Faktor yang Mempengaruhi Cuaca da n Iklim Kedudukan! Kedudukan Malaysia terletak di antara garisan lintang 1 u hingga 7 u..

Oleh itu,M alaysia beriklim Khatulistiwa.Faktor ini menjadikan negara kia mengalami keadaan panas dan lembap sepanjang tahun.. ANGIN DAN HUJAN Tiupan angin monsun menyebabkan taburan hujn di negara kita tidak sekata.Berdasa rkan peta 2.7,lihat arah pergerakan tiupan angin monsun tersebut. KETINGGIAN DARI ARAS LAUT Suhu di sesuatu kawasa dipengaruhi ketinggian bentuk muka bumi.Semakin tinggi se suatu kawasan,suhunya makin rendah kerana kurang mendapat HABA PEMBALIKAN dari b umi.GLOSARI:HABA PEMBALIKAN=Kepanasan hawa,bahang daripada matahari...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful