Anda di halaman 1dari 4

TEMPLATE PERANCANGAN

(contoh Interdisiplinari)
Standard : Hasil yang diharapkan (CLO)
Peringkat 1.
Hasil Pembelajaran (G)
EDUP2072
1. HPK1 : Menjelaskan konsep asas falsafah, falsafah pendidikan dan sejarah
falsafah pendidikan (C2, HP1)
2. HPK2 : Membentangkan analisis perkembangan sistem pendidikan dan
hubungannya dengan falsafah pendidikan (C4, A2, HP2, HP5, KKG2, KIK2)
3. HPK3 : Membincangkan impak globalisasi terhadap hala tuju dan struktur
organisasi pendidikan negara (C5, HP2, KKG7)

EDUP2012
1. HPK1 : Membincangkan dengan kritis konsep sosiologi, sosiologi dalam
pendidikan, stratifikasi sosial, mobiliti sosial dan perkembangan sosiobudaya di
sekolah. (C4, HP2, KKG2)

2. HPK2 : Membentangkan analisis kepelbagaian sosiobudaya dan implikasinya


terhadap bidang pendidikan serta peranan guru. (A2, HP5, HP8, KIK2, KAT5)

3. HPK3 : Menilai program-program pendidikan yang telah dilaksanakan dalam usaha


untuk mencapai kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia serta usaha-usaha
pemupukan integrasi nasional di sekolah. (C5, HP2, KKG9)

Kefahaman (U): EQ (Q):


The Big Idea: Guru Model Memimpin 1. Bagaimana guru model memimpin
Kecemerlangan Pendidikan Masa
Hadapan 2. Bagaimanakah bentuk pendidikan masa
hadapan

3. Mengapa kecemerlangan pendidikan


penting

4. Apa akan terjadi jika pendidikan tidak


dipimpin dgn cemerlang

5. Mengapa guru model perlu cemerlang

6. Apakah hubungan antara guru model


dengan pendidikan masa hadapan
7. Apakah halangan-halangan kepada
kecemerlangan pendidikan masa hadapan

8. Bgmkah bentuk pendidikan yg cemerlang

9. Bgmkah kecemerlngan pendidikan masa


hadapan mempengaruhi kehidupan
masyarakat

Pengetahuan (K): (Masukkan pengetahuan Kemahiran (S):


drp HPK2 EDUP2072 dan EDUP2012 1. Membentang
(sebab ini yg hendak digabungkan 2. Menganalisis
EDUP2072:
1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan
2. JERIS
3. Perkembangan sistem pendidikan
4. KPPB
5. dll
EDUP2012:
1. Sosiobudaya
2. Peranan guru
3. dll

Kompetensi Global 6C

Peringkat 2: Bukti Pentaksiran


Tugasan Pembelajaran (T): Evidens Lain (OE):
(rujuk tugasan pembelajaran-KPPB) 1. rakaman video

2. bahan / isi kandungan pembentangan

3. refleksi pelajar

4. dll

Peringkat 3: Pelan Pembelajaran:


Aktiviti Pembelajaran (L):
W = ke mana arah tujuan
Mencapai hasil pembelajaran /CLO-Pembelajaran Bermakna
H = menarik minat pelajar
Apa yang menarik?
Elemen menarik?
Bagaimana menarik minat pelajar?
(sesuai dgn kebolehan pelbagai pelajar/minat/latar belakang pelajar/multiple
Intelligence
E = membantu pelajar meneroka dan mengalami idea utama
Bgm membantu pelajar meneroka dan mengalami idea utama
(fenomena pedagogi/humanizing pedagogi)
R = menyediakan ruang dan peluang untuk pelajar berfikir semula dan menyemak
(Tea Talk) – mini forum/brainstorm kumpulan kecil/interview/
E = pelajar diberi peluang menilai kerja mereka dan implikasinya
(penglibatan pelajar dlm penilaian – semasa pembentangan tugasan tutorial)
T = sesuai dengan kepelbagaian kebolehan atau latar belakang pelajar
O = melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan