Anda di halaman 1dari 3

Bahan Kreativitas Pendampingan Iman Anak

3 Oktober 2021

(
(
)(
(
(

(
)
)

“Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaKu!


Jangan menghalang-halangi mereka!
Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu :
Sungguh, barangsiapa tidak menerima Kerajaan Allah sperti
seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.”
(
(
)(
(
(

(
)
)

)
“Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaKu!
Jangan menghalang-halangi mereka!
Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu :
Sungguh, barangsiapa tidak menerima Kerajaan Allah sperti
seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.”
(
(
)(
(
(

(
)
)

“Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaKu!


Jangan menghalang-halangi mereka!
Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu :
Sungguh, barangsiapa tidak menerima Kerajaan Allah sperti
seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.”