Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)

Tingkatan Masa : 7.30-8.40 Tarikh : 21/01/2021 Hari: Khamis Bil. Murid: 21


5 Scientist
Perkara Ulang Kaji
Tema Modul Yapiem BM

Tugasan / Soalan Set 6 (sambungan)


HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca,dan
ditonton
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
HPK 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu
yangdiperihalkan oleh orang lain.
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi
penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Menyusun
maklumat mengikut keutamaan.
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
Objektif P&P Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid akan dapat;
i) membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.
ii) Menjawab soalan pemahaman komsas
iii) Menjawab soalan pemahaman petikan umum
iv) Menjawab soalan tatabahasa
Sistem Bahasa Kata Sendi Nama
Kemahiran Kemahiran Belajar Cara Belajar
Bahasa Kemahiran berfikir
Nilai Rasional
Kerajinan
Kerjasama
KBAT Menganalisis
Ilmu Format Peperiksaan SPM
Isu-isu semasa

BBM/BBB Modul YAPIEM

1 Pemurnian format dan penerangan tajuk


2 Guru berkongsi jawapan dan pelajar membuat penyemakan kendiri
3 Pelajar membuat pembetulan dan persedian untuk Gerak Gempur
Refleksi
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)
Tingkatan Masa : 9.15-10.25Tarikh : 21/01/2021 Hari: Khamis Bil. Murid: 32
5 Accountant
Perkara Ulang Kaji
Tema Modul Yapiem BM

Tugasan / Soalan Set 6


HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca,dan
ditonton
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
HPK 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu
yangdiperihalkan oleh orang lain.
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi
penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Menyusun
maklumat mengikut keutamaan.
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
Objektif P&P Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid akan dapat;
i) membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.
ii) Menjawab soalan pemahaman komsas
iii) Menjawab soalan pemahaman petikan umum
iv) Menjawab soalan tatabahasa
Sistem Bahasa Kata Sendi Nama
Kemahiran Kemahiran Belajar Cara Belajar
Bahasa Kemahiran berfikir
Nilai Rasional
Kerajinan
Kerjasama
KBAT Menganalisis
Ilmu Format Peperiksaan SPM
Isu-isu semasa

BBM/BBB Modul YAPIEM

1 Pemurnian format dan penerangan tajuk


2 Guru berkongsi jawapan dan pelajar membuat penyemakan kendiri
3 Pelajar membuat pembetulan dan persedian untuk Gerak Gempur
Refleksi