Anda di halaman 1dari 20

JADUAL KURSUS TEKNIK BERCERITA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

TARIKH :…………………………………….

TEMPAT : ……………………………………

HARI/MASA 8.00 – 10.00 PAGI 10.00 – 10.30 – 12.30 TGH 12.30 – 2.30 – 4.30 PTG
10.30 2.30 PTG
PAGI
8.00 – 8.30 pg
SELASA Pendaftaran Teknik Bercerita Tanpa Teknik Bercerita :
Rehat Alat/ Bercerita Rehat - Ikatan
8.30 – 10.00 pg menggunakan Alat - Lipatan
Kemahiran Berbahasa Aplikasi dalam P/p BM
Pengenalan melalui aktiviti
bercerita

RABU Teknik Bercerta : Rehat Teknik Bercerita Rehat Bengkel 1


- Boneka Lakaran :
- Model - Pasir
- Figurin - Papan Putih
Aplikasi dalam P/p BM - Kertas
Aplikasi dalam P/p BM

KHAMIS Bengkel 2 Rehat Persembahan/


Penilaian/ Majlis
Penutupan

1
PERANCANGAN OBJEKTIF DAN KANDUNGAN KURSUS

Bil Tajuk Objektif Kandungan Catatan

1.0 Pengenalan Peserta dapat: 1.1 Definisi dan konsep Strategi :


i. menjelaskan definisi dan 1.2 Sejarah Perkembangan Kuliah, perbincangan,
konsep bercerita Bercerita soal jawab/sumbang
ii. menyatakan sejarah 1.3 Prinsip dan Kriteria saran
perkembangan bercerita Bercerita
iii. menghuraikan prinsip 1.4 Aplikasi teknik bercerita ABM :
dan kriteria bercerita dalam meningkatkan Slaid : ppt
iv. menjelaskan tentang kemahiran berbahasa
aplikasi teknik bercerita
dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa
Melayu

2.0 Bercerita Tanpa Peserta dapat : 2.1 Prinsip dan kriteria Strategi :
Alat/ menggunakan i. menyatakan prinsip, jenis bercerita tanpa alat dan Kuliah, perbincangan,
alat dan gaya bercerita tanpa menggunakan alat soal jawab, tunjuk cara
alat. 2.2 Jenis Cerita dan pemilihan dan amali
ii. menyatakan prinsip, jenis cerita
dan gaya bercerita 2.3 Gaya bercerita yang ABM :
menggunakan alat secara berkesan Slaid : ppt
berkesan. 2.4 Aplikasi teknik bercerita Alat bercerita
iii. mengaplikasi teknik dalam meningkatkan
bercerita untuk kemahiran berbahasa BAHAN RUJUKAN
meningkatkan kemahiran FASILITATOR

2
berbahasa
3.0 Teknik Bercerita : Peserta dapat: 3.1 Teknik Bercerita Ikatan, Strategi :
- Ikatan i. bercerita menggunakan Lipatan dan buku Kuliah, perbincangan,
- Lipatan tali, kertas , sapu tangan 3.2 Aplikasi teknik Bercerita soal jawab, tunjuk cara
- Buku / Buku dan buku/buku besar dalam meningkatkan dan amali
Besar ii. mengaplikasi teknik kemahiran berbahasa
bercerita untuk ABM :
meningkatkan kemahiran Slaid : ppt
berbahasa Alat bercerita : tali,
kertas A4/ kertas origami
dan sapu tangan

BAHAN RUJUKAN
FASILITATOR
4.0 Teknik Bercerta : Peserta dapat: 4.1 Teknik Bercerita Strategi :
- Boneka i. bercerita menggunakan menggunakan boneka, model Kuliah, perbincangan,
- Model boneka, model dan figurin dan figurin soal jawab, tunjuk cara
- Figurin ii. mengaplikasi teknik 4.2 Aplikasi teknik Bercerita dan amali
bercerita untuk dalam meningkatkan
meningkatkan kemahiran kemahiran berbahasa ABM :
berbahasa Slaid : ppt
Alat bercerita : boneka,
model, OHP, figurin,
apron, teater buku dan
diorama
5.0 Teknik Bercerita : Peserta dapat: 5.1 Teknik Bercerita melalui Strategi :
Lakaran i. bercerita menggunakan lakaran dan muzik/lagu Kuliah, perbincangan,
- Pasir teknik lakaran pada pasir, 5.2 Aplikasi teknik Bercerita soal jawab, tunjuk cara
- Papan Putih papan putih dan kertas. dalam meningkatkan dan amali
- Kertas ii. Bercerita menggunakan kemahiran berbahasa
Muzik / Lagu muzik atau lagu ABM :

3
iii. mengaplikasi teknik Slaid : ppt
bercerita untuk Alat bercerita : pasir,
meningkatkan kemahiran papan putih, OHP, Muzik
berbahasa / lagu

6.0 Bengkel 1 dan 2 Peserta dapat: 6.1 perancangan aktiviti Strategi :


i. merancang satu aktiviti bercerita dalam pengajaran Koperatif dan kolaboratif
bercerita dalam pengajaran Bahasa Melayu berdasarkan Persembahan kumpulan
dan pembelajaran Bahasa teknik bercerita yang telah
Melayu secara dibincangkan.
berkumpulan.
ii. mempersembahkan hasil
perbincangan

4
5
MODUL LATIHAN KPKI
TEKNIK BERCERITA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
BAHASA MELAYU

UNIT 1

TAJUK : PENGENALAN

MASA : 90 minit

Objektif :

Peserta dapat:

i. menyatakan prinsip, jenis dan gaya bercerita tanpa alat.


ii. menyatakan prinsip, jenis dan gaya bercerita menggunakan alat secara
berkesan.
iii. mengaplikasi teknik bercerita untuk meningkatkan kemahiran berbahasa

Aktiviti : perbincangan, kuliah dan bersoal jawab.

Set Induksi :

Bersoal jawab tentang pengalaman peserta mendengar cerita semasa kanak-


kanak dan membuat perkaitan dengan aktiviti bercerita dalam kehidupan
masyarakat di Malaysia.

Langkah 1

Penerangan dan perbincangan tentang definisi dan konsep bercerita dan


sejarah perkembangan bercerita (Lampiran 1 : ppt : Pengenalan)

Langkah 2

Penerangan dan perbincangan tentang prinsip dan kriteria bercerita dan


membuat kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

Langkah 3

Tunjuk cara dan perbincangan tentang aplikasi teknik bercerita dalam


pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

6
Rumusan :

Fasilitator membimbing para peserta membuat refleksi dan merumuskan isi


pelajaran secara keseluruhan.

Peralatan :

i. Projektor LCD
ii. Slaid ppt
iii. Borang Refleksi (lampiran 2)

7
UNIT 2

TAJUK : BERCERITA TANPA ALAT/ MENGGUNAKAN ALAT

MASA : 120 minit

Objektif :

Peserta dapat :
i. menyatakan prinsip, jenis dan gaya bercerita tanpa alat.
ii. menyatakan prinsip, jenis dan gaya bercerita menggunakan alat secara
berkesan.
iii. mengaplikasi teknik bercerita untuk meningkatkan kemahiran berbahasa

Aktiviti : kuliah, perbincangan, sumbang saran, tunjuk cara dan amali.

Set Induksi :

Seorang peserta diminta bercerita (tanpa alat) dan kemudian seorang peserta
lain bercerita menggunakan alat. Peserta lain diminta memberikan komen dan
ulasan tentang gaya dua pencerita menyampaikan cerita tersebut.

Langkah 1

Penerangan dan perbincangan tentang prinsip, jenis dan gaya bercerita tanpa
alat. (lampiran 3 : ppt.)

Langkah 2

Penerangan dan perbincangan tentang prinsip, jenis dan gaya bercerita


menggunakan alat. (lampiran 3 : ppt)

Langkah 3

Tunjuk cara dan perbincangan tentang aplikasi teknik bercerita tanpa alat dan
menggunakan alat dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

Rumusan :

Fasilitator membimbing para peserta membuat refleksi dan membuat banding


beza kedua-dua teknik dengan menggunakan borang PG (lampiran 4). Peserta
merumuskan isi pelajaran secara keseluruhan.

8
Peralatan :
i. Projektor LCD
ii. Slaid ppt
iii. Borang Refleksi
iv. Gambar sebagai rangsangan bercerita
v. Borang Pengurusan Grafik Banding Beza

9
UNIT 3

TAJUK : TEKNIK BERCERITA : IKATAN ; LIPATAN DAN BUKU

MASA : 120 minit

Objektif :

Peserta dapat:
i. bercerita menggunakan tali, kertas , sapu tangan dan buku/buku besar
ii. mengaplikasi teknik bercerita untuk meningkatkan kemahiran berbahasa

Aktiviti : kuliah, perbincangan, soal jawab, sumbang saran, tunjuk cara dan
amali.

Set Induksi :

Fasilitator memulakan sesi dengan bercerita kisah ”Penenun Kain” dan peserta
mendengar cerita.

Langkah 1

Penerangan dan perbincangan tentang teknik bercerita yang didemonstrasikan


oleh fasilitator.

Langkah 2

Peserta dibimbing menyampaikan cerita melalui teknik Ikatan, Lipatan dan Buku/
Buku Besar.

Langkah 3

Tunjuk cara dan perbincangan tentang aplikasi teknik bercerita menggunakan


tali, kertas, sapu tangan dan buku dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Melayu.

Rumusan :

Fasilitator membimbing para peserta membuat refleksi dan membuat banding


beza kesemua teknik dengan menggunakan borang PG (lampiran 4). Peserta
merumuskan isi pelajaran secara keseluruhan.

10
Peralatan :

i. Projektor LCD
ii. Slaid ppt
iii. Borang Refleksi
iv. Tali , sapu tangan, kertas dan buku cerita
v. Borang Pengurusan Grafik Banding Beza

11
UNIT 4

TAJUK : TEKNIK BERCERITA : BONEKA, MODEL DAN FIGURIN

MASA : 120 minit

Objektif :

Peserta dapat :

i. bercerita menggunakan boneka, model dan figurin


ii. mengaplikasi teknik bercerita untuk meningkatkan kemahiran berbahasa

Aktiviti : Kuliah, perbincangan, sumbang saran, tunjuk cara dan amali

Set Induksi :

Fasilitator memulakan sesi dengan bercerita kisah ”Batu Misteri” dan peserta
mendengar cerita.

Langkah 1

Penerangan dan perbincangan tentang teknik bercerita yang didemonstrasikan


oleh fasilitator.

Langkah 2

Peserta dibimbing menyampaikan cerita melalui teknik bercerita menggunakan


boneka, model dan figurin.

Langkah 3

Tunjuk cara dan perbincangan tentang aplikasi teknik bercerita menggunakan


boneka, model dan figurin dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

Rumusan :

Fasilitator membimbing para peserta membuat refleksi dan membuat banding


beza kesemua teknik dengan menggunakan borang PG (lampiran 4). Peserta
merumuskan isi pelajaran secara keseluruhan.

Peralatan :

i. Projektor LCD
ii. Slaid ppt
iii. Borang Refleksi

12
iv. Alat bercerita : boneka, model, sayur-sayuran, buah-buahan, OHP,
figurin, apron, teater buku dan diorama
v. Borang Refleksi
vi. Borang Pengurusan Grafik Banding Beza

13
UNIT 5

TAJUK : TEKNIK BERCERITA : LAKARAN DAN MUZIK

MASA : 120 minit

Objektif :

Peserta dapat:
i. bercerita menggunakan teknik lakaran pada pasir, papan putih dan kertas.
ii. Bercerita menggunakan muzik atau lagu
iii. mengaplikasi teknik bercerita untuk meningkatkan kemahiran berbahasa

Aktiviti : kuliah, perbincangan, sumbang saran, tunjuk cara dan amali.

Set Induksi :

Fasilitator menyanyi sambil bercerita kisah ”Burung Jelatik” dan diikuti dengan
perbincangan tentang teknik bercerita tersebut.

Langkah 1

Penerangan dan perbincangan tentang teknik bercerita yang didemonstrasikan


oleh fasilitator.

Langkah 2

Tunjuk cara dan perbincangan tentang aplikasi teknik bercerita sambil membuat
lakaran dan menggunakan muzik/ lagu.

Langkah 3

Peserta dibimbing menyampaikan cerita melalui teknik bercerita sambil membuat


lakaran dan menyanyi atau menggunakan muzik/lagu.

Rumusan :

Fasilitator membimbing para peserta membuat refleksi dan membuat banding


beza kesemua teknik dengan menggunakan borang PG (lampiran 4). Peserta
merumuskan isi pelajaran secara keseluruhan.

Peralatan :

i. Projektor LCD
ii. Slaid ppt
iii. Borang Refleksi

14
iv. Alat bercerita : kertas sebak/kertas lukisan, pen/ marker dan cd lagu
v. Radio cd
vi. Borang Pengurusan Grafik Banding Beza

15
UNIT 6

TAJUK : BENGKEL

MASA : 120 minit

Objektif :

Peserta dapat:

i. merancang satu aktiviti bercerita dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa


Melayu secara berkumpulan.
ii. mempersembahkan hasil perbincangan

Aktiviti : Perbincangan kumpulan / koperatif dan kolaboratif, latihan amali dan


persembahan.

Set Induksi :

Fasilitator memberikan taklimat tentang tugasan bengkel kepada peserta.


Seterusnya para peserta dibahagikan kepada 6 kumpulan (5 orang setiap
kumpulan). Setiap kumpulan diminta menyediakan satu aktiviti bercerita untuk
satu pengajaran Bahasa Melayu dengan mengaplikasikan satu daripada teknik
yang dipelajari.

Langkah 1

Fasilitator membimbing dan memantau peserta berbincang serta menyiapkan


tugasan kumpulan.

Langkah 2

Peserta mengadakan latihan dalam kumpulan untuk tujuan persembahan.

Langkah 3

Persembahan kumpulan dan perbincangan.

Rumusan :

Fasilitator membimbing para peserta membuat refleksi dan membuat penilaian


tentang persembahan kumpulan lain. Peserta merumuskan isi pelajaran secara
keseluruhan dan memberi pandangan tentang teknik yang paling manarik bagi
mereka.

16
Peralatan :

i. Projektor LCD
ii. Slaid ppt
iii. Borang Refleksi
iv. Alat bercerita
v. Radio cd

17
Lampiran 2

BORANG REFLEKSI

SESI : .......................

AKTIVITI APA YANG DILAKUKAN OLEH APA YANG DILAKUKAN


FASILITATOR OLEH PESERTA / APA
YANG SAYA FAHAMI

INDUKSI
SET

LANGKAH
1

LANGKAH
2

LANGKAH
3

PENUTUP/
RUMUSAN

RUMUSAN : ............................................................................................................

.................................................................................................................................

18
Lampiran 4a

BORANG PENGURUSAN GRAFIK MEMBANDING BEZA TEKNIK BERCERITA

Bercerita Tanpa Alat Aspek Bercerita menggunakan alat

Persamaan

Perbezaan

19
Lampiran 4b

BORANG PENGURUSAN GRAFIK MEMBANDING BEZA TEKNIK BERCERITA

T. Bercerita ........................ Aspek T. Bercerita ...........................

Persamaan

Perbezaan

20