Anda di halaman 1dari 9

Tool - Vicarious

covered by Vika Yermolyeva


www.vkgoeswild.com

G G G G G G
G G © G G G G
b 5 G G G G G
G G G G G G G G [ G G G G
O4 J
Piano
b 5
G G G G G G G G
O4 G G G G G G
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
G G H G G
G H G
b G G G G
G G G G G /
Ï G G G G
G. [
4
O Î G. G
G G J
G G G G
G G
G G G G
Pno

b /
G G G G G G G
O G G G G G G G
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

G G G
G G G G G
1, 2 3
© G G G G
b G G G G G
G G G G G G G G G / G G G G G
7
O
Pno
b
G G G / G
O G G G G G G G G G GG
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

F. F
b X H
F. F / / / [ H H /
10
O Î
G G G
repeat 4 times G G G G
Pno
repeat 4 times
b / / / /
.
O FF . FF G G G G G G
G G
G. G G G G G G G. G G G G G G

H
8va bassa

G G G G G G .
G G G G. G G. G G G G
b F G G G
F [ J Z J
13
O J

b
Pno

G G G G G G G G G
O
G G G
G. G G G G G G G. G G G G G G G. G G G G G G
8va bassa
Tool - Vicarious Page 2

G G G G G G
G. G G G G G. G G. G
b G G G G G G. G G G G G G.
Z J G G G G. [ G G G G
16

O G J G.
J J
b
Pno

G G G G G G G G G
O
G G G
G. G G G G G G G. G G G G G G G. G G G G G G

G G G G. G G G
G G G G G G. G
b G G. G
[ G G G G. G Z G G G
G G
19

O J G G.
J J
b
Pno

G G G G G G
O
G G
G. G G G G G G G. G G G G G G

H / 6 H [ G
/ G H H
aO 4 G
21
G G G G G G G G
G G G G G G G
G G G G G G
Pno G G G G G G G G G G

b / / 6
G G G 4 G G G G
O
G G G G
G. G G G G G G G. G G G G G

H
8va bassa

12 G. Ï 5
G. G Y Y
a O 8 G. 4 G
23
G G G .. G.
G. G. G ..
G G G. G
Pno G G. G
b 12 5
G G
O 8 G
G 4 G G
G G
G G G G G G G G G. G G G G G G

G G G G. G G G
G G. G
b X G G
/ / Z G G G G. Z G G G G
25
O G G.
G G
repeat 3 times J J
Pno
b
/ G / G G
O G G G G G G
G G G
G.G G G G G G G.G G G G G G G.G G G G G G
8va bassa
H
G . Z
G G G G G
G G G
G. G G G G G G G G. G G
b G G G
Z G G G G
G G G G. Z G G G G G G
28
O G G.
G
J J
Pno
b
G G G G G G G G G
O
G G G
G.G G G G G G G.G G G G G G G. G G G G G G
H
Tool - Vicarious Page 3

[ H H
Z Z Z
G G G G G G G [ G G G G [
G G G G G G G G G G G
b G G G G G G G G G
G G G G G G G G
G G G G G G
31
O

b
Pno

G G G G G G G G G
O
G G G
G. G G G G G G G. G G G G G G G. G G G G G G
8va bassa

/ G H / 6 H Z
H H
aO 4 G
34
G G G G G G G G G
G G G G G G G G
G G G G G G G G G G G G
Pno G G G

b 6
/ G / G Z
O G G 4 G G
G G
G. G G G G G G G. G G G G G G
8va
8va
bassa
bassa
H
H
5 G / 12 G. G.
H G. G G.
aO4 G
36
G G G G 8 G. G G G .. G..
G G G G G. G. G
G G G G
G G G G G G G.
Pno

b 5 / 12
G. G G G
O4 G G 8
G G G G G
G. G G G G G G
G G G G G G
G G

H
H H H H
1 2

4 F G G.
[ G G [ Z [ / [
aO4 F G G NG G G NG
38
G. G
F G G.
F G G G G. G
G G NG G G G G NG
= = = = H
G G
Pno

b 4 G G
[ H / G G [ G
G G G G
O4 G
G
G
G
G
G
G G
G G G G
G G G G G G G G G G = = G
G G G G
8va bassa

H
H H
H F. F
G 12 G. Ï 5
aO G G Z [ G. G
4 F
. F
41
G 8 G. G G G .. G.
G G G G. G.
G G G
G G G. G.

G G
Pno

b G G G 12 G G 5
G G G
G G G G G 8 G 4 G G G
O
G G G G G G G
G = G G G G.G G G G G G

=
Tool - Vicarious Page 4
G. G G G G G G G G G G G
b G. G G
J G G [ Y
44

O
J
Pno
b
G G G G G G G G G G G G G G G
O
G G G
G. G G G G G. G G G G G G G G G G
8va bassa

G G G G G G
b G G G G G G G G G G.
G G
[ Y G G
G
47
O J J
Pno J
b
G G G G G G G G G G G G G G G
O
G G G
G G G G G G G G G G G G G G G G G G

b G G G G G G G G G G G
G Z
G G G G
50
O
Pno J J
b
G G G G G G G G G G
O
G G
G G G G G G G G G G G G
8va bassa

G G G G G G
b G G G. G
G G G
G
52
O J J
Pno J
b
G G G G G G G G G G
O
G G
G G G G G G G G G G G G

H H
H H H
12 G. G G G. 4 F G
G. G G. [ G G Z [
a O 8 G. G G NG
54
G G .. 4 F G
G. G G G. G. F
F G G G G
G
G G NG G G
= = = =
Pno
b 12 G G G 4
[ H G G
O 8 G 4
G
G
G
G
G
G
G G
G G G G G G G G G G
G G G G G G G G G G G
G G G
8
H H H
H H H H
12 G. G G G. G G 4 G. G
G. G [ G G Z [
a O 8 G. G G NG
57
G 4 G. G G
G. G G G. G G G.
G. G G G G
G G G NG G G
= = = =
Pno
b 12 G G G 4
[ H G
O 8 G 4
G
G
G
G
G
G
G G
G G G G G G G G G G
G G G G G G G G G G G
G G G G
H
Tool - Vicarious Page 5
G G G G G G G
12 G. Ï 5
G. G [ [ Y
a O 8 G. 4 G G G G G G G
60
G G G .. G.
G. G.
G G J
G G. G.
H
Pno
b 12 5
[ [ Z [
O 8 4 G G G G G G G G G
G G G
G G G G G G G G G G
G G G G G G
G G 8va bassa
H H H
b X
/ Z G [ Z G Z G /
62
O
G G G
Pno H H
b / /
G G G G [ G G G [ Z G G [ G G G G [ G G G [ Z G G [
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G

F. F O F. F
b
F. F O F. F
64
O
Pno
b
G [ G G G [ G G
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G
8va bassa

F. F F.
aO F
66

F. F F. F
Pno
b
G [ G G G [ G G
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G

H H
H
Z Y
a O
68
G. G G
G. G G ..
G. G G G. G OG G
G. G. G G.
Pno G G

b
G [ G G G [ G G
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G
8va bassa

H H
H Z Y
a O
70
G. G G
G. G G.
G. G G G .. G G G.
G. G G G.
Pno G G

b
G [ G G G [ G G
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G
G
Tool - Vicarious Page 6

G G G G G
G G G
b G
Z G Z G [ Z G Z [ G Z Z G [
72
O G G G
J J J
H H H
Pno
b
G G G [ G G G [ Z G G [ G G G [ G G G [ Z G G [ G G G [ G G G [ Z G G [
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
8va bassa

G G G G G G
G G G
b G G G G G G
Z G Z [ G Z G Z G [ Z G Z [ G
75
O G G G
J J J
H H H
Pno
b
G G G [ G G G [ Z G G [ G G G [ G G G [ Z G G [ G G G [ G G G [ Z G G [
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

G G G
G G G
b G G G G
Z G Z G [ Z G Z G [ G
78
O G G
J J
Pno H H
b
G G G [ G G G [ Z G G [ G G G [ G G G [ Z G G [
O
G G G G G G G G G G G G G G G G
8va bassa

G G G G
G G G G G
b G G G G G G G
G G G G G Z [
G G G
80
O G G G G
G
J J J
Pno
b
G G G G G G
O
G G
G G G G G G. G G G G G G G G. G G

G G G G G
G G G G G G G G
b G G G G
G G G G G G
G G G G G Z [ G
82
O G G G G
G
J J
Pno J
b
G G G G G G G G G G
O
G G
G G G G G G. G G G G G G G G. G G G G G G G G

G G G G
G © G G G G G G
b G G G G G
G G G G [ G G G G G G G G G
85
O J
Pno

b
G G G G G G G
O G G G G G G G
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
G G
Tool - Vicarious Page 7
H G G G G G
H G G © G G
Ï G G G G G G G G
a O G. G. [
88
G
G G J
G G G G
G G
G G G G
Pno

b
G G G G G G
O G G G G G G G G G
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

G G H G G G
G H G
b G G G G
G G G G G /
Ï G G G G
G. G
91
O Î G. G
G G
G G G G
G G
G G G G
Pno
increase the volume

b
G G / G G G G G G G G
O G G
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
8va bassa

©
G G G
G G G G G G G
b G G G G G G G
G G G G G G G G / / G G /
G G G G G G
94
O

Pno repeat 4 times, decreasing the volume

b
G G G G G G G G / / G G G G /
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
8va bassa

H H
H H H H
Z G G G G G G
b G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
G. G G G. G G G G G. G G G
97
O G G G G G G G
J J J
Pno

b
G G G G G G G G G G G G
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G
8va bassa

H H H H
O G
G Z
b G G G G G G G G G G
G G G G G G G
G G G G G G. G GGO G G. G
100
O Z G G G G G
J J
Pno

b
G G G G G G G G G G G G
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G
H H
Tool - Vicarious Page 8

G G G G G G G
b G G G G G G G G
G. G Y Y
103
O G G G
J J
Pno J

b
G G G G G G G G G G G G G G G G
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G
8va bassa
G G
b G G G G G G. G G G G G G G G. G G
G
106
O J J J J
J J
Pno
b
G G G G G G G G G G G G G G G G G G
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G

G. H
H
b G. G G G G
G. G G G G
109

O J Î G. G G G G. G
G. G G G G. G G G G
G. G G G G G. G G G G
Pno

b
G G G G G G G G G G G G G G G G G G
O
G G G G G G G G G G G G G G G G G G

H H
8va bassa
H H H
G H H H H
aO G G G
112
G. G G G G G G G
G
G. G G G G G G G G
G. G G
G G G G G G G G G G G G
Pno G

b G [ G [
G G G G G G F. Z G Y Z Z G
O
G G G G G G F.
q
H H H H

6 H [ H Ï 3 G G G G
H Z Z Z [ [
aO4 G
115
G G G G G 4
G G G G G G G
G G G
G G G G G G G
H
Pno
b 6 G [ G [ 3
Y. Z G G G G [ G G [ G G [ G [ G
O4 4
G G G G G G G G
r
H
8va bassa
H
G. G G G. G. G
12 G. G G. G. 3 G Ï G
G. G G. G. G H Z H Z G [ [
a O 8 G.
118
G G G. G. 4 G
G G
J
G G

G G H
Pno

b 12 G G G 3
[ [ [
O 8 G 4 G G G G G
G G G G G G
G G G G G G G
8va bassa
H H H H
Tool - Vicarious Page 9

G. G G G G G.
12 G. G G G. 3 LG ÏG G G
G. G G G. G Z Z G [ [
a O 8 G.
121
G G G G G. 4 G
LG G G
G G
J J
Pno
H
b 12 G G G 3
G [ G [ G [ G G
O 8 G 4
G G G G G G
G G G G G G G

G. G G G. G.
G
12 G. G G. Ï 5 =
G. G G. G Z
a O 8 G. 4 G G GG [
124
G G G. G.
G G
J G G
G
Pno
H H
b 12 G G 5 =
G
4 G G G [ G G G G [ G [
O 8 G
G G G G G G G G
G G G G G G G G G G G
8va bassa

b 4 = =
/ Z G Z = / = =
G GG [ [ [ [ [
126

O 4
G G G G G G
G G G G G G G G
G G G
Pno repeat 3 times

H H
b = 4 = = = =
/ G G G [ G G G G [ G [ / Z Z
O 4
G G G G G G G G G G
G G G G G G G G G G G G G

= =
b =
[ = [ Z
128
O
G G G G
G G G G G G
G G
Pno

b = =
Z Z H [
O
G G G G
G G G

covered by Vika Yermolyeva


www.vkgoeswild.com