Anda di halaman 1dari 40

1

Dasar dan Hala Tuju


Sekolah
2021– 2025

SEKOLAH
KEBANGSAAN
BAKO
KUCHING

1
RUMUSAN RANGKA KERJA
PERANCANGAN STRATEGIK

VISI MISI MOTO (BAKO) NILAI


Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Bestari Akal Kolaborasi, Kepelbagaian,
Pendidikan Berkualiti Insan
Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Kecemerlangan Kecemerlangan, Inovasi,
Terdidik Negara Sejahtera Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Organisasi Integriti, Hormat

JANGKA MASA PANJANG ( 3-5 TAHUN) JANGKA MASA PENDEK (1 TAHUN)

Matlamat Strategik 1 Objektif 1A Strategi


S1-Meningkatkan
Pelan
Pencapaian prestasi akademik Cemerlang PBD
yang tinggi oleh semua murid. 100% minima motivasi & Operasi 1
kemahiran belajar
TP3 murid.
Matlamat Strategik 2 Pelan
Pencapaian prestasi kokurikulum Objektif 1B S2 - Menyediakan
Pelan Taktikal Operasi 2
yang tinggi oleh semua murid. 85% lulus intervensi berfokas.
penuh minima
Matlamat Strategik 3 Gred D dalam S3 - Meningkatkan
(Rujuk muka surat Pelan
Pencapaian kemahiran insaniah UPSR / PAT kompetensi guru
dalam PdP 22 hingga 34) Operasi 3
yang tinggi oleh semua murid.
Objektif 1C S4 - Meningkatkan
Matlamat Strategik 4 5% cemerlang kompetensi guru Pelan
dalam pengurusan
Pencapaian kemahiran mengurus semua Gred A bilik darjah PAK21 Operasi 4
yang tinggi oleh semua dalam UPSR /
pentadbir. PAT S5 - Memantapkan
pengurusan PLC

1
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Pendidikan Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik. Perihal atau


perbuatan mendidik.
Berkualiti Baik kualitinya; tinggi nilainya
Insan Manusia. Insan di sini terdiri daripada murid.
Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna;
terlatih
Negara Tanah/tempat kelahiran, tanah air, tanah tumpahnya darahku
Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa,
makmur dan selamat.

SK BAKO, KUCHING komited menjadi sebuah organisasi yang mampu menyediakan


pendidikan yang tinggi nilainya bagi melahirkan murid yang mendapat pengajaran yang
sempurna dan seterusnya negara akan aman sentosa dan makmur.

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Lestari: tidak berubah-ubah, kekal, tetap; melestarikan


menetapkan, mengekalkan. Melestarikan: membiarkan atau
memelihara sesuatu supaya kekal seperti sediakala.
Sistem Bersinonim dengan aturan: peraturan, susunan, struktur, kaedah,
prosedur, metode, teknik, cara, fesyen, stail, polisi, panduan,
tertib, ketetapan, ketentuan,
Pendidikan Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik. Perihal atau
perbuatan mendidik.
Berkualiti Baik kualitinya; tinggi nilainya
Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau
melakukan sesuatu; keupayaan
Individu Murid

1
MOTO SEKOLAH

B A K O
Bestari Akal Kecemerlangan Organisasi

ASPIRASI PENDIDIKAN NEGARA


Lima Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia;
Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang
tahun 2020.
Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam
tempoh 15 tahun.
Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar, sosio ekonomi, gender) menjelang tahun 2020.
Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan
menghargai kepelbagaian.
Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.

Dan
Enam Aspirasi Murid;
Pengetahuan Melengkapkan murid dengan kemahiran hidup asas selain
mendapatkan pengetahuan dalam bidang lain seperti seni
dan sukan.
Kemahiran Berfikir Membantu murid mendapat pengetahuan sepanjang hayat
dan mewujudkan pengetahuan baru.
Kemahiran Dwibahasa Membolehkan murid berkomunikasi dengan berkesan di
kalangan masyarakat pelbagai bangsa

1
Kemahiran Memimpin Membantu murid mencapai potensi penuh melalui
pembabitan sebagai pemimpin.
Etika Dan Kerohanian Mempersiapkan murid supaya berani mengahdapi cabaran
masa hadapan
Identiti Nasional Membantu murid mencapai potensi penuh melalui
pembabitan sebagai pemimpin.
SK BAKO, KUCHING komited membangunkan potensi murid yang ada agar berpengetahuan,
berkemahiran berfikir, berkemahiran memimpin, berkemahiran dwibahasa, beretika dan tahap
kerohanian yang tinggi dan memiliki identiti nasional melalui cara dengan mengekalkan sistem
mendidik yang tinggi nilainya. Sistem pendidikan yang merangkumi pengajaran dan
pembelajaran, kepimpinan dan pengurusan, iklim sekolah dan hubungan luar.

NILAI
Kolaborasi, Kepelbagaian, Kecemerlangan, Inovasi, Integriti, Hormat

Kolaborasi Semua warga SK BAKO, KUCHING mengamalkan pendekatan yang


melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam
merancang, melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara
berkesan.
Kepelbagaian Semua warga SK BAKO, KUCHING akan menggunakan berbagai-
bagai pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.
Kecemerlangan Semua warga SK BAKO, KUCHING akan memastikan setiap perkara
yang dilakukan adalah elok / indah / gemilang.
Inovasi Semua warga SK BAKO, KUCHING akan menghasilkan dan
menggunakan sesuatu yang baharu dan berkesan dalam pendekatan
pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.
Integriti Semua warga SK BAKO, KUCHING menjadikan sifat kejujuran dan
ketulusan sebagai amalan.
Hormat Semua warga SK BAKO, KUCHING mengamalkan sifat untuk beralah
atau menerima kehendak atau pendapat orang lain.

1
PIAGAM PELANGGAN
Bahawa kami warga SK BAKO, KUCHING berjanji untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab
kami bagi:

MURID:
i. Memberi pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti kepada setiap murid secara adil dan
saksama.
ii. Memberi perhatian kepada setiap murid untuk mencapai keputusan UPSR pada tahap yang tinggi
dan membanggakan .
iii. Mengambil berat terhadap disiplin murid supaya sentiasa berada pada tahap yang terpuji.
iv. Memberi peluang agar setiap murid melibatkan diri dalam bidang kokurikulum dengan aktif dan
berkesan.
v. Menyalur bantuan kepada setiap murid yang berkelayakan.
vi. Mewujudkan suasana kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran sepanjang masa.
vii. Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid sentiasa terpelihara.

STAF:
i. Menyelesaikan dengan segera masalah/kesulitan yang dihadapi oleh staf.
ii. Mengadakan sesi perkembangan staf secara berterusan.
iii. Memberi penilaian prestasi yang adil dan saksama.
iv. Memberi peluang kepada staf untuk meningkatkan diri bagi memaksimumkan potensi dalam
profesionnya.

IBU BAPA/PENJAGA:
i. Setiap waris murid yang berurusan dengan sekolah akan dilayan secara adil, saksama dan mesra.
ii. Setiap aduan akan disiasat dan maklum balas akan diberi dengan segera.
iii. Setiap usul/cadangan yang baik dan munasabah akan dibincang dalam mesyuarat PIBG.
iv. Memaklumkan kepada ibu bapa/penjaga aktiviti dan program sekolah secara bertulis.

STAKE HOLDER:
i. Memastikan setiap arahan dan permohonan dari PPD/JPN/KPM diselesaikan sebelum tempoh yang
ditetapkan,
ii. Memberi kerjasama dan layanan yang mesra kepada pegawai-pegawai yang melawat sekolah.
iii. Berusaha dan memberi sokongan terhadap segala program Jabatan Pendidikan.

1
KOMUNITI:
i. Sentiasa memberikan kerjasama dan pekhidmatan yang baik kepada komuniti yang memerlukan.
ii. Bersedia dan sanggup menerima cadangan dan teguran yang membina daripada komuniti setempat
demi meningkatkan prestasi sekolah.
iii. Mewujud dan memelihara perhubungan yang akrab antara sekolah dan masyarakat setempat.

SEKIRANYA ANDA TIDAK BERPUAS HATI DENGAN PERKHIDMATAN YANG

DIBERIKAN SILA BERJUMPA GURU BESAR ATAU HUBUNGI

TALIAN 0165873893

MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid


4. Pencapaian kemahiran mengurus yang tinggi oleh semua pentadbir

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik yang
tinggi oleh
semua murid
1
KRA2 KRA3
Pencapaian Pencapaian
prestasi kemahiran
kokurikulum insaniah yang
yang tinggi oleh tinggi oleh
semua murid semua murid
KRA4
Pencapaian
prestasi
pengurusan
yang tinggi oleh
semua pentadbir

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)


1.1 100 peratus murid menguasai tahap minima sekurang-kurangnya
pencapaian TP3 dalam semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik
Darjah (PBD) pada tahun 2025.

1B Pentaksiran Sumatif Sekolah (Peperiksaan Akhir Tahun)


1.2 85.00 peratus murid lulus penuh dalam Peperiksaan Akhir
Tahun (PAT) pada tahun 2025.

1.3 5.00 peratus murid memperolehi 6A dalam Peperiksaan Akhir


Tahun (PAT) pada tahun 2025.

1C Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


1.4 85.00 peratus murid lulus penuh dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah
pada tahun 2025.

1
1.5 5.00 peratus murid memperolehi 6A dalam peperiksaan Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2025.

2. Pencapaian prestasi Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum


(PAJSK) yang tinggi oleh semua murid.

2A Pencapaian markah PAJSK murid


2.1 Purata markah PAJSK sekurang-kurangnya 90 pada tahun 2025.

2B Pencapaian Sukan dan Permainan


2.2 4 pasukan atau individu sukan dan permainan mencapai sekurang-
kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah pada tahun 2025.

2.3 2 pasukan atau invividu sukan dan permainan mencapai tempat pertama di
peringkat daerah pada tahun 2025.

2C Pencapaian KoAkademik
2.4 4 pasukan atau individu koakademik mencapai sekurang-kurangnya
tempat ketiga di peringkat daerah pada tahun 2025.

2.5 2 pasukan atau invividu koakademik mencapai tempat pertama di


peringkat daerah pada tahun 2025.

2D Pencapaian Unit Beruniform


2.6 3 pasukan atau individu unit pakaian seragam mencapai sekurang-
kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah pada tahun 2025.

1
2.7 1 pasukan atau invividu unit pakaian seragam mencapai tempat pertama di
peringkat daerah pada tahun 2025.

3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

3A Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


3.1 95.00 peratus murid memperlihatkan sikap dan perlakuan positif pada
tahun 2025.

3B Salah Laku Disiplin


3.2 Kurang 2.00 peratus murid melakukan kes ringan pada tahun 2025.

3.3 Kurang 1.00 peratus murid melakukan kes sederhana pada tahun 2025.

3.4 Kurang 0.50 peratus murid melakukan kes berat pada tahun 2025.

3C Kehadiran Ke Sekolah
3.5 Peratus kehadiran murid ke sekolah melebihi 95.00 peratus kehadiran
tahunan murid pada tahun 2025.

3D Kemahiran Insaniah
3.6 95.00 peratus murid memperoleh skor 4.0 (lebih atau sama) Kemahiran
Insaniah pada tahun 2025.

4. Pencapaian prestasi pengurusan yang tinggi oleh semua pentadbir

4A Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

4B Pengurusan Kewangan

1
4C Pengurusan Pentadbiran Pejabat

4D Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia.


4.1 20% Guru dan AKP Cemerlang
4.2 80% Guru dan AKP Kompeten
4.3 100% Guru dan AKP hadir kursus tidak kurang 7 hari setahun.
4.4 100% Guru mendapat sekurang-kurangnya 42 mata kridit dalam
SPLKPM.

4E Pengurusan Persekitaran Dan Kemudahan Fizikal


4.4 Pengurusan Aset
4.5 Pelupusan Aset

4F Pengurusan Hubungan Luar


4.6 Peningkatan bilangan aktiviti atau program bersama pihak
luar .
4.7 Peningkatan penyertaan dalam aktiviti atau program bersama pihak luar

1
PERANCANGAN STRATEGIK 2021 – 2025
SEKOLAH KEBANGSAAN BAKO, KUCHING

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Negara

NILAI
Kolaborasi; Kepelbagaian; Kecemerlangan;
Inovasi; Integriti; Hormat

21
ANALISIS PERSEKITARAN

Kekuatan (K) Kelemahan (L)


K Mempunyai Guru Besar dan Penolong Kanan yang berupaya
L1 Prestasi UPSR masih ditahap rendah.
1 memimpin sekolah ketahap yang gemilang.
K
28 daripada 30 guru guru adalah yang terlatih dan berpengalaman. L2 Penyeliaan dan bantuan guru yang kurang berkesan.
2
K
24 daripada 28 guru memiliki ijazah sarjana muda. L3 Sebahagian guru belum dapat mengajar dengan berkesan.
3
K
Purata murid sebuah kelas yang sedikit, 35 orang L5 Masih terdapat guru yang mengajar tidak mengikut opsyen.
4

L6 Guru masih belum mantap menyediakan soalan KBAT.

Peluang (P) Cabaran (C)


P Guru-guru sanggup memberi komitmen dan kerjasama sepenuhnya Ramai ibu bapa yang kurang mengawasi anak-anak di luar waktu
C1
1 dalam memajukan sekolah persekolahan.
P Tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan pelajaran masih
PIBG sedia memberi kerjasama dalam aktiviti sekolah. C2
2 rendah.
P Hubungan baik dengan komuniti setempat, PPD, JPN, KPM Sebilangan pelajar terlibat dengan masalah remaja dan masalah
C3
3 dan NGO sosial.
P Terdapat sebahagian pelajar yang kerap ponteng dan tidak
Sokongan alumni SK Bako yang dalam memajukan sekolah. C4
4 mengambil indah kerja-kerja bertulis.

21
PROGRAM KECEMERLANGAN AKDEMIK SEKOLAH
(PKAS) 2021-2025

PdPc
PROGRAM
Pengurusan Perealisasian Berkesan
KECEMERLAN Data Item Penyeliaan
-Pedagogi PdPc KECEMERLANGA
GAN -Guru Besar
-UPSR -Head count -PAK-21 N AKADEMIK
AKADEMIK -SAPS -JSU -BBM -PK/KP
-PAT -Soalan -ICT
SEKOLAH
-Penilaian -Intenvensi

21
PERANCANGAN STRATEGIK

A. PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI

2019
2021 2022 2023 2024 2025 CATATAN
(TOV)

A1 : Perancangan Strategik Sekolah (PSPTPO)

Peratus pemantapan PSPTPO :


60 75 80 85 90 100
Menggunakannya sebagai rujukan bagi
pelaksanaan, penilaian &
penambahbaikan program.

A2 : Penetapan & Pemantapan Nilai

Peratus pemantapan nilai :


Warga sekolah mengamalkan nilai-nilai 60 75 80 85 90 100
Kolaborasi, Kepelbagaian, Kecemerlangan,
Inovasi, Integriti, Hormat dalam tugas
harian.

A3 : Amalan Terbaik

Peratus pemantapan amalan terbaik : 60 75 80 85 90 100


Dikongsi, dicontohi, ditambahbaik dan
menjadi sebahagian amalan sekolah.

A4 : Kenampakan (visibility) Kepimpinan

Keberadaan di sekolah & keupayaan


memimpin semua program sekolah.

21
B. PENGURUSAN KURIKULUM

2019
2021 2022 2023 2024 2025 CATATAN
(TOV)

B1 : Peratus Calon Cemerlang (semua A) UPSR


0 0 2.00 3.00 4.00 5.00
- peningkatan berterusan.

B2 : Peratus Lulus Semua Mata Pelajaran UPSR


40.30 50.00 60.00 65.00 75.00 85.00
- peningkatan berterusan.

B3 : Peratus Calon Cemerlang (semua A) subjek


teras Pentaksiran Sumatif Sekolah (PAT) 0 0 2.00 3.00 4.00 5.00
- peningkatan berterusan.

B4 : Peratus Lulus Semua Mata Pelajaran subjek


teras Pentaksiran Sumatif Sekolah (PAT) 50.00 60.00 65.00 75.00 85.00
- peningkatan berterusan.

B5 : Peratus Mencapai Tahap Penguasaan


Minima TP3 Semua Subjek Teras dalam
80 85 90 95 100
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD.
- peningkatan berterusan.

B6 : Pencerapan & Bimbingan dalam PdP


(pencerapan klinikal).
2 5 8 11 14 17
- peningkatan bilangan guru yang
berupaya melaksanakan PdP berkesan.

21
C. PENGURUSAN KOKURIKULUM

2019
2021 2022 2023 2024 2025 CATATAN
(TOV)

C1 : Cemerlang Dalam Kelab & Persatuan

- Peratus murid memperolehi Gred A


2.00 5.00 8.00 12.00 16.00 20.00
dalam tahun terkini.

- Bilangan murid menyertai peringkat


0 1 1 1 2 2
daerah/negeri/kebangsaan

C2 : Cemerlang Dalam Badan Beruniform

- Peratus murid memperolehi Gred A


2.00 5.00 8.00 12.00 16.00 20.00
dalam tahun terkini.

- Bilangan murid menyertai peringkat


0 1 1 1 2 2
daerah/negeri/kebangsaan

C3 : Cemerlang Sukan

- Peratus murid memperolehi Gred A


2.00 5.00 8.00 12.00 16.00 20.00
dalam tahun terkini.

- Bilangan murid menyertai peringkat


0 1 1 1 2 2
daerah/negeri/kebangsaan

D. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

21
2019
2021 2022 2023 2024 2025 CATATAN
(TOV)

D1 : Cemerlang Dalam Kemenjadian Sahsiah

D1a : Sikap & Perlakuan Positif


- Peratus murid memiliki sikap & perlakuan 65 70 75 80 85 90
positif

D1b : Disiplin Murid (Kes Ringan)


- Peratus murid dengan kes ringan kurang 0 0 0 0 0 0
daripada 2%

D1c : Disiplin Murid (Kes Sederhana)


- Peratus murid dengan kes sederhana 0 0 0 0 0 0
kurang daripada 1%

D1d : Disiplin Murid (Kes Berat)


- Peratus murid dengan kes berat kurang 0 0 0 0 0 0
daripada 0.5%

D2 : Cemerlang Dalam Kehadiran Murid


93.71 94.21 94.71 95.21 95.71 96.21
- Peratus murid hadir melebihi 95%

E. PENGURUSAN KEWANGAN

2019
2021 2022 2023 2024 2025 CATATAN
(TOV)

E1 : Cemerlang dalam merancang dan


Cemer- Cemer- Cemer- Cemer- Cemer- Cemer-
mengurus kewangan sekolah.
lang lang lang lang lang lang
- Audit Tanpa Teguran

F. PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT

21
2019
2021 2022 2023 2024 2025 CATATAN
(TOV)

F1 : Cemerlang dalam pengurusan mesyuarat.


Memuas- Cemer- Cemer- Cemer-
- Pengendalian mesyuarat mematuhi Baik Baik
kan lang lang lang
standard MS ISO 9001:2008

F2 : Cemerlang dalam pengurusan rekod guru,


staf sokongan dan murid. 60 70 80 90 100 100
- Peratus rekod diselenggara & dikemaskini

F3 : Cemerlang dalam pengurusan fail.


- Peratus (50) Fail Sekolah didaftar & 70 80 90 95 100 100
dikemaskini

F4 : Cemerlang dalam urusan surat menyurat.


- Peratus surat keluar masuk direkod 80 90 100 100 100 100
dengan sistematik

F5 : Cemerlang dalam susun atur, kekemasan


dan keselesaan pejabat.
70 75 80 85 90 95
- Peratus Tahap Kepuasan Warga Sekolah
meningkat

G. PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2019
2021 2022 2023 2024 2025 CATATAN
(TOV)

21
G1 : Cemerlang dalam penggunaan /
pemanfaatan sumber manusia
Memuas- Cemer- Cemer- Cemer-
- Peratus penggunaan sumber manusia Baik Baik
kan lang lang lang
mengikut tahap kompetensi /
pengkhususan

G2 : Cemerlang dalam pembangunan sumber


Manusia
- Peratus sumber manusia mengikuti 7 hari 100 100 100 100 100 100
latihan/kursus peningkatan
profesionalisme dalam setahun

G3 : Cemerlang dalam pembangunan sumber


Manusia
100 100 100 100 100 100
- Peratus guru memperolehi 42 mata kredit
dalam setahun

G4 : Cemerlang dalam menyediakan peluang Disokong


kenaikan pangkat berdasarkan markah
100 100 100 100 100 100
- Peratus sumber manusia diberi sokongan PBPPP/LNPT
kenaikan pangkat mengikut kelayakan

H. PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL

2019
2021 2022 2023 2024 2025 CATATAN
(TOV)
H1 : Cemerlang dalam Pengurusan Bilik Guru
Memuas- Cemer- Cemer- Cemer-
- Peratus tahap kepuasan guru terhadap Baik Baik
kan lang lang lang
Bilik Guru meningkat

H2 : Cemerlang dalam Pengurusan Bilik Darjah


- Peratus tahap keselesaan guru dan murid 60 65 70 75 85 95
melaksanakan proses P&P meningkat

21
H3 : Cemerlang dalam Pengurusan Bilik-Bilik
Khas
60 65 70 75 85 95
- Peratus tahap kepuasan warga sekolah
terhadap Bilik-Bilik Khas meningkat

H3 : Cemerlang dalam Pengurusan Padang &


Gelanggang Permainan
- Peratus tahap kepuasan warga sekolah 60 65 70 75 85 95
terhadap Padang & Gelanggang
Permainan meningkat

I. PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR

2019
2021 2022 2023 2024 2025 CATATAN
(TOV)

I1 : Cemerlang dalam perhubungan luar bagi


membantu meningkatkan kemenjadian
murid

- Peningkatan bilangan program / aktiviti


2 2 3 3 4 4
bersama pihak luar

- Peratus peningkatan penyertaan dalam


60 65 70 75 80 85
program / aktiviti bersama pihak luar

21
Pelan Taktikal
Tahunan
2021

37
PELAN TAKTIKAL (TAHUNAN) 2021

A. PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI


BI TEMPOH TANGGUNG
MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI SASARAN
L PERLAKSANAAN JAWAB
1 A1 : Perancangan Strategik Sekolah (PSPTPO)
- Peratus pemantapan PSPTPO :
a) Bengkel Penilaian & GB
menggunakannya sebagai rujukan bagi pelaksanaan, Semua Guru 22-26 Feb 2021
Pemantapan PSPTPO Semua GPK
penilaian & penambahbaikan program.
Sepanjang Tahun GB
b) Perkongsian & pemantapan Semua Guru
2021 Semua GPK

Sepanjang Tahun GB
c) Pelaksanaan Semua Guru
2021 Semua GPK

d) Penilaian, Pelaporan & Mei & November GB


Semua Guru
penambahbaikan. 2021 Semua GPK

2 A2 : Penetapan & Pemantapan Nilai


- Peratus pemantapan nilai : a) Bengkel Penilaian &
GB
warga sekolah mengamalkan nilai-nilai kolaborasi, Pemantapan sistem nilai di Semua staf 01-05 Mac 2021
Semua GPK
kepelbagaian, kecemerlangan, inovasi, integriti dan sekolah
hormat dalam tugas harian.
Sepanjang Tahun GB
b) Perkongsian & pemantapan Semua staf
2021 Semua GPK

Sepanjang Tahun GB
c) Pelaksanaan Semua staf
2021 Semua GPK

d) Penilaian, Pelaporan & Mei & November GB


Semua staf
penambahbaikan. 2021 Semua GPK

3 A3 : Amalan Terbaik
- Peratus pemantapan amalan terbaik : a) Bengkel Penilaian &
dikongsi, dicontohi, ditambahbaik dan menjadi GB
Pemantapan amalan terbaik di Semua staf 01-05 Mac 2021
sebahagian kebitaraan sekolah. Semua GPK
sekolah

Sepanjang Tahun GB
b) Perkongsian & pemantapan Semua staf
2021 Semua GPK

Sepanjang Tahun GB
c) Pelaksanaan Semua staf
2021 Semua GPK

d) Penilaian, Pelaporan & Mei & November GB


Semua staf
penambahbaikan. 2021 Semua GPK

4 A4 : Kenampakan (visibility) Kepimpinan


- keberadaan di sekolah & keupayaan memimpin
a) Mengetuai rondaan sekitar GB GB
semua program sekolah termasuk mempengerusikan Sepanjang tahun
sekolah /"Learning Walk" Semua GPK Semua GPK
semua mesyuarat berkaitan pengurusan.
b) Mempengerusi semua
GB GB
mesyuarat berkaitan Sepanjang tahun
Semua GPK Semua GPK
pengurusan

c) Mengepalai semua GB GB
Sepanjang tahun
program/aktiviti sekolah Semua GPK Semua GPK

GB GB
c) Memeriksa buku murid Sepanjang tahun
Semua GPK Semua GPK

B. PENGURUSAN KURIKULUM
BI TEMPOH TANGGUNG
MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI SASARAN
L PERLAKSANAAN JAWAB
1 B1 : Peratus Calon Cemerlang (semua A) UPSR

- peningkatan berterusan DARIPADA 0 ORANG Murid Potensi GB


KEPADA 3 ORANG a) Kem Fokus Semua A Cemerlang April 2021 Semua GPK
Tahun 6 PIBG

4 orang murid GB
Sepanjang Tahun
b) Program Sasaran 6A UPSR potensi 6A Semua GPK
2021
Tahun 6 Guru Subjek
c) Penilaian, Pelaporan & Mac, Jun, Ogos Semua Ketua
Murid Tahun 6
penambahbaikan. dan Nov 2021 Panitia

2 B2 : Peratus Lulus Semua Mata Pelajaran UPSR

- peningkatan berterusan DARIPADA 40.3% KEPADA GB


a) Kem Motivasi
85.0% Murid Tahun 6 Mac 2021 Semua GPK
Kecemerlangan akademik
PIBG
GB
b) Kelas Bimbingan Lestari Murid GALUS Februari –
Semua GPK
Perdana (KBLP) Tahun 6 Tahun 6 September 2021
PIBG
c) Program Intervensi GB
Murid Gred E Sepanjang Tahun
Berfokas Pencapaian Semua GPK
Tahun 6 2021
Akademik Guru Subjek
d) Penilaian, Pelaporan & Mac, Jun, Ogos Semua Ketua
Murid Tahun 6
penambahbaikan. dan Nov 2021 Panitia

B3 : Peratus Calon Cemerlang (semua A) subjek


3
teras Pentaksiran Sumatif Sekolah (PAT)
- peningkatan berterusan DARIPADA 0.0% KEPADA Murid Potensi GB
5.00% a) Program Fokus Semua A Fasa1 – Penggal 1
Cemerlang Semua GPK
(peringkat kelas) Fasa2 – Penggal 2
Tahun 4 – 5 Guru M/P

Murid Potensi
b) Penilaian, Pelaporan & Jun 2021 dan Semua Ketua
Cemerlang
penambahbaikan. November 2021 Panitia
Tahun 4 – 5
B4 : Peratus Lulus Semua Mata Pelajaran subjek
4
teras Pentaksiran Sumatif Sekolah (PAT)
- peningkatan berterusan DARIPADA 33.86% Semua
GB
KEPADA 85.00% a) Program Motivasi & Akujanji Ibubapa /
Mac 2021 Semua GPK
Ibubapa / Penjaga. Penjaga Murid
PIBG
Tahap 2
b) Bengkel Pengajaran dan Semua Guru GB
April 2021
pembelajaran Berkesan Tahap 2 Semua GPK
c) Program Intervensi Capai GB
Murid GALUS Fasa1 – Penggal 1
sekurang-kurangnya Gred D Semua GPK
Tahun 4 - 6 Fasa2 – Penggal 2
ikut mata pelajaran teras. Guru M/P
d) Penilaian, Pelaporan & Murid GALUS Jun 2021 dan Semua Ketua
penambahbaikan. Tahun 4 - 6 November 2021 Panitia

B5 : Peratus Mencapai Tahap Penguasaan


5
Minima TP3 Semua Subjek dalam PBD
- peningkatan berterusan DARIPADA 33.86% b) Bengkel Pengajaran dan GB
KEPADA 85.00% Semua Guru April 2021
pembelajaran Berkesan Semua GPK
Murid belum GB
b) Program Intervensi Fasa1 – Penggal 1
mencapai tahap Semua GPK
Berfokas Fasa2 – Penggal 2
minimum TP3 Guru M/P

Murid belum
c) Penilaian, Pelaporan & Jun 2021 dan Semua Ketua
mencapai tahap
penambahbaikan. November 2021 Panitia
minimum TP3

B6 : Pencerapan & Bimbingan dalam PdP


6
(pencerapan klinikal)
- peningkatan bilangan guru yang berupaya a) Bengkel Pemantapan GB
melaksanakan PdPc berkesan. Semua guru Jun 2021
amalan penilaian klinikal Semua GPK
GB
b) Perkongsian & pemantapan
Semua guru Sepanjang tahun Semua GPK
(PLC)
Semua KP
Fasa1 – Kendiri GB
c) Pelaksanaan pencerapan &
Semua guru Fasa2 – GB/PK/KP Semua GPK
bimbingan dalam P&P
Fasa3 – GB/PK/KP Semua KP

Mac 2021
d) Pelaporan hasil pencerapan GB
Julai 2021
& penambahbaikan. Semua guru Semua GPK
November 2021
(Standard 4) Semua KP
(SKPMg2)

C. PENGURUSAN KOKURIKULUM
BI TEMPOH TANGGUNG
MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI SASARAN
L PERLAKSANAAN JAWAB

1 C1 : Cemerlang Dalam Kelab & Persatuan

- Peratus murid memperolehi Gred A dalam tahun a) Kem Motivasi GB


terkini. Kecemerlangan Kelab & Semua murid April 2021 Semua GPK
Persatuan PIBG
- Bilangan murid menyertai peringkat daerah / negeri /
kebangsaan GB
b) Latihan Intensif berasaskan 1 bulan sebelum
Semua murid Semua GPK
minat dan kebolehan pertandingan
PIBG
c) Penilaian, Pelaporan & 1 minggu selepas GB
Semua staf
penambahbaikan. pertandingan GPK KK

2 C2 : Cemerlang Dalam Badan Beruniform

- Peratus murid memperolehi Gred A dalam tahun a) Kem Motivasi GB


terkini. Kecemerlangan Badan Semua murid Mac 2021 Semua GPK
Beruniform PIBG
- Bilangan murid menyertai peringkat daerah / negeri /
kebangsaan GB
b) Latihan Intensif berasaskan 1 bulan sebelum
Semua murid Semua GPK
minat dan kebolehan pertandingan
PIBG
c) Penilaian, Pelaporan & 1 minggu selepas GB
Semua staf
penambahbaikan. pertandingan GPK KK
3 C3 : Cemerlang Dalam Sukan & Permainan

- Peratus murid memperolehi Gred A dalam tahun GB


terkini. a) Kem Motivasi
Semua murid Februari 2021 Semua GPK
Kecemerlangan Sukan
PIBG
- Bilangan murid menyertai peringkat daerah / negeri /
kebangsaan GB
b) Latihan Intensif berasaskan 1 bulan sebelum
Semua murid Semua GPK
minat dan kebolehan pertandingan
PIBG
c) Penilaian, Pelaporan & 1 minggu selepas GB
Semua staf
penambahbaikan. pertandingan GPK KK

D. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


BI TEMPOH TANGGUNG
MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI SASARAN
L PERLAKSANAAN JAWAB

D1 : Cemerlang Dalam Kemenjadian Sahsiah


1
D1a : Sikap & Perlakuan Positif
- Peratus murid memiliki sikap & perlakuan positif GB
a) Bengkel Pemantapan Semua warga
April 2021 Semua GPK
Amalan Sikap Positif sekolah
PIBG

GB
b) Pelaksanaan Amalan Sikap
Semua murid Sepanjang masa Semua GPK
Positif
PIBG
c) Penilaian, Pelaporan & GB
Semua guru Sepanjang tahun
penambahbaikan. GPK HEM
d) Pengisian Sistem Sahsiah GB
Semua guru Sepanjang tahun
Displin Murid (SSDM) GPK HEM

D1 : Cemerlang Dalam Kemenjadian Sahsiah


2
D1b : Disiplin Murid (Kes Ringan)
- Peratus murid terlibat dengan kes ringan kurang a) Bengkel Pemantapan GB
daripada 2% Strategi Menangani Isu Semua murid April 2021 Semua GPK
Disiplin Murid PIBG

GB
b) Pelaksanaan Amalan
Semua murid Sepanjang masa Semua GPK
Menangani Isu Disiplin Murid
PIBG
c) Penilaian, Pelaporan & Mei & Oktober GB
Semua staf
penambahbaikan. 2021 GPK HEM

D1 : Cemerlang Dalam Kemenjadian Sahsiah


3
D1c : Disiplin Murid (Kes Sederhana)
- Peratus murid terlibat dengan kes sederhana kurang a) Bengkel Pemantapan GB
daripada 1% Strategi Menangani Isu Semua murid April 2021 Semua GPK
Disiplin Murid PIBG

GB
b) Pelaksanaan Amalan
Semua murid Sepanjang masa Semua GPK
Menangani Isu Disiplin Murid
PIBG
c) Penilaian, Pelaporan & Mei & Oktober GB
Semua staf
penambahbaikan. 2021 GPK HEM

D1 : Cemerlang Dalam Kemenjadian Sahsiah


4
D1d : Disiplin Murid (Kes Berat)
- Peratus murid terbibat dengan kes berat kurang a) Bengkel Pemantapan GB
daripada 0.5% Strategi Menangani Isu Semua murid April 2021 Semua GPK
Disiplin Murid PIBG

GB
b) Pelaksanaan Amalan
Semua murid Sepanjang masa Semua GPK
Menangani Isu Disiplin Murid
PIBG
c) Penilaian, Pelaporan & Mei & Oktober GB
Semua staf
penambahbaikan. 2021 GPK HEM

5 D2 : Cemerlang Dalam Kehadiran Murid


- Peratus murid hadir melebihi 95%
a) Bengkel Pemantapan
GB
Strategi Memastikan
Semua murid April 2021 Semua GPK
Kehadiran Murid mencapai
PIBG
KPI

b) Pelaksanaan Amalan GB
Memastikan Kehadiran Murid Semua murid Sepanjang masa Semua GPK
mencapai KPI PIBG
c) Penilaian, Pelaporan & Mei & Oktober GB
Semua staf
penambahbaikan. 2021 GPK HEM

E. PENGURUSAN KEWANGAN
TEMPOH TANGGUNG
MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI SASARAN
PERLAKSANAAN JAWAB

E1 : Cemerlang dalam merancang dan mengurus


kewangan sekolah
- Audit Tanpa Teguran pada tahap cemerlang a) Bengkel Pemantapan
Semua GPK
Pengurusan Kewangan Februari 2021 GB
PT Kewangan
Peringkat Sekolah

b) Mesyuarat JK Kewangan &


Mac, Jun, Sept,
Laporan Status Perbelanjaan Semua staf GB
Nov 2021
Sekolah

F. PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT


BI TEMPOH TANGGUNG
MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI SASARAN
L PERLAKSANAAN JAWAB
1 F1 : Cemerlang dalam pengurusan mesyuarat.

- Pengendalian mesyuarat mematuhi standard MS


a) Bengkel Pemantapan
ISO 9001:2008
Amalan Pematuhan Standard GB
Semua staf Januari 2021
MS ISO dalam mengurus Semua GPK
mesyuarat
Setiap kali
b) Pelaksanaan Amalan
Mesyuarat GB
Pematuhan Standard MS ISO Semua staf
Pengurusan Semua GPK
dalam mengurus mesyuarat
Organisasi
c) Penilaian, Pelaporan & Mac, Jun, Sept, GB
Semua staf
penambahbaikan. Nov 2021 Semua GPK
F2 : Cemerlang dalam pengurusan rekod guru,
2
staf sokongan dan murid
- Peratus rekod diselenggara & dikemaskini a) Bengkel Pemantapan Semua staf GB
Januari 2021
Pengurusan Fail & Rekod Sokongan Semua GPK
b) Pelaksanaan Amalan
Setiap kali GB
Pengurusan Fail & Rekod Semua staf
mesyuarat Semua GPK
mengikut prosedur
c) Penilaian, Pelaporan & GB
Semua staf Mei, Nov 2021
penambahbaikan. Semua GPK

3 F3 : Cemerlang dalam pengurusan fail.

- Peratus (50) Fail Sekolah didaftar & dikemaskini a) Bengkel Pemantapan Semua staf GB
Januari 2021
Pengurusan Fail & Rekod Sokongan Semua GPK
b) Pelaksanaan Amalan
Setiap kali GB
Pengurusan Fail & Rekod Semua staf
mesyuarat Semua GPK
mengikut prosedur
c) Penilaian, Pelaporan & GB
Semua staf Mei, Nov 2021
penambahbaikan. Semua GPK

4 F4 : Cemerlang dalam urusan surat menyurat.


- Peratus surat keluar masuk direkod dengan a) Bengkel Pemantapan Semua staf GB
sistematik Januari 2021
Pengurusan Fail & Rekod Sokongan Semua GPK
b) Pelaksanaan Amalan
Setiap kali GB
Pengurusan Fail & Rekod Semua staf
mesyuarat Semua GPK
mengikut prosedur
c) Penilaian, Pelaporan & GB
Semua staf Mei, Nov 2021
penambahbaikan. Semua GPK
F5 : Cemerlang dalam susun atur, kekemasan dan
5
keselesaan pejabat.
- Peratus Tahap Kepuasan Warga Sekolah meningkat a) Bengkel Pemantapan GB
Semua staf Januari 2021
Amalan 5S Semua GPK
Setiap kali GB
b) Pelaksanaan Amalan 5S Semua staf
mesyuarat Semua GPK
c) Penilaian, Pelaporan & GB
Semua staf Mei, Nov 2021
penambahbaikan. Semua GPK

G. PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA


BI TEMPOH TANGGUNG
MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI SASARAN
L PERLAKSANAAN JAWAB
G1 : Cemerlang dalam penggunaan / pemanfaatan
1
sumber manusia
- Peratus penggunaan sumber manusia mengikut a) Bengkel Peningkatan GB
tahap kompetensi / pengkhususan Semua guru Feb, Mei 2021
Kompetensi Guru Semua GPK
b) Pelaksanaan Amalan
Peningkatan Kualiti Dalam GB
Semua guru Sepanjang masa
P&P Semua GPK

c) Penilaian, Pelaporan & GB


Semua guru Apr, Julai 2021
penambahbaikan. Semua GPK
G2 : Cemerlang dalam pembangunan sumber
2
manusia
- Peratus sumber manusia mengikuti 7 hari a) Bengkel Peningkatan GB
latihan/kursus peningkatan profesionalisme dalam Semua guru Feb, Mei 2021
Profesionalisme Guru Semua GPK
setahun
b) Pelaksanaan Amalan
GB
Peningkatan Tahap Semua guru Sepanjang masa
Semua GPK
Ptrofesionalisme Guru
c) Penilaian, Pelaporan & GB
Semua guru Apr, Julai 2021
penambahbaikan. Semua GPK
G3 : Cemerlang dalam menyediakan peluang
3
kenaikan pangkat
- Peratus sumber manusia diberi sokongan kenaikan a) Penilaian PBPPP/LNPT Jun, Disember GB
pangkat mengikut kelayakan Semua staf
secara telus dan profesional 2021 Semua GPK
b) Penilaian Keberhasilan dan Jun, Disember GB
Semua staf
SKT 2021 Semua GPK

H. PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL


BI TEMPOH TANGGUNG
MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI SASARAN
L PERLAKSANAAN JAWAB

1 H1 : Cemerlang dalam Pengurusan Bilik Guru

- Peratus tahap kepuasan guru terhadap Bilik Guru a) Bengkel Pemantapan GB


meningkat Semua staf Januari 2021
Amalan 5S Semua GPK
GB
b) Pelaksanaan Amalan 5S Semua staf Sepanjang Masa
Semua GPK
c) Penilaian, Pelaporan & GB
Semua staf Mei, Nov 2021
penambahbaikan. Semua GPK

2 H2 : Cemerlang dalam Pengurusan Bilik Darjah

- Peratus tahap keselesaan guru dan murid Semua guru,


melaksanakan proses P&P meningkat a) Pertandingan Bilik Darjah GB
Semua Murid Bulanan
Paling Kondusif & Kreatif Semua GPK
PIBG
b) Pertandingan Bilik Darjah Semua guru,
April, Julai, Oktober GB
Pendidikan Abad Ke21 Semua Murid
2021 Semua GPK
(PAK21) PIBG
c) Penilaian, Pelaporan & GB
Semua staf Mei, Nov 2021
penambahbaikan. Semua GPK

3 H3 : Cemerlang dalam Pengurusan Bilik-Bilik Khas

- Peratus tahap kepuasan warga sekolah terhadap a) Bengkel Pemantapan GB


Bilik-Bilik Khas meningkat Semua staf Januari 2021
Amalan 5S Semua GPK
GB
b) Pelaksanaan Amalan 5S Semua staf Sepanjang Masa
Semua GPK
c) Penilaian, Pelaporan & GB
Semua staf Mei, Nov 2021
penambahbaikan. Semua GPK

H4 : Cemerlang dalam Pengurusan Padang &


4
Gelanggang Permainan
- Peratus tahap kepuasan warga sekolah terhadap a) Gotong Royong
Padang & Gelanggang Permainan meningkat GB
Pembersihan Padang & Semua staf Januari 2021
Semua GPK
Gelanggang Permainan
c) Penilaian, Pelaporan & GB
Semua staf Mei, Nov 2021
penambahbaikan. Semua GPK

I. PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR


BI TEMPOH TANGGUNG
MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI SASARAN
L PERLAKSANAAN JAWAB

I1 : Cemerlang dalam perhubungan luar bagi


1
membantu meningkatkan kemenjadian murid
- peningkatan bilangan program / aktiviti bersama a) Sesi Pemuafakatan Dengan Julai 2021 GB
pihak luar Semua staf
PIBG & NGO September 2021 Semua GPK
- peningkatan penyertaan dalam program / aktiviti
bersama pihak luar b) Sesi Perancangan Program
GB
Dan Aktiviti Dengan PIBG & Semua staf Mei 2021
Semua GPK
NGO
c) Penilaian, Pelaporan & GB
Semua staf Oktober 2021
penambahbaikan. Semua GPK
Pelan Operasi
(Kertas Kerja)
2021

38
KERTAS KERJA
PROGRAM TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH

Nama Institusi : Sekolah Kebangsaan Bako, Kuching

Tajuk Program : Program Intervensi Pencapaian Akademik

Mata Pelajaran / Kelas : Matematik / Tahun 4 Cemerlang

Kumpulan Sasaran : Semua Murid Gred E

Tempoh : 1 Jan – 30 Mac 2020 ( Fasa 1 )


1 April – 30 Jun 2020 ( Fasa 2 )
1 Jul – 30 Ogos 2020 ( Fasa 3 )
1 Sep – 22 Nov 2020 ( Fasa 4 )

Tempat : SK Bako, Kuching

Latar Belakang : Berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2019 bagi mata
pelajaran Matematik, didapati murid Tahun 3 Cemerlang kohort tersebut
menunjukkan pencapaian matematik adalah Gred A = 10%; Gred B = 10%;
Gred C = 10%; Gred D = 10% (Lulus ABCD = 10%) dan Gred E = 10%.
Sehubungan itu, guru subjek mengambil keputusan untuk menjalankan
Program Intervensi Pencapaian Akademik ini dengan harapan untuk
meningkatkan peratus kelulusan Matematik sekali gus mengurangkan
Gred E.

Sila Rujuk:
a)    Lampiran A - Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2019
b)    Lampiran B – Heatcount bagi mata pelajaran Matematik Tahun 4
Cemerlang 2020 (TOV, OTI, ETR)

Objektif : Setelah mengikuti program ini, adalah diharapkan supaya :


          Peratus lulus pada Fasa 1: AR1 sama dengan atau lebih baik
daripada OTI1
          Peratus lulus pada Fasa 2: AR2 sama dengan atau lebih baik
daripada OTI2
          Peratus lulus pada Fasa 3: AR3 sama dengan atau lebih baik
daripada OTI3
          Peratus lulus pada Fasa 4: AR4 sama dengan atau lebih baik
daripada OTI4

KPI (Indikator Output dan : Peningkatan peratus lulus Matematik Tahun 4 Cemerlang (daripada 40%
Outcome) pada tahun 2019 kepada 60% pada tahun 2020)
Implikasi Kewangan : -TIADA-

Jawatankuasa Program : Guru Mata Pelajaran


/Pelaksana

Strategi Pelaksanaan / : Sila rujuk Lampiran C


Jadual / Pengisian Program

Pelan Pengurusan Risiko : a)     Penangguhan tarikh pelaksanaan


b) Kekurangan dana

Penutup : Program ini diharap dapat memberi lebih keyakinan kepada semua murid
yang berada pada Gred E Matematik Tahun 4 Cemerlang untuk lulus
sekurang-kurangnta Gred D dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2019

.
Disediakan oleh: Disah & diluluskan oleh:

(Haji Kudus bin Jamie ) (Haji Kudus bin Jamie)


Guru Mata Pelajaran Guru Besar SK Bako, Kuching
TERIMA KASIH

HAJI KUDUS BIN JAMIE


GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN BAKO
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
KUCHING

Anda mungkin juga menyukai