Anda di halaman 1dari 11

QSS1141D UMI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HOKI

TARIKH : 23 Febuari 2010 BIL. PELAJARAN : 3 TINGKATAN : 5 Dinamik


HARI : Selasa MINGGU :8 BIL. MURID : 28 orang
MASA : 5.00 – 5.40 petang JANTINA : 12 (P) 16 (L)

Tunjang Pembelajaran : Kemahiran Sukan dan Permainan


Tajuk Pembelajaran : Permainan Hoki
Fokus Pembelajaran : Pukulan Short Grip
Pengetahuan Awal Murid : Pelajar telah menguasai kemahiran menolak,menahan,menghantar dan menerima bola.
Objektif Pembelajaran : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran diharapkan pelajar dapat:
Psikomotor : 1. Melakukan teknik pukulan short grip dengan teknik yang betul sekurang – kurangnya berjaya 3
daripada 5 cubaan.
Kognitif : 1. Menjelaskan fasa-fasa perlakuan yang betul semasa melakukan kemahiran pukulan short grip.
2. Menyebut secara lisan undang-undang dan tujuan pukulan short grip dilakukan.
Afektif : 1. Memupuk semangat kerjasama, kesungguhan,daya saing dan keyakinan semasa melakukan
aktiviti kelas.
2. Mewujudkan situasi yang seronok dan gembira semasa sesi pembelajaran kemahiran short grip.

Strategi P & P : Stail demostrasi (bercakap dan tunjuk lakuan)


KBKK : Mengaitkan ketepatan dan ketangkasan menghantar bola dalam kemahiran short grip.
Persediaan Murid : Lengkap berpakaian sukan dan shin guard/pad kaki.
Persediaan Guru : Pakaian sukan, wisel, kapur, kon, bib, kayu hoki dan bola hoki.

1
QSS1141D UMI

FASA/ MASA AKTIVITI BUTIRAN P & P ORGANISASI CATATAN/ABM


Permaian dijalankan dengan cara:
Pendahuluan Set Induksi  Guru membuat
1. Beberapa pelajar di pilih dan di
( 3 minit ) bahagikan kepada 3 kumpulan kon pemerhatian
 Penerangan mengenai ke atas pelajar.
2. Pelajar akan membuat pukulan ke atas
perlawanan kecil – 5 buah kon yang di susun pelbagai
jarak.
’distant kon’ .
 Guru memberi 3. Pemenang akan di nilai berdasarkan
bilangan kon yang jatuh dan
penerangan
kepantasan masa.
kepada pelajar tentang pelajar
Aktiviti ini dijalankan bertujuan untuk
tujuan aktiviti
memperkenalkan tentang kemahiran pukulan
yang mempunyai beberapa jenis pukulan iaitu:
1. short grip
2. long grip
3. slap short
4. reverse hit
Kedudukan semasa
Pengenalan Short grip merupakan salah satu kaedah penerangan.
pukulan yang paling mudah dan laju bagi jarak
(7 minit)
yang tidak terlalu jauh jika di bandingkan
 Guru perkenalkan dengan jenis pukulan long grip.
kemahiran pukulan
Tujuan short grip adalah:
short grip. 1. menghantar bola kepada sahabat dengan
lebih cepat dan jauh.
2. melarikan bola dari kepungan pihak
lawan dengan lebih pantas dan jauh.
3. mengelirukan pihak lawan.

2
QSS1141D UMI

Pelajar memanaskan badan dengan membawa


Memanaskan badan
kayu hoki.
 Guru memberi arahan
Membuat aktiviti memanaskan badan jenis
kepada pelajar untuk
sfasifik dan dinamik.
memanaskan badan.

Perkembangan  Penerangan guru  Guru menerangkan bagaimana cara dan  Pelajar


Langkah 1 tentang aktiviti teknik yang betul untuk melakukan short grip mendengar
( 5 minit ) short grip.  Guru membuat demontrasi kepada pelajar. penerangan
 Penerangan guru tentang kedudukan guru.
pegangan kayu :  Guru berada di
 Tangan kiri di atas tangan kanan dalam tengah barisan  Alatan
kedudukan yang rapat. pelajar.  Kayu hoki
 Kedudukan kedua- dua tangan berada
jauh sedikit dari hujung kayu iaitu
berada di tengah-tengah kayu.

3
QSS1141D UMI

 Penerangan guru tentang kedudukan bola:


 Bola hendaklah berada sebelah kanan
pelajar.
 Kedudukan kayu dan bola dijarakkan
sedikit..

 Penerangan guru tentang kedudukan badan:


 Badan condong ke hadapan dengan
lutut bengkok.
 Kaki di buka pada kedudukan selebar
bahu.
 Bahu kiri menghadap sasaran atau
arah pukulan.

Langkah 2  Penerangan guru  Pelajar membuat pukulan short grip di  Guru


(4 minit) tentang ansur maju atas garisan lurus secara individu Arah pukulan memerhati
– ansur maju sambil dibantu oleh guru. Mengikut pelajar dan
garisan.. membuat
Ansur Maju 1  Ia dilakukan pada jarak 2 meter. pembetulan

Kemahiran short grip di  Pelajar memukul bola di atas garisan


atas garisan lurus. yang ditanda.

4
QSS1141D UMI

 Alatan
 Kayu hoki
 Lakukan beberapa kali percubaan  Bola hoki
sehingga berjaya memukul dengan
tepat selama 2 minit.

Langkah 3 Ansur Maju 2  Pelajar dibahagikan kepada beberapa  Guru


kumpulan. Rujuk lampiran 1. memerhati
( 6 minit ) Kemahiran short grip pelajar dan
secara kumpulan.  1 kumpulan mempunyai 4 orang pelajar. membuat
pembetulan.
 PelajarA akan memukul bola kepada  Alatan
pelajar B dan B akan pukul bola kepada  Kayu hoki
C dan C akan pukul bola kepada D dan  Bola hoki
seterusnya sebanyak 2 kali ulangan  Kon
setiap pelajar secara statik dalam bentuk
empat segi.

 Pelajar kemudiannya akan melakukan


drill yang sama tetapi secara variasi iaitu
A akan memukul bola kepada B dan
terus berlari ke kedudukan B. B pula
akan pukul bola kepada C dan berlari ke

5
QSS1141D UMI

tempat C,dan C, D juga akan lakukan


kemahiran yang sama saperti pelajar
sebelumnya sehingga pelajar berada
dalam kedudukan asal.

Langkah 4 Ansur Maju 3  Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan Rujuk lampiran 2.  Guru
Kemahiran short grip A dan B. memerhatikan
( 4 minit ) Di luar kawasan D. perlakuan
 Setiap kumpulan di pecahkan kepada Y pelajar.
dan Z.  Alatan
 Kayu hoki
 Pelajar barisan Y akan menolak bola  Bola hoki
kepada pelajar di barisan Z dan berlari  Kon
ke belakang barisan.

 Pelajar barisan Z akan menahan dan


memukul bola ke dalam gol dan berlari
ke belakang barisan. Seterusnya barisan
Z pula akan menolak bola kepada
barisan Y.

6
QSS1141D UMI

Kemuncak  Guru membuat  Pelajar kekal dalam kumpulan masing- Rujuk lampiran 3.  Pelajar
permainan kecil untuk masing. bersaing
( 6 minit ) pelajar. secara adil.
 Kumpulan A hendaklah berlawan dengan  Alatan
Kumpulan B dengan syarat hanya  Kayu hoki
menggunakan kemahiran short grip.  Bola hoki
 Kon
 Kumpulan yang berjaya menjaringkan
gol terbanyak dalam kon merupakan
pasukan yang menang.

Penutup  Guru mengarahkan Pelajar diarahkan melakukan penyejukan Rasional short


pelajar membuat badan jenis PNF iaitu secara berpasangan.  Pelajar grip:
( 5 minit ) penyejukkan badan Guru memberikan soalan dan kesimpulan membentuk menghantar
bola kepada
secara PNF semasa pelajar melakukan aktiviti bulatan besar
sahabat
( berpasangan). menyejukan badan. semasa PNF. dengan lebih
cepat dan
 Guru berada di
jauh.
 Guru memberikan  Guru bertanyakan kepada pelajar tengah – tengah.
melarikan
soalan secara lisan tentang rasionalnya melakukan short grip
bola dari
kepada pelajar semasa pertandingan hoki. kepungan
pihak lawan
dan membuat
dengan lebih
kesimpulan.  Guru bertanyakan kepada pelajar pantas dan
jauh.

7
QSS1141D UMI

tentang jenis kemahiran pukulan dalam


sukan hoki.
mengelirukan
pihak lawan
 Kesimpulannya,short grip memudahkan
jenis pukulan:
pemain dan menjimatkan pergerakan
 short grip
serta ruang dengan membuat hantaran
 long grip
yang cepat semasa dikelilingi oleh pihak  slap short
 reverse hit
lawan.

LAMPIRAN 1

Drill 2

Drill 1
xA
Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar
A B xD A B

xB
Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar
D C D C
xC

8
QSS1141D UMI

LAMPIRAN 2

X X
X X
X X
Z Y

9
QSS1141D UMI

LAMPIRAN 3

PETUNJUK:

=KON

= KUMPULAN A

= KUMPULAN B

10
QSS1141D UMI

Penilaian Pensyarah :

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________
(DR. NELFIANTY BINTI MOHD RASYID)
Pensyarah,
Ikhtisas Padang (Hoki QSS1141D),
Fakulti Sains Sukan,
Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Tarikh :_________________

11