Anda di halaman 1dari 1

MAKSUD PANTUN KIASAN TINGKATAN 2

Tema
Rangkap 1
Sindiran terhadap segelintir anggota masyarakat yang mengamalkan
Perbuatan membazir merupakan amalan yang
merugikan. sikap negatif sehingga menjejaskan kehidupan sendiri dan orang lain.
Rangkap 2 Persoalan
Orang yang merantau selalunya akan merendah (a) Sikap membazir sangat tidak digalakkan dalam kalangan
diri apabila berada di tempat orang. masyarakat.
Rangkap 3 (b) Sikap rendah diri dalam kalangan perantau apabila berada di
Sebelum menginginkan sesuatu yang mustahil,
tempat orang.
ketahuilah tahap kemampuan dan kebolehan diri
kita lebih dahulu. (c) Sifat segelintir manusia yang mengharapkan sesuatu di luar
Rangkap 4 kemampuan diri.
Jangan mengharapkan sesuatu yang belum (d) Sifat sombong dan bangga diri akan membawa kecelakaan kepada
pasti. diri sendiri.
Rangkap 5 (e) Sifat sabar dan pemaaf akan dapat melenyapkan kemarahan.
Sikap seseorang yang sombong akan kebolehan
(f) Sifat malas yang bermula sejak kecil akan sukar diubah apabila
diri serta memandang rendah terhadap orang
lain.
sudah dewasa.
Rangkap 6 (g) Paras rupa yang elok tidak berharga jika tidak berbudi bahasa.
Jangan suka membesar-besarkan kejayaan yang
tidak seberapa. Bentuk dan Ciri-ciri Pantun
Rangkap 7 (a) Terdiri daripada tujuh belas
Pendirian manusia sering berubah-ubah.
rangkap.
Rangkap 8
(b) Berisi empat baris setiap rangkap.
Perasaan marah akan segera hilang dengan
adanya nilai kesabaran dalam diri. (c) Ada pembayang dan maksudnya.
Rangkap 9 (d) Bilangan katanya tiga hingga lima
Orang yang merantau akhirnya akan kembali ke patah kata sebaris.
tempat asalnya semula. (e) Terdiri daripada lapan hingga
Rangkap 10 sebelas suku kata sebaris. Unsur Gaya Bahasa dan
Setiap perkara yang berlaku dan diperkatakan (f) Bentuknya terikat. Keindahan Bunyi
orang tentu ada sebabnya.
(c) Repetisi. Contohnya,
Rangkap 11
Menginginkan sesuatu yang besar tetapi tidak Unsur Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi Tikar pucuk tikar
mempunyai keupayaan. (a) Imej alam. Contohnya, ikan; buah mengkuang.
Rangkap 12 bacang; burung dekut; gelam; kenanga; (d) Simile. Contohnya,
Jika pengetahuan hanya sedikit, janganlah kumbang; bunga; gunung; pokok terap; Macam melukut di tepi
hendak melawan orang yang lebih banyak bukit; guruh; langit; kilat; hujan; gantang; Laksana gadis
pengetahuannya. bayam; sayur; sungai. Menteri Bogor; Sungguh
Rangkap 13 b) Peribahasa. Contohnya, jangan diikut
Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang laksana bunga dedap.
resmi ayam, bertelur sebiji riuh
belum lagi diperoleh. (e) Personifikasi. Contohnya,
sekampung; masakan tempua
Rangkap 14 nyawa menangis di pintu
bersarang rendah; kalau kail panjang
Sedangkan waktu muda sudah malas, apatah
sejengkal, usah lautan hendak diduga; kubur.
lagi waktu tua; sedangkan waktu makmur tidak (f) Asonansi. Contohnya,
senang, apatah lagi waktu susah.
Nilai Nilai Sangkut terendak dekat
Rangkap 15
Seseorang yang inginkan sesuatu di luar
beranda (perulangan vokal
kemampuannya. e)
a) Jimat cermat d) Keberanian
Rangkap 16 (g) Aliterasi. Contohnya,
b) Rendah diri e) Kesabaran
Orang yang melakukan dosa tetapi sudah Hajat hati nak peluk gunung
terlambat untuk bertaubat. c) Rasional f) Kerajinan (perulangan konsonan h).
Rangkap 17 g) Budi (h) Rima akhirnya sama, iaitu
Orang yang mempunyai paras rupa yang elok
tetapi tidak berbudi bahasa. abab.

Pengajaran
(a) Kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan pembaziran.
(b) Kita perlulah merendah diri apabila berada di tempat orang.
(c) Kita janganlah terlalu mengharapkan perkara yang belum pasti menjadi milik kita.
(d) Kita mestilah banyak bersabar untuk melenyapkan kemarahan dalam diri.
(e) Kita perlulah menghindarkan diri daripada bersikap malas sejak kecil lagi.