Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PERSEDIAAN HARIAN(RPH)

PENDIDIKAN SIVIK DAN


KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH

Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


Kelas : Tahun 5
Bil Murid : 41 Orang
Masa : 11.50 a.m – 12.50 p.m
Tarikh : 17.02. 2011

Tema : Sayangi diri


Tajuk : Beradap amalan mulia

Hasil Pembelajaran :

Pada akhir aktiviti ini, murid akan dapat :-

1. menerangkan tingkah laku yang dapat dapat membentuk perwatakan


mulia.(pengetahuan)
2. menggunakan kata-kata sopan dalam pertuturan.(kemahiran)
3. beradap semasa berinteraksi.(nilai)

Ringkasan Isi Kandungan :-

1. Menyenaraikan sifat-sifat positif yang boleh diamalkan oleh pelajar dalam


kehidupan seharian.
2. Membezakan sifat negatif dan menukarkan kepada sifat yang positif.
3. Kepentingan mengamalkan sifat positf dan meninggalkan sifat negatif

Penerapan Nilai-Nilai Murni

1. Tolong menolong
2. Sayang menyayangi
3. Bekerjasama
Pengetahuan Sedia Ada

1. Murid pernah mengamalkan sifat-sifat positif ini dalam amalan harian di


mana sahaja berada.

Bil Sumber Kuantiti


01. Relia (murid) Lakonan dua watak - 2 orang pelajar
berbeza tingkah laku pelajar yang baik
dan yang negatif

02. Pen Marker/Alat Tulis


03. Visual situasi adap sopan
.

Kemahiran Generik

KB :- Kemahiran memerhati, kemahiran komunikasi

TPK :- Kinestetik, Muzik, Interpersonal, Ruang

Pembelajaran Koperatif
Round Table, One stay three stray

Pendekatan Konstruktivisme
Prosedur Pelaksanaan AKTIVITI Catatan
Set Induksi (5 Minit) Sumber P & P
1. Memaparkan visual adab  Guru meminta dua orang murid main Lakonan 2 pasang pelajar bagi
sopan melalui lakonan peranan ketika hendak masuk ke dalam watak positif dan negatif
kelas.
 Seorang murid terus masuk ke dalam Nilai Murni
kelas tanpa mengetuk pintu. Bertanggungjawab
 Seorang murid lagi mengetuk pintu dan Bantu membantu
meminta kebenaran guru untuk masuk ke
kelas.
 Guru berbincang dengan murid tentang
aktiviti tersebut sama ada beradap atau
tidak.
 Guru memaparkan visual adab sopan
yang perlu di ikuti oleh murid

Langkah 1 (15 minit) Sumber P & P


1. Guru memperkenalkan  Murid diminta membaca dialog situasi 1
penggunaan kata-kata sopan dan situasi 2 dalam buku teks halaman 4
melalui dialog.  Secara berpasangan, muridmembaca Nilai Murni
dialog tersebut di hadapn kelas. Bertanggungjawab
 Guru membincangkan dengan murid Bantu membantu
mengenai adab pertuturan secara
terperinci.

.
Langkah 2 (20 Minit) Sumber P & P
Kad-Kad
2. Guru menjelaskan  Guru menyenaraikan adab-adab yang
penggunaan adab yang boleh digunakan kepada ibu bapa dan Nilai
sesuai kepada mereka yang guru-guru. Tolong menolong, timbang
lebih tua.  Guru juga menjelaskan beberapa benda rasa
- Kepada ibu bapa yang ditegah dalam adab kepada ibu
- Kepada guru-guru bapa, guru-guru dan warga tua.
- Kepada warga tua.  Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan
 Setiap kumpulan mewakili ibu bapa, guru-
guru dan warga tua.
 Seorang ketua dilantik di setiap kumpulan
 Ketua kumpulan sebagai wakil kumpulan
menyatakan beberapa adab ketika
berhadapan dengan orang yang lebih tua.
 Setiap kumpulan akan bertanya kepada
kumpulan lain contoh benda yang ditegah
dalam kumpulan yang diwakili masing-
masing.
Langkah 3 (15 Minit)

3. Menyenaraikan cara adab  Guru menyenaraikan tiga tempat yang


sopan semasa berada di berlainan iaitu kantin, klinik dan pejabat Nilai
tempat lain pos Bertanggung jawab, bertimbang
- Kantin  Guru membahagikan murid kepada 3 rasa, menghargai
- Klinik kumpulan.
- Pejabat pos  Setiap kumpulan mewakili kantin, klinik
dan pejabat pos.
 Guru meminta murid menyenaraikan
adab-adab ketika berada di tempat
berkenaan.
 Wakil kumpulan dikehendaki menulis
jawapan pada papan tulis.
 Guru berbincang tentang jawapan
dengan murid.

Penutup (5 Minit)
 Guru membuat rumusan dan berbincang Nilai :-
dengan murid tentang kepentingan
menggunakan kata-kata sopan dalam Budi bahasa,
pertuturan.
Refleksi Guru Pelatih:

Komen Guru Pembimbing :

Komen Pensyarah/Penyelia: