Anda di halaman 1dari 2

DOA

SERAH TERIMA JABATAN


PENGURUS BHAYANGKARI RANGTING SIGALUH
____________

Bismillahirrohmaanirrohiim
Alhamdulillahirobbil’aalamiin
Washolatu wassalamu ‘alannabii, wa’ala aalihi wa shohbihi ajma’iin

Ya Allah, wahai Tuhan yang menggenggam jiwa kami


Perkenankan kami // yang pada hari ini, ………………….tahun 2021, sedang
berkumpul menyaksikan “Serah Terima Jabatan Pengurus Bhayangkari
Ranting Sigaluh // secara bersama sama menghaturkan puji dan syukur ke
hadirat-Mu // memohon ampunan dan maaf Mu // mengharap limpahan ridha
dan rahmat Mu

Ya Allah, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Pemilik segala daya, pada hari ini,
limpahkanlah seluruh berkah dan karunia-Mu kepada kami Bhayangkari
Ranting Sigaluh.

Berikanlah kekuatan dan dorongan kepada ibu-ibu Bhayangkari dalam


memperjuangkan kemuliaan hak-hak wanita. Satukanlah hati dan keinginan
dalam upaya menciptakan kedamaian, kesejahteraan, keharmonisan dan
kebahagiaan dari seluruh keluarga bangsa kami.

Ya Allah Wahai Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kecerahan hati dan
pikiran pada kami, agar dengan kami dapat lebih mudah mencurahkan
perhatian pada tanggung jawab keluarga dan pekerjaan.

Ya Allah Wahai Tuhan Yang Maha Bijaksana, jaga dan peliharalah kehormatan
ibu-ibu Bhayangkari dari syak wasangka yang durjana. Bimbinglah kami
dalam mengaruhi samudera kehidupan yang berat ini. Tiada tumpuan selain
hanya kepada Engkau-lah kami berkeluh kesah. Engkau tempat kami
mengadu dan Engkau pula yang memutuskan nasib dan jalan kami.

Ya Rabbii, kami sadar Engkau terus menerus memberikan cobaan dan ujian,
kekayaan ataupun kemiskinan, kelebihan ataupun kekurangan, harta benda
dan jabatan, demikian pula cacian ataupun pujian, Maka mudahkanlah apa
yang terasa sulit bagi kami, Lapangkanlah apa yang terasa sempit bagi kami,
Tampakkanlah kebenaran, sebagai kebenaran yang nyata bagi kami,

Berikanlah kekuatan, agar kami dapat mengikuri kebenaran itu.


Tampakkanlah kebatilan, sebagai kebatilan yang nyata bagi kami, Berikanlah
pula kekuatan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu..

Ya Allah Wahai Tuhan Yang Maha Agung, karuniakanlah kegembiraan kepada


ibu-ibu Bhayangkari agar hati ini terus gembira melaksanakan tugas-tugas
berat mengemban amanat.

Ya Allah Wahai Tuhan Yang Maha Suci lagi Maha Pemaaf, terimalah doa dan
harapan kami.
Robbana aatina fiddunya khasana wafil akhiroti khasanah waqina
‘adzaa bannar

Subhana robbika robbil ‘izzati ‘amma yashifuun wasalamun ‘alal


mursalin wal khamdulillahirobbil ‘aalamiin…