Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

KELAS PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN

Nama : Tarikh Lahir : Tarikh Mula : Tarikh Semak :

Komponen : Umur :

Pengetahuan Sedia Ada

Matlamat Jangka Panjang

Kekuatan / Minat

Kelemahan / Masalah Yang


Dikenal Pasti

Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian / Tarikh /


Tanggungjawab

Tandatangan ibu bapa /penjaga : Tarikh Bersidang Tandatangan ibu bapa /penjaga : Tarikh Bersidang
Awal : Akhir :
………………………………………. ……………………………………….
(Nama :……………………………... (Nama :……………………………...

Tandatangan Guru : Tandatangan Guru :

………………………………………. ……………………………………….
(Nama :……………………………... (Nama :……………………………...