Anda di halaman 1dari 1

Doa Nur: http://www.youtube.com/watch?

v=z8QuDJis98o
Allohummaj'al fii Qolbi Nuuro, Ya Allah, jadikan pada Qalbuku
Cahaya
Wa fii Lisaani Nuuro, Pada lisanku Cahaya

Wa fii sam'ii Nuuro, Pada pendengaranku Cahaya

Wa fii Bashori Nuuro, Pada penglihatanku Cahaya

Wa min Fauqi Nuuro, Pada atasku Cahaya

Wa min Tahti Nuuro, Pada bawahku Cahaya

Wa 'an Yamiinii Nuuro, Pada kananku Cahaya

Wa 'an Syimaalii Nuuro, Pada kiriku Cahaya

Wa min Amaami Nuuro, Pada depanku Cahaya

Wa min Kholfi Nuuro, Pada belakangku Cahaya

Waj'al fii Nafsi Nuuro, Jadikan Nyawaku Cahaya

Wa ‘aq Dzimli Nuuro, Besarkan padaku Cahaya

Wa ‘az zimli Nuuro, Kuatkan padaku Cahaya

Waj’al Li Nuuro, Jadikan untukku Cahaya

Waj’al Ni Nuuro, Jadikan ku Cahaya

Allohumma 'aq ‘Thiinii Nuuro, Ya Allah, berilah padaku Cahaya

Waj’al fii ‘Ashobi Nuuro, Jadikan pada sarafku Cahaya

Wa fii Lahmii Nuuro, Jadikan dagingku Cahaya

Wa fii Dami Nuuro, Jadikan darahku Cahaya

Wa fii Sya' Ri Nuuro, Pada rambutku Cahaya

Wa fii Basyari Nuuro, Pada kulitku Cahaya

Allohummaj'al Li Nuuron fii Ya Allah jadikan Cahaya pada


Qobri, Kuburku
Wa Nuuron fii ‘idzomi, Cahaya pada tulangku

Wa Zidni Nuuro, Tambahkanlah Cahaya

Wa Zidni Nuuro, Tambahkanlah Cahaya

Wa Zidni Nuuro, Tambahkanlah Cahaya

Wa Habli Nuuron ‘Ala Nuur… Kurniakanlah Cahaya atas


Cahaya

Anda mungkin juga menyukai