Anda di halaman 1dari 1

Tindakan Raja Melayu dalam Menangani Cabaran Barat

Menjelaskan tindakan Raja Melayu dalam menangani Cabaran Barat dari segi;-

a. Menggubal Undang-undang Tubuh

b. Raja Menerajui Pemodenan Negeri

Set Induksi:

1. Guru memberi link google meet kepada murid

2. Guru mengimbas kembali tajuk pengajaran kelas terdahulu

3. Guru memberi gambran keseluruhan tajuk pengajaran.

Perkembangan:

1. Guru menerangkan menjelaskan undang-undang tubuh di Johor dan Terengganu.

2. Murid diterangkan raja menerajui pemodenan di negeri Johor, Kedah dan Terengganu.

3. Guru memberi persoalan bagaimana pemodenan negeri dapat menyejahterakann kehidupan


rakyat?

4. Perbincangan dan bersoal jawab bersama murid tentang topik pengajaran.

Penutup:

1. Guru memberi tugasan membuat nota Menggubal Undang-undang Tubuh dan Raja Menerajui
Pemodenan Negeri.

2. Guru membuat rumusan topik pengajaran.

21/21 murid dapat menjelaskan tindakan Raja Melayu dalam menangani Cabaran Barat dari segi
menggubal Undang-undang Tubuh dan raja Menerajui Pemodenan Negeri