dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian negara dan sejagat

jaya dan cemerlang menjelang 2015. VISI PERSATUAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Menjadi unit Persatuan akademik yang cemerlang menjelang 2015 3.PERANCANGAN STRATEGIK PERSATUAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2011-2013 1. 2. VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Aman Jaya akan menjadi aman. ANALISIS BILANGAN AHLI TAHUN 2005 .2010 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bil. Ahli 78 110 126 138 165 183 Ting 1 78 57 45 26 39 36 Ting 2 53 38 36 43 47 Ting 3 43 47 31 33 Ting 4 29 23 37 Ting 5 29 30 TOV BILANGAN AHLI 2011-2013 Tahun 2011 2012 2013 TOV Ahli 212 235 248 Ting 1 30 35 38 Ting 2 45 47 50 Ting 3 46 48 50 Ting 4 45 50 53 Ting 5 50 55 57 ANALISIS SWOC .

Strengths/Kekuatan(S) S1 Sokongan yang kuat daripada pihak Pentadbiran S2 Guru penasihat yang bermotivasi tinggi S3 Pelajar aktif yang berdedikasi Weaknesses/Kelemahan(W) W1 Kekangan masa perjumpaan persatuan yang terhad W2 Ahli terdiri daripada kelas yang sederhana sahaja W3 Tidak semua ahli memberi komitmen dalam aktiviti yang dirancang Opportunities/Peluang (O) O1 Mempunyai Sumber kewangan yang kukuh dari PCG Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan O2 Hubungan baik dan mesra antara guru . PIBG dengan pelajar O3 Berhampiran dengan Rumah kebajikan dan Warga Tua Challenges/Cabaran(C) C1 Pelajar mempunyai banyak tugasan dan kerja sekolah C2 Pelajar terpaksa menghadiri kelas tuisyen waktu perjumpaan C3 Pelajar tergesa-gesa untuk pulang kerana takut ketinggalan bas sekolah PENJANAAN COWS MATRIKS .

Kekuatan(S) S1 Sokongan yang kuat daripada Pihak pentadbiran S2 Guru penasihat yang bermotivasi tinggi Kelemahan(W) W1 Kekangan masa perjumpaan persatuan yang terhad W2 Ahli terdiri daripada kelas yang sederhana sahaja W3 Tidak semua ahli memberi komitmen dalam aktiviti yang dirancang DALAMAN LUARAN S3 Pelajar aktif yang berdedikasi Peluang (O) O1 Mempunyai Sumber kewangan yang kukuh dari PCG Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan O2 Hubungan baik dan mesra antara guru . Membuat lawatan dan kerja amal ke Rumah-Rumah kebajikan dan Orang Tua Strategi WO Memperbanyakkan aktiviti yang menarik dan bermanfaat kepada pelajar dan masyaraka setempat Cabaran ( O ) C1 Pelajar mempunyai banyak tugasan dan kerja sekolah C2 Pelajar terpaksa menghadiri kelas tuisyen waktu perjumpaan C3 Pelajar tergesa-gesa untuk pulang kerana takut ketinggalan bas sekolah Strategi SC Mengadakan aktiviti pada waktu hujung minggu dan cuti umum Strategi WC Menawarkan keistimewaan kepada ahli yang menyertai setiap aktiviti persatuan. contoh pemberiaan sijil bagi ahli yang aktif dan lawatan sambil belajar secara percuma PELAN TINDAKAN ( PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI) . PIBG dengan pelajar O3 Berhampiran dengan Rumah-Rumah kebajikan dan Warga Tua Strategi SO Merancang satu projek mega bagi menambahkan keceriaan sekolah. Merancang aktiviti melibatkan ahli persatuan penyertaan PIBG.

peranan hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu. patriotik dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat.Persatuan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Aman Jaya akan menjadi aman. masyarakat dan negara ii Menghargai sumbangan keluarga dalam bentuk masyarakat yang mampan iii Berbangga terhadap keunikan pelbagai budaya sebagai keistimewaan masyarakat Malaysia. Vii Cinta akan negara dan sanggup berkorban untuk negara Viii Menunjukkan semangat kekitaan dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian negara dan sejagat PELAN TINDAKAN AKTIVITI PERSATUAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2011 . iv Menghargai kepentingan alam sekitar dalam meningkatkan kualiti hidup vi Menunjukkan kesedaran sivik dan kewarganegaraan sebagai warganegara yang bertanggungjawab. negara dan dunia OBJEKTIF PERSATUAN: I Mempunyai wawasan untuk mencapai kejayaan diri. VISI PERSATUAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Menjadi unit Persatuan akademik yang cemerlang menjelang 2015 MATLAMAT: Persatuan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang . jaya dan cemerlang menjelang 2015.

BIL 1 2 PROGRAM/ AKTIVITI Perlantikan Ahli Jawatankuasa Kempen kitar Semula PERINCIAN AKTIVITI Melantik Ahli jawatankuasa Mengutip botol air mineral di setiap majlis dianjurkan oleh sekolah Program Khidmat Masyarakat Aktiviti setiap hari TARIKH PELAKSANAAN FEB MAC TINDAKAN Bentuk Carta Organisasi Aktiviti dalam kumpulan kecil -pengerusi dan Ajk Guru penasihat dan pengerusi Aktiviti dalam kumpulan kecil -pengerusi dan Ajk Guru penasihat SASARAN Pelajar Ting 5 dan 4 Semua Ahli 3 Lawatan ke Rumah Kebajikan Memelihara dan memulihara Taman herba APRIL Pelajar Ting 5 dan 4 Semua Ahli 4 JAN-DIS 5 Gotong –royong Perdana 6 7 Penghasilan kad ucapan sempena HARI IBU DAN HARI BAPA Jualan Hari Kokurikulum Membersih dan menceriakan kawasan sekolah Menggunakan Bahan-bahan terbuang Menjual makanan dan minuman Jamuan KFC NOVEMBER Semua Ahli MEI DAN JUN Pengerusi dan Ajk Guru Penasihat Pengerusi AJK Guru Penasihat Semua Ahli JULAI 8 Jamuan Akhir Tahun OKTOBER Jawatankuasa induk Dan beberapa orang ahli Semua ahli PELAN OPERASI .

1. Perlantikan Ahli Jawatankuasa Langkah 1 2 3 Proses Aliran kerja Pendaftaran ahli Mesyuarat Agong Perlantikan AJK Tanggungjawab Tempoh/tarikh Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat Feb Feb Feb Status 2. Kempen kitar Semula Langkah 1 Proses Aliran kerja Perbincangan dengan pengetua Mesyuarat dan Lantik jawatankuasa kerja Pelaksanaan aktiviti Tanggungjawab Tempoh/tarikh Guru penasihat Pengerusi Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Mac Status 2 Mac Feb 3 3. Memelihara dan memulihara Taman Herba . Lawatan ke Rumah Kebajikan Langkah 1 2 Proses Aliran kerja Perbincangan dengan Pengetua Membuat kertas kerja dan mendapatkan kelulusan dariada pengetua Mesyuarat AJK Pelaksanaan aktiviti Tanggungjawab Tempoh/tarikh Guru penasihat Mac Pengerusi Guru penasihat AJK Mac Status 3 4 Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK April April 4.

Penghasilan kad ucapan sempena HARI IBU DAN HARI BAPA Langkah 1 2 Proses Aliran kerja Mesyuarat AJK Lantik jawatankuasa kerja Pelaksanaan aktiviti Tanggungjawab Tempoh/tarikh Guru penasihat Pengerusi Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Mei Mei Mei dan Jun Status 3 6. Jualan Hari kokurikulum Langkah 1 2 Proses Aliran kerja Mesyuarat AJK Lantik jawatankuasa kerja Pelaksanaan aktiviti Tanggungjawab Tempoh/tarikh Guru penasihat Pengerusi Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Mei Mei Mei dan Jun Status 3 7.Langkah 1 2 Proses Aliran kerja Mesyuarat AJK Bentuk kumpulan jawatankuasa kerja Pelaksanaan aktiviti Tanggungjawab Tempoh/tarikh Guru penasihat Pengerusi Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Mac Mac Status Feb 3 5. Jamuan Akhir Tahun .

Gotong –Royong Perdana Langkah 1 2 Proses Aliran kerja Perbincangan dengan Pengetua Membuat kertas kerja dan mendapatkan kelulusan dariada pengetua Mesyuarat AJK Pelaksanaan aktiviti Tanggungjawab Tempoh/tarikh Guru penasihat Oktober Pengerusi Guru penasihat AJK Oktober Status 3 4 Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK November November CARTA GANNT AKTIVITI PERSATUAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2011 .Langkah 1 2 Proses Aliran kerja Mesyuarat AJK Lantik jawatankuasa kerja Pelaksanaan aktiviti Tanggungjawab Tempoh/tarikh Guru penasihat Pengerusi Guru penasihat AJK Guru penasihat AJK Oktober Oktober Oktober Status 3 8.

MEMELHARA DAN MEMULIHARA TAMAN HERBA -GOTONG ROYONG PERDANA 3 PENGHASILAN KAD UCAPAN SEMPENA HARI IBU DAN HARI BAPA JUALAN HARI KOKURIKULUM JAMUAN AKHIR TAHUN X X X X X X X 4 5 X X KEWANGAN: .BIL 1 2 PROGRAM/ AKTIVITI MESYUARAT PERLANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT -LAWATAN KE RUMAH BUDI YAN -KEMPEN SEMULA KITAR JAN FEB X MAC APR MEI JUN JUL OGS SPT OKT NOV X X X X X .

00 RM 20.00 Kempen kitar Semula Lawatan ke Rumah Budi Yan Memelihara dan memulihara Taman herba Gotong –royong Perdana Penghasilan kad ucapan sempena HARI IBU DAN HARI BAPA Jualan Hari Kokurikulum Jamuan Akhir Tahun JUMLAH: RM 1730.PERSATUAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN ANGGARAN PERBELANJAAN 2011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 AKTIVITI ANGGARAN PERBELANJAAN RM 10.00 RM 100.00 RM 200.00 RM 200.00 .00 RM 1000.00 RM 200.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful