Anda di halaman 1dari 2

AGENSI WHIZZ MANAGEMENT TRAINING & CONSULTANT SDN BHD

RANCANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI (RPA)


TAHUN 2020
NAMA AGENSI LATIHAN: WHIZZ MANAGEMENT TRAINING & CONSULTANT SDN BHD

BIDANG PERKEMBANGAN:PERKEMBANGAN SAHSIAH SOSIO EMOSI DAN KEROHANIAN

Nama Peserta

No. K/P:

Tarikh: 13/9/2020

Hari Ahad

2
Masa: 20 minit
markah
Umur kanak-kanak: 3 tahun

Bilangan Kanak-
4 orang
kanak:

Tema: Bola

Tajuk: Membaling bola kedalam bakul

Bidang
Perkembangan sahsiah, sosioemosi dan kerohanian
Pembelajaran fokus
Pengetahuan Sedia Kanak-kanak boleh mendengar arahan
Ada:
5
markah
1.kanak-kanak boleh bekerjasama dalam kumpulan(PSSEK)
Objektif 2.kanak-kanak boleh berinteraksi sesama sendiri dan pendidik (PBKLA)
3.kanak- kanak berjaya membaling bola dengan gembira (PF)

Bola
Senarai bahan/alat Bakul
2
markah

1
Ruang aktiviti
Ruang dalam taska markah

1
AGENSI WHIZZ MANAGEMENT TRAINING & CONSULTANT SDN BHD

Langkah-langkah
perlaksanaan 5
1.pendidik membawa kanak-kanak ke ruang aktiviti
2.Pendidik berkenalan dengan kanak-kanak sambil berbual. markah
3.pendidik mengajak kanak-kanak melakukan senaman ringan sebelum
memulakan aktiviti.
4.Pendidik bertanya soalan ,adakah kanak-kanak suka bermain bola?
5.Pendidik menunjukan bahan dan peralatan permainan kepada kanak-
kanak.
6.Pendidik memberi arahan bagaimana cara untuk bermain dengan
betul kepada kanak-kanak.
7.Pendidik menggalakkan kanak-kanak agar bekerjasama dalam
kumpulan semasa bermain bola. 10
8.Pendidik meminta setiap kanak-kanak membaling bola dengan cara markah
yang betul.
9.Kanak-kanak berinteraksi sesama sendiri dengn pendidik semasa
aktiviti dijalankan.
10.pendidik memuji kanak-kanak sekiranya berjaya melakukan aktiviti.
11.pendidik dan kanak-kanak gembira melakukan aktiviti.

12.pendidik dan kanak-kanak mengemas peralatan mainan.


13.pendidik mengajak kanak-kanak membasuh tangan bersama selesai
aktiviti .

3K 3
KESELAMATAN markah
1.Ruang tidak licin dan selesa menjalankan aktiviti

KEBERSIHAN
1.Pastikan kanak-kanak selesa dan ruang bersih

KESIHATAN
1.Pastikan knak-kanak dan pendidik sihat dan mengikuti SOP.

2
markah

MARKAH RPA ________ / 30 markah


Nama Jurulatih:____________________________