Anda di halaman 1dari 1

JADWAL PEMBELAJARAN KELAS VII-2

TATAP MUKA TERBATAS DAN PJJ PADA MASA PANDEMI COVID-19


SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Mata
No. Hari/Tanggal Sesi Waktu Ket. KG KG Nama Guru
Pelajaran
1 07.00-08.10 PTMT MTK 19 1 Saliman, M.Pd
1 11 Oktober 2021
2 08.10-09.20 A IPA 8 2 Hj. Marnelis, S.Pd, M.M
1 07.00-09.00 IPS 17 3 Hj. Aminah, S.Pd
2 12 Oktober 2021 PJJ
2 09.30-11.30 B. Inggris 27 4 Drs. H. Ridwan
1 07.00-09.00 Seni Budaya 30 5 Eddiro Simanungkalit, S.Pd
3 13 Oktober 2021 PJJ
2 09.30-11.30 PJOK 29 6 Gusnimar, S.Pd
1 07.00-09.00 Prakarya 24 7 Siti Maesaroh, M.Pd
4 14 Oktober 2021 PJJ
2 09.30-11.30 PA.. & BP 33/11 8 Juju Juarsa, S.Pd
1 07.00-09.00 PPKn 20 9 Zahruddin, S.Ag
5 15 Oktober 2021 PJJ
2 09.30-11.30 B. Indonesia 31 10 Muhamad Jazari, S.Pd
11 Rosdiana Purba, M.Pd.K
1 07.00-08.10 PTMT IPS 17 12 Lasmaria Lubis, S.Pd
1 18 Oktober 2021
2 08.10-09.20 B B. Inggris 27 13 Lasria, S.Pd
1 07.00-09.00 MTK 19 14 Ayu Susanti, S.Pd
2 19 Oktober 2021 PJJ
2 09.30-11.30 IPA 8 15 Linlin Herliana, SE.
16 Henny Susanty N, M.Pd
3 20 Oktober 2021
17 Tri Sapti Wulandari, S.Pd.
1 07.00-09.00 Prakarya 24 18 Roulina Sianturi, S.Pd
4 21 Oktober 2021 PJJ
2 09.30-11.30 PA.. & BP 33/11 19 Najmudin, S.Pd
1 07.00-09.00 PPKn 20 20 Dimas Riadi, M.T.I
5 22 Oktober 2021 PJJ
2 09.30-11.30 B. Indonesia 31 21 Gigin Ginanjar, M.Pd
22 Dra. Hj. Rr. Deety Handayanti, M.Pd
1 07.00-08.10 PTMT Seni Budaya 30 23 Olerman Sihotang, S.Si
1 25 Oktober 2021
2 08.10-09.20 A PJOK 29 24 Khaulah Syahidah, S.Pd
1 07.00-09.00 MTK 19 25 Fahmi Yudaprawira, S.Pd
2 26 Oktober 2021 PJJ
2 09.30-11.30 IPA 8 26 Mila Cahya Dewi, S.Pd
1 07.00-09.00 IPS 17 27 Syamsul Akhyar, S.Pd
3 27 Oktober 2021 PJJ
2 09.30-11.30 B. Inggris 27 28 Indah Sukmawati, M.Pd
1 07.00-09.00 Prakarya 24 29 Radityo Pambudi, S.Pd
4 28 Oktober 2021 PJJ
2 09.30-11.30 PA.. & BP 33/11 30 Dewi Irmayanti, S.Pd
1 07.00-09.00 PPKn 20 31 Nur Sifa Fauziah, S.Pd
5 29 Oktober 2021 PJJ
2 09.30-11.30 B. Indonesia 31 32 Aminah Ratna, S.Pd
33 Syifa Lady Audia, S.Pd
1 07.00-08.10 PTMT Prakarya 24
1 01 November 2021
2 08.10-09.20 B PA.. & BP 33/11
1 07.00-09.00 MTK 19
2 02 November 2021 PJJ
2 09.30-11.30 IPA 8 Jakarta, 08 Oktober 2021
1 07.00-09.00 IPS 17 Kepala SMPN 6 Jakarta
3 03 November 2021 PJJ
2 09.30-11.30 B. Inggris 27
1 07.00-09.00 Seni Budaya 29
4 04 November 2021 PJJ
2 09.30-11.30 PJOK 30
1 07.00-09.00 PPKn 20 Saliman, M.Pd
5 05 November 2021 PJJ
2 09.30-11.30 B. Indonesia 31 NIP. 196810261999031001

1 07.00-08.10 PTMT PPKn 20


1 08 November 2021
2 08.10-09.20 A B. Indonesia 31
1 07.00-09.00 MTK 19
2 09 November 2021 PJJ
2 09.30-11.30 IPA 8
1 07.00-09.00 IPS 17
3 10 November 2021 PJJ
2 09.30-11.30 B. Inggris 27
1 07.00-09.00 Seni Budaya 30
4 11 November 2021 PJJ
2 09.30-11.30 PJOK 29
1 07.00-09.00 Prakarya 24
5 12 November 2021 PJJ
2 09.30-11.30 PA.. & BP 33/11

Anda mungkin juga menyukai