RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (SLOT PENGAJARAN 20 MIN

)
Komponen: Kelas: Tarikh: Masa: Bilangan Pelajar Tema: Sub tema: Tajuk: Kemahiran: Perkembangan Kognitif Prasekolah Seri Melewar 20.7. 2003 11.00 – 11.20 pagi 25 orang Kenderaan Kenderaan di darat

1.1 Mengelaskan objek 4.2 Mengetahui konsep 1 - 20 Pengetahuan Sedia Ada: Murid telah mengira objek 1 - 10 Hasil Pembelajaran: Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. menyusun gambar kenderaan mengikut jenisnya dalam graf kenderaan 2. memadankan bilangan objek dengan simbol angka Kemahiran Berfikir(KB): Menjana idea, membanding beza Penerapan Nilai: Bekerjasama, mengikut giliran, berhati-hati Bahan Bantu Mengajar(BBM): Graf kenderaan, kad gambar kenderaan dan gambar-gambar kenderaan CATATAN (BBM,Kesepaduan,KB, Nilai dll.)

LANGKAH/ MASA Set Induksi ( 2 minit)

ISI PELAJARAN Contoh soalan: 1. Nyatakan kenderaan yang ada di rumah kamu? 2. Berapa buah kenderaan keluarga kamu miliki? • •

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru meminta murid berkumpul dan duduk di ruang perbualan pagi mengadap guru (circle time) Guru bertanya jenis kenderaan yang selalu ada di rumah

Penyampaian (16 minit)

Langkah 1 • Guru menunjuk gambar-gambar kenderaan yang selalu ada di rumah murid dan murid

BBM: Gambar kenderaan

1

seterusnya murid diminta tulis simbol nombor dalam petak graf BBM: Kad potongan gambar kenderaan. sabar. ambil gambar kereta dan memegang gambar tersebut • Guru menunjukkan graf kosong kepada murid dan meminta murid memegang gambar kereta dan menampalnya di graf ruangan kereta • Ulang aktiviti di atas kepada kenderaan lain seperti bas. Fizikal Nilai: berani. Langkah 2 • Guru menunjukkan potongan gambar yang telah disediakan oleh pembantu dan mengajukan soalan G: siapa yang ada kereta? M: Angkat tangan • Murid angkat tangan. cikgu G: Kenapa bas? Langkah 4 • Guru memberi beberapa soalan dan murid KB: menjana idea 2 . Graf Kenderaan Kesepaduan: P. Sosio emosi. guru minta murid melukis garisan mengikut tinggi rendah graf serta membanding dan membezakan kenderaan yang paling banyak dan paling sedikit • Murid diminta mengira jumlah basikal. kereta. P. motosikal dan van. ikut giliran Kesepaduan: P. keretapi dan van Langkah 3 • Setelah siap graf.menyebut nama kenderaan tersebut. Fizikal KB: Banding beza Niiali: Bekerjasama Bas 10 Kereta Keret apil a 5 4 Lori 2 Contoh soalan: G: Kenderaan mana yang paling banyak? M: Bas.

van. basikal G: Bila kita naik kenderaan apa yang kita perlu baca M: Kita perlu baca doa menjawab soalan guru berdasarkan graf kenderaan • Guru membuat rumusan dengan bertanya soalan dan mengingatkan murid supaya membaca doa apabila naik kenderaan seperti yang telah dipelajari Refleksi Pelatih: Catatan Bimbingan: Unit Prasekolah IPRM/2007 3 .M: Sebab bas ada sepuluh G: Kenderaan mana yang paling sedikit? M: Lori! Cikgu G: Kenapa lori? M: Sebab lori ada dua saja Penutup (2 minit) Contoh soalan: G: Apa kenderaan yang sering kita gunakan untuk bersiar-siar? M: Kereta.

1 Menghasilkan lukisan dan kraftangan 4. carta doa. model mainan. menghasilkan sebuah model kenderaan dari bahan yang disediakan mengikut kumpulan 2. warna air.2007 9. membaca doa menaiki kenderaan dengan sebutan yang betul Kemahiran Berfikir(KB): menjana idea. Gam.5. mengikut giliran Bahan Bantu Mengajar (BBM): Kotak. kertas iklan. mengeja dan membaca kesemua perkataan hasil padanan perkataan dengan gambar yang ditampal.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (SLOT PENGAJARAN KUMPULAN) Komponen: Kelas: Tarikh: Masa: Bilangan Pelajar: Tema: Sub tema: Kemahiran: Kreativiti dan Estetika. berkonsi alat. cermat.2 Mengamalkan adab dalam kehidupan harian Pengetahuan Sedia Ada: Murid telah melihat dan menaiki kenderaan dalam perjalanan ke sekolah Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.30 –10. buku kenderaan. 3. banding beza Penerapan Nilai: bekerjasama. Bahasa dan Komunikasi (Bahasa Melayu). surat khabar lama.1 Membina kemahiran menulis 4.30 pagi 25 orang Kenderaan Kenderaan di darat 2. pita rakaman 4 . Pendidikan Agama Islam Prasekolah Seri Melewar 20. pensel krayon.

murid menampal nama kenderaan berpandukan gambar yang telah ditampal 4. Guru bertanyakan murid samada suka untuk membina kenderaan sendiri 3.LANGKAH/ MASA Set Induksi ISI PELAJARAN Contoh soalan: 1.Kognitif. buku bergambar (3 minit) Penyampaian (55 minit) Langkah 1. Murid bekerjasama dengan rakan menggunting gambar kenderaan dan menampalnya di kertas kosong 3. gam. Nilai dll.Memadan nama-nama kenderaan mengikut gambar seperti kereta.Kesepaduan. keretapi AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. bas 3. warna air Gunting dll Kesepaduan: P. gunting. kereta 2. P. Kretiviti dan Estetika Projek membuat model kenderaan 1. Sosioemosi KB: menjana idea 2. Fizikal. Fizikal KB: membanding beza 5 . P. motosikal dll . P. Guru mengumpulkan hasil kerja murid dan dijadikan buku BBM: Bahan bergambar. Murid diminta mengambil bahan keperluan tersebut 4. kertas kosong krayon Kesepaduan: K&E. Guru menerangkan aktiviti-aktiviti yang akan mereka lakukan Kumpulan 1 CATATAN (BBM. Adakah anda ingin membuatnya? 1. KB. Apakah kenderaan yang paling anda suka? 2. bas. Bahasa Melayu Membuat buku skrap . Guru menyediakan nama kenderaan. Murid duduk mengikut kumpulan kenderaan (2-3 orang) 2. basikal. Murid mengeja dan membaca nama kenderaan 5. Guru menunjukkan beberapa kenderaan mainan dan buku yang memaparkan berjenis-jenis kenderaan masa kini 2. mereka akan bekerjasama membina sebuah model kenderaan mengikut nama kenderaan dalam kumpulan mereka 3.) BBM: Model kenderaan mainan. iklan jualan yang mempunyai banyak gambar kenderaan 2. Pembantu guru meletakkan semua bahan-bahan yang diperlukan di atas meja guru. Murid bekerjasama dalam kumpulan membina sebuah kenderaan pilihan mereka Pembantu membantu murid dalam membina projek ini BBM: kotak-kotak. Guru menyediakan bahan seperti surat khabar lama.mengeja dan membaca nama kenderaan Kumpulan 2 Langkah: 1. Guru menerangkan. gam.

Nilai dll.Kesepaduan. Sesungguhnya kami akan kembali kepada kamu” Penutup Kumpulan 3 Langkah 1. Murid menulis dan menghias kulit buku skrap* AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Nilai: kerjasama. Guru mempamer dan menunjukkan hasil kerja murid Di pusat kreativiti dan estetika Nilai: kebersihan KB: banding beza Catatan Refleksi Pelatih: Catatan Bimbingan: Unit Prasekolah iprm/2007 6 . 2. 4.buku skrap . cermat CATATAN (BBM.) 3. Murid –murid mengikut kumpulan mengembalikan bahanbahan yang telah mereka gunakan 2. Guru mengeluarkan carta bacaan doa Guru baca dan murid ikut Murid menghafal berulang kali Murid yang boleh menghafal doa naik kenderaan beredar ke kumpulan seterusnya BBM: Carta doa/pita rakaman (2 minit) Mempamerkan hasil projek murid .KB.LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN skrap 6. Pendidikan Agama Islam Menghafal doa naik kenderaan ‘Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami dan tiadakah kami berkuasa menggunakannya jika tidak kerana kurniaanMu.model kenderaan 1. 3.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful