Anda di halaman 1dari 2

Sejarah Tingkatan 1- Bab 1

BAB 1 : SEJARAH DAN KITA kaedah pandang dengar digunakan. Contoh:


televisyen, pita rakaman & internet
(1) Pengertian Sejarah
1. Perkataan Arab - syajaratun - pohon atau pokok, b) Kaedah bertulis.
salasilah, keturunan, asal-usul dan riwayat. 1. Maklumat drp sumber yang ditulis, dilakar atau
2. Ibn Khaldun – masyarakat dan peradaban manusia dipahat pada batu, kulit kayu, gading dan sebagainya.
dan perubahan yang berlaku pada sifat masyarakat c) Kaedah arkeologi.
3. Herodotus – cerita tindakan manusia dan sebab 1. Maklumat berdasarkan kajian saintifik.
mereka melakukannya. 2. Antara cabang bidang arkeologi ialah angkasa lepas,
4. Muhd. Yusof Ibrahim – rekod peristiwa yg berlaku. maritim dan gali cari.
5. Penyelidikan perkara yg telah berlaku 3. Maklumat ditemui melalui proses gali cari.
4. Melalui proses gali cari, ketetapan usia bahan dapat
(2) Ciri-ciri Sejarah disahkan melalui kajian saintifik seperti pentarikhan
a) Fakta yang tepat dan benar. radiocarbon.
1. Fakta Sejarah dibuktikan melalui
i. peristiwa (5) Pentafsiran Sejarah
ii. tempat 1. Tafsiran menjadikan peristiwa bermakna,
iii. tokoh 2. Sejarawan berusaha mencari jawapan
iv. tarikh 3. Tafsiran tepat memerlukan penyelidikan
2. Fakta tidak boleh direka/ditokok tambah. 4. Tafsiran mungkin berbeza antara sejarawan.
3. Fakta sejarah – bukti kesahihannya i. ada yang kata pembunuhan Birch kerana beliau
b) Penting dan bermakna. memperkenalkan sistem cukai.
1. Peristiwa penting kepada negara - kemerdekaan ii. Sejarawan lain - pembunuhan kerana
2. Peristiwa penting kepada pelajar - tarikh lahir pelajar. Birch ambil alih kuasa pembesar dan raja
c) Sebab dan akibat. 5. Tafsiran berbeza disebabkan pandangan yang
1. Mencari kebenaran sesuatu peristiwa berlainan antara sejarawan.
2. Bagi mengetahui sebab dan akibat peristiwa – apa, i. Sejarawan barat - penjajahan British kerana ingin
siapa, bila, di mana, mengapa dan bagaimana membantu raja mententeramkan kacau bilau
3. Sejarawan membuktikan kesahihan fakta ii. Sejarawan lain - penjajahan kerana British ingin
4. Sebab & akibat sesuatu peristiwa timbulkan perasaan membolot kekayaan ekonomi Tanah Melayu.
ingin tahu iii. Sejarawan Barat - anggap Tok Janggut, Dato
Bahaman sebagai pemberontak.
(3) Sumber Sejarah iv. Sejarawan tempatan - anggap pahlawan Melayu
Ciri Sumber Pertama/Sumber Primer. sebagai pejuang tanah air.
i. fosil, artifak dan keterangan lisan. 6. Sejarawan mestilah jujur dan bertanggungjawab ketika
ii. Belum diolah dan dicetak membuat penyelidikan dan penilaian peristiwa sejarah
iii. Masih asli dan belum ditafsir.
iv. Contoh: fail rasmi jabatan, surat peribadi, (6) Tujuan mempelajari Sejarah
manuskrip belum dicetak & batu bersurat. 1. Banyak ilmu pengetahuan.
Ciri Sumber Kedua/Sumber Sekunder. 2. Mengetahui kepentingan sesuatu peristiwa
i. Bahan yg dikaji melalui bacaan bahan bertulis. 3. Memahami sejarah tamadun awal bangsa
ii. Ditulis oleh sejarawan. 4. Melahirkan perasaan jati diri yang tinggi
iii. Diolah dan dicetak. 5. Membentuk keperibadian bangsa
iv. Disebarkan kepada umum. 6. Ketahui pemimpin dan tokoh negara
v. buku, majalah, jurnal, akhbar dan risalah. 7. Hargai jasa pemimpin negara masa lalu dan kini
(4) Kaedah Pengkajian Sejarah 8. Sikap berhati-hati agar tidak mengulangi kesilapan
a) Kaedah lisan. 9. Merangka wawasan masa depan dengan yakin untuk
1. Maklumat diperoleh secara terus mempertahankan kedaulatan dan kemajuan negara.
2. melalui ucapan, penceritaan, perbualan (7) Faedah mempelajari sejarah.
3. Maklumat sejarah drp ucapan tokoh. 1. Panduan untuk memperbaiki kesilapan
4. Maklumat berkait dgn tradisi sastera rakyat spt 2. Menjadi perangsang memajukan negara
mitos, legenda, dongeng dan puisi. 3. Mengingati zaman keagungan kita
5. Sejarawan memilih, mentafsir dan bandingkan 4. Memupuk semangat patriotisme
fakta 5. Rakyat berbangga menjadi rakyat Malaysia
6. Kelemahan - wujudnya unsur tokok tambah yang (8) Rumusan
bercampur dengan unsur mitos, legenda dan 1. Sejarah - panduan dan pengajaran untuk
dongeng. panduan masa kini dan masa hadapan.
7. Kesan kemajuan sains dan teknologi 2. Melalui sejarah, generasi kita dipupuk
dengan semangat patriotisme
Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1- Bab 1
3. Sejarah membantu kita menghargai serta
memelihara kemerdekaan dan kedaulatan
negara.

Panitia Sejarah
SMK Kamil