Anda di halaman 1dari 36

Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

Ritus Pembuka
(Mempelai beserta kedua orangtua, saksi dan rombongan berada di
depan pintu gereja. Imam dan Putera Altar menyambut rombongan
mempelai di depan gereja.)
(Imam kemudian memerciki kedua mempelai dan rombongan sambil
berkata:)

Imam Semoga Allah memberi rahmat dan berkat,


agar Saudara-saudari menghadap kepada-Nya
dengan hati yang suci.
Umat berdiri.

PERMOHONAN KELUARGA

Imam Selamat datang, Saudara-saudari yang dikasihi


Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk
mengawali perayaan perkawinan Titus Roit
Ades Prakoso dan Elisabeth Enggar Dyah
Puntadewi Gereja menyambut Saudara-saudari
dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini.

Wakil Romo RD. Dominikus Savio Tukiyo yang


orangtua terhormat, saya sebagai wakil keluarga
keluarga Alm. Andreas Wasono dan Yohanes
Duka Puja Waluyo hendak mengantarkan
putera-puteri kami yakni, Titus Roit Ades
Prakoso dan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi
memasuki hidup perkawinan. Kami mohon
agar perkawinan mereka dikukuhkan dan

1
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

diberkati sesuai dengan ajaran dan tata


perayaan Gereja Katolik.

Imam Terimakasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu


kepada Gereja untuk melangsungkan tugas
yang suci ini. Semoga dengan perantaraan
Gereja, pernikahan mereka diteguhkan dan
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa.

Mempelai berdua yang berbahagia, atas nama


Gereja, saya akan memohonkan berkat Tuhan
untuk menyucikan cinta kasih Anda berdua
dalam membentuk keluarga yang baru dan
sejahtera. Sekarang persiapkanlah dirimu
dengan hati yang suci agar pantas menerima
rahmat Tuhan dalam Sakramen ini.

(Imam memerciki kedua mempelai dan rombongan dengan air suci


dengan berkata:)

Imam Semoga rahmat Tuhan turun kepada saudara


agar dengan hati yang suci menghadap
kepadaNya dalam upacara yang kudus ini.

PERARAKAN MASUK
(Urutan perarakan: Putera Altar, Imam, Kedua mempelai, orangtua,
saksi dan rombongan berarak menuju depan altar diiringi lagu
pembuka dan kemudian menuju tempat masing-masing yang telah
disediakan.)

2
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

LAGU PEMBUKA

Wonderful Day
Today I will walk with my hands in God
Today I will trust in Him and not be afraid
For He will be there, for He will be there
Every moment to share, on this wonderful day
He has made

TANDA SALIB DAN SALAM


Umat berdiri.

Imam Dalam nama † Bapa dan Putera dan Roh Kudus.


Umat Amin.

Imam Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih


Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
Umat Dan bersama rohmu.

KATA PEMBUKA

Imam Saudara-saudari sekalian.


Ya Allah yang mahasetia, Engkau telah
menguduskan cintakasih suami isteri, dan
mengangkat perkawinan menjadi lambang
persatuan Kristus dengan Gereja. Semoga kedua
mempelai ini semakin menyadari kesucian
hidup berkeluarga, dan berusaha
menghayatinya dalam suka dan duka. Demi

3
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

Yesus Kristus, PuteraMu dan Pengantara kami,


yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan
Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan
sepanjang segala masa. Amin.

DOA PEMBUKA
Umat berdiri.

Imam Marilah berdoa.


Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan
perkawinan dengan misteri yang begitu luhur,
sehingga dalam janji perkawinan Engkau
memperlambangkan sakramen hubungan
Kristus dengan Gereja. Kami mohon, bantulah
hamba-hamba-Mu ini, Titus Roit Ades Prakoso
dan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi, agar apa
yang mereka terima dalam iman mereka
wujudkan terus dalam perbuatan. Dengan
pengantaraan Yesus Kristus, Putera-Mu, Tuhan
kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau
dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang
segala masa.

Umat Amin.

4
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

Liturgi Sabda
Umat duduk.

Lektor Bacaan diambil dari Kitab Kejadian


(Kej 1:26-28,31a)

Berfirmanlah Allah: “Baiklah kita menjadikan


manusia menurut gambar dan rupa Kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara dan atas ternak
dan atas seluruh bumi dan atas segala
binatang melata yang merayap di bumi.”
Maka Allah menciptakan manusia itu
menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah
diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan
diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati
mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka:
“Beranakcuculah dan bertambah banyak;
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu,
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-
burung di udara dan atas segala binatang yang
merayap di bumi. Maka Allah melihat segala
yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik.
Demikianlah sabda Tuhan.

Umat Syukur kepada Allah.

MAZMUR ANTAR BACAAN


“Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan”

5
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

BAIT PENGANTAR INJIL


“Alleluya.
Semoga damai Kristus melimpahi hatimu.
Semoga Sabda Kristus berakar dalam dirimu”.

BACAAN INJIL Umat berdiri.

Imam Tuhan bersamamu.


Umat Dan bersama rohmu.

Imam Inilah injil Yesus Kristus menurut Markus


(Mar 10:6-9).
Umat Dimuliakanlah Tuhan.

Imam Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan


mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu
laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan
ibunya dan bersatu dengan isterinya,
sehingga keduanya itu menjadi satu
daging. Demikianlah mereka bukan lagi
dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang
telah dipersatukan Allah, tidak boleh
diceraikan manusia.
Demikianlah Injil Tuhan.
Umat Terpujilah Kristus.

HOMILI
Umat duduk.

6
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

Ritus Sakramen Perkawinan


(Para saksi berdiri mendampingi mempelai. Kemudian Imam berdiri
dihadapan mempelai dan Imam menyampaikan pengantar:)

Imam Titus Roit Ades Prakoso dan Elisabeth Enggar


Dyah Puntadewi, sebelum perayaan perkawinan
Gereja ini kita lanjutkan, saya mempersilahkan
kalian berdua untuk terlebih dahulu menghadap
kedua orang tua kalian berdua untuk memohon
berkat dan restu bagi perjalanan hidup yang
hendak kalian awali.

LAGU MOHON RESTU ORANGTUA

Doa Seorang Anak


Didalam Doamu kau sebut namaku
Didalam Harapmu kau sebut namaku
Didalam segala hal namaku di hatimu

Tak dapat kubalas cintamu ayahku


Tak kan kulupakan namamu ibuku
Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu dibumi

Trima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku


Pengorbananmu, meneteskan peluh „tuk kebahagiaanku
Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru
Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia

7
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

PENGANTAR
(Para saksi berdiri mendampingi mempelai. Kemudian Imam berdiri
dihadapan mempelai dan Imam menyampaikan pengantar.)

Imam Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke


tempat ini untuk menerima berkat Tuhan,
karena kalian berniat untuk saling mengikat
janji dalam hidup perkawinan Gereja. Dan
saudara/i seiman hadir juga disini untuk
menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini.

Kristus memberikan berkat melimpah bagi


cinta kalian sebagai suami-isteri. Ia telah
mengkuduskan kalian dalam pembatisan dan
kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian
dengan Sakramen Perkawinan ini.

Semoga kalian saling mempercayai dan


melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup
dalam perkawinan dengan nama Tuhan dan
Gereja. Kini saya meminta kalian untuk
menyatakan niat baik kalian itu dihadapan
Gereja.

8
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

PERNYATAAN MEMPELAI
(Kemudian Imam menanyai kedua mempelai dan dijawab bersama-
sama.)

Imam Titus Roit Ades Prakoso dan Elisabeth Enggar


Dyah Puntadewi, sungguhkah kalian dengan
hati bebas dan tulus ikhlas hendak
meresmikan perkawinan ini?

Ades &
Enggar Ya, sungguh

Imam Selama menjalani perkawinan nanti,


bersediakah kalian untuk saling mengasihi
dan saling menghormati sepanjang hidup?

Ades &
Enggar Ya, saya bersedia

Imam Bersediakah kalian dengan penuh kasih


sayang menerima anak-anak yang
dianugerahkan Allah kepada kalian, dan
mendidik mereka sesuai dengan hukum
Kristus dan Gereja-Nya?

Ades &
Enggar Ya, saya bersedia

9
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

KESEPAKATAN PERKAWINAN
(Imam mengajak mempelai untuk mengungkapkan Kesepakatan
Perkawinan.)

Imam Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini,


silahkan kalian saling berjabat tangan kanan dan
menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah
dan Gereja-Nya.

(Mempelai sambil berjabat tangan mengucapkan janji masing-


masing, bergantian.)

10
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

ADES

Saya,
TITUS ROIT ADES PRAKOSO
memilih engkau
ELISABETH ENGGAR DYAH PUNTADEWI
menjadi isteri saya.
Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri
kepadamu dalam untung dan malang, di waktu
sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan
menghormatimu sepanjang hidup saya.

11
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

ENGGAR

Saya,
ELISABETH ENGGAR DYAH PUNTADEWI
memilih engkau
TITUS ROIT ADES PRAKOSO
menjadi suami saya.
Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri
kepadamu dalam untung dan malang, di waktu
sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan
menghormatimu sepanjang hidup saya.

12
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

Imam Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi


dan umat Allah yang hadir di sini, saya
menegaskan bahwa perkawinan yang telah
diresmikan ini adalah perkawinan Katolik
yang sah.
Semoga bagi kalian berdua Sakramen ini
menjadi sumber kekuatan dan kebahagian.
Yang dipersatukan Allah, janganlah
diceraikan manusia.
Umat Amin.

(Imam mengajak umat memuji Allah.)

Imam Marilah memuji Tuhan.


Umat Syukur kepada Allah.

PEMBERKATAN DAN PENGENAAN CINCIN


(Imam memberkati cincin kedua mempelai dan memerciki air suci
dan di iringi instrument.)
Umat duduk.

Imam Ya Tuhan, berkatilah † kedua cincin ini.


Semoga kedua mempelai yang
mengenakannya tetap bersatu dalam
kesetiaan; tinggal dalam damai menurut
kehendak-Mu; saling mengasihi dan
menghormati. Semoga mereka selalu hidup
dalam cinta kasih satu sama lain. Dengan
pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
Umat Amin.

13
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

(Imam menyerahkan cincin kepada mempelai laki-laki untuk


dikenakan pada jari manis tangan kanan mempelai perempuan.)
Imam Titus Roit Ades Prakoso kenakanlah cincin ini
pada jari isterimu sebagai lambang cinta dan
kesetiaan.
Ades Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi terimalah
cincin ini sebagai lambang cintaku dan
kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan
Putera dan Roh Kudus.

(Imam menyerahkan cincin kepada mempelai perempuan untuk


dikenakan pada jari manis tangan kanan mempelai laki-laki.)
Imam Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi kenakanlah
cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang
cinta dan kesetiaan.
Enggar Titus Roit Ades Prakoso terimalah cincin ini
sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku
kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan
Roh Kudus.

PEMBUKAAN KERUDUNG
(Mempelai laki-laki membuka kerudung mempelai perempuan
kemudian Imam berkata:)

Imam Semoga kalian berdua selalu saling


memandang dengan wajah penuh cinta.
Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang
diresmikan dalam perayaan ini menjadi
sumber kebahagiaan sejati.

14
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

(Mempelai dapat bertukar tempat.)

PEMBERKATAN KITAB SUCI, SALIB, DAN ROSARIO


(Imam memberkati Kitab Suci, Salib dan Rosario dan memerciki air
suci; kemudian Imam menyerahkan kepada kedua mempelai.)

Imam Ya Tuhan, berkatilah Kitab Suci ini agar


dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini
sebagai pengharapan dan penghiburan dikala
susah dan membangkitkan semangat cinta
kasih sejati. Juga berkatilah Salib dan
Rosario ini agar selalu menjadi tanda
kehadiranMu di tengah keluarga dan
memberi dorongan untuk selalu siap
memberikan pengorbanan demi kebahagiaan
pasangannya. Demi nama † Bapa, dan
Putera, dan Roh Kudus.
Umat Amin.

Imam Sebagai wakil dari orangtua anda berdua,


saya menyerahkan Kitab Suci, Salib dan
Rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup
Perkawinan. Baik dalam suka maupun duka,
pergunakanlah semua ini dengan
semestinya. Tuhan akan selalu
mendampingi langkah kalian. Doa kami pun
selalu menyertai kalian.
Ades &
Enggar Terimakasih.

15
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

DOA UMAT Umat berdiri.

Imam Saudara-saudari terkasih, marilah kita


kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari
Allah yang menjadikan cinta kedua
mempelai ini indah dan suci. Marilah kita
mengarahkan segala kepentingan mereka
kepada Allah.

Lektor Semoga Titus Roit Ades Prakoso dan Elisabeth


Enggar Dyah Puntadewi para pengikuti
Kristus, yang baru saja dipersatukan dalam
perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan
jiwa dan raga.
Marilah kita mohon.
Umat Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Lektor Semoga Tuhan yang memberkati


perkawinan di Kana, Galilea, melalui
kehadiran-Nya, senantiasa juga menjaga
pasangan ini agar selalu setia pada janji
perkawinan mereka.
Marilah kita mohon.
Umat Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Lektor Semoga cinta mereka akan berbuah dan


menjadi sempurna. Semoga mereka dapat
saling mendukung dalam damai dan saling
membantu, serta sebagai orang Kristiani,
mereka dapat menjadi saksi Injil.
Marilah kita mohon.
Umat Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

16
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

Lektor Semoga cinta mereka akan berbuah dan


menjadi sempurna. Semoga mereka dapat
saling mendukung dalam damai dan saling
membantu, serta sebagai orang Kristiani,
mereka dapat menjadi saksi Injil.
Marilah kita mohon.
Umat Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Lektor Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari


dalam keutamaan dan semoga semua orang
yang berbeban berat mendapat kekuatan
dalam rahmat suci Allah.
Marilah kita mohon.
Umat Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Lektor Semoga rahmat sakramen Perkawinan dari


semua pasangan suami-isteri yang hadir di
sini diperbaharui oleh Roh Kudus.
Marilah kita mohon.
Umat Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Imam Ya Tuhan, utuslah Roh cinta-Mu atas


pasangan yang berbahagia ini, agar mereka
menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan
sesuatu mengganggu kebahagian mereka,
karena Engkaulah yang telah memberkati
mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah,
karena Engkaulah yang telah mempersatukan
mereka. Dengan pengantaraan Kristus,
Tuhan kami.
Umat Amin.

17
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

Liturgi Ekaristi
(Petugas persembahan membawa persembahan menuju altar. Imam,
Putera Altar dan kedua mempelai menghadap umat untuk
menyambut persembahan kemudian memberkatinya, lalu petugas
persembahan menyerahkan kepada kedua mempelai untuk diberikan
kepada Imam.)

LAGU PERSEMBAHAN

Terimalah Dihatimu
Bersujud kami di altarMu, bersyukur kami kepadaMu
atas kasih kemurahanMu, yang hadir setia selalu
Inilah yang kami miliki, harapan dan niat yang murni
jadi abdi cinta sejati, berkarya setulus hati
Trimalah ya Tuhan di hatiMu, persembahan kami umatMu
ubahlah roti dan anggur ini, jadi Tubuh dan Darah nan suci
sumber nadi iman insani

Imam Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah semesta


alam, sebab dari kemurahan-Mu kami
menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah
hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi
kami akan menjadi roti kehidupan.

Umat Terpujilah Allah selama-lamanya.

18
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

Imam Sebagai wakil dari orangtua anda berdua,


saya menyerahkan Kitab Suci, Salib dan
Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah semesta
alam, sebab dari kemurahan-Mu kami
menerima anggur yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha
manusia yang bagi kami akan menjadi
minuman rohani.

Umat Terpujilah Allah selama-lamanya.

Umat berdiri.

Imam Berdoalah saudara-saudari, supaya


persembahanku dan persembahanmu berkenan
pada Allah, Bapa yang mahakuasa.

Umat Semoga persembahan ini diterima demi


kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta
seluruh umat Allah yang kudus.

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN


Imam Ya Tuhan terimalah kurban yang kami
persembahkan untuk perjanjian perkawinan
yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan
pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang
mengatur kelangsungannya dengan bijaksana.
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

Umat Amin.

19
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

PREFASI

Imam Tuhan bersamamu.

Umat Dan bersama rohmu.

Imam Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.

Umat Sudah kami arahkan.

Imam Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.

Umat Sudah layak dan sepantasnya.

Imam Sungguh layak dan sepantasnya bahwa di


mana pun kami bersyukur kepada-Mu,
Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang
Mahakuasa dan kekal.
Engkau menghendaki, agar manusia yang
diciptakan karena anugerah kasih sayang-
Mu, diangkat ke martabat yang begitu luhur
sehingga di dalam ikatan perkawinan laki-
laki dan perempuan Engkau menampilkan
citra yang benar akan kasih-Mu.
Sebab manusia yang Engkau ciptakan karena
cinta tak henti-hentinya Engkau panggil
untuk hidup sesuai dengan hukum kasih agar
mereka boleh ikut serta dalam kasih-Mu
yang abadi.
Misteri perkawinan yang suci ini, manakala
menjadi tanda kasih-Mu, menguduskan kasih
insani: dengan pengantaraan Kristus, Tuhan

20
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

kami.
Dengan pengantaraan Kristus itu, bersama
para Malaikat dan semua Orang Kudus, kami
melambungkan madah pujian bagi-Mu
dengan tak henti-hentinya
bernyanyi/berseru:

Santus – Benedictus JA. Korman


Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli, caeli et terra Gloria Gloria tua
Hosana, Hosana, Hosana in excelsis
Hosana, Hosana, Hosana in excelsis
Hosana in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosana hosana in excelsis

DOA SYUKUR AGUNG II


Umat berlutut/berdiri.

Imam Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber


segala kekudusan. Maka kami mohon:
Kuduskanlah persembahan ini dengan
pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi
Tubuh dan † Darah Putera-Mu terkasih Tuhan
kami, Yesus Kristus.

(Putera Altar membunyikan bel)

21
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

Imam Ketika akan diserahkan untuk menanggung


sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti,
mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-
mecahkan roti itu dan memberikannya
kepada murid murid-Nya seraya berkata:

TERIMALAH DAN MAKANLAH: INILAH TUBUHKU YANG


DISERAHKAN BAGIMU.

Imam Demikian pula sesudah perjamuan Yesus


mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap
syukur kepadaMu, lalu memberikan piala itu
kepada murid-muridNya seraya berkata:

TERIMALAH DAN MINUMLAH, INILAH PIALA DARAHKU,


DARAH PERJANJIAN BARU DAN KEKAL YANG
DITUMPAHKAN BAGIMU DAN BAGI SEMUA ORANG DEMI
PENGAMPUNAN DOSA.
LAKUKANLAH INI UNTUK MENGENANGKAN DAKU.

Imam Agunglah misteri iman kita.

Umat Tuhan, Engkau telah wafat.


Tuhan, sekarang `Kau hidup.
Engkau Sang Juru Selamat :
Datanglah, ya Yesus, Tuhan.

Imam Sambil mengenangkan wafat dan


kebangkitan Kristus, kami
mempersembahkan kepada-Mu, ya Bapa, roti
kehidupan dan piala keselamatan. Kami

22
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

bersyukur sebab kami Engkau anggap layak


menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu.
Kami mohon agar kami yang menerima
Tubuh dan Darah Kristus dihimpun menjadi
satu umat oleh Roh Kudus.

Bapa, perhatikanlah Gereja-Mu yang tersebar


di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu
dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan
Paus kami Fransiskus dan Bapa Uskup kami
Paskalis serta para imam, diakon, dan semua
pelayan sabda-Mu.

Imam Ingatlah (pula) akan saudara-saudari kami,


kaum beriman, yang telah meninggal dengan
harapan akan bangkit, dan akan semua orang
yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.

Kasihanilah kami semua agar kami Engkau


terima dalam kebahagian abadi bersama
Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah,
bersama Santo Yusuf suaminya, bersama
para rasul dan semua orang kudus, dari masa
ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut
serta memuji dan memuliakan Dikau,
dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-
Mu.

Imam Dengan pergantaraan Kristus, bersama Dia


dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang

23
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh


Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa.

Umat Amin.

BAPA KAMI
Umat berdiri.

Imam Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut


ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa :
Bapa Kami … (PS. 404)

Imam Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang


jahat dan berilah kami damai-Mu.
Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu
bersih dari noda dosa dan terhindar dari
segala gangguan, sehingga kami dapat hidup
dengan tenteram, sambil mengharapkan
kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.

Umat Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan


berkuasa untuk selama-lamanya.

BERKAT UNTUK MEMPELAI


Umat berdiri, mempelai berlutut.
(Imam berdiri di hadapan kedua mempelai yang berlutut atau di
depan altar, sambil mengatupkan tangan Imam mengajak umat
untuk hening sejenak.)

24
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

Imam Saudara-saudari, marilah kita berdoa bagi para


mempelai ini, yang datang ke altar ini untuk
memulai perkawinan mereka agar dengan
menyambut Tubuh dan Darah Kristus mereka
tetap bersatu dalam cinta kasih seumur hidup.
--- Hening sejenak ---
Bapa yang kudus, Engkau menciptakan
manusia menurut citra-Mu, sebagai laki-laki
dan perempuan, supaya dalam ikatan
persatuan tubuh dan hati, suami-isteri
menunaikan tugas mereka di dunia.

Ya Allah, untuk menyatakan rencana kasih-


Mu Engkau menghendaki agar dalam pertalian
saling kasih kedua mempelai digambarkanlah
perjanjian antara Engkau dan umat-Mu.
Dengan pemenuhan makna sakramen ini,
menjadi nyatalah misteri hubungan Kristus
dengan Gereja-Nya di dalam persekutuan
perkawinan umat beriman.

Kami mohon ulurkanlah tangan kanan-Mu


atas hamba-hamba-Mu, Titus Roit Ades Prakoso
dan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi ini, dan
penuhilah hati mereka dengan kekuatan Roh
Kudus.

Perkenankanlah, ya Tuhan, agar mereka yang


telah menerima Sakramen Perkawinan ini,
menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu satu
sama lain, dan dengan saling memperlihatkan
tanda kehadiran-Mu semoga mereka menjadi

25
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

sehati dan sejiwa.

Bantulah, ya Tuhan, agar rumah tangga yang


mereka bangun ditopang oleh usaha mereka
dan anak-anak mereka dididik menurut ajaran
Injil agar layak bersama mereka masuk ke
dalam Keluarga-Mu di surga.

Ya Tuhan, sudilah melimpahkan berkat


surgawi-Mu atas hamba-Mu, Elisabeth Enggar
Dyah Puntadewi, mempelai perempuan ini, agar
dengan memenuhi tugasnya sebagai isteri dan
ibu, ia menghangatkan rumahnya dengan
kasih yang murni dan menghiasinya dengan
kelembutan hati.

Ya Tuhan, dampingilah juga hamba-Mu, Titus


Roit Ades Prakoso, mempelai laki-laki ini,
dengan berkat surgawi agar ia pantas
melaksanakan tugasnya sebagai suami yang
setia dan ayah yang bijaksana.
Bapa yang kudus, perkenankanlah agar mereka
ini, yang sudah menikah di hadapan-Mu dan
ingin datang ke meja perjamuan-Mu, kelak
menikmati sukacita karena boleh mengambil
bagian dalam perjamuan surgawi.
Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami.
Umat Amin.

26
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

(Doa damai ditiadakan. Imam langsung menyampaikan Salam


Damai.)

Imam Damai Tuhan bersamamu.


Umat Dan bersama rohmu.

Agnus Dei JA. Korman


Agnus Dei, Agnus Dei qui tolis peccata mundi.
Miserere, miserere nobis
Agnus Dei, Agnus Dei qui tolis peccata mundi.
Miserere, miserere nobis
Agnus Dei qui tolis peccata mundi qui tolis peccata mundi.
Dona nobis pacem, dona nobis pacem
Dona nobis pacem pacem, pacem pacem, pacem.

27
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

KOMUNI
(Kedua mempelai menerima Tubuh dan Darah Kristus terlebih
dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan umat. Yang diperkenankan
menerima Komuni mereka yang telah dibaptis secara Katolik atau
diterima dalam gereja Katolik dan telah menerima Komuni
Pertama. )

LAGU KOMUNI
Panis Angelicus
Pannis angelicus
Fit panis hominum
Dat panis coelicus
Figuris terminum
O res mirabilis
Manducat dominum
Pauper, pauper
Servus et humilis
Pauper, pauper
Servus et humilis
Panis angelicus
Fit panis hominum
Dat panis coelicus
Figuris terminum
O…

28
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

Jadikanlah Aku Istana CintaMu


Siapakah aku dihadapanMu Tuhan?
Kau curahkan cintaMu
Apakah artiku bagiMu?
CintaMu setia selalu
Pantaskah kumenyambut tubuh darahMu
Karena banyak dosaku
Sering ku ingkari cintaMu
Dalam langkah hidupku
Ampunilah aku, ampuni kalemahanku
Ampuni dosaku dalam kerahimanMu
Agar ku mampu wartakan kasihMu
Di dalam hidupku
Bersihkan hatiku dengan sucinya cintaMu
Jadikan hatiku istana cintaMu
Tempat yang layak untuk bersemayam
Tubuh dan darahMu

DOA SYUKUR SESUDAH KOMUNI


Umat berdiri.

Imam Marilah kita berdoa.


Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian
pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon,
semoga mereka yang telah dipersatukan
dengan Sakramen Perkawinan senantiasa
berpaut pada-Mu, dan memaklumkan nama-
Mu kepada semua orang. Dengan
pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
Umat Amin.

UCAPAN TERIMAKASIH

29
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

Ritus Penutup
BERKAT MERIAH
Imam Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri
perayaan ini dengan memohon berkat
Tuhan.
--- Hening ---
Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara
kalian dalam cinta kasih dan kerukunan,
supaya damai Kristus senantiasa tinggal
dalam diri dan dalam rumah kalian.
Umat Amin.

Imam Semoga kalian diberkati dengan keturunan,


memperoleh penghiburan dari para sahabat
dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati
dengan semua orang.
Umat Amin.

Imam Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah


dalam dunia, dan berhati dermawan bagi
mereka yang menderita dan berkekurangan,
agar kelak menyambut kalian dengan penuh
terima kasih ke dalam kediaman Allah yang
kekal.
Umat Amin.

Imam Dan semoga saudara sekalian yang hadir di


sini diberkati oleh Allah yang mahakuasa:
† Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Umat Amin.

30
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

PENGUTUSAN

Imam Saudara-saudari terkasih dengan ini perayaan


Ekaristi dan Sakramen Perkawinan Titus Roit
des Prakoso dan Elisabeth Enggar Dyah
Puntadewi sudah selesai.
Umat Syukur kepada Allah.

Imam Marilah pergi dan memberi kesaksian


tentang kebaikan Tuhan.
Umat Amin.

LAGU BUNDA MARIA


Ave Maria
(Schubert)

Ave Maria Gratia plena.


Maria gratia plena, Maria gratia plena.
Ave, Ave Dominus, Dominus tecum.
Benedictatu in muliaribus, et benedictus.
Et benedictus fructus ventris,
Ave Maria.
Sancta Maria Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis.
Ora pro nobis peccatoribus.
Nunc et in hora mortis.
In hora mortis nostrae.
In hora mortis mortis nostrae,
In hora mortis nostrae.
Ave Maria, Ave Maria.

31
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

DOA KEPADA BUNDA MARIA


(Imam, Putera Altar dan Mempelai menuju Patung Bunda Maria
untuk berdoa. Diiringi dengan lagu.)

Ades Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami


yang tercinta, hari ini hari yang sangat
membahagiakan kami berdua. Kami telah
berjanji untuk saling setia dan kami mau
menempuh perjalanan hidup selanjutnya
bersama-sama sebagai suami isteri. Pada saat
yang sungguh berarti ini kami memohon
juga doa restumu, ya Bunda kami.

Enggar Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta


kami tahan uji dalam segala suka dan duka
hidup perkawinan. Semoga kami dapat
membentuk rumah tangga yang sejahtera dan
membangun keluarga yang bahagia. Ya
Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada
Putera-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus.

Ades & Salam Maria penuh rahmat, Tuhan serta-


Enggar Mu, terpujilah Engkau di antara wanita,dan
terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami
yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami
mati. Amin.

32
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

PENANDATANGANAN BERKAS PERKAWINAN


(Kedua Mempelai dan para saksi maju menuju meja yang disiapkan
untuk menandatangani Berkas Perkawinan. Diiringi lagu:)

LAGU PENANDATANGAN
Rejoice
Rejoice in the Lord alway, and again I say, Rejoice
Rejoice in the Lord alway and again I say,
again I say, Rejoice and again I say,rejoice
Rejoice in the Lord alway, and again I say, Rejoice

Rejoice in the Lord alway and again I say, again I say, Rejoice
Be careful for nothing, but in ev‟rything
By prayer and supplication with thanks giving,
Let your request be know unto God

And the peace of God which passeth all understanding,


Shall keep your hearts and minds through Jesus Christ our Lord
And the peace of God which passeth all understanding,
Shall keep your hearts and minds through Jesus Christ our Lord
Amin

Berpadu Setia
Bersama kita berjalan, bersama meretas dunia ini.
Di langit surya bersinar, terangnya menyiram bumi.

Apabila yang satu undur, pastilah dia sendiri.


Sahabatnya akan hadir, dan semaraklah dunia.

Bersama sebagai kawan, berpadu setia tiap hari.


Di atas hamparan cinta, kita pun menjejak bumi.

33
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

LAGU PENUTUP

Congratulation
Congratulations and celebrations
when I tell everyone that you're in love with me.
Congratulations and jubilations
I want the world to know I'm happy as can be.

Who would believe that I could be happy and contented.


I used to think that happiness hadn‟t been invented,
but that was in the bad old days
before I met you when I let you walk into my heart.

Congratulations and celebrations


when I tell everyone that you're in love with me.
Congratulations and jubilations
I want the world to know I'm happy as can be.

I was afraid that maybe you thought you were above me.
That I was only fooling myself to think you'd love me.
But then tonight you said you couldn't live without me
that round about me
you wanted stay.

Congratulations and celebrations


when I tell everyone that you're in love with me.
Congratulations and jubilations
I want the world to know I'm happy as can be.

34
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan hati gembira dan rasa syukur pada Tuhan,


perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang tak
terhingga kepada :
 RD. Dominikus Savio Tukiyo
 RD. Antonius
 Paroki BMV Katedral Bogor, Lektor, Putra Altar dan
Koster
 Choir Lektor BMV Katedral Bogor
 Orangtua, saudara dan saudari kami yang telah
memberikan cinta kasih, doa, dan dukungan kepada
kami
 Semua saudara, sahabat, dan handai taulan yang
telah mendukung dan membantu terselenggaranya
Perayaan Perkawinan ini

Semoga berkat doa dan restu yang telah anda sekalian berikan
kepada kami, Tuhan senantiasa berkenan untuk membimbing
dan menyertai dalam menjalani Bahtera kehidupan yang
baru.

Bogor, 9 November 2019


Kami yang berbahagia,
Kel. Andreas Wasono(Alm) dan Agnes Heldayati
Kel. Yohanes Duka Puja Waluyo dan Maria Tuti Harwati
Ades & Enggar

35
Sakramen Perkawinan Elisabeth Enggar Dyah Puntadewi – Titus Roit Ades Prakoso

FOTO BERSAMA

1. Mempelai bersama dengan Romo


2. Mempelai bersama dengan Romo dan Koor
3. Mempelai bersama dengan Romo dan Saksi
4. Mempelai bersama dengan Romo dan Orangtua Kedua
mempelai
5. Mempelai bersama dengan Romo dan keluarga inti
mempelai pria
6. Mempelai bersama dengan Romo dan keluarga inti
mempelai wanita
7. Mempelai bersama dengan Romo dan keluarga besar
mempelai pria dan wanita

36

Anda mungkin juga menyukai