Anda di halaman 1dari 5

MINGGU 32 MINGGU 32

TARIKH 27.09.2021 TARIKH 28.09.2021


HARI ISNIN HARI SELASA

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI & Kelas Masa


Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas Masa KESIHATAN 4 Beta 9.30-10.30, 11.00-11.30
4 Zeta 11.00 – 12.00 Tajuk 4K 1D – Terbukti Berkesan
Tajuk Keselamatan Bengkel- Amalan Keselamatan (Aktiviti Pengayaan) S. Kandungan 3.5, 4.5
S. Kandungan 1.1 S. Pembelajaran 3.5.1, 3.5.2 4.5.1
S. Pembelajaran 1.1.1,1.1.2 Objektif 1. Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.
Objektif 1. Menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel 2. Merekod ukuran ketinggian dan berat badan.
peralatan dan bahan. 3. Membandingkan berat dan tinggi sendiri dengan carta
2. Menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. pertumbuhan normal.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
1. Menonton video Keselamatan Bengkel 1. Menonton video 4K 1D – Terbukti Berkesan
2. Penerangan tentang peraturan keselamatan diri, bengkel peralatan dan bahan. 2. Penerangan tentang cara mengukur berat dan ketinggian.
Perbincangan tentang maksud simbol dan tanda keselamatan. 3. Perbincangan tentang cara mengira BMI dan cara merujuk Carta Norma Indeks
Jisim Badan.
TUTORIAL
TUTORIAL
1. Membina poster tentang peraturan keselamatan diri, bengkel peralatan
1. Murid mengukur dan merekod ketinggian dan menimbang berat badan.
dan bahan.
2. Murid mengira BMI dan merujuk Carta Norma Indeks Jisim Badan untuk
2. Melengkapkan kuiz secara online di dalam wordwall quiz.
mengetahui komposisi badan sendiri.
3. Merakamkan aktiviti yang dilakukan.
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
4. Menghantar tugasan
4. Murid menghantar tugasan.
Refleksi / Catatan
Refleksi / Catatan
12/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
13/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
14/32 org murid mengikuti PdPR secara offline
14/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline.
26/32 org mrd dpt menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel peralatan
27/32 org murid dpt
dan bahan serta menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan.
a. Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.
b. Merekod ukuran ketinggian dan berat badan.
c. Membandingkan berat dan tinggi sendiri dengan carta pertumbuhan normal.
MINGGU 32 MINGGU 32
TARIKH 29.09.2021 TARIKH 29.09.2021
HARI RABU HARI RABU

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI & Kelas Masa Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa
KESIHATAN 1 Beta 8.00 – 9.30 & KESIHATAN 5 Omega 11.30 – 1.00
Tajuk Cergas dan Mantap – Badan Idaman Tajuk Cergas dan Sihat- Berat dan Tinggi Ideal
S. Kandungan 3.5, 4.5 S. Kandungan 3.5, 4.5
S. Pembelajaran 3.5.1, 4.5.1 S. Pembelajaran 3.5.1, 3.5.2, 4.5.1
Objektif 1. Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan. Objektif 1. Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.
2. Mengenal pasti komponen dalam badan iaitu tulang, otot, 2. Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat
organ, dan lemak. badan.
3. Membandingkan Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri dengan
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA norma.
1. Menonton video Cergas dan Mantap – Badan Idaman. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
2. Penerangan tentang cara mengukur berat dan ketinggian. 4. Menonton video Cergas dan Sihat- Berat dan Tinggi Ideal
3. Perbincangan komponen dalam badan iaitu tulang, otot, organ, dan lemak. 5. Penerangan tentang cara mengukur berat dan ketinggian.
4. Mengenali bentuk badan kurus, sederhana, dan berlebihan berat badan. 6. Perbincangan tentang cara mengira BMI dan cara merujuk Carta Norma Indeks
TUTORIAL Jisim Badan.
1. Murid mengukur dan merekod ketinggian dan menimbang berat badan. TOTURIAL
2. Murid menyatakan bentuk badan kurus, sederhana, dan berlebihan berat 1. Murid mengukur dan merekod ketinggian dan menimbang berat badan.
badan. 2. Murid mengira BMI dan merujuk Carta Norma Indeks Jisim Badan untuk
3. Murid melengkapkan kuiz secara online komponen dalam badan. mengetahui komposisi badan sendiri.
4. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan. 3. Menyatakan cara yang sesuai untuk mengurangkan kandungan lemak
5. Murid menghantar tugasan. berlebihan dalam badan secara bertulis.
4. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
Refleksi / Catatan 5. Murid menghantar tugasan.
11/29 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
14/29 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline. Refleksi / Catatan
25/29 org murid dpt : 12/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
5. Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan. 15/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline.
6. Mengenal pasti komponen dalam badan iaitu tulang, otot, organ, dan lemak. 27/31 org mrd dpt:
1. Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.
2. Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat badan.
3. Membandingkan Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri dengan norma.
MINGGU 32
TARIKH 30.09.2021
HARI KHAMIS

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa


& KESIHATAN 6 Sigma 8.00 – 9.30
Tajuk Minggu Kecergasan- Senaman Memanaskan Badan
S. Kandungan 3.1
S. Pembelajaran 3.1.1, 3.1.2
Objektif 1. Melakukan aktiviti memanaskan badan dan
menyejukkan badan.
2. Mengira kadar nadi sebelum dan selepas
melakukan aktiviti fizikal.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA


1. Menonton video Minggu Kecergasan- Senaman Memanaskan Badan
2. Penerangan tentang pengiraan Kadar Nadi Latihan menggunakan kaedah
Karvonen
3. Perbincangan tentang aktiviti memanaskan badan yang sesuai dan tujuannya.
TOTURIAL
1. Murid melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan berdasarkan video.
2. Muird melengkapkan kuiz aktiviti memanaskan badan secara bertulis.
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
4. Murid menghantar tugasan.

Refleksi / Catatan
13/27 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
12/27 org murid mengikuti PdPR secara offline
25/27org mrd dpt melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan dan
mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
MINGGU 33 MINGGU 33
TARIKH 03.10.2021 TARIKH 03.10.2021
HARI AHAD HARI AHAD

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Kelas Masa Kelas Masa


Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI
5 Omega 8.00 – 9.00 6 Sigma 9.30 – 10.30
Tajuk Tekonologi Rumah Tangga- Alatan Jahitan (Ulangkaji) Tajuk Penghasilan Projek – Bahan Pengikat dan Pencantum (Pengayaan)
S. Kandungan 4.3 S. Kandungan 4.3
S. Pembelajaran 4.3.2 S. Pembelajaran 4.3.3
Objektif Menerangkan fungsi alatan jahitan. Objektif Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai kokot
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA dan rod perekat panas (hot melt glue).
1. Menonton video Tekonologi Rumah Tangga- Alatan Jahitan AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
2. Perbincangan tentang alatan jahitan. 1. Murid menonton video Penghasilan Projek – Bahan Pengikat dan Pencantum
3. Penerangan tentang alatan jahitan tangan. 2. Murid menyatakan contoh-contoh bahan pengikat dan pencantum
yang sering digunakan untuk menghasilkan sesuatu projek.
TUTORIAL 3. Penerangan tentang bahan pengikat dan pencantum dan cara
1. Murid membina jadual alatan jahitan tangan dan fungsinya. menggunakannya.
2. Murid melengkapkan kuiz alatan jahitan tangan dalam aplikasi wordwall quiz.
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan. TUTORIAL
4. Murid menghantar tugasan. 1. Murid melengkapkan kuiz dalam aplikasi wordwall quiz.
2. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
Refleksi / Catatan
3. Muird menghantar tugasan dilaksanakan.
org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
Refleksi / Catatan
org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
MINGGU 33
TARIKH 03.10.2021
HARI AHAD

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

PENDIDIKAN JASMANI & Kelas Masa


Mata Pelajaran
KESIHATAN 3 Delta 11.30 -1.00
Tajuk Jom Senam Untuk Sihat- Melentur Dinamik
S. Kandungan 3.3, 4.3
S. Pembelajaran 3.3.1, 4.3.1
Objektif Melakukan senaman regangan dinamik dan regangan statik pada
otot-otot utama serta bertahan dalam jangka masa yang ditetapkan

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA


1. Menonton video Jom Senam Untuk Sihat- Melentur Dinamik.
2. Penerangan tentang senaman regangan statik dan regangan dinamik.
3. Menamakan senaman regangan yang selamat dilakukan untuk meningkatkan
kelenturan.
TUTORIAL
4. Murid melakukan aktiviti regangan statik dan regangan dinamik berpandukan
video yang ditonton.
1. Murid melengkapkan kuiz dalam aplikasi wordwall quiz.
2. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
3. Murid menghantar tugasan.

Refleksi / Catatan
org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
org murid dpt mengikuti PdPR secara offline.