Anda di halaman 1dari 1

Sejarah Tingkatan 1- Bab 1

BAB 1 : SEJARAH DAN KITA b) Kaedah bertulis.


1. Maklumat drp sumber yang ditulis, dilakar atau
(1) Pengertian Sejarah dipahat pada batu, kulit kayu, gading dan sebagainya.
1. Perkataan Arab - syajaratun - pohon atau pokok, c) Kaedah arkeologi.
salasilah, keturunan, asal-usul dan riwayat. 1. Maklumat berdasarkan kajian saintifik.
2. Ibn Khaldun – masyarakat dan peradaban manusia 2. Antara cabang bidang arkeologi ialah angkasa lepas,
dan perubahan yang berlaku pada sifat masyarakat maritim dan gali cari.
3. Herodotus – cerita tindakan manusia dan sebab 3. Maklumat ditemui melalui proses gali cari.
mereka melakukannya. 4. Melalui proses gali cari, ketetapan usia bahan dapat
4. Muhd. Yusof Ibrahim – rekod peristiwa yg berlaku. disahkan melalui kajian saintifik seperti pentarikhan
5. Penyelidikan perkara yg telah berlaku radiocarbon.

(2) Ciri-ciri Sejarah (5) Pentafsiran Sejarah


a) Fakta yang tepat dan benar. 1. Tafsiran menjadikan peristiwa bermakna,
1. Fakta Sejarah dibuktikan melalui 2. Sejarawan berusaha mencari jawapan
i. peristiwa 3. Tafsiran tepat memerlukan penyelidikan
ii. tempat 4. Tafsiran mungkin berbeza antara sejarawan.
iii. tokoh i. ada yang kata pembunuhan Birch kerana beliau
iv. tarikh memperkenalkan sistem cukai.
2. Fakta tidak boleh direka/ditokok tambah. ii. Sejarawan lain - pembunuhan kerana
3. Fakta sejarah – bukti kesahihannya Birch ambil alih kuasa pembesar dan raja
b) Penting dan bermakna. 5. Tafsiran berbeza disebabkan pandangan yang
1. Peristiwa penting kepada negara - kemerdekaan berlainan antara sejarawan.
2. Peristiwa penting kepada pelajar - tarikh lahir pelajar. i. Sejarawan barat - penjajahan British kerana ingin
c) Sebab dan akibat. membantu raja mententeramkan kacau bilau
1. Mencari kebenaran sesuatu peristiwa ii. Sejarawan lain - penjajahan kerana British ingin
2. Bagi mengetahui sebab dan akibat peristiwa – apa, membolot kekayaan ekonomi Tanah Melayu.
siapa, bila, di mana, mengapa dan bagaimana iii. Sejarawan Barat - anggap Tok Janggut, Dato
3. Sejarawan membuktikan kesahihan fakta Bahaman sebagai pemberontak.
4. Sebab & akibat sesuatu peristiwa timbulkan perasaan iv. Sejarawan tempatan - anggap pahlawan Melayu
ingin tahu sebagai pejuang tanah air.
6. Sejarawan mestilah jujur dan bertanggungjawab ketika
(3) Sumber Sejarah membuat penyelidikan dan penilaian peristiwa sejarah
Ciri Sumber Pertama/Sumber Primer.
i. fosil, artifak dan keterangan lisan. (6) Tujuan mempelajari Sejarah
ii. Belum diolah dan dicetak 1. Banyak ilmu pengetahuan.
iii. Masih asli dan belum ditafsir. 2. Mengetahui kepentingan sesuatu peristiwa
iv. Contoh: fail rasmi jabatan, surat peribadi, 3. Memahami sejarah tamadun awal bangsa
manuskrip belum dicetak & batu bersurat. 4. Melahirkan perasaan jati diri yang tinggi
Ciri Sumber Kedua/Sumber Sekunder. 5. Membentuk keperibadian bangsa
i. Bahan yg dikaji melalui bacaan bahan bertulis. 6. Ketahui pemimpin dan tokoh negara
ii. Ditulis oleh sejarawan. 7. Hargai jasa pemimpin negara masa lalu dan kini
iii. Diolah dan dicetak. 8. Sikap berhati-hati agar tidak mengulangi kesilapan
iv. Disebarkan kepada umum. 9. Merangka wawasan masa depan dengan yakin untuk
v. buku, majalah, jurnal, akhbar dan risalah. mempertahankan kedaulatan dan kemajuan negara.
(4) Kaedah Pengkajian Sejarah (7) Faedah mempelajari sejarah.
a) Kaedah lisan. 1. Panduan untuk memperbaiki kesilapan
1. Maklumat diperoleh secara terus 2. Menjadi perangsang memajukan negara
2. melalui ucapan, penceritaan, perbualan 3. Mengingati zaman keagungan kita
3. Maklumat sejarah drp ucapan tokoh. 4. Memupuk semangat patriotisme
4. Maklumat berkait dgn tradisi sastera rakyat spt mitos, 5. Rakyat berbangga menjadi rakyat Malaysia
legenda, dongeng dan puisi. (8) Rumusan
5. Sejarawan memilih, mentafsir dan bandingkan fakta 1. Sejarah - panduan dan pengajaran untuk panduan
6. Kelemahan - wujudnya unsur tokok tambah yang masa kini dan masa hadapan.
bercampur dengan unsur mitos, legenda dan dongeng. 2. Melalui sejarah, generasi kita dipupuk dengan
7. Kesan kemajuan sains dan teknologi semangat patriotisme
kaedah pandang dengar digunakan. Contoh: 3. Sejarah membantu kita menghargai serta
televisyen, pita rakaman & internet memelihara kemerdekaan dan kedaulatan negara.

Panitia Sejarah
SMK Kamil

Anda mungkin juga menyukai