Anda di halaman 1dari 33

Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

1 Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan daripada perubahan dalam rajah di atas ?

I Kegiatan ekonomi berasaskan pertanian


II Pengekalan cara hidup lama
III Pertambahan jumlah penduduk
IV Kemudahan infrastruktur lengkap

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

KLONG TOEY
X
SENTUL

2 Apakah persamaan antara kedua – dua kawasan di atas ?

A Perumahan yang selesa


B Kemudahan infrastruktur baik
C Kawasan setinggan
D Kesesakan lalu lintas

Soalan 3 berdasarkan peta di bawah

3 Perkembangan awal bandar X dan Y


disebabkan oleh kegiatan

A perindustrian
B pelancongan
C pertanian
D perlombongan
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

4 Antara berikut manakah merupakan peranan kerajaan dalam mempengaruhi


petempatan di Malaysia ?

I Bandar Baru
II Bandar Bestari
III Rancangan pengairan
IV Rancangan kemajuan tanah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah

5 Rajah di atas boleh dikaitkan dengan

I petempatan awal
II pusat pelancongan
III pengeluaran fosfat
IV pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

6 Antara berikut manakah penerokaan sumber mineral manakah mempengaruhi


pertumbuhan bandar – bandar di Malaysia

I Bijih timah
II Petroleum
III Bauksit
IV Emas

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Petempatan awal
Sumber air
manusia

Keselamatan

7 Apakah faktor Y ?

A Gua
B Hutan
C Lereng bukit
D Tanah pamah

Soalan 8 berdasarkan rajah di bawah

Petempatan Pendidikan
Bandar M
luar bandar

8 M mungkin sekali

A Bangi
B Rawang
C Miri
D Pontian
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

 Bangkok
 Manila
 Jakarta

9 Apakah implikasi nilai hartanah tinggi terhadap bandar di atas ?

I Kos bangunan sederhana


II Bangunan dibina rapat
III Bangunan dibina bertingkat – tingkat
IV Fungsi bangunan khusus

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

10 Antara berikut, kombinasi kesan manakah yang benar dengan kewujudan sesebuah
bandar ?

Bandar Kesan
A Muadzam Shah Kegiatan penanaman getah dan kelapa sawit
B Lembah Kinta Perlombongan bijih besi
C Kertih Perlombongan gas asli
D Melaka Penjajahan Portugis

Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah

Teluk Kota
Darvel Tampan

11 Apakah persamaan petempatan dalam kawasan berlorek di atas ?

A Petempatan awal
B Bandar
C Desa
D Pinggir pantai
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Kerajaan Melayu Melaka


Kerajaan Johor – Riau
Lembah Bujang

12 Persamaan tapak petempatan awal di atas terdapat di lokasi

A gua
B muara sungai
C pinggir pantai
D tanah pamah

13 Pola petempatan seperti dalam rajah di atas terdapat di kawasan

A pinggir pantai
B dusun buah – buahan
C tepi sungai
D Rancangan Tanah Felda

14 Antara berikut, manakah kesan positif pembandaran ?

I Kemudahan awam bertambah


II Kegiatan ekonomi berkembang
III Penduduk luar bandar meningkat
IV Pusat pentadbiran baru diwujudkan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

15 Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang pembandaran ?

I Wujud bandar satelit


II Kemudahan sosial bertambah
III Kadar kelahiran penduduk menurun
IV Ekonomi penduduk berubah daripada pertanian kepada perkhidmatan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

 Bandar Muadzam Shah


 Bandar Tun Razak
 Bandar Baru Bangi

16 Apakah tujuan utama bandar seperti dalam pernyataan di atas diwujudkan ?

I Mengurangkan tumpuan penduduk ke bandar besar


II Mempercepatkan proses pembangunan wilayah
III Mengawal rebakan industri ke luar bandar
IV Membentuk kawasan tumpuan pendidikan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Ladang

X
FELDA

17 Petempatan X dalam rajah di atas merujuk kepada pola

A berjajar
B berpusat
C berselerak
D berkelompok

18 Antara berikut faktor manakah mempengaruhi pemilihan petempatan awal di


Malaysia ?

I Bentuk muka bumi


II Lokasi yang cantik
III Keperluan keselamatan
IV Kemudahan perhubungan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

 Tamadun Indus
 Tamadun Hwang – He
 Tamadun Mesopotamia

19 Persamaan tamadun awal di atas dengan petempatan awal di Melaka dan Johor
lama ialah dari segi

I masa
II lokasi
III fungsi
IV teknologi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

20 Antara berikut kawasan yang manakah terdapat pola petempatan berselerak ?

A Kebun kecil
B Ladang getah
C Pinggir sungai
D Rancangan FELDA

21 Kombinasi manakah yang benar ?

Bandar Fungsi
I Tawau Pelabuhan kontena
II Sarikei Pusat perlombongan
III Putrajaya Pusat pentadbiran
IV Kuala Kangsar Bandar diraja

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

 Gunung Kinabalu
 Gunung Tahan

22 Mengapakah kawasan dalam pernyataan di atas kurang mendapat petempatan ?

I Cuaca buruk
II Cerun curam
III Berlaku hakisan tanah
IV Kos pembinaan tinggi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 23 berdasarkan peta di bawah

23 Bandar diraja terdapat di kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV

24 Antara berikut manakah langkah – langkah mengatasi masalah pembandaran ?

I Menggalakkan migrasi masuk


II Membina jalan raya bertingkat
III Menyediakan rumah kos rendah
IV Menambah kemudahan kesihatan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 25 berdasarkan rajah di bawah

Cyberjaya KLIA

25 Kawasan berlorek dikaitkan dengan

A Melaka
B Selangor
C Negeri Sembilan
D Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah

Perumahan moden

Proses pembandaran S

Kompleks beli belah

26 S mungkin sekali

I kepadatan penduduk sekata


II mutu hidup merosot
III infrastruktur lengkap
IV pendidikan meningkat

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

27 Antara berikut yang manakah benar menunjukkan kesan positif dan negatif akibat
pembandaran ?

Kesan Positif Kesan Negatif


A Infrastruktur meningkat Jenayah meningkat
B Kemudahan pengangkutan meningkat Pencemaran berkurangan
C Alam semulajadi nyaman Pulau haba
D Penduduk bertambah Pekerja asing meningkat
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

28 Petempatan – petempatan berikut manakah mempunyai pola yang sama iaitu

I Ladang getah
II FELDA
III Kebun kecil getah
IV Petempatan nelayan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 29 berdasarkan peta di bawah

29 Perkembangan bandar X dan Y di atas dapat dikaitkan dengan

A arang batu
B emas
C kuprum
D petroleum

Soalan 30 berdasarkan gambar rajah di bawah

30 X dalam hierarki petempatan di Malaysia,


mungkin sekali didapati di
X
A Alor Setar
Bandaraya B Putrajaya
C Kuching
D Kuala Lumpur
Bandar

Kampung
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Pembandaran tidak terancang mengakibatkan banjir kilat

31 Apakah langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena di


atas?

I Melebarkan jalan
II Mendalamkan sungai
III Menaiktaraf sistem perparitan
IV Membina persimpangan bertingkat

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

32 Antara berikut kombinasi manakah yang benar ?

Lembangan Sungai Negara


I Lembah Tigris – Euphrates Iran
II Lembah NIl Mesir
III Lembah Hwang He China
IV Lembah Indus Bangladesh

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Lokasi : FELDA
: Rancangan Pembangunan Tanah Wilayah
Ciri – ciri : Rumah dibina berdekatan
: Kemudahan asas lengkap

33 Maklumat di atas dikaitkan dengan pola petempatan

A berjajar
B berkelompok
C berselerak
D berpusat
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

34 Antara berikut, yang manakah fungsi bandar terhadap luar bandar ?

I Membekalkan tenaga buruh


II Membekalkan bahan mentah
III Menyediakan perkhidmatan
IV Pasaran bagi industri desa

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Tamadun Hwang He
 Tamadun Indus
 Tamadun Mesir Purba

35 Lokasi petempatan awal di atas dipengaruhi oleh sumber

I tanih
II hutan
III mineral
IV air

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Shah Alam
 Pekan
 Gurun

36 Perkembangan tekstil dalam pernyataan di atas berkaitan dengan industri

A tekstil
B seramik
C autonatif
D petrokimia
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 37 berdasarkan rajah di bawah

PUSPATI Bandar Baru


PORIM Bangi

37 Bandar tersebut berperanan sebagai

I Pusat penyelidikan
II Pusat pendidikan
III Pusat pentadbiran
IV Pusat pelancongan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

38 Antara berikut kawasan manakah yang ditebusguna untuk petempatan dan industri ?

I Kamunting, Perak
II Puchong, Selangor
III Paya Besar, Pahang
IV Pinggir Pantai Juru, Pulau Pinang

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

39 Pola petempatan manakah dikaitkan dengan petempatan FELDA ?

A C

B D
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Jemaluang, Johor
Sg. Lembing, Pahang

40 Bandar – bandar di atas wujud kerana kegiatan

A pertanian
B perindustrian
C pelancongan
D perlombongan

41 Bandaraya Ipoh berfungsi sebagai

I pusat pentadbiran
II pusat pelancongan
III pusat perikanan
IV pusat pembalakan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Bandaraya Bangkok
Bandaraya Tokyo

42 Apakah kesan proses pembandaran terhadap bandaraya di atas ?

I Nilai hartanah meningkat


II Kesesakan lalu lintas
III Masalah setinggan
IV Pencemaran tanih

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 42 berdasarkan peta di bawah

42 Apakah kegiatan yang mempengaruhi perkembangan bandar X dan Y ?

A Industri kampong
B Kegiatan pelancongan
C Perlombongan petroleum
D Kegiatan perikanan

 Bandar Baru Bangi


 Sintok, Kedah
 Skudai, Johor

43 Bandar – bandar di atas mempunyai persamaan fungsi sebagai

A bandar pendidikan
B bandar perindustrian
C bandar pentadbiran
D bandar di raja

44 Apakah fungsi kawasan luar bandar di Malaysia ?

A Pusat industri berat


B Pengeluar hasil pertanian
C Menyediakan buruh mahir
D Membekalkan kuasa hidroelektrik
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 45 berdasarkan peta di bawah

45 Bandar – bandar yang bertanda dalam peta mempunyai persamaan fungsi sebagai
pusat

I perikanan
II pentadbiran
III pelancongan
IV perlombongan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 46 berdasarkan gambar rajah di bawah

46 Apakah jenis pola petempatan yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas ?

A Berjajar
B Berpusat
C Berselerak
D Berkelompok
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 47 berdasarkan peta di bawah

 Kawasan batu kapur


 Eko pelancongan
 Petempatan awal

48 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah

Sumber
Mineral Mineral

Peluang
Pekerjaa
. n

48 Proses pembandaran di kawasan berlorek merujuk kepada kepada bandar

A Johor Baharu
B Port Dickson
C Pulau Pinang
D Kerteh
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

 Tamadun Hwang He
 Tamadun Indus
 Tamadun Mesopotamia

49 Mengapakah petempatan tersebut di atas dibina di kawasan lembangan sungai ?

I Bertanih aluvium
II Sumber bekalan air
III Kawasan rumput ternakan
IV Bertanah pamah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 50 berdasarkan rajah di bawah

50 Pola petempatan yang mungkin sekali


terbentuk di kawasan Q ialah
Penduduk
luar bandar Q A petempatan sejajar
Petempatan B petempatan berpusat
luar bandar C petempatan berselerak
Penduduk D petempatan berkelompok
bandar

Soalan 51 berdasarkan peta di bawah

 Petempatan awal penduduk


 Kawasan pelancongan
 Bahan batu kapur

51 Kawasan manakah yang berkaitan dengan


pernyataan di atas ?

A I
B II
C III
D IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 52 berdasarkan jadual di bawah

52 Berdasarkan jadual, manakah kenyataan yang benar ?

Bandar Fungsi
I Lumut Bandar industri
II Kuala Rompin Bandar perlombongan
III Pekan Bandar Diraja
IV Klang Bandar pelabuhan

A I dan III C III dan IV


B II dan III D I dan IV

53 Apakah bandar persimpangan kereta api antara pantai barat dan pantai timur
Semenanjung Malaysia ?

A Klang
B Gemas
C Segamat
D Shah Alam

54 Antara berikut manakah merupakan lokasi petempatan awal di Malaysia ?

I Gua Niah, Sarawak


II Kota Tampan, Perak
III Lembah Bujang, Kedah
IV Lembah Danum, Sabah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 55 berdasarkan peta di bawah

55 Perkembangan petempatan di P dan Q dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti ?

A pertanian
B pelancongan
C perindustrian
D perdagangan

56 Antara berikut manakah yang menggalakkan petempatan awal di kawasan lembangan


sungai ?

I Dataran sungai yang subur


II Memudahkan pengangkutan
III Kegunaan domestik
IV Penjanaan kuasa elektrik

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

57 Petempatan yang di kaitkan dengan


kawasan di sebelah ialah

A berjajar
B berpusat
C berselerak
D berkelompok
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 58 berdasarkan peta di bawah

58 Apakah persamaan fungsi di antara bandar yang bertanda P dan Q ?

A Pengeluaran emas
B Penapisan petroleum
C Pengeluaran arang batu
D Pencairan gas asli cecair

Soalan 59 berdasarkan peta di bawah

59 Antara berikut yang manakah merupakan kawasan petempatan awal ?

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 60 berdasarkan rajah di bawah

60 Faktor utama petempatan dibina di kawasan Y ialah

A mengelakkan kejadian banjir


B mengelakkan hakisan tanih
C kos pembinaan yang murah
D bekalan sumber protein

61 Antara berikut kombinasi manakah benar ?

Pola Petempatan Contoh


A Berkelompok Muara sungai
B Berpusat Perkampungan nelayan
C Berselerak Kebun kelapa
D Berjajar Lombong bijih timah

Soalan 62 berdasarkan jadual di bawah

Petempatan Aktiviti Ekonomi


I Gemencheh, Negeri Sembilan Pertanian
II Bau, Sarawak Perlombongan
III Sungai Limau, Kedah Perikanan
IV Papar, Sabah Pembalakan

62 Kombinasi yang manakah benar berdasarkan maklumat tersebut

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 63 berdasarkan rajah di bawah

Bukit Cerakah
Trolak, Perak
Selangor

Faktor
X

Sendayan,
Negeri Sembilan

63 Faktor X yang mempengaruhi petempatan baru ialah

A dasar kerajaan
B keselamatan
C ketersampaian
D sumber air

64 Antara berikut manakah kesan proses pembandaran di Metropolis Tokyo ?

I Tempat kediaman besar


II Nilai hartanah meningkat
III Penduduk padat dan sesak
IV Peluang kerjaya yang terhad

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 65 berdasarkan rajah di bawah

Bandar ( 18.5 % )
RANCANGAN FELDA
KESEDAR
KEJORA
SAHABAT
Luar Bandar ( 4.0 % )

Migrasi

65 Antara berikut manakah kesan pergerakan penduduk di atas ?

I Kewujudan bandar baru


II Peningkatan taraf hidup
III Kemajuan perindustrian
IV Peningkatan pengeluaran makanan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

66 Antara berikut, petempatan manakah yang sama fungsinya dengan Mersing, Johor ?

A Bagan Datoh, Perak


B Beserah, Pahang
C Tenom, Sabah
D Yan, Kedah

67 Pilih pasangan yang benar bagi bandar – bandar dan fungsinya

Bandar Fungsi
A Kuantan Bandar Diraja
B Seremban Bandar Pelabuhan
C Shah Alam Bandar Pentadbiran
D Kuala Terengganu Bandar Perindustrian
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 68 berdasarkan maklumat di bawah

 Muara sungai
 Kampung nelayan
 Pelabuhan
 Pusat Perdagangan

68 Petempatan awal yang manakah dikaitkan dengan maklumat tersebut ?

A Melaka
B Lembah Bujang
C Kota Tampan
D Gua Madai

Soalan 69 berdasarkan peta di bawah

69 Persamaan fungsi bandar P dan Q dalam peta di sebelah ialah

I pelabuhan
II pusat pentadbiran
III pusat pendidikan
IV pusat perlombongan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 70 berdasarkan pernyataan di bawah

 Dasar kerajaan / governan


 Petempatan terancang
 Kemudahan asas lengkap
 Kegiatan pertanian

70 Pernyataan di atas mungkin sekali merujuk kepada ?

I KADA
II MADA
III FELDA
IV DARA

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

D I dan IV

 Dataran Kelantan
 Dataran Kerian

71 Ciri persamaan petempatan di atas merupakan kawasan

A kauri batu kapur


B penanaman padi
C perlombongan bijih timah
D penanaman kelapa sawit

 Fungsi : Pentadbiran
 Lokasi : Dataran Aluvium
 Keistimewaan : Pasar terapung

Bandar X

72 Bandar X mungkin sekali

A Tokyo
B Bangkok
C Kuala Lumpur
D Jakarta

Penduduk Bandar Berhijrah ke


Petempatan Luar Bandar Q
Penduduk Luar Bandar

73 Pola petempatan yang mungkin sekali terbentuk di kawasan Q ialah

A berjajar
B berpusat
C berkelompok
D berselerak

Soalan 74 berdasarkan jadual di bawah

Metropolis Tokyo Danchi X


Kuala Lumpur Rumah Kos Rendah Y

74 Pasangan manakah yang tepat menerangkan X dan Y

X Y
A Menghapuskan kawasan setinggan Mengurangkan kesesakan
B Mengurangkan kesesakan Menghapuskan kawasan setinggan
C Meningkatkan kos hidup Meningkatkan taraf hidup
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

D Meningkatkan taraf hidup Meningkatkan kos hidup

75 Faktor utama membezakan petempatan desa dan bandar ialah

A fungsi
B kepadatan penduduk
C keluasan kawasan
D pola petempatan

Lokasi petempatan awal

 Lembah Bujang
 Kota Tampan

76 Lokasi di atas mempunyai persamaan dengan kawasan peta yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

77 Mengapakah petempatan awal manusia bermula di lembah sungai ?

A Keselamatan terjamin
B Kekurangan teknologi
C Tanah yang subur
D Iklim yang sesuai
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

 Rancangan FELDA Labu, Seremban


 Ladang Dublin, Kulim

78 Tempat di atas mempunyai pola petempatan jenis ?

A C

B D

79 Apakah faktor perkembangan petempatan di kawasan yang bertanda X dan Y dalam peta
di atas ?

A Pertanian
B Perikanan
C Pembalakan
D Perlombongan
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

80 Berdasarkan peta di atas, bandar yang manakah berfungsi sebagai pusat pentadbiran
negeri ?

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dab IV

81 Sejarah petempatan awal penduduk bermula di lembah sungai kerana

I dataran yang subur


II kegunaan domestic
III kemudahan pengangkutan
IV kawasan penjanaan kuasa hidro elektrik

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

82 Persamaan bagi ketiga – tiga petempatan di atas


ialah kawasan
Teluk Teluk
Ramunia Kalong A tanah subur untuk pertanian
B pengumpulan hasil pertanian
C perlombongan hasil mineral
D perlombongan hasil tenaga
Mamut
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Soalan 83 berdasarkan maklumat di bawah

 Tumpat
 Johor Baharu

83 Bandar di atas merupakan

A lapangan terbang
B stesen satelit bumi
C terminal kereta api
D pelabuhan kontena

84 Petempatan awal Malaysia terletak di

I tepi sungai
II dalam gua
III muara sungai
IV simpang jalan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 85 berdasarkan rajah di bawah

Mempercepatkan Mengurangkan
perjalanan pencemaran udara

Perkhidmatan
X

Mengurangkan Mengurangkan tenaga


kesesakan lalu lintas elektrik

85 Bandar manakah yang dapat dikaitkan dengan perkhidmatan X ?

A Johor Bahru
B Kuala Lumpur
C Ipoh
D Georgetown
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

Bandaraya Bangkok

86 Antara berikut, apakah tindakan kerajaan Thailand bagi mengurangkan masalah di atas ?

A Menambak pinggir laut


B Merendahkan harga rumah
C Memaksa penduduk berpindah
D Memberikan pinjaman perumahan

Soalan 87 berdasarkan maklumat di bawah

 Taiping
 Kuala Lumpur

87 Pertumbuhan bandar – bandar tersebut berkaitan dengan penerokaan sumber mineral

A petroleum
B bijih timah
C arang batu
D bijih besi
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

88 Antara berikut kombinasi manakah yang benar ?

Bandar Fungsi
A Alor Setar Perlombongan
B Kuala Kangsar Bandar Diraja
C Gemas Pendidikan
D Shah Alam Pelabuhan

89 Apakah punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pulau haba di kawasan


pembandaran ?

I Banyak debu zarah di udara


II Banyak kejadian pembakaran hutan
III Bangunan berkonkrit dan bercermin
IV Permukaan bumi bersimen dan berturap

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

90 Petempatan manakah dipengaruhi oleh faktor tanih aluvium

I Lembah Kinta
II Lembah Klang
III Dataran Kedah
IV Dataran Kelantan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

JAWAPAN SET SOALAN ( TEMA 5 )


PETEMPATAN DAN PERKEMBANGAN (TINGKATAN 2)
BILANGAN SOALAN : 90

1 C 31 B 61 C
2 D 32 B 62 A
3 C 33 C 63 A
4 C 34 D 64 B
5 A 35 C 65 A
6 C 36 A 66 B
7 A 37 B 67 C
8 A 38 D 68 A
9 B 39 D 69 B
10 D 40 A 70 C
11 A 41 B 71 B
12 B 42 C 72 B
13 C 43 A 73 C
14 A 44 B 74 B
15 D 45 B 75 C
16 B 46 B 76 C
17 D 47 C 77 C
18 C 48 D 78 D
19 B 49 B 79 D
20 A 50 D 80 B
21 C 51 C 81 A
22 D 52 C 82 C
23 A 53 B 83 C
24 B 54 A 84 B
25 D 55 C 85 B
26 C 56 A 86 D
27 D 57 B 87 B
28 D 58 B 88 B
29 D 59 B 89 C
30 B 60 A 90 C