Anda di halaman 1dari 1

 Rumus jumlah dan selisih dua sudut

Cos (α+β)= cos α cos β -sin α sin β  Rumus perkalian sinus dan cosinus

Cos (α-β)= cos α cos β + sin α sin β 2sin α cos β = sin (α+β)+ sin (α-β)

sin (α+β)=sin α cos β + cos α sin β 2cos α sin β = sin (α+β)- sin (α-β)

sin (α-β)=sin α cos β – cos α sin β 2cos α cos β = Cos (α+β) + Cos (α-β)

𝑡𝑎𝑛 𝛼+𝑡𝑎𝑛 𝛽 -2sin α cos β = Cos (α+β) - Cos (α-β)


tan(α+β)=
1−tan α tan β

𝑡𝑎𝑛 𝛼−𝑡𝑎𝑛 𝛽
tan(α-β)=
1+tan α tan β

 Rumus jumlah atau selisih sinus dan cosines

sinA+sinB = 2sin ½ (A+B) cos ½(A-B)


 Rumus perbandingan sinA-sinB = 2cos ½ (A+B) sin ½(A-B)
trigonometri sudut ganda
cosA+cosB = 2cos ½ (A+B) cos ½(A-B)
Cos2 α = cos2 α -sin2 α
cosA-cosB =- 2sin ½ (A+B) sin ½(A-B)
=1-sin2 α

=2cos2 α -1

Sin2 α = 2sin α cos α

2 𝑡𝑎𝑛 𝛼
Tan2 α =
1− tan 2 α