Anda di halaman 1dari 22

Academia de Studii Economice Bucuresti

Analiza costurilor firmei SC Scobra Trans S.R.L.

Scortea Florina Mihaela

Facultatea Comert,an I

Seria A,grupa304

Bucuresti,2010

1
Academia de Studii Economice Bucuresti

Cuprins:

Descriere firma…………………………………………..3

Piata si concurenta……………………………………….4

Cifra de afaceri,venituri,cheltuieli……………………….6

Identificarea costurilor…………………………………..13

Reducerea costului/costurilor……………………………18

Bibliografie………………………………………………20

2
Academia de Studii Economice Bucuresti

SC SCOBRA TRANS SRL

 Microintreprindere privata,autonoma

 Infiintata in 27 aprilie 1994

 Societate cu raspundere limitata:cu 2 asociatii

 Cifra de afaceri anuala:890.000

 7 angajati

Date de identificare
Denumire: S.C SCOBRA TRANS S.R.L.

Nr. de înregistare la Registrul Comerţului: J08/773/1994

Cod unic de identificare (CUI): RO 5566389

Forma juridică de constituire: Societate cu răspundere limitată ( S.R.L )

Capitalul social : 50.000,00 RON;Natura capitalului:Privat

Durata de functionare: Durata de funcţionare a SC Scobra Trans SRL este nedeterminată cu începerea de la data
înmatriculării în Registrul Comerţului,in anul 1994.

Domenii de activitate

Scobra Trans Srl are ca domeniul de activitate Transporturi rutiere de marfuri.

Cod CAEN 2008 - 6024 - Transporturi rutiere de marfuri.

Domenii CAEN:descrierea codului CAEN ( prezentarea schematica a clasificarii activitatilor din economia
nationala)

 Aceasta clasa include:


- activitatea tuturor transporturilor, regulate si neregulate, rutiere, de marfuri (congelate, refrigerate, incarcaturi
lichide - inclusiv, lapte colectat de la ferme, si gazoase, incarcaturi in containere, mobila, transporturi postale etc

 Sediu

Judeţ – Brasov,Localitate / Sector – Bran,Adresa – Str.Simon ,nr 334

Puncte de lucru secundare

SC Scobra Trans SRL-Simon,334,Brasov

3
Academia de Studii Economice Bucuresti

Contact

Telefon/ Fax – 0268.236495

Email – scobratrans@yahoo.com

Cadrul de desfasurare:Piata si Concurenta

Piaţa

Ca volum, piaţa transporturilor rutiere de mărfuri se cifrează la aproximativ 300 milioane tone anual. Ca
proporţie între sectoare, se înregistrează o creştere a procentului deţinut de sectorul privat (peste 60% în
momentul de faţă).

Concurenţa

Se apreciază că în prezent există peste 25.000 operatori pe piaţă, dintre care în jur de 7000 desfăşoară şi
activităţi de transport internaţional. Trebuie luată în considerare atât concurenţa firmelor mari, care efectuează
operaţiuni ample de transport internaţional, prin maşini de mare tonaj şi care se adresează unei categorii de
clienţi compusă în special din firme înternaţionale, cât şi multitudinea de firme mici şi mijlocii, care cel mai des
acţionează pe plan local, desfăşurând activităţi de transport mult mai restrânse.

Cadrul legal

Pentru a avea dreptul de a efectua operaţiuni de transport rutier de bunuri şi persoane, trebuie obţinute o
serie de licenţe şi autorizaţii, conform Normelor Metodologice din 4 decembrie 2001, aprobate prin Ordinul nr.
1842/04.12.2001 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

Pentru transporturile internaţionale, este necesar ca marfa să fie asigurată la o societate de asigurări din
România sau din Uniunea Europeană. Valoarea uzuală a unei astfel de asigurări este de 100.000 EURO.

În cazul transporturilor conţinând mărfuri speciale (toxice sau periculoase) sunt necesare autorizaţii
suplimentare.

Începând de la 1 iulie 2002 posesorii de autovehicule de transport marfă sau pasageri vor achita o taxă
pentru utilizarea infrastructurii rutiere, numită rovinietă. Posesorii de autovehicule înmatriculate în România
vor utiliza rovinieta anuală. Aceasta este obligatorie pentru ca transportatorul să primească licenţa, respectiv
cartea de identitate.

Activitatea de transport rutier (atât de persoane cât şi de marfă) este reglementată de Autoritatea
Rutieră Română.

4
Academia de Studii Economice Bucuresti

Societatea S.C.Scobra Trans S.R.L. încearcă să obtină o poziţie cât mai bună pe piaţă, printr-o viteză de rotaţie a
banilor, aceasta însemnând valorificarea rapidă a serviciilor, eliminarea stocurilor şi o mai bună posibilitate de adaptare a
ofertei la caracteristicile cererii.

Având în vedere concurenţa cu marii rivali de pe piata transporturilor de marfuri , pentru menţinerea pe piată, firma
Scobra Trans are în vedere: politica de preţ, politica de produs, politica de promovare a produselor si serviciilor precum
si micromediul firmei.

Principii ale organizaţiei

1. Stil de conducere cooperativ cu cea mai mare răspundere personală posibilă a angajaţilor
2. Promovarea unui spirit de echipă familiar în întreprindere
3. Satisfacţia clienţilor şi a angajaţilor este scopul cel mai înalt al întreprinderii
4. Acomodare inovativă permanentă la dezvoltarea economică

Managementul firmei de transport are grijă de:

• selecţia potrivită a partenerilor de transport de talie mică şi medie


• integrarea siguranţei, sănătăţii şi mediului în sistemul nostru de management al calităţii
• oferirea de suport personal partenerilor de transport
• îndrumarea şi instruirea şoferilor
• controlul continuu al calităţii şi verificarea la faţa locului

5
Academia de Studii Economice Bucuresti

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri( CA ) - reprezintă volumul afacerilor realizate cu terţii in cadrul activităţii curente a întreprinderii,
fiind principalul indicator al activităţii firmei:
CA= VÎNZĂRI DE MĂRFURI (activitatea comercială de revânzare + prestări de serviciu + activităti diverse ) +
PRODUCŢIA VÎNDUTĂ

Perioada 2004 2005 2006 2007 2008


Cifra de 370.8 581.60 830.02 864.55 870.48
afaceri 96 0 4 7 6

Din graphic putem observa ca Cifra de afaceri a Scobra Trans Srl este in continua crestere incepand cu
anul 2004.

Cea mai mare valoare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 2007 - valoare: 870.486RON.
Cea mai mica valoare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 2004 - valoare: 370.896,00 RON.
In ultimul bilant contabil (bilantul din anul 2008) cifra de afaceri a firmei a crescut cu 5929,00 RON, adica cu
0.69%, fata de anul precedent.

Venituri totale
6
Academia de Studii Economice Bucuresti

Perioada 2004 2005 2006 2007 2008


venituri 370.896 581.600 836.998 888.818 877.774

Scobra Trans Srl a avut venituri in crestere din anul 2004 pana in anul 2007,iar in anul 2008 venitul tinde
sa scada cand aceastea au avut o valoare de 877.774,00 RON. Din 2004 pana in 2008 veniturile au crescut cu
506878,00 RON, adica cu 57,75 %.
Cele mai mari venituri au fost obtinute in anul 2007 - valoare:888818,00 RON.
Cele mai mici venituri au fost obtinute in anul 2004 - valoare: 370896,00 RON.
In bilantul din anul 2008, veniturile realizate de Scobra Trans Srl, au scazut cu 11044,00 RON, adica cu 1,25
%, fata de anul precedent.

7
Academia de Studii Economice Bucuresti

Cheltuieli totale
Perioa 2004 2005 2006 2007 2008
da
Cheltui 353.41 545.10 819.87 873.28 838.74
eli totale 3 6 1 7 9

Observam ca si in cazul graficului venitului,curba cheltuielilor cunoaste denivelari.Firma Scobra Trans a


avut valoarea cheltuielilor in crestere din anul 2004 pana in anul 2008, cu exceptia anului 2007, cand aceastea
au avut o valoare de 838.749,00 RON. Din 2004 pana in 2007 cheltuilelile au crescut cu 485.336,00 RON,
adica cu 137,33 %.
Cele mai multe cheltuieli au fost realizate in anul 2007 – valoare 873.287,00 RON.
Cele mai putine cheltuieli au fost realizate in anul 1999 - valoare: 353.413,00 RON.
In bilantul din anul 2008, cheltuielile Scobra Trans Srl, au scazut 34.538,00 RON, adica cu 3.95%, fata de anul
precedent.

8
Academia de Studii Economice Bucuresti

Venituri si Cheltuieli

Perioad 2004 2005 2006 2007 2008


a
Venituri 370.896 581.600 836.998 888.818 877.774

Cheltui 353.413 545.106 819.871 873.287 838.749


eli
Profit 36.493 17.127 15.531 39.025
17.483
brut

Evolutie graphic venituri si cheltuieli

In graficul de mai sus, se prezinta o evolutie a venitului si a profitului,de asemenea si profitului si pierderilor pe
care firma le sufera in intervalul 2004-2008.Observam ca firma inregistreaza profit in fiecare perioada,iar cel mai mare
profit in anul 2008,iar cel mai mic profit este inregistrat in anul 2007.Diferenta din anul 2004-2008 este de
21.542,00RON,adica a crescut cu 123.2%.

9
Academia de Studii Economice Bucuresti

Datorii:

Perioad 2004 2005 2006 2007 2008


a
Datorii 196.8 246.614 579.351 458.648 344.414
98

Graficul arata ca datoriile au o evolutie in intervalul 2004-2008 ascendenta cu scaderi in anii 2007 si
2008, cand acestea au inregistrat valoarea de 458.648,00 RON, respectiv 344.414,00 RON. Din anul 2004 pana
in anul 2008 nivelul de indatorare a crescut cu 147.516,00 RON, adica cu 74.92%.
Cea mai mare suma datorata a fost in anul 2007 - datorie: 458.648,00 RON.

10
Academia de Studii Economice Bucuresti

Cea mai mica suma datorata a fost in anul 1999 - datorie: 196.868,00 RON.

11
Academia de Studii Economice Bucuresti

Resurse umane:

An 2004 2005 2006 2007 2008


Nr 6 6 5 5 7
Salariati

Scobra Trans Srl a facut angajari din anul 2004 pana in anul 2008 cu exceptia anului 2006, cand numarul
mediu de angajati a fost de 5. Din 2004 pana in 2008 numarul de angajati a crescut cu 1 , adica cu 16,66 %.
Cei mai multi angajati au fost in anul 2008 - numar persoane angajate: 7.
Cei mai putini angajati au fost in anul 2006 - numar persoane angajate: 5.

12
Academia de Studii Economice Bucuresti

13
Academia de Studii Economice Bucuresti

Contul de profit si pierdere al firmeiSC Scobra Trans SRL in intervalul 2006-2008

INDICATOR 2006 2007 2008


Venituri din exploatare 582.466 601.2 560.20
75 2

Cheltuieli de exploatare 554.439 594.8 508.04


87 0

Rezultatul de exploatare 28.027 6.388 52.162

Venituri financiare 254.532 287.5 317.57


43 2

Cheltuieli financiare 265.432 278.4 330.70


00 9

Rezultatul financiar -10.900 9.143 -


13.137

Rezultatul curent 17127 15.53 39.025


1

Venituri extraordinare 0 0 0

Cheltuieli extraordinare 0 0 0

Rezultatul extraordinar 0 0 0

Venituri totale 836.998 888.8 877.77


18 4

Cheltuieli totale 819.871 873.2 838.74


87 9

Rezultatul brut 17.127 15.53 39.025


1

Impozitul pe profit 1.210 3.132 6.981

Rezultatul net 15.917 12.39 32.044


9

14
Academia de Studii Economice Bucuresti

(figura1)

(figura2)

Evolutia Rezultatului financiar

15
Academia de Studii Economice Bucuresti

(figura3)

In figura 1,unde se prezinta evolutia rezultatului din exploatare reprezentand diferenta dintre venitul
obtinut din activitatea de exploatare si cheltuielile din exploatare,se poate observa ca societatea a înregistrat un
rezultat de exploatare pozitiv în anul 2006-2008 ceea ce caracterizează în mărime absolută rentabilitatea
activităţii de producţie şi comercializare.

In figura 2,Rezultatul financiar este negativ în perioada 2006 - 2008 din cauza nivelului crescut al
cheltuielilor financiare, în special a cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar şi a cheltuielilor cu
dobânzile aferente creditelor reeşalonate şi restante pe care le are societatea.

In figura 3,este prezentata evolutia rezultatului net al exercitiului care este pozitiv ceea ce arata ca firma
detine un avantaj si ca activitatea pe care o practica este rentabila.Rezultatul net este rezultatul brut minus
impozitul pe profit.

Identificarea costurilor productiei

Gestiunea rationala a resurselor presupune studierea procesului consumarii factorilor de productie si


calcularea costului productiei – a carui problematica tine de nivelul microeconomic.
Producerea bunurilor economice se realizeaza prin combinarea si consumarea de factori de productie.

Pentru a putea fi recuperate si pentru a putea fi reluat procesul productiei, chletuilelile cu factorii de
productie utlizati si consumati trebuie incluse in pretul de vanzare al bunurilor economice. Includerea acestor
cheltuieli in pretul de vanzare al bunurilor economice se face prin costul de productie.

Costul desemneaza totalitatea cheltuielilor corespunzatoare consumului de factori de productie pe care


agentii economici le efectueaza pentru producerea si desfacerea de bunuri materiale sau pentru prestarea de
servicii.

16
Academia de Studii Economice Bucuresti

1. Structura pe elemente de cheltuieli a costului.


-cheltuieli cu materii prime si materiale;
- cheltuieli cu combustibilul si energia: - pentru fabricatie;
- pentru incalzirea si iluminatul

unitatii

- cheltuieli cu amortizarea masinilor, utilajelor, instalatiilor, cladirilor;


- chletuieli cu salariile: - personalului direct productiv;
- personalului din serviciile administrative;

- dobanzi, chirii, taxe, alte cheltuieli banesti.


Cheltuieli de exploatare 2006 2007 2008
a) Cheltuieli cu materiile prime
şi materialele consumabile
178.500 160.745 148.566

Alte cheltuieli materiale 59.774 62.452 55.228

b) Alte cheltuieli din afară (cu


energie şi apă)
52.010 58.658 60.632

c) Cheltuieli privind serviciile 100.250 110.204 102.458


oferite

Cheltuieli cu personalul din 62160 82.204 95.547


care:

a) Salarii 49.959 64.006 75.589

b) Cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială
12.208 18.198 19.958

Alte cheltuieli de exploatare 102.193 120.624 45.609

TOTAL CHELTUIELI DE
EXPLOATARE
554.887 594.887 508.040

CHELTUIELI FINANCIARE

17
Academia de Studii Economice Bucuresti

2006 200 200


7 8
Cheltuieli privind 20.08 48.45 47.68
dobânzile 9 8 7

Alte cheltuieli 245.3 229.9 283.0


financiare 43 42 22

CHELTUIELI
FINANCIARE – TOTAL
265.4 278.4 330.7
32 00 09

Costurile de productie:

a) Dupa dimensiunile consumului de resurse avem:

-costuri totale;

-costuri unitare;

-costuri marginale;

Perioada 2006 2007 2008


Costuri 819.871 873.287 838.749
totale

Costuri 194.871 114.829 112.857


fixe

Costuri
variabile
625.000 758.458 725.892

18
Academia de Studii Economice Bucuresti

Costurile totale sunt cele care desemneaza ansamblul cheltuielilor efectuate de intreprindere in vederea realizarii
obiectului ei de activitate. Costurile totale se impart in costuri fixe si costuri variabile.

Costurile fixe sunt acele costuri “inelastice”, constante, care nu depind in mod direct proportional de volumul sau
valoarea vanzarilor companiei. Ca exemple as enumera cheltuielile cu chiriile, telecomunicatiile, asigurarile, serviciile si
dobanzile bancare, intretinerea si reparatiile, amortizarea, partial cheltuielile cu salariile, energia electrica, combustibilul,
delegatiile, transportul inchiriat, alte servicii prestate de terti, cum ar fi serviciile de paza, salubritate, recrutare, training,
consultanta.

Costurile variabile sunt costuri care variaza direct proportional cu marimea productiei - de exemplu, costul
materiilor prime si costul fortei de munca.

Din grafic observam ca doar 10-20% reprezinta costurile fixe din costul total,iar 80-90% sunt costurile variabile.

Este putin probabil ca firmele la care costurile variabile reprezinta o


pondere mare din costurile totale sa inregistreze fluctuatii mari ale castigurilor, deoarece modificarile care intervin in
vanzari si in veniturile incasate sunt insotite de modificari aproape egale ale costurilor.

19
Academia de Studii Economice Bucuresti

COSTUL VARIABIL COSTUL FIX


- cheltuieli cu materii prime si - cheltuielile cu combustibilul si
materiale; energia pentru incalzirea si iluminatul unitatii;
- cheltuieli cu combustibilul si - ACf;
energia pentru fabricatie; - salariile personalului din
- salariile personalului direct serviciile administrative ale unitatii;
ocupat in productie - dobanzi, chirii, taxe, alte
cheltuieli banesti.
Rezulta ca:
CT = CV + CF

2. Reducerea costului/costurilor

Reducerea costurilor este o preocupare permanenta pentru orice agent economic. In conditiile unei
economii de piata dezvoltata si stabila, maximizarea profitului presupune in mod obligatoriu minimizarea
costului/costurilor.

Reducerea costurilor este un imperativ, obiectiv determinat de:


- caracterul limitat al resurselor si factorilor de productie;
- accentuarea concurentei pe pietele interne si internationale, necesitatea mentinerii in lupta de
concurenta prin practicarea unor preturi competitive si a unei calitati cat mai ridicate;

Principalele cai de reducere a costurilor sunt:


- reducerea cheltuielilor salariale pe unitatea de produs prin cresterea mai rapida a productivitatii
muncii fata de salarii;
- obtinerea factorilor de productie la preturi de cumparare cat mai scazute;
- reduecrea consumurilor de materiale (consumurilor specifice);
- reducerea cheltuielilor de stocare si depozitare/reducerea stocurilor;
- scaderea cheltuielilor administrative;
- realizarea de economii prin optimizarea timpului de lucru si cresterea randamentului utilizarii
factorilor de productie;
- micsorarea cheltuielilor de exploatare a utilajelor;
- reducerea cheltuielilor de desfacere;
- diminuarea/rationalizarea cheltuielilor de publicitate etc.

20
Academia de Studii Economice Bucuresti

Marimea absoluta si relativa (unitara) a costurilor nu este un scop in sine, ci un mijloc in vederea
realizarii scopului intreprinzatorului - maximizarea profitului - in cele mai bune conditii.
Fixarea de catre intreprinzator a nivelului considerat normal al costurilor se face tinand cont de
urmatoarele elemente:
- costul cel mai scazut realizat de intreprindere in peroada anterioara;
- costul realizat de intreprinderea cu cea mai buna pozitie competitiva in domeniu;
- preturile de vanzare ale bunului economic respectiv.

Tendinta generala impusa de concurenta pe piata este ca bunurile economice sa incorporeze in costurile
lor:
- cat mai putina materie prima;
- munca de inalta calificare;
- tehnologie de varf.

In conditiile economiei de piata, costul este limita inferioara pana la care poate cobori pretul de vanzare al
unui bun economic.
La acest nivel – PRET = COST – se atinge pragul de rentabilitate sau punctul mort al intreprinderii:
acel volum al productiei si, respectiv, cifrei de afaceri
( Pret x Q) la care profitul este 0.

Pragul de rentabilitate: CA = CT

In conditii favorabile de business, de crestere economica, companiile sunt preocupate de realizarea obiectivelor
care se refera mai ales la cresterea cotei de piata si a veniturilor si au in vedere strategii de dezvoltare prin cresterea
investitiilor in modernizarea sau achizitia de noi capacitati de depozitare si vanzare, capacitati de productie, etc. Aceasta
extindere a activitatilor companiei genereaza automat si o crestere a costurilor fixe legate de consumul de noi resurse.
In conditii de stagnare sau de restrangere a oportunitatilor de afaceri, de scadere evidenta a veniturilor si
a surselor de finantare, companiile acorda o mai mare atentie reducerii costurilor variabile si fixe ale companiei, avand in
vedere obiectivele de mentinere a profitabilitatii si a echilibrului financiar intr-un mediu de afaceri instabil si imprevizibil.

21
Academia de Studii Economice Bucuresti

Bibliografie:

1. Constantinescu, D., Economia intreprinderii, Ed. Universitaria, Craiova, 2008;


2. Kerbalek, I.(Coord.), Economia intreprinderii, Ed. TIBO, Bucuresti, 2002;
3. Troaca,V,Bazele contabilitatii,Ed Universitaria ,Craiova ,2008
4. http://www.listafirme.ro/catalog.

22