Anda di halaman 1dari 13

Pendidikan Moral

Mac
2011
1 jam

SEKOLAH MENENGAH STELLA MARIS

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

2011

______________________________________________

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 3
MASA: 1 JAM

PENYELARAS:EN.MAZHAR PENGGUBAL: RIR

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN:

1. Kertas soalan ini mengandungi lima bahagian.


2. Bahagian A :20 soalan
3. Bahagian B : Isi Tempat kosong
4. Bahagian C : Melengkapkan Rajah
5. Bahagian D : Tandakan betul atau salah
6. Bahagian E : Jawab Soalan
7. Sila jawab semua soalan

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 12 HALAMAN BERCETAK


Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan iaitu, A, B, C, dan D. Hanya
terdapat satu jawapan yang paling tepat. Pilih jawapan tersebut.

1. Bagaimanakah caranya untuk anda menunjukkan kesyukuran terhadap keindahan alam


anugerah Tuhan ?

A. Mengurus alam anugerah- Nya dengan baik


B. Mendapatkan faedah dari kemakmuran Negara
C. Mengguna sumber yang ada untuk kepentingan diri sendiri
D. Meneroka alam untuk tujuan sendiri kerana boleh mendapat keuntungan

2. Apakah yang akan terjadi sekiranya hutan tidak dipelihara ?

A. Cuaca menjadi bertambah sejuk


B. Sistem ekologi menjadi lebih seimbang
C. Bilangan binatang liar semakin bertambah
D. Manusia akan kehilangan udara yang bersih

3. Bagaimanakah caranya untuk anda menunjukkan sikap keprcayaan kepada Tuhan?

A. Menggunakan anugera Tuhan untuk kepentingan diri sendiri


B. Mempertikaikan kewujudan Tuhan
C. Mentaati segala suruhan dan meninggalkan segala larangan-Nya
D. Membandingkan kelebihan dan kekurangan agama yang ada di dunia ini

4. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat amanah?

A. Menyampaikan pesanan dengan tepat.


B. Mampu menyimpan keaiban orang lain
C. Menjaga hubungan antara anggota masyarakat.
D. Bertanggungjawab sehingga boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

5. Antara berikut yang manakah bukan ciri–ciri orang yang amanah?

A. Sentiasa berpegang kepada janji


B. Mengamalkan nilai membenci rasuah
C. Menggunakan kuasa yang diberi dengan sewenag-wenangnya
D. Melaksanakn tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan sempurna
6. Amran berada di luar Negara. Sebagai seorang yang mempunyai harga diri, Amran tidak
seharusnya

I mengetepikan adat dan budaya timur


II terpengaruh dengan budaya negatif
III mematuhi undang-undang negara asing
IV melupakan nasihat ibu bapanya

A. I,II dan III


B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II, III dan IV

7. Yang berikut merupakan perlakuan individu yang mengamalkan gaya hidup sihat dari segi
emosi, kecuali

A. Berupaya menyelesaikan sesuatu masalah


B. Sabar dan tabah ketika berhadapan dengan masalah
C. Sering meletakkan kesalahan terhadap diri sendiri
D. Sentiasa tenang dan sabar
8. Semua perlakuan di bawah menunjukkan nilai bertanggungjawab, kecuali

A. Seorang pengurus syarikat menyediakan laporan yang lengkap dan tanpa sebarang

kesalahan.

B. Para pelajar menghabiskan masa terluang di pusat-pusat siber.

C. Juruterbang memeriksa keadaan kapal sebelum memulakan penerbangan.

D. Cikgu memeriksa buku kerja pelajar dengan teliti.

9. Yang berikut merupakan ciri-ciri budaya kerja yang cemerlang kecuali


A.Sentiasa berdaya saing
B. Mementingkan kuantiti daripada kualiti
C. Mempunyai wawasan untuk mencapai kecemerlangan
D.Mengamalkan etika dan moral dalam sesebuah organisasi

10. Di antara berikut, manakah ciri-ciri individu yang berhemah tinggi kecuali

A. Bersopan dan berbudi pekerti mulia


B. Berfikiran terbuka apabila menerima kritikan dan pandangan yang membina
C. Tidak boleh menerima kenyataan tentang kelemahan kritikan dan kritikan tentang diri
D. Sanggup dan tidak berasa malu untuk memperbetulkan kesilapan diri

11. Setiap kelakuan di bawah menunjukkan nilai hemah tinggi, kecuali

A.Rosli bertutur secara sopan dan lemah lembut kepada semua orang, tidak kira yang tua
atau yang muda.
B. Rafidah tidak menggunakan kata-kata kesat dalam pertuturannya.
C. Zunainah suka bermegah-megah apabila memperoleh keputusan yang cemerlang dalam
peperiksaan.
D. Yong Chai duduk dengan sopan di hadapan tetamu

12. Pilih penyataan yang benar

I Orang yang berhemah tinggi jarang bergaul dengan orang lain


II Setiap kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja harus didiamkan
III Sikap ramah mesra menyebabkan ramai orang gemar bergaul dengan kita
IV Kita haruslah menolong orang dengan hati yang ikhlas

A.I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D.III dan IV

13. Apakah yang akan berlaku jika seseorang individu tidak mengamalkan nilai bertoleransi?

A. Melahirkan masyarakat yang progresif


B. Wujud nilai prihatin dalam diri
C. Menimbulakan prasangka dan perselisihan faham
D. seseuatu masalah dapat diselesaikan

14. Pilih kepentingan nilai toleransi.

I Mewujudkan keamanan dalam masyarakat

II Mengelakkan perselisihan faham

III Mengelakkan pergaduhan

IV Mencetuskan isu perkauman


A I dan II

B I,II dan III

C II,III dan IV

D Semua di atas

15. Apakah definisi nilai berdikari?

A. tanggungjawab terhadap tugasan

B. berbudi pekerti dan beradab sopan dalam pergaulan

C. kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu dengan usaha sendiri

D. menerima kritikan orang lain dengan fikiran terbuka

16. Apakah sikap seorang usahawan yang berjaya?

I Bermotivasi
II Berani mengambil risiko
III Berdikari
IV Sentiasa mengharap bantuan orang lain

A. I.II dan III


B. I, II dan IV
C. I,III dan IV
D. II, III dan IV

17. Pilih situasi yang menunjukkan nilai berdikari

A. Puan Tania sentiasa menyuruh suaminya membelikan barang-barang di kedairuncit


berhampiran rumahnya
B. Chun Kit meminta bantuan abangnya untuk menyiakan kerja sekolah
C. Adnan meminta ibunya menhantarnya ke sekolah walupun dia mempunyai basikal
D. Kamla membasuh pakaiannya sendiri tanpa menharapkan bantuan daripada ibunya.

18. Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap rajin?

A. Menyiapkan kerja sekolah


B. Pergi ke sekolah setiap hari
C. Pergi ke sekolah menaiki basikal
D. Mengulang kaji pelajaran pada setiap petang dan malam

19. Pilih peribahasa yang menunjukkan nilai kerajinan.

A. Hendak terbang tidak bersayap, hendak hinggap tidak berkaki.


B. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.
C. Hendak dapat pisang terkupas.
D. Hidup segan mati tak mahu

20. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai kasih sayang ?

A. Menyayangi diri sendiri sahaja


B. Tiada belas kasihan terhadap haiwan liar
C. Menjauhi perkara yang menjejaskan kesihatan dan mengancam keselamatan diri
D. Membunuh makhluk yang mengancam nyawa diri

21. Virus HIV boleh merebak melalui

I Pemindahan darah yang tercemar


II Pemindahan organ yang tercemar
III Bersalaman dengan pesakit AIDS
IV Perkongsian jarum suntikan penagih dadah

A. I,II dan III


B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

22. Mengapakah setiap keluarga perlu mengamalkan nilai kasih sayang?

A. Ikatan persaudaraan menjadi longgar


B. Melahirkan generasi yang mudah diperdaya
C. Melahirkan sebuah keluarga yang manja
D. Kasih sayang merupakan suatu tanggungjawab

23. Untuk bersikap adil kepada pelajar kurang upaya di sekolah, mereka haruslah?
A. Disediakan kemudahan yang lengkap.
B. Diluluskan peperiksaan walaupun lemah.
C. Dikasihani dan diberi layanan lebih istimewa.
D. Dilepaskan daripada hukuman jika berbuat kesalahan

24. Dapat menerima kritikan dan teguran secara terbuka merupakan sifat orang yang

A. Sabar
B. Matang
C. Bersopan
D. Bejimat cermat

25.Perbuatan yang manakah tidak menggambarkan nilai toleransi?

A. Aizad sentiasa mencurigai kawannya yang pernah melakukan kesalahan


B. Daniel sentiasa mengawal emosinya ketika menyelesaikan sesuatu masalah
C. Trisha sentiasa bersabar apabila ditegur dan dikritik oleh rakannya
D. Amril sentiasa tenang apabila menghadapi sesuatu masalah

BAHAGIAN B ( 10 Markah )
Sila isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Berdikari menilai
Maruah produktiviti
Risiko bersyukur
Mengurus bertolak ansur
Dugaan keyakinan

1. Setiap manusia hendaklah sentiasa dengan alam anugerah Tuhan ini


dan alam ini dengan bijaksana.

2. Pegangan agama yang kukuh dan pengamalan gaya hidup yang sihat dapat membantu
seseorang memelihara dirinya dengan baik.
3. Individu yang melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan, ini boleh
menimbulkan kepercayaan dan orang lain terhadap dirinya.

4. Seseorang individu yang melakukan tugas dengan penuh tanggungjawab dapat membantu
meningkatkan organisasinya.

5. Individu yang bertanggungjawab sanggup menanggung ketika


melakukan sesuatu pekerjaan.

6. Individu yang berhemah tinggi akan sentiasa diri sendiri sebelum


menilai orang lain.

7. Konflik akan tetap tinggal konflik sekirannya anda tidak sanggup , sabar
dan mengawal diri untuk menyelesaikannya.

8. Sikap mendorong seseorang itu berusaha menghadapi sebarang cabaran


dan dugaan semasa melakukan sesuatu pekerjaan

BAHAGIAN C ( 5 Markah)

Lengkapkan rajah berikut:


Ciri –ciri individu yang
tidak berhemah

BAHAGIAN D (10 Markah)


Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang benar dan ( X ) pada penyataan yang salah.

1. Encik Sundram sering mengutamakan rakan-rakan dalam pembahagian bonus tahunan


syarikat.

2. Aidil melakukan pembangunan tanpa kawalan dan tidak terancang untuk mengaut
keuntungan.

3. Andrew yang bersikap panas baran sedia menerima nasihat dan pandangan rakannya.

4. Sikap bertoleransi penting dalam mempercepatkan proses penyelesaian masalah.

5. Subramaniam sentiasa menggunakan wang syarikat untuk kepentingan diri sendiri dan
keluargannya.

6. Pekerja yang bertanggungjawab merupakan aset utama kepada sesebuah syarikat.

7. Kumari sentiasa menerima teguran ibunya dengan hati yang terbuka.

8. Sesuatu kejayaan yang hendak dicapai haruslaha disertai dengan usaha yang gigih

9. Masyarakat seharusnya mengetepikan dan menjauhi penghidap AIDS kerana penyakit ini
boleh berjangkit dengan mudah.

10. Kita hendaklah sentiasa rajin berusaha sehingga mencapai kejayaan, bak kata pepatah
“Rajin berusaha tangga kejayaan”.
BAHAGIAN E ( 10 Markah)
Jawab soalan-soalan berikut.

Ahmad bekerja di sebuah Syarikat Penerbangan terkemuka di Malaysia iaitu MAS sebagai
seorang jurutera penyenggara. Ahmad telah dipertanggungjawabkan menyelenggara setiap kapal
yang mendarat sebelum kapal tersebut meneruskan perjalanan ke destinasi yang seterusnya. Bagi
Ahmad , tugas menyelenggara pesawat amat berat dan mencabar. Ahmad perlu memeriksa bahan
api, minyak pelincir, tayar dan kerosakan yang berlaku pada sesebuah pesawat. Dia juga perlu
memastikan setiap pesawat berada dalam keadaan yang baik dan selamat sebelum berlepas.

1. Apakah kesan sekiranya Ahmad tidak menjalankan tugas dengan sempurna?

( 4 markah)

2. Selain nilai bertanggungjawab, apakah nilai lain yang perlu diamalkan oleh Ahmad?

( 2 markah)
3. Apakah kepentingan nilai bertanggungjawab dalam menjalankan sesuatu tugas?

( 4 markah)