Anda di halaman 1dari 7

TUGAS KELOMPOK AGAMA KATHOLIK

KELOMPOK VERONIKA
ANGGOTA :
1. ERVIOLITA JENIATI
2. SUSANTI ANA JIA
3. MATILDE ANITA AFRILA
4. YUSTINA YUNITA DEWI
5. ELISABET PUJA

KELAS XI IPA 6
SMA NEGERI 1 KOMODO LABUAN BAJO KOMODO
LITURGI : IBADAH ULANG TAHUN

A. LAGU PEMBUKAAN
Saudara-saudara sekalilan marilah kita persiapankan diri kita unutk memulaikan ibadah
pada pagi hari ini, sebagai lagu pembukaan mari kita menyanyi  NKB  133 ayat 1
Syukur padamu Allah, atas segala rahmatMU
Syukur kecukupan dari kasihMU penuh
Syukur atas pekerjaan, walau tubuhmu pun lemban
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.

B. TANDA SALAM DAN SALAM


P : Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin
Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta Kasih Allah dalm persekutuan dengan Roh
Kudus selalu beserta kita sekalian.
U: Sekarang dan selama-lamanya.

C. KATA PENGANTAR
Bapa, Ibu, Saudara/i yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul bersama untuk memuji dan
memuliakan nama Tuhan dan kita juga bersyukuratas usia baru yang diberikan kepada adik,
teman, saudari kita sehingga genap berusia 17  tahun. Untuk itu, marilah kita
bersyukurbersama atas rahmat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap
hari. Dan semga sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dapat memberikan kekuatan
kepada kita.

D. TOBAT
P: Bapa, ibu, saudari/i yang terkasih, agar layak dan pantas kita mengikuti ibadah ini,
marilah dengan kerendahan hati kita memeriksa hati dan batin kita agar layak dan pantas
untuk ikut serta dalam ibadah ini. Untuk itu marilah kita berdoa doa saya mengaku.
P+U: saya mengaku kepada Allah yang Mahakuasa dan kepada saudara/i sekalian bahwa
saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian, saya
berdosa saya berdosa saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa
Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian
untuk mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita.
P: Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita dan menunjukan kerelaan hati-
Nya, serta memberikan pengampunan dosa  dan memberikan damaisejahtera kepada kita
sekalian.
U: Amin.
E. DOA PEMBUKA
P: Ya Allah Bapa yang Mahabaik, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu atas
anugerah indah yang engakau berikan dalam kehidupan ini. Kami mohon sertailah kami
dalam setiap aktivitas dan beikanlah kami petunjuk-Mu dalam menjalankan segala tugas
dan tanggung jawab kami. Ya Bapa sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu
semoga kiranya Firman-Mu itu dapat menjadi permohonan bagi kami dalam menjalankan
tugas setiap hari. Inilah doa yang kami panjatkan kepadaMu, dengan pegantaraan Tuhan
kami Yesus Kristus, yang bersatu dengan dikau dalam persekutuan dengan RohKudus,
idup dan berkuasa kini dan  sepanjang segala masa.
U: Amin.

F. LAGU ANATAR BACAAN


P: sebelum kita membaca Firman Tuhan marilah  kita angakat satu pujian dalam K.J no.49
Firman Allah Jayalah.
Firman Allah sampai ujung dunia
Kitapun dipanggilNya untuk hidup yang baka

G. BACAAN
P: Tuham sertamu.
U: dan sertamu juga.
P: pembacaan kita diambil dalam kitab Amsal bab 1: 8dan10.
P: demikianlah sabda Tuhan,
P+U: syukur kepada Allah.
 
H. HOMILI (dijelaskan sesuai pembacaan)
P: Semoga demikian. Amin

I. AKU PERCAYA
P: Marilah kita menyatukan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama berdoa aku
percaya.
P+U: Aku percaya akan Allah Bapa yang Mahakuasa pencipta langit dan bumi dan akan
Yesus Kristus putraNya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung oleh Roh
Kudusdilahirkan oleh peraawan maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan
Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan. Turun ketempat penantian pada hari
yang keetiga bangkit dari antara orang mati naik ke surga duduk disebelah kanan Alla
Bapa yang Maha kuasa, dari situ ia datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada roh kudus, gereja katoilk yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekall. Amin

J. DOA UMAT
P: marilah kita persatuakan doa dan permohonan kita.
. P: Bagi yang berhari ulang tahun
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga saat ini kami berdoa untuk temankami
yang pada hari ini menginjak usia 17 tahun. Semoga dengan usia barunya ini
diamenjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Berkatilah keluarganya agar selalu
mendapatkan perlindunggan dariMu.
Marilah kita mohon:
U: Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan
 . P: Bagi kita yang ada di tempat ini
Ya Allah Bapa di surga semoga kami yang berkumpul disini untuk merenungkan
sabdamu engkau curahkanlah Roh Kudus sehingga cinta kasih yang terpancar kepada
kami.
Marilah kita mohon:
  U: Kabulkan doa kami Ya Tuhan
 . Bagi para pemimpin gereja
Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk para pemimpin gereja kami.
Semoga engkau mencurahkan rahmat kebijaksanaan kepada para pemimpin gereja agar
mereka dapat memipin gereja dengan bijaksana.
  Marilah kita mohon:
U:Kabulakanlah doa kami Ya Tuhan
K. PERSEMBAHAN
P: Marilah memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan, kita menyayi bersama
K.J no.3 Kami Puji Dengan Riang.
Kami puji dengan riang dikau Allah yang besar
Bagai bunga trima siang, hati kamipun mekar
Kabut dosa dan derita, kembingan tlah lenyap
Sumber suka yang abadi, bri sinarMu menyerap

L. DOA BAPA KAMI


P: Marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan doa agung yang diajarkan
Yesus Kristus kepda kita.
P+U:Bapa kami ynang disorga,dimuliakanlah namaMu,datanglah kerajaanMu,jadilah
kehendakmu diatas bumi seperti disorga.Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah
kesalahn kami seperti kami juga mengampuni oranng yang bersalah kepada kami, dan
janganlah masukkan kami kedalampencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang
jahat.Amin

M. BERKAT DAN PENGUTUSAN


P: Saudarah/i yang terkasih marilah kita memohon berkat Tuhan agar aktivitas kita
dilindungi setiap hari.
P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kitan terhadap dosa dan mengantar kita
kedalam hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U: Amin
P: Saudarah sekalian ibadah kita pada hari ini dalam hari ulang tahun dari teman kita sedah
selesai
U: Syukur kepada Allah
P: Marilah kita pergi kita diutusuntuk menyampaikan keselamatan serta kabar gembira bagi
banyak orang.
U: Amin

N. LAGU PENUTUPAN
 P: Sebagai lagu penutup kitKa menyanyi  K.J no.18 Allah Hadir Bagi kita
Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat,
Melimpakan kuasa rohnya bagi hujan yang lebat
Dengan Roh Kudus Ya Tuhan umatmu berkatilah
Baharui hati kami o curahkan Kurnia.

Anda mungkin juga menyukai