Anda di halaman 1dari 1

Pewari acara muli mekhanai

Anak-anak silahkan kalian baca, simak, pahami dan perhatikan contoh teks pewari dibawah ini.
Kemudian nanti silahkan kalian artikan/terjemahkan kedalam bahasa Indonesia agar lebih dapat
memahami apa arti/makna sesungguhnya yang disampaikan dalam teks pewari berikut.

Contoh teks pewari muli mekhanai

Selamat Bingi….

Tabik pun…

Tabik tabik sikindua ngabukak pubalahan jama kham saunyinni khumpok. Teghimakasih jama
kuti saunnyinni sai khadu hadir delom acara muli mekhanai sinji. Tak lupa muniiih kham
bersyukur juk Tuhan sai maha Kuasa sai khadu ngumpulko kham dija delom keadaan sihat.
Mekhanai jak pekon jawoh, mekhanai jak pekon khedik juga mekhanai pekon kham sa. Juk
khena munih mulini sai ghatong jak pekon kham jama undangan, sikam khua ucapko selamat
khatong diacara muli mekhanai gawi jak pernikahan Riswan Eros jama Mulia Lestari.

Juk mekhanai si mak kebagian jengan dihadapan, kepakso ditundun sikam khua kilu mahap lain
ngebida-bidako lain munih disengaja kidang pokni mak genok lagi. Sai kali lagi sikam khua kilu
mahaf. Juk embai bakas, tuha raja sai kung pedom sikham khua kilu bimbinganni kantu wat
salah salah cawa, salah cagha induh jak mekhanai atawaa jak muli. Sikam lom kalasa nji badani
sangun balak kidang balak batang gedang delomni garunggungan.

Ki niat hati sikam khua acara nji haga sepagian, kidang lohot jak tuha raja mak betik dikesihatan.
Mulani kham batasi sappai jam telu acara sinji. Sikam khua ngekhahapko jejama saunnyinni sai
wat dilom kalasa khik munih diluah, lapah kham jama-jama ngejaga kehelauan saibul hajat
seranta gelar pekon kham masing-masing. Khususni jama mekhanai khik muli ki dibi sa khasan
kung wat kesimpulan dang nunda lunik hati. Jemoh masih wat khani dapok kham sambung lagi.
Khena do jak sikam khu. Sikam kilu mahap ki wat salah cawa atawa tingkah laku sai khukhang
berkenan.

Tabik pun….

Selamat bingi khik teghimakasih

Anda mungkin juga menyukai