Anda di halaman 1dari 1

DISEDIAKAN OLEH:

SAJAK PADA SEKUNTUM MAWAR- MAHWA MUHAMMAD


MAKSUD RANGKAP SAJAK TEMA
 Kasih sayang ibu terhadap anak gadisnya.
Rangkap 1 Contoh: Ibu yang mengasihi anaknya berasa kecewa apabila
Harga diri gadis remaja yang harga diri anak gadisnya musnah.
 PERSOALAN
tercemar merupakan punca
Keruntuhan akhlak gadis remaja.
perasaan ibu menjadi hancur. Contoh: Gadis  yang kehilangan harga diri telah
menghancurkan hati ibu.
Harapan ibu terhadap anaknya.
Rangkap 2 Contoh: Ibu berharap agar anaknya menjaga harga diri dan
memelihara Imannya.
Membayangkan masa hadapan Perasaan dukacita seorang ibu.
anak gadisnya gelap dan tiada Contoh: Ibu berdukacita apabila masa depan anaknya menjadi
gelap jika anaknya terjebak dengan perkara yag tidak baik
hala tuju,  seakan telah menutup
harapan bonda yang agar
perkara buruk tidak terjadi.
BENTUK DAN CIRI-CIRI SAJAK
Rangkap 3 (a) Terdiri daripada tiga rangkap.
(b) Rangkap pertama mempunyai tiga baris dan rangkap
Ibu menasihati anak gadisnya kedua mempunyai enam baris dan rangkap ketiga
supaya menjaga kesucian diri mempunyai lima baris.
(c) Bilangan katanya dua hingga enam patah kata sebaris.
dengan sebaik-baiknya (d) Terdiri daripada lima hingga empat belas suku kata
berbekalkan keimanan. sebaris.
(e) Bentuknya bebas.

UNSUR GAYA BAHASA DAN KEINDAHAN BUNYI,


NADA
(a) Metafora: Contohnya, lipatan usia, pintu
kehidupan.
(b) Imej alam. Contohnya, malam, angina, laut,
ombak, mawar lembah
NILAI
(c) Simile. Contohnya, seperti telah menutup
(a) Kasih sayang (b)Kesedaran (d) Sinkope. Contohnya, tak
(c) Rasional (d) keimanan
NADA  Melankolik.

PENGAJARAN
(a) Kita hendaklah menjaga maruah diri dengan baik agar tidak tercemar
(b) Kita hendaklah menjaga hati ibu agar ibu tidak menderita.
(c) Kita hendaklah mengelakkan diri daripada terlibat dalam masalah sosial
(d) Kita mestilah mengukuhkan iman dalam diri supaya maruah diri akan terjaga.