Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PENDIDIKAN KHAS

BERMASALAH PEMBELAJARAN

Kelas : Unit 2
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tarikh : 3 Julai 2013 (Rabu)
Masa : 9.30 pagi -10.00 pagi (30 minit)
Bilangan Murid : 6 orang

BIL. NAMA MASALAH KEHADIRAN


1. Alif Aiman bin Ahmad Suhali Autisme
2. Syafiq Irfan bin Saiful Azli Slow Learner
3. Farah Nur Sabrina bt Mohamad Boriol Intelectual Imperment
4. Iman Aisyah bt Ismail Autisme
5. Ira Athika bt Mustapa Down Syndrome
6. Yusra Athira bt Sinwan Down Syndrome

Tajuk : Suku Kata


Kemahiran : Bacaan
3.1 Membunyi suku kata
3.1.1 Membunyi suku kata KV
Penggabungjalinan isi kandungan :
4.1.1 Menulis suku kata KV
Objektif :
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :
1) menyebut sekurang-kurangnya tiga daripada lima suku kata terbuka
yang diajar.
2) mengecam sekurang-kurangnya tiga daripada lima suku kata terbuka.
3) Menyalin dan menulis tiga daripada lima suku kata terbuka yang dipelajari.

Pengetahuan sedia ada : Murid mengenal huruf A hingga Z


Perentasan kurikulum : Pendidikan Moral
Penerapan nilai : Kerajinan, mendengar arahan, keyakinan diri
Unsur terapi : Main, Pertuturan
BBM : Video suku kata, kad imbas, lembaran kerja
LANGKAH AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN

Set Induksi Tayangan Video 1) Murid dikehendaki Teknik : Tunjuk Cara


(5 minit) “Lagu Suku Kata” menonton video lagu
suku kata. Terapi : Pertuturan
2) Murid bersoal jawab
dengan guru tentang Nilai : Mendengar
video tersebut. arahan
3) Murid dikaitkan dengan
tajuk yang akan dipelajari BBM : Video suku
iaitu suku kata terbuka KV kata
(ba, bi, bu, be, bo)
Langkah 1 Kenali Suku Kata 1) Murid diperkenalkan kad Teknik : Mengecam
(8 minit) Terbuka suku kata ba, bi, bu, be,
bo oleh guru. Terapi : Pertuturan
2) Murid diajar menyebut
suku kata dengan betul. Nilai : Bekerjasama
3) Murid membuat latihan
sebutan dan ejaan BBM : Kad imbas
dengan guru
menggunakan kad
suku kata.
Langkah 2 Aktiviti Menulis 1) Murid diedarkan Teknik : Tunjuk Cara
(7 minit) sekeping kad imbas.
2) Murid membuat latihan Terapi : Cara Kerja
menulis suku kata KV.
Nilai : Bekerjasama

BBM : Kad imbas


Langkah 3 Lembaran Kerja 1) Murid diberi lembaran Teknik : Latih Tubi
(7 minit) kerja suku kata.
2) Murid dikehendaki Terapi : Cara Kerja
menyiapkan lembaran
kerja dalam masa Nilai : Bekerjasama
yang
ditetapkan.
BBM : Lembaran
Kerja
Penutup Tayangan Video dan 1) Murid menonton kembali Teknik : Mengecam
(3 minit) Refleksi video.
2) Murid ditanyakan tentang Terapi : Pertuturan
apa yang telah dipelajari.
Nilai : Bekerjasama

BBM : Kad imbas


Nama : Tarikh :

Warnakan suku kata yang serupa.

Anda mungkin juga menyukai