Anda di halaman 1dari 3

Tarikh : 25.02.

2019
No Siri : 1
Masa : 13:25:26

LEMBAGA PEPERIKSAAN
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
TAHUN PEPERIKSAAN: 2019

KENYATAAN KEMASUKAN PEPERIKSAAN

Nama Sekolah / Pusat : SJK(T) LADANG SEMBRONG.

No.Sekolah Dalam Pusat : 1

Angka Giliran : JC7044001

Nama Calon : ABISHAN A/L MOHANASUNDARAM

Tarikh Lahir : 030907

No. Pengenalan Diri : 070903010247

Jantina : LELAKI

Mata Pelajaran Yang Diambil


1. 031 - BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)
2. 032 - BAHASA MELAYU (PENULISAN)
3. 033 - BAHASA INGGERIS (PEMAHAMAN)
4. 034 - BAHASA INGGERIS (PENULISAN)
5. 035 - MATEMATIK
6. 036 - BAHASA TAMIL (PEMAHAMAN)
7. 037 - BAHASA TAMIL (PENULISAN)
8. 038 - SAINS

Bayaran yang dikenakan : RM 00.00

Saya akui telah menyemak maklumat pendaftaran peperiksaan di atas dan didapati betul.

Ibubapa / Penjaga Tandatangan Calon


Nama :
No Kad Pengenalan :

Tarikh :

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tarikh : 25.02.2019
No Siri : 2
Masa : 13:25:26

LEMBAGA PEPERIKSAAN
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
TAHUN PEPERIKSAAN: 2019

KENYATAAN KEMASUKAN PEPERIKSAAN

Nama Sekolah / Pusat : SJK(T) LADANG SEMBRONG.

No.Sekolah Dalam Pusat : 1

Angka Giliran : JC7044002

Nama Calon : ASHVIN A/L MOHANASUNDARAM

Tarikh Lahir : 030907

No. Pengenalan Diri : 070903010239

Jantina : LELAKI

Mata Pelajaran Yang Diambil


1. 031 - BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)
2. 032 - BAHASA MELAYU (PENULISAN)
3. 033 - BAHASA INGGERIS (PEMAHAMAN)
4. 034 - BAHASA INGGERIS (PENULISAN)
5. 035 - MATEMATIK
6. 036 - BAHASA TAMIL (PEMAHAMAN)
7. 037 - BAHASA TAMIL (PENULISAN)
8. 038 - SAINS

Bayaran yang dikenakan : RM 00.00

Saya akui telah menyemak maklumat pendaftaran peperiksaan di atas dan didapati betul.

Ibubapa / Penjaga Tandatangan Calon


Nama :
No Kad Pengenalan :

Tarikh :

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tarikh : 25.02.2019
No Siri : 3
Masa : 13:25:26

LEMBAGA PEPERIKSAAN
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
TAHUN PEPERIKSAAN: 2019

KENYATAAN KEMASUKAN PEPERIKSAAN

Nama Sekolah / Pusat : SJK(T) LADANG SEMBRONG.

No.Sekolah Dalam Pusat : 1

Angka Giliran : JC7044003

Nama Calon : DARUSINI A/P BALAN

Tarikh Lahir : 220507

No. Pengenalan Diri : 070522010788

Jantina : PEREMPUAN

Mata Pelajaran Yang Diambil


1. 031 - BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)
2. 032 - BAHASA MELAYU (PENULISAN)
3. 033 - BAHASA INGGERIS (PEMAHAMAN)
4. 034 - BAHASA INGGERIS (PENULISAN)
5. 035 - MATEMATIK
6. 036 - BAHASA TAMIL (PEMAHAMAN)
7. 037 - BAHASA TAMIL (PENULISAN)
8. 038 - SAINS

Bayaran yang dikenakan : RM 00.00

Saya akui telah menyemak maklumat pendaftaran peperiksaan di atas dan didapati betul.

Ibubapa / Penjaga Tandatangan Calon


Nama :
No Kad Pengenalan :

Tarikh :

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia