Anda di halaman 1dari 1

BANDING –BEZA KONSEP FITRAH KEJADIAN MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF

AGAMA DAN BIOLOGI.

Fitrah kejadian manusia menurut Fitrah kejadian manusia menurut


perspektif biologi perspektif agama

Manusia dilahirkan dengan sifat-sifat Manusia dilahirkan dengan sifat-sifat


atau ciri-ciri yang diwarisi daripada ibu atau ciri-ciri yang dianugerahkan oleh
bapa mereka sendiri. penciptanya.

Perkembangan intelek dan potensi diri Perkembangan intelek dan potensi


individu boleh dipengaruhi oleh rakan individu adalah merupakan suatu nikmat
sebaya. yang dikurniakan.

Latarbelakang keluarga boleh Ilmu agama dan juga hidayah dari tuhan
mempengaruhi tingkah laku dah dapat mengubah tingkah laku seseorang
personaliti manusia. individu.

Sumber teknologi turut menyumbang Ilmu dapat diperolehi hanya dengan


kepada perbezaan individu.(ilmu) kehendak tuhan, dan ilmu yang
deperolehi itu datangnya daripada tuhan.

Interaksi yang kompleks antara gen-gen Baik atau tidak bergantung kepada
dapat menjadikan sikap seseorang itu penghayatan terhadap ilmu agama, serta
cenderung kearah kebaikan mahupun mempraktikkan dalam kehidupan
kezaliman. seharian.

Sifat fizikal dipengaruhi oleh faktor Sifat fizikal adalah anugerah daripada
keturunan. tuhan bertujuan supaya kita berfikir.

Kebudayaan dan kesenian masyarakat Segalanya berlaku berdasarkan kadar


menyumbang kepada falsafah hidup penghayatan dalam agama.
yang berbeza.