Anda di halaman 1dari 6

Nama : Tarikh :

Tahun :

Lembaran kerja 1: Menulis huruf besar berdasarkan huruf kecil yang


diberikan.

Contoh :
s S

1)

2)

3)

4)

5)

x
6)

y
7)
c
c
c
c
z
Nama : Tarikh :

Tahun :

Lembaran kerja 2 : Warnakan semua huruf besar.

c c c c

^ þc !c c

c c c c

c
c c c
c
c
c
c
Nama : Tarikh :

Tahun :

Lembaran kerja 3 : Bulatkan huruf besar yang sama.

c cc c c cc c c c
c !c c cc !c c cc c
c c cc cc
cc
cc c
c cc þcc cc cc þc
 c cc cc c c c
c cc cc cc cc c
c cc cc cc cc c
c
c
c
c
c cc c c cc cc c
Nama : Tarikh :

Lembaran kerja 4 : Tuliskan huruf awal bagi se iap gambar.

1) 2)cc

3) 4)

cc cccc cccc

5) 6)

7) 8)cc

c
c
c
c
à   
        


]c c c


 c c


 c c c


 c c


 c c


c
c
c
c
Nama : Tarikh :

Tahun :

Lembaran kerja 5 : Padankan huruf besar yang sama.

c c c

c cc

c c

c c

c c

c c

c c

c
c
c c
c
c