Anda di halaman 1dari 3

Sejarah Tingkatan Tiga – Bab 3

BAB 3 : ANCAMAN PARTI KOMUNIS


MALAYA DAN DARURAT (c) Keganasan komunis
1. PKM hadiri Persidangan Pemuda Komunis Asia
(1) Pengusupan dan Kegiatan Pengganas Komunis diadakan di Calcutta, India.
1. Komunisme diasaskan oleh Karl Marx 2. Persidangan galakkan parti komunis adakan
2. Komunisme memperjuangkan pemberontakan bersenjata bagi mencapai matlamat
i. masyarakat tanpa kelas, 3. PKM menubuhkan unit gerila - Malayan Races
ii. memiliknegarakan tanah dan perindustrian. Liberation Army (MRLA).
3. Communist International (Comintern) atau 4. PKM mulakan pemberontakan dengan menyerang
Pertubuhan Komunis Antarabangsa menyebarkan ladang dan lombong milik syarikat Eropah.
ideologi komunis ke seluruh dunia.
(2) Langkah Membanteras Ancaman Komunis
(a) Cara penyusupan Komunis (a) Pengisytiharan darurat
1. melalui Parti Kuomintang (KMT) dan Parti 1. Komunis bunuh tiga orang pengurus ladang
Komunis Nanyang. berbangsa Eropah di Sungai Siput, Perak.
2. sebarkan dakyah komunis di kalangan orang Cina 2. Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Edward Gent
melalui kesatuan sekerja, persatuan, kelas malam isytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu.
dan penerbitan. 3. British kuatkuasakan Undang-undang Darurat 1948
3. Di kalangan orang Melayu, fahaman komunis (boleh menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat
disebarkan melalui Parti Komunis Indonesia (PKI) dalam komunis dan membenarkan pasukan
4. Orang Melayu tidak tertarik dgn komunis kerana keselamatan menggeledah rumah kediaman)
bertentangan dgn agama Islam dan adat resam. (b) Pengharaman Parti Komunis Malaya atau parti
5. Komunis tidak mengakui kewujudan Tuhan. berhaluan kiri
6. Komunis guna kekerasan dan kezaliman. 1. Parti Komunis Malaya diharamkan
2. Pengharaman parti politik berfahaman kiri yang
(b) Penubuhan Parti Komunis Malaya (PKM) memperjuangkan kemerdekaan seperti Angkatan
1. Tahun 1930, PKM ditubuhkan. Wanita Sedar (AWAS), Ikatan Pemuda Tanah Air
2. PKM melatih ramai kader dan menyusup ke dalam Melayu (PETA), Pemuda Radikal Melayu (PKMM)
kesatuan sekerja. dan Hisbul Muslimin.
3. Cuba bertapak di Sarawak tetapi gagal. (c) Memperbesarkan pasukan keselamatan
4. Antara kegiatan PKM; 1. Memperbesarkan pasukan tentera dan polis.
i. pengaruhi pekerja limbungan kapal, pekerja kereta 2. Pasukan polis disusun semula dan diperbesarkan
api, pelombong bijih timah, pekerja ladang dan 3. Bawa masuk askar dari negara Komanwel
kilang. (Australia, New Zealand, Afrika Timur dan Fiji)
ii. galakkan kegiatan sabotaj, mogok dan tunjuk 4. Tubuhkan pasukan Home Guard di peringkat
perasaan membantah kenaikan cukai. kampung
iii. lancarkan mogok dan sabotaj bagi melumpuhkan 5. Penubuhan pasukan Home Guard meniupkan
ekonomi British di Tanah Melayu. semangat mempertahankan negara.
5. Mogok di lombong arang batu di Batu Arang, 6. Mata-mata Khas Melayu (Special Constables)
Selangor. dilatih dan dihantar mengawal ladang dan kawasan
6. Pemimpin terlibat dgn mogok dihantar pulang ke lombong yang terpencil.
China. 7. Pasukan keselamatan mengebom dan melakukan
7. Pemimpin PKM ditahan. serangan hendap dengan bantuan Tentera Udara
8. PKM menawarkan kerjasama kepada British untuk British.
menentang Jepun. (d) Rancangan Briggs
9. Anggota PKM dilatih dalam taktik perang gerila di 1. Dilancarkan oleh Sir Henry Gurney tahun 1950.
Sekolah Latihan Khas 101 di Singapura. 2. Leftenan Jeneral Sir Harold Rowdon Briggs
10. PKM bentuk Malayan People’s Anti-Japanese Army menjadi Pengarah Operasi.
(MPAJA) 3. Penempatan semula penduduk di kawasan pinggir
11. British bekalkan senjata kepada pasukan tersebut hutan ke kawasan penempatan baru.
melalui Force 136. 4. Penempatan semula digelar “kampung baru”.
12. Selepas perang tamat, British meminta MPAJA 5. Bertujuan menyekat bekalan makanan, wang,
dibubarkan dan serahkan semula senjata maklumat dan ubat-ubatan kepada pihak komunis.
13. MPAJA enggan dan menyembunyikan sebahagian 6. Melumpuhkan gerakan Min Yuen.
daripada senjata 7. Setinggan Cina dipindahkan ke kampung baru
14. Setiap anggota MPAJA yang menyerahkan senjata 8. Kampung baru dilengkapi dengan kemudahan asas
dibayar sebanyak $350.00 serta menerima satu beg 9. Kampung baru dipagari dengan kawat berduri dan
beras daripada pihak British. dikawal oleh Special Constable (SC).
15. PKM menyusup dalam kesatuan sekerja 10. Di kampung baru, setiap ketua keluarga diberi kad
16. PKM terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. catuan makanan

1 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan Tiga – Bab 3

11. Melaksanakan program “Gerakan Kelaparan”. bagi 21. Pengganas komunis terpaksa bercucuk tanam
memastikan komunis tidak mendapat sebarang 22. Pasukan keselamatan menyembur racun ke kawasan
makanan, senjata, maklumat dan ubat-ubatan. tanaman tersebut.
12. Briggs menyokong penubuhan Malayan Chinese
Association (MCA) (f) Pengampunan beramai-ramai
13. MCA menjalankan kutipan derma melalui jualan 1. Kerajaan menawarkan pengampunan bagi
loteri kebajikan. Kutipan jualan didermakan kepada menggalakkan pengganas komunis menyerah diri.
penduduk setinggan Cina. 2. Risalah dan pas pengampunan diedarkan dalam
14. Sekatan jalan raya diadakan utk cegah makanan, bahasa Cina, Melayu dan Tamil.
ubat & maklumat sampai ke tangan komunis.
15. Sistem pendaftaran kebangsaan bagi mengawal (g) Pertemuan Baling
pergerakan penduduk. 1. Parti Perikatan kemukakan manifesto menjanjikan
16. Setiap penduduk berumur 12 tahun atau lebih diberi kemerdekaan segera serta menamatkan darurat.
kad pengenalan - membezakannya dengan 2. Tunku Abdul Rahman membuat rundingan dengan
pengganas komunis. komunis
17. Rancangan Briggs melumpuhkan rangkaian gerakan 3. Chin Peng menulis sepucuk surat kepada Tunku
PKM. Abdul Rahman untuk mengadakan rundingan.
18. Mesyuarat Jawatankuasa Pusat di Pahang, PKM 4. Pada 28 dan 29 Disember 1955, pertemuan di
mengambil keputusan untuk mengurangkan Baling, Kedah.
kekejaman dan berundur ke selatan Thailand. 5. Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng
membubarkan PKM, meletak senjata dan menyerah
(e) Perang Saraf diri.
1. Menghapuskan pengganas komunis melalui kempen 6. Chin Peng mengenakan syarat iaitu PKM akan
“memenangi hati dan fikiran”. meletakkan senjata dan menyerah diri sekiranya
2. Memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah
3. Sir Henry Gurney mati dibunuh dalam satu serangan parti politik yang sah.
hendap ketika perjalanan ke Bukit Fraser. 7. Pertemuan gagal - Tunku enggan bertolak ansur
4. Sir Gerald Templer dilantik menjadi Pesuruhjaya dengan syarat Chin Peng.
Tinggi British dan Pengarah Gerakan bagi 8. Tanah Melayu capai kemerdekaan semasa undang-
menggantikan Sir Henry Gurney. undang darurat belum ditamatkan.
5. Sedari kekerasan dan senjata tidak akan berjaya 9 Dengan kemerdekaan Tanah Melayu, pengaruh
menghapuskan pengaruh komunis. komunis semakin lemah.
6. Kempen “Bulan Penduduk Tanah Melayu 10. Darurat tamat pada 31 Julai 1960.
Menentang Komunis”
7. Membawa sepanduk mengutuk keganasan komunis. (3)Kesan Darurat
8. Risalah menentang komunis diedarkan. a) Politik
9. Timbulkan kebencian terhadap komunis. 1. Kuatkuasakan Undang-undang Darurat
10. Rela hati tawarkan diri menyertai pasukan 2. Bendung gerakan kebangsaan berhaluan kiri.
keselamatan dan polis 3. Longgarkan syarat kerakyatan kepada orang bukan
11. Perkenalkan konsep kawasan hitam dan putih. Melayu supaya tidak memihak komunis.
- Kawasan hitam ialah kegiatan pengganas komunis 4. Percepat langkah taraf berkerajaan sendiri
yang aktif dan dikenakan perintah berkurung. 5. Sebelum Pertemuan Baling, British janji
- Kawasan putih ialah kawasan yang telah menyegerakan pemberian kemerdekaan
diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. 6. Penubuhan Malayan Chinese Association (MCA)
12. Bagi menarik sokongan orang Cina, Templer menarik minat orang Cina melibatkan diri dalam
melonggarkan syarat kewarganegaraan. pertubuhan politik berhaluan kanan.
13. Menaikkan jumlah hadiah kepada penduduk yang 7. Mengikis pandangan negatif yang menganggap
dapat menangkap atau memberi maklumat tentang semua orang Cina adalah pengganas komunis.
gerila komunis. b) Ekonomi
14. Langkah kerajaan menentang komunis diuar-uarkan 1. Kemusnahan sistem perhubungan, jentera
oleh sultan dan menteri besar setiap negeri. melombong, kemudahan awam dan gangguan
15. Sultan Pahang ingatkan rakyat jangan terpedaya terhadap buruh ladang menjejaskan pengeluaran
dengan janji komunis. sumber ekonomi negara.
16. komunis dianggap pengkhianat negara. 2. Wang banyak digunakan untuk memperbesar
17. Menteri Besar Pahang ingatkan orang ramai supaya pasukan keselamatan, menambah bilangan polis dan
tidak melupakan kekejaman komunis Home Guard.
18. Dato’ Onn Ja’afar menyeru rakyat membantu 3. Kerajaan kurang memberi tumpuan untuk
kerajaan menghapuskan komunis membangunkan kawasan luar bandar.
19. Kerajaan menimbulkan kebencian rakyat terhadap 4. Kerajaan kurang memberi perhatian untuk
komunis meningkatkan taraf hidup rakyat kerana
20. Kerajaan kuatkuasakan peraturan catuan bekalan menumpukan pembangunan di perkampungan baru.
makanan. c) Sosial

2 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan Tiga – Bab 3

1. Ramai anggota pasukan keselamatan, pengganas


komunis dan orang awam terkorban.
2. Membawa kesengsaraan
3. Penduduk menghadapi kesukaran untuk bergerak
dan memperoleh bekalan makanan.

3 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh