Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(SLOT PENGAJARAN 20 MIN)

Komponen: Perkembangan Kognitif


Kelas: Prasekolah Seri Melewar
Tarikh: 20.7. 2003
Masa: 11.00 – 11.20 pagi
Bilangan Pelajar 25 orang
Tema: Kenderaan
Sub tema: Kenderaan di darat
Tajuk:
Kemahiran: 1.1 Mengelaskan objek
4.2 Mengetahui konsep 1 - 20
Pengetahuan Sedia Ada: Murid telah mengira objek 1 - 10
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pelajaran murid dapat:
1. menyusun gambar kenderaan mengikut jenisnya dalam graf kenderaan
2. memadankan bilangan objek dengan simbol angka
Kemahiran Berfikir(KB): Menjana idea, membanding beza
Penerapan Nilai: Bekerjasama, mengikut giliran, berhati-hati
Bahan Bantu Mengajar(BBM): Graf kenderaan, kad gambar kenderaan dan gambar-gambar kenderaan

CATATAN
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN (BBM,Kesepaduan,KB,
MASA PEMBELAJARAN Nilai dll.)

Contoh soalan: • Guru meminta murid berkumpul dan duduk di


Set Induksi 1. Nyatakan kenderaan yang ada ruang perbualan pagi mengadap guru (circle
( 2 minit) di rumah kamu? time)
2. Berapa buah kenderaan • Guru bertanya jenis kenderaan yang selalu
keluarga kamu miliki? ada di rumah

Penyampaian Langkah 1
(16 minit) • Guru menunjuk gambar-gambar kenderaan BBM: Gambar kenderaan
yang selalu ada di rumah murid dan murid

1
menyebut nama kenderaan tersebut.

Langkah 2
• Guru menunjukkan potongan gambar yang BBM: Kad potongan
telah disediakan oleh pembantu dan gambar kenderaan, Graf
mengajukan soalan Kenderaan
G: siapa yang ada kereta?
M: Angkat tangan Kesepaduan: P. Sosio
• Murid angkat tangan, ambil gambar kereta emosi, P. Fizikal
dan memegang gambar tersebut
• Guru menunjukkan graf kosong kepada murid Nilai: berani, sabar, ikut
dan meminta murid memegang gambar kereta giliran
dan menampalnya di graf ruangan kereta
• Ulang aktiviti di atas kepada kenderaan lain
seperti bas, keretapi dan van

Langkah 3
• Setelah siap graf, guru minta murid melukis Kesepaduan: P. Fizikal
garisan mengikut tinggi rendah graf serta
membanding dan membezakan kenderaan KB: Banding beza
yang paling banyak dan paling sedikit
Niiali: Bekerjasama
Bas Kereta Keret Lori • Murid diminta mengira jumlah basikal, kereta,
apil a motosikal dan van, seterusnya murid diminta
10 5 4 2 tulis simbol nombor dalam petak graf

Contoh soalan:
G: Kenderaan mana yang paling
banyak?
M: Bas, cikgu Langkah 4
KB: menjana idea
G: Kenapa bas? • Guru memberi beberapa soalan dan murid

2
M: Sebab bas ada sepuluh menjawab soalan guru berdasarkan graf
G: Kenderaan mana yang paling kenderaan
sedikit?
M: Lori! Cikgu
G: Kenapa lori?
M: Sebab lori ada dua saja

Penutup Contoh soalan: • Guru membuat rumusan dengan bertanya


(2 minit) G: Apa kenderaan yang sering soalan dan mengingatkan murid supaya
kita membaca doa apabila naik kenderaan
gunakan untuk bersiar-siar? seperti yang telah dipelajari
M: Kereta, van, basikal
G: Bila kita naik kenderaan apa
yang kita perlu baca
M: Kita perlu baca doa

Refleksi Pelatih:

Catatan Bimbingan:

Unit Prasekolah IPRM/2007

3
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(SLOT PENGAJARAN KUMPULAN)

Komponen: Kreativiti dan Estetika,


Bahasa dan Komunikasi (Bahasa Melayu),
Pendidikan Agama Islam
Kelas: Prasekolah Seri Melewar
Tarikh: 20.5.2007
Masa: 9.30 –10.30 pagi
Bilangan Pelajar: 25 orang
Tema: Kenderaan
Sub tema: Kenderaan di darat

Kemahiran: 2.1 Menghasilkan lukisan dan kraftangan


4.1 Membina kemahiran menulis
4.2 Mengamalkan adab dalam kehidupan harian

Pengetahuan Sedia Ada: Murid telah melihat dan menaiki kenderaan dalam perjalanan ke sekolah

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1. menghasilkan sebuah model kenderaan dari bahan yang disediakan mengikut kumpulan
2. mengeja dan membaca kesemua perkataan hasil padanan perkataan dengan gambar yang ditampal.
3. membaca doa menaiki kenderaan dengan sebutan yang betul

Kemahiran Berfikir(KB): menjana idea, banding beza

Penerapan Nilai: bekerjasama, cermat, berkonsi alat, mengikut giliran

Bahan Bantu Mengajar (BBM):


Kotak, Gam, pensel krayon, warna air, surat khabar lama, kertas iklan,
buku kenderaan, model mainan, carta doa, pita rakaman

4
CATATAN
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (BBM,Kesepaduan,
MASA KB, Nilai dll.)

Contoh soalan: 1. Guru menunjukkan beberapa kenderaan mainan dan buku BBM:
Set Induksi 1. Apakah kenderaan yang paling yang memaparkan berjenis-jenis kenderaan masa kini Model kenderaan
(3 minit) anda suka? 2. Guru bertanyakan murid samada suka untuk membina mainan, buku
2. Adakah anda ingin kenderaan sendiri bergambar
membuatnya? 3. Guru menerangkan aktiviti-aktiviti yang akan mereka
lakukan

Penyampaian 1. Kretiviti dan Estetika Kumpulan 1


(55 minit)
Projek membuat model kenderaan Langkah
1. kereta 1. Murid duduk mengikut kumpulan kenderaan (2-3 orang) BBM: kotak-kotak, gam,
2. bas 2. Guru menerangkan, mereka akan bekerjasama membina warna air
3. keretapi sebuah model kenderaan mengikut nama kenderaan Gunting dll
dalam kumpulan mereka
3. Pembantu guru meletakkan semua bahan-bahan yang Kesepaduan: P. Fizikal,
diperlukan di atas meja guru. Murid diminta mengambil P.Kognitif, P. Sosio-
bahan keperluan tersebut emosi
4. Murid bekerjasama dalam kumpulan membina sebuah
kenderaan pilihan mereka KB: menjana idea

Pembantu membantu murid dalam membina projek ini


Kumpulan 2
2. Bahasa Melayu
Langkah:
Membuat buku skrap 1. Guru menyediakan bahan seperti surat khabar lama, iklan BBM:
- Memadan nama-nama jualan yang mempunyai banyak gambar kenderaan Bahan bergambar,
kenderaan mengikut gambar 2. Murid bekerjasama dengan rakan menggunting gambar gam, gunting, kertas
seperti kereta, bas, basikal, kenderaan dan menampalnya di kertas kosong kosong krayon
motosikal dll 3. Guru menyediakan nama kenderaan, murid menampal
- mengeja dan membaca nama nama kenderaan berpandukan gambar yang telah Kesepaduan: K&E,
kenderaan ditampal P. Fizikal
4. Murid mengeja dan membaca nama kenderaan
5. Guru mengumpulkan hasil kerja murid dan dijadikan buku KB: membanding beza

5
skrap Nilai: kerjasama,
6. Murid menulis dan menghias kulit buku skrap* cermat
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN
MASA (BBM,Kesepaduan,KB,
Nilai dll.)

3. Pendidikan Agama Islam Kumpulan 3

Menghafal doa naik kenderaan Langkah BBM:


Carta doa/pita rakaman
1. Guru mengeluarkan carta bacaan doa
‘Maha suci Allah yang memudahkan 2. Guru baca dan murid ikut
bagi kami dan tiadakah kami berkuasa 3. Murid menghafal berulang kali
menggunakannya jika tidak kerana 4. Murid yang boleh menghafal doa naik kenderaan beredar
kurniaanMu. Sesungguhnya kami akan ke kumpulan seterusnya
kembali kepada kamu”

Penutup Mempamerkan hasil projek murid 1. Murid –murid mengikut kumpulan mengembalikan bahan- Nilai: kebersihan
(2 minit) - buku skrap bahan yang telah mereka gunakan KB: banding beza
- model kenderaan 2. Guru mempamer dan menunjukkan hasil kerja murid
Di pusat kreativiti dan estetika

Catatan Refleksi Pelatih:

Catatan Bimbingan:

Unit Prasekolah iprm/2007

6
7