Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN PENGAJIAN AM (ESEI) (DUE DATE:22/8/2021)

Kebelakangan ini, generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara


pada masa depan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik terhadap
negara. Usaha-usaha perlu dilakukan untuk menyuburkan semangat patriotic
dalam kalangan mereka. Ulaskan.

JAWAPAN
Kebelakangan ini, generasi muda yang merupakan benteng pertahanan
negara pada masa depan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotic
terhadap negara. Berikut merupakan usaha-usaha perlu dilakukan untuk
menyuburkan semnagat patriotic dalam kalangan mereka.

Generasi muda lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Generasi


muda lebih mementingkan kerjaya mereka dan sibuk dengan urusan harian
mereka. Hal ini menyebabkan mereka tiada masa untuk perkara yang
melibatkan patriotik. Sebagai contoh, kempen-kempen kesedaran tidak
mendapat sambutan. Jelaslah bahawa, sikap generasi muda yang
mementingkan kepentingan sendiri merupakan punca hilangnya semangat
patriotik.

Selain itu, pengaruh budaya barat juga mendorong generasi muda untuk
lebih berminat ke arah hiburan. Mereka lebih tertarik dengan perkara yang
mendatangkan keseronokkan berbanding perkara yang sepatutnya dipupuk di
kalangan generasi muda. Contohnya, mereka gemar melayari laman web untuk
membuka media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube dan lain-lain.
Jelaslah bahawa, budaya barat membawa aura negatif kepada generasi muda
di masa kini.

Seterusnya, Semangat patriotik boleh dipupuk sejak dari bangku sekolah


lagi. Pihak sekolah memainkan peranan untuk memastikan setiap pelajar
mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Contohnya, memperbanyakkan
kuiz bertemakan patriotik terutamanya pada bulan kemerdekaan iaitu bulan
Ogos. Jelaslah di sini, jika sekolah memainkan peranan didalam memupuk
semangat patriotik dikalangan pelajar, sudah tentu generasi muda di hari ini
mempunyai semangat patriotik yang tinggi.

Sehubungan dengan itu, pihak-pihak yang bertanggungjawab perlulah


membuat kempen secara besar-besaran melalui media massa memandangkan
generasi muda lebih berminat melihat sesuatu menerusi dunia digital.
Generasi muda akan berminat jika melihat kempen-kempen yang dijalankan
menerusi media massa. Contohnya, generasi muda boleh melihat kempen
yang diadakan melalui platform digital sebagai contoh di Facebook dan lain-
lain. Tak dilupakan juga pihak-pihak bertanggungjawab dpt menyampaikan
kempen mereka melalui televisyen dan radio. Oleh itu, semangat patriotik
dapat dipupuk melalui kempen yang menarik perhatian mereka.

Di samping itu, semangat patriotik juga boleh dipupuk melalui kisah


tauladan daripada pemimpin negara dan pemimpin bangsa tanpa mengira
warna kulit. Dengan cara itu, generasi muda akan mencontohi pemimpin
mereka yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Contohnya, titik
peluh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya
dengan sepenuh hati. Jelaslah bahawa, semangat patriotik boleh dipupuk
melalui kisah-kisah pejuang kemerdekaan yang terdahulu.

Akhir sekali, usaha-usaha untuk menyuburkan semangat patriotic dapat


dipupuk dengan pelbagai cara dan pada bila-bila masa jua tanpa henti.

Anda mungkin juga menyukai