Anda di halaman 1dari 5

Program Orientasi Dan Mentoring Guru Permulaan Bulan

Pertama Minggu Kedua

LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU PERMULAAN

(1) Penyediaan portfolio

Bil Perkara : Keterangan


1 Tarikh : 26/07/2010
2 Masa : 8.00 pagi
3 Bidang : Guru Permulaan

4 Aspek : Penyediaan portfolio

5 Objektif : (1) Memastikan semua aktiviti yang dirancang dalam Program


Orientasi dilaksanankan dengan baik.
(2) Memastikan standard dan prosedur orientasi dipenuhi.

6 Aktiviti : (1) Guru baru mengemaskini portfolio yang disediakan pada


minggu lepas.
(2) Pemeriksaan laporan harian dilakukan oleh mentor.

7 Penilaian : Maklum balas yang positif diterima daripada mentor mengenai


portfolio yang disediakan oleh guru baru.

8 Rumusan : Penyediaan portfolio membuktikan bahawa program orientasi guru


permulaan (POGP) telah dijalankan dengan teratur.

.............................. .................................
Tandatangan guru Tandatangan Mentor

LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU PERMULAAN


Program Orientasi Dan Mentoring Guru Permulaan Bulan
Pertama Minggu Kedua

(2) Pekeliling/Dasar/Program/Aktiviti KPM dan Perintah Am

Bil Perkara : Keterangan


1 Tarikh : 28/07/2010
2 Masa : 12.00 – 2.40 petang
3 Bidang : Pekeliling/Dasar/Program/Aktiviti KPM dan Perintah AM

4 Aspek : Pekeliling/Dasar/Program/Aktiviti KPM dan Perintah AM

5 Objektif : (1) Meningkatkan kualiti pendidikan


(2) Meningkatkan sahsiah serta tahap profesionalisme guru.
(3) Menyediakan serta memberi pengetahuan, meningkatkan
kemahiran guru.

6 Aktiviti : (1) Mengakses laman web KPM (www.moe.gov.com.my)


(2) Mengumpul maklumat Pekeliling/Dasar/dan Perintah Am yang
terdapat dalam buku rekod mengajar dan dari sebuah buku
yang bertajuk “ Perintah Am dan Arahan Pentadbiran penerbit
(International Law Book Services) yang dicadangkan oleh
Penolong Kanan En. Ibrahim.

7 Penilaian : Kemudahan internet yang baik dan tunjuk ajar daripada Penolong
Kanan Pentadbiran iaitu En Ibrahim mendapat maklum balas yang
positif dariapada guru baru.

8 Rumusan : Pendedahan mengenai Pekeliling/Dasar/Program/Aktiviti KPM dan


Perintah AM dapat meningkatkan tahap kualiti guru, sahsiah serta
tahap profesionalisme guru. Selain itu ianya juga dapat menyediakan
pengetahuan tambahan, meningkatkan kemahiran dan membina sikap
positif guru.

.............................. .................................
Tandatangan guru Tandatangan Mentor

LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU PERMULAAN

(3) Organisasi PIBG


Program Orientasi Dan Mentoring Guru Permulaan Bulan
Pertama Minggu Kedua

Bil Perkara : Keterangan


1 Tarikh : 29/07/2010
2 Masa : 12.00 t/hari
3 Bidang : Organisasi PIBG

4 Aspek : Organisasi PIBG

5 Objektif : (1) Membina kolaborasi dengan organisasi PIBG.


(2) Member pendedahan mengenai tanggungjawab serta peranan
organisasi PIBG.

6 Aktiviti : (1) Membuat perbincangan bersama setiausaha PIBG iaitu Pn.


Shila mengenai organisasi PIBG serta aktiviti-aktiviti yang
dijalankan di bawah organisasi ini.
(2) Mengadakan perbincangan bersama bendahari PIBG iaitu Pn.
Alwani mengenai tugas-tugas yang dijalankan serta
pengalaman-pengalaman beliau bersama organisasi PIBG.

7 Penilaian : Perbincangan yang diadakan bersama beberapa Jawatankuasa PIBG


mendapat maklum balas yang positif daripada semua pihak yang
terlibat.

8 Rumusan : Maklumat yang diperolehi memberikan kefahaman serta dapat


dijadikan panduan yang berguna kepada guru baru mengenai
organisasi PIBG.

.............................. .................................
Tandatangan guru Tandatangan Mentor

LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU PERMULAAN

(4) Budaya kerja dan takwim sekolah

Bil Perkara : Keterangan


Program Orientasi Dan Mentoring Guru Permulaan Bulan
Pertama Minggu Kedua

1 Tarikh : 29/07/2010
2 Masa : 12.30 t/hari
3 Bidang : Pengurusan sekolah

4 Aspek : Budaya kerja dan takwim sekolah

5 Objektif : (1) Mendapat pendedahan berhubung budaya kerja sekolah.


(2) Mengetahui dan memahami budaya dan persekitaran sekolah.

6 Aktiviti : (1) Penolong Kanan Pentadbiran memberi penerangan ringkas


tentang budaya dan takwim sekolah.
(2) Guru baru mendapatkan maklumat mengenai takwim sekolah
daripada buku pengurusan sekolah.
(3) Guru baru membuat pemerhatian mengenai budaya sekolah.

7 Penilaian : Mendapat maklum balas yang positif daripada Penolong Kanan


Pentadbiran dalam penerangan tentang budaya organisasi serta takwim
sekolah.

8 Rumusan : Maklumat yang diberikan sedikit sebanyak dapat meningkatkan


pengetahuan dan pemahaman guru baru tentang budaya organisasi dan
pentadbiran sekolah. Warga sekolah yang ramah dan mesra juga
membantu guru baru untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran di
sekolah.

.............................. .................................
Tandatangan guru Tandatangan Mentor

LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU PERMULAAN

(5) Pelaksanaan sesi mentoring (Bil. 2)

Bil Perkara : Keterangan


1 Tarikh : 30/07/2010
Program Orientasi Dan Mentoring Guru Permulaan Bulan
Pertama Minggu Kedua

2 Masa : 8.00 pagi


3 Bidang : Sesi Mentoring (Bil 2)

4 Aspek : Penyediaan dan pengurusan bilik darjah yang kondusif dan efisien.

5 Objektif : (1) Mendapat pendedahan tentang teknik pengurusan kelas.


(2) Meningkatkan kemahiran pengurusan bilik darjah kepada guru
permulaan.
(3) Merancang gerak kerja bagi murid-murid.
(4) Mengawal bilik darjah dengan baik.

6 Aktiviti : (1) Guru baru dan mentor mengadakan perbincangan seperti


strategi pengurusan bengkel kemahiran hidup dan kelas yang
berkesan, rutin bengkel, kelas dan sebagainya.
(2) Guru baru membuat pemerhatian terhadap kelas-kelas lain.

7 Penilaian : Perbincangan yang dijalankan bersama mentor mendapat maklum


balas yang positif daripada guru baru. Guru baru mendapat gambaran
yang jelas mengenai pengurusan bilik darjah. Guru-guru lain juga
memberi kerjasama yang baik dalam membantu guru baru
menyediakan bilik darjah yang berkesan.

8 Rumusan : Hasil perbincangan dan pemerhatian yang dijalankan dapat dijadikan


panduan yang berguna kepada guru baru tentang penyediaan bilik
darjah yang kondusif, selesa, menarik dan persekitaran pembelajaran
yang efisien.

.............................. .................................
Tandatangan guru Tandatangan Mentor