PERBEZAAN UTAMA ANTARA PROGRAM-PROGRAM SEKOLAH DI SELURUH NEGARA

Program Definisi Objektif Ditubuhk Bil Milik an Sekolah

SBT merupakan sekolah yang mempunyai etos, Mewujudkan inovasi Sekolah watak, identiti dalam pengurusan Berprestas tersendiri dan unik sekolah dan i Tinggi yang bertujuan mempertingkatkan (SBT) menyerlahkannya produktiviti pelajar. dalam semua aspek kehidupan. Pusat kecemerlangan (di dalam kelompok Melonjakkan sekolah) dengan kecemerlangan memberi fokus institusi pendidikan Sekolah kepada beberapa dan membangunkan Kluster bidang seperti muzik, sekolah dala cluster sukan, ict, sains, yang sama dan juga bahasa dan lain-lain sekolah di luar kluster disiplin pengajian. Institusi pembelajaran yang telah merubah Menyediakan pelajar sistem pendidikan dan yang berjaya pembelajaran Sekolah mengharungi menggunakan kaedah Bestari cabaran0cabaran dan teknologi terkini, dalam persekitaran termasuk peningkatan moden dan global. dalam proses pengurusan sekolah. Pelbagai jenis sekolah rendah seperti SK, SJK (C), Dan SJK (T) Untuk menggalakkan Sekolah berkongsi kawasan interaksi dan Wawasan dan kemudahan yang perpaduan di antara sama tetapi ditadbir pelajar. oleh pengurusan sekolah berasingan. Sekolah Sekolah dalam Mengiktiraf Premier kelompok sekolah sekoalh0sekolah yang kluster yang berusia cemerlang dalam

2010

20

Kem. Pelajara n (MOE)

2007

120

MOE

1997

88

MOE

2004

8

MOE

2006

4

MOE

akademik dan kokurikulum. profesional dan ahli sukan. ahli koprat. Sekolah Pintar Meningkatkan tahap pendidikan negara melalui peyertaan syarikat-syarikat bertanggungjawab. serta menghasilkan ramai pemimpin. Merupakan inisiatif tanggungjawab sosial oleh syarikat milik kerajaan (GLC) dan syarikat korporat tempatan dalam menjayakan kecemerlangan akademik di kalangan kanak-kanak luar bandar di seluruh negara. 2011 10 YA/MOE . Sekolah-sekolah yang diuruskan secara bersama antara sekolah swasta dan pentadbir sekolah bagi meningkatkan prestasi sekolah dan pelajar merentasi pelbagai latar belakang prestasi dan sosial-ekonomi pelajar.lebih 100 tahun dan cemerlang dalam bidang akademik serta kokurikulum. 2006 212 (33 Syarikat PINTAR Korporat ) Sekolah Amanah Untuk membawa perubahan besar dalam pencapaian sekolah melalui kerjasama kepakaran sektor swasta dan awam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful