FAIL MEJA

ORGANISASI : UNIT JAWATAN : :

PEJABAT PELAJARAN DAERAH TENOM TENOM, SABAH. UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING (UPsK) KAUNSELOR ORGANISASI

Nama Agensi : PEJABAT PELAJARAN DAERAH, Alamat : PETI SURAT 194, 89908 TENOM, SABAH. No.Telefon No.Faks E.mail : 087-735478 : 087-736064 : tenom_M@yahoo.com

MAKLUMAT PEGAWAI
NAMA JAWATAN GRED JAWATAN UNIT TARIKH LANTIKAN : JAMILAH BINTI MANDAUT : KAUNSELOR ORGANISASI : GRED 44 : UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

: 1 JAN 2011

2

1.0

CARTA ORGANISASI UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

PENGARAH PELAJARAN SABAH

TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN

KETUA SEKTOR SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING MOHD MAKHTAR B HJ NOR GRED DG 48 (TERBUKA)

KAUNSELOR ORGANISASI (JPNS) LILY JOHNNY@SOFIAH BT JOHARI GRED DG 41 (TERBUKA)

PEGAWAI PELAJARAN DAERAH AJMAL HAJI JUMAH GREDa DG 48

KAUNSELOR ORGANISASI (PPD) JAMILAH BINTI MANDAUT

GRED DG 44

2.0

LATAR BELAKANG UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

3

Jawatankuasa Keutuhan di Peringkat Kabinet telah memutuskan supaya semua Kementerian menubuhkan Jawatankuasa Keutuhan dan Pemulihan untuk membantu menangani masalah salahlaku di kalangan kakitangan. Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah bertindak dengan menubuhkan Unit Kaunseling dan Keutuhan pada tahun 2002 di bawah Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan selaras dengan SPP Bilangan 1/1999. Selaras dengan arahan tersebut, maka Jabatan Pelajaran Sabah telah melantik Kaunselor Pentadbir dan menubuhkan Unit Kaunseling Dan Keutuhan pada 16 Oktober 2003. Unit Kaunseling Dan Keutuhan di setiap Pejabat Pelajaran Gabungan (PPG) telah diwujudkan dengan perlantikan secara pentadbiran Pegawai Kaunseling PPG di lapan (8) PPG di Sabah mulai 16 Mac 2005. Agensi Pusat telah meluluskan Penstrukturan Semula Jabatan Pelajaran Negeri Fasa-1 melalui Surat Kementerian Kewangan B(6.00)202/1/2/-24 JD.25(5) bertarikh 27/12/2006 berkuatkuasa mulai pada 01 Januari 2007. Unit Kaunseling Dan Keutuhan telah diluluskan 1 jawatan Ketua Unit Gred 48 (Terbuka) dan 1 jawatan Kaunselor Gred 41 (Terbuka). Berdasarkan Carta Organisasi (Cadangan JPA), Unit Kaunseling Dan keutuhan diletakkan terus di bawah Pengarah Pelajaran Negeri. Melalui Penstrukturan Semula Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), maka bermula pada 01 Mac 2008, telah diwujudkan satu bahagian baru di KPM iaitu Bahagian Psikologi Dan Kaunseling (BPsK), KPM di mana semua Sektor Kaunseling Dan Keutuhan, Jabatan Pelajaran Negeri diletakkan di bawah pengurusan bahagian tersebut (sebelum ini di bawah pengurusan Bahagian Sumber Manusia, KPM).

Selaras dengan nama baru Bahagian Psikologi Dan kaunseling (BPsK) KPM, maka BPsK, KPM bersetuju semua Sektor Kaunseling Dan 4

Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. Di peringkat daerah pula ianya diwujudkan di bawah Unit Psikologi dan Kaunseling (UpsK) mengikut PPD masing-masing. 3.0 MISI UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING Membimbing pegawai dan kakitangan pendidikan PPD Daerah Tenom. 4. Sabah dapat mempertingkatkan produktiviti dengan menggunakan sepenuhnya potensi diri secara positif dan proaktif melalui perkhidmatan psikologi dan kaunseling. bermoral tinggi. beretika dan mempunyai ketahanan fizikal dan mental berlandaskan etika kaunseling. Sabah untuk mencapai keunggulan peribadi berteraskan nilai-nilai diri yang positif.0 OBJEKTIF SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING Untuk memastikan supaya pegawai dan kakitangan dalam perkhidmatan PPD Daerah Tenom.Keutuhan di Jabatan Pelajaran Negeri juga diselaraskan dan dikenali sebagai Sektor Psikologi Dan Kaunseling (SPsK). PIAGAM PELANGGAN 5 . berkeyakinan.

etika dan piawaian amalan yang ditetapkan. • Menjalankan Program Peningkatan Kemahiran atau Pembangunan Kendiri kepada warga PPD Tenom. • Membantu dan memberi khidmat rundingcara berhubung dengan pengurusan dan pembangunan sumber manusia dalam aspek psikologikal kepada warga PPD Tenom. • Memelihara segala rahsia dan maklumat peribadi klien kecuali perkara-perkara yang melibatkan keselamatan diri klien atau orang lain dengan keizinan klien itu sendiri bersesuaian dengan Akta Kaunselor 1998. • Memberi perkhidmatan bimbingan dan rundingan berkaitan perkhidmatan psikologikal secara efektif selaras dengan etika yang telah ditetapkan. • Memproses permohonan bagi mendapatkan perkhidmatan kaunseling dalam tempoh 3 hari bekerja selepas permohonan diterima. Sabah yang memerlukan. Sabah secara tepat. Sabah secara efektif dan efisien berteraskan prinsip.Membangunkan sumber manusia melalui pendekatan psikologi dan kaunseling kepada pegawai dan kakitangan Pendidikan PPD Tenom. cepat dan efisien. • Mengurus dan menyediakan perkhidmatan kaunseling secara sistematik dan beretika selaras dengan Akta Kaunselor 1998. 6 .

mengurus dan memberikan khidmat bakti dan khidmat psikososial kepada komuniti (kerjasama dengan NGO dan BadanBadan Kerajaan). 5.8 Memberikan perkhidmatan mediator kepada warga PPD Tenom.0 SENARAI TUGAS 5.6 Merancang. 5. mengurus dan membina Modul Program Bimbingan dan Kaunseling bersama Sektor Psikologi Dan Kaunseling (SPsK).• Mengutamakan kebahagiaan klien dalam perkhidmatan kaunseling serta menerima klien dengan penuh penghormatan dan seadanya tanpa syarat. rundingcara.5 Merancang. Sabah. memberi dan merekod khidmat kaunseling individu. 5. 5. 5. 7 memberi dan merekod khidmat konsultasi atau . JPNS.1 Merancang. Jabatan Pelajaran Sabah (JPNS).2 Merancang.4 Menyelaras dan menyelia kes pegawai/staf berprestasi rendah dan pegawai bermasalah mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan SPP 4/1998. kaunseling kelompok. mengurus dan meningkatkan kemahiran ke arah kesejahteraan hidup kepada warga PPD Tenom.7 Merancang. mengurus dan melaporkan penyelidikan mengikut isu semasa di mana dapatan sebagai panduan bertindak bersama SPsK. 5. 5. kaunseling keluarga dan kaunseling krisis.3 Merancang. 5.

5. menjadi Ahli Badan/Persatuan Professional.11 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling dan tugas-tugas keutuhan. 5. menghadiri Seminar Peringkat Kebangsaan/Antarabangsa dan membentangkan kertas kerja).10 Memartabatkan profesionalisme diri kaunselor (mendaftar diri sebagai Kaunselor Berdaftar dengan Lembaga Kaunselor. JPNS.5.9 Mengurus dan menjayakan Seminar Kaunseling Peringkat Negeri anjuran SPsK. 8 .

1 Merancang.memberi dan merekod khidmat kaunseling kepada pegawai dan kakitangan pendidikan (PPD Tenom ) yang memerlukan perkhidmatan ini dalam bentuk kaunseling individu. Menerima klien tanpa syarat 4. memberi dan merekod khidmat kaunseling kepada pegawai dan kakitangan pendidikan PPD Tenom. Unit Pentadbiran 3.7. Melaksanakan program ‘outreach’ menyebarkan maklumat tentang perkhidmatan kaunseling ii. Ketua Unit Pengurusan Sekolah 2. Merancang. Etika Kaunseling 3. Unit Aduan 4. Sabah yang memerlukan dalam bentuk kaunseling individu. kaunseling keluarga atau kaunseling krisis Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Sektor Kaunselor Organisasi (JPNS) Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Tugas dan Tanggungjawab 1. Menjalankan sesi kaunseling iii. Akta Kaunselor 1998 2. Merekod kehadiran dan sesi kaunseling Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1. kaunseling kelompok. kaunseling kelompok.0 SENARAI TUGAS. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN 7. Membuat laporan kes/ sesi (jika perlu) Kuasa Yang Di beri Memberi perkhidmatan yang profesional dan beretika: 1. Mengendalikan fail-fail SULIT klien 9 . kaunseling keluarga atau kaunseling krisis i. Pembantu Tadbir Rendah 5.

Memberi khidmat konsultasi/ rundingcara berhubung pengurusan dan pembangunan sumber manusia dalam aspek psikologikal ii. Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Sektor Kaunselor Organisasi (JPNS) Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Tugas dan Tanggungjawab 2.2 Merancang.7. Merancang. Etika Kaunseling Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pegawai yang memerlukan perkhidmatan 10 . Melaksanakan ujian/ inventori psikologi bagi yang berkenaan Kuasa Yang Di beri Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. memberi dan merekod khidmat konsultasi/ rundingcara kepada warga PPD Tenom yang memerlukannya i. Akta Kaunselor 1998 2. memberi dan merekod khidmat konsultasi/rundingcara kepada pegawai dan kakitangan pendidikan di PPD Tenom yang memerlukannya.

Sabah. Ketua. Etika Kaunseling Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1. i.. Membentuk AJK PERASA (Pembimbing Rakan Sekerja) di Jabatan Pelajaran Sabah ii. Akta Kaunselor 1998 2. Menyelaras dan melaksanakan kursus PERASA di peringkat PPD iii.7. Merancang.Melaksanakan program Motivasi ke arah kecemerlangan diri staf iv. 11 . mengurus dan memberi peningkatan kemahiran ke arah kesejahteraan hidup kepada warga PPD Tenom. Pengetua dan Guru Besar 7. Penyelia Sekolah 3.Ketua Unit 2.4 Menyelaras dan menyelia kes pegawai/staf berprestasi rendah dan pegawai bermasalah mengikut SPP 4/1998. mengurus dan memberi peningkatan kemahiran ke arah kesejahteraan hidup kepada warga PPD Tenom.Menjalankan program Perkembangan Staf Kuasa Yang Di beri Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1.3 Merancang. Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Sektor Kaunselor Organisasi (JPNS) Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Tugas dan Tanggungjawab 3.

Memantau kes dan program pemulihan vi. Merekod kes klien tanpa syarat iv. Mengendalikan fail-fail SULIT klien 6.5 Merancang. Membuat laporan kes/ sesi (jika perlu) vii. Akta Kaunselor 1998 Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1. Ketua-Ketua Unit 2.Mengurus kes mengikut SPP 4/98 di POOL viii. Menerima klien iii. Etika ii. Menerima klien tanpa syarat Kuasa Yang Di beri Memberi perkhidmatan yang profesional dan beretika: 1. Membuat penyeliaan Kaunseling kes 3. mengurus dan memberi khidmat psikososial kepada komuniti (kerjasama dengan NGO dan Badan-Badan Kerajaan) 12 . Mengurus kes mengikut garis panduan mengurus kes SPP 4/98 3.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Sektor Kaunselor Organisasi (JPNS) Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Tugas dan Tanggungjawab 4. Menyelaras dan menyelia kes pegawai/ staf berprestasi rendah/ bermasalah mengikut SPP 4/1998 i. PenyeliaPenyelia sekolah 2. Merekod/ menfailkan kes klien 5. Mesyua rat dan merujuk kes yang sudah 2 tahun dalam POOL untuk tindakan seterusnya 4. Pengetua dan Guru Besar 7. Mengurus kes mengikut Garis Panduan Mengurus Kes mengikut SPP 4/98 v.

Akta Kaunselor 1998 2. Persatuan PIBG 4.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Sektor Kaunselor Organisasi (JPNS) Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) 5. NGO 5. Pegawai Eksekutif Kanan Unit Pentadbiran 2. Motivasi Staf 13 . Menyediak an laporan program (jika perlu) Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1. Badan-badan Kerajaan Motivasi Pelajar ii. Motivasi Ibu bapa iii. Tugas dan Tanggungjawab Merancang. mengurus dan memberi khidmat bakti serta khidmat psikososial kepada komuniti (kerjasama dengan NGO dan Badan-Badan Kerajaan yang berkaitan) Kuasa Yang Di beri Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. Pengetua/ Guru Besar 3. Etika Kaunseling 3.

mengurus dan membina modul bagi program bimbingan dan kaunseling (kemahiran khusus untuk Kaunselor PPD bersama SPsK. Etika Kaunseling 3.6 Merancang. JPNS ii. Merancang. mengurus dan membina modul bagi program Bimbingan dan Kaunseling (kemahiran khusus untuk Kaunselor PPD bersama SPsK/JPNS) i. Pemurnian Modul Mengurus Kes SPP 4/1998 14 . Akta Kaunselor 1998 2.SPsK. Menyediakan laporan program (jika perlu) Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1.7.Kaunselor Pentadbir JPNs 2. Instrumen Penyeliaan Kaunselor JPN/PPD iii. JPNS) Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Sektor Kaunselor Organisasi (JPNS) Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Tugas dan Tanggungjawab 4. Modul untuk Kursus Motivasi Staf Kuasa Yang Di beri Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1.

JPNS di mana dapatan kajian digunakan sebagai panduan bertindak i.SPsK. mengurus dan menjalankan kajian/penyelidikan mengikut isu-isu semasa bersama SPsK. Penyelidikan secara saintifik dan/atau empirikal 2. Bengkel penulisan kemurungan di kalangan guru Kuasa Yang Di beri 1.7. Akta Kaunselor 1998 3.7 Merancang. JPNS 15 . Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Sektor Kaunselor Organisasi JPNS Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Tugas dan Tanggungjawab 5. Merancang. Bengkel penulisan kajian tindakan ii.Kaunselor Pentadbir JPNs 2. Menyediakan laporan penyelidikan (jika perlu) Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan . mengurus dan menjalankan kajian/penyelidikan mengikut isu-isu semasa di mana dapatan kajian digunakan sebagai panduan bertindak. Etika Kaunseling 4.

Merekod/ menfailkan kes/klien 4. Memberi khidmat sebagai mediator ii.8 Memberi perkhidmatan mediator kepada warga PPD Tenom. Sabah yang memerlukan. Memberi perkhidmatan mediator kepada warga PPD Tenom. Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Sektor Kaunselor Organisasi JPNS Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Tugas dan Tanggungjawab 6. Menjadi orang tengah menangani konflik antara dia pihak Kuasa Yang Di beri Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. Akta Kaunselor 1998 2. Sabah yang memerlukan.7. Mengendalikan fail-fail SULIT klien Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pegawai yang memerlukan perkhidmatan 16 . i. Etika Kaunseling 3.

JPNS.7. Memilih dan menghantar peserta PPD Tenom untuk menghadiri seminar 17 . JPNS. Membentang kertas kerja (jika berkaitan) iii. Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Sektor Kaunselor Organisasi JPNS Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Tugas dan Tanggungjawab 7. Etika Kaunseling 3. Akta Kaunselor 1998 2. Menyediakan laporan/ postmortem seminar (jika perlu) Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Unit Kewangan Pengetua/ Guru Besar Pembantu Tadbir Pegawai dan kakitangan yang terlibat i. Kuasa Yang Di beri Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. Menjadi AJK Induk Peringkat Daerah/Negeri ii.9 Mengurus dan menjayakan Seminar Kaunseling Peringkat Daerah/Negeri Anjuran UPsK dan SPsK. Mengurus dan menjayakan Seminar Kaunseling Peringkat Daerah/Negeri anjuran UPsK dan SPsK.

18 .10 Memartabatkan profesionalisme diri kaunselor dan profesion kaunseling Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Sektor Kaunselor Organisasi JPNS Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Tugas dan Tanggungjawab 8. Berdaftar sebagai Kaunselor Berdaftar dengan Lembaga Kaunselor ii. Mengha diri seminar peringkat Daerah/Negeri Membe ntangkan kertas kerja dalam seminar peringkat Daerah/Negeri iv. Menjadi ahli persatuan profesional Kuasa Yang Di beri Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. Akta Kaunselor 1998 2.7. Sijil Amalan Kaunselor Berdaftar dengan Lembaga Kaunselor (jika berkenaan) Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Ketua-ketua Unit dan Penyeliapenyelia di PPD Tenom iii. Memartabatkan profesionalisme diri kaunselor dan profesion kaunseling i. Etika Kaunseling 3.

Etika Kaunseling Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Ketua Unit Pengetua/Guru Besar Penyelia Sekolah Pegawai Tadbir Pembantu Tadbir 19 . Menjalankan tugastugas yang diarahkan dari semasa ke semasa yang berkaitan: i.11 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan kaunseling dan psikologi.7. Tugas lain yang diarahkan Kuasa Yang Di beri Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Sektor Kaunselor Organisasi JPNS Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Tugas dan Tanggungjawab 9. Kaunseling dan psikologikal ii. Akta Kaunselor 1998 2.

Kaunselor Organisasi/ Pembantu Tadbir 20 .8. masa dan tempat). 6.Kod klien direkod dan dicatat Kaunselor Organisasi 3. Klien dimaklumkan melalui surat rasmi Mengisi Borang Biodata Klien (BK 5) dan Pernyataan Masalah (BK 6) Sesi Kaunseling dijalankan secara beretika Merekod temubual sesi dalam Borang Ringkasan Temubual Pertama ( BK 7) Menetapkan temujanji sesi seterusnya (jika perlu) Menyediakan Laporan Sesi/ Kemajuan Sesi menggunakan Borang BK 8 (jika berkaitan) Sediakan Laporan Maklumbalas Sesi (BK 9) untuk diserahkan kepada Ketua Jabatan/pihak berkaitan (jika perlu) Mewujud dan mengendalikan fail klien (SULIT) .1 KES RUJUKAN (KLIEN DIRUJUK) BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Ketua Sektor PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Akta Kaunselor 1998 Etika Kaunseling SULIT 1. 10.1 PROSES KERJA BAGI MENGENDALIKAN SESI KAUNSELING 8. Fail Klien disimpan dalam kabinet besi berkunci (SULIT) 9. 2. 4.1. Menerima kes rujukan daripada Ketua Jabatan/wakil Meneliti kes dan mendapatkan maklumat lengkap daripada pihak-pihak berkaitan (jika perlu) Menetapkan temujanji sesi (tarikh. 8.0 PROSES KERJA 8. 7. 5.

2. 5. 6. 4. Kaunselor Organisasi/ Pembantu Tadbir 21 .2 KES SUKARELA (WALK-IN) BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Ketua Sektor PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Akta Kaunselor 1998 Etika Kaunseling SULIT 1. Klien mengisi borang temujanji / membuat temujanji melaui telefon Klien mengisi borang persetujuan mengadakan sesi kaunseling (inform consent) Mengisi Borang Biodata Klien (BK 5) dan Pernyataan Masalah (BK 6) Sesi Kaunseling dijalankan secara beretika Merekod temubual sesi dalam Borang Ringkasan Temubual Pertama ( BK 7) Menetapkan temujanji sesi seterusnya (jika perlu) Memberikan surat perakuan kepada klien tentang kehadirannya di bilik kaunseling Menyediakan Laporan Sesi/ Kemajuan Sesi menggunakan Borang BK 8 (jika berkaitan) Sediakan Laporan Maklumbalas Sesi (BK 9) untuk diserahkan kepada Ketua Jabatan/pihak berkaitan (jika perlu) Mewujud dan mengendalikan fail klien (SULIT) .Kod klien direkod dan dicatat Kaunselor Organisasi 3. 10. Fail Klien disimpan dalam kabinet besi berkunci (SULIT) 8. 9.1.8. 7.

5. Menentukan instrumen/alat ujian yang sesuai dengan keperluan 3. 6. Mentadbir ujian dengan melakukan proses berikut: ‘scoring’ ‘profiling’ analisis interpretasi membuat membuat membuat membuat Kaunselor Organisasi/ Pembantu Tadbir 22 . 4. Ujian dijalankan mengikut prosedur manual instrumen yang digunakan iii. Menerima permohonan rasmi daripada pihak yang memerlukan perkhidmatan Menetapkan temujanji untuk perbincangan awal berkaitan konsultasi /rundingcara yang diperlukan Perbincangan dijalankan dan jenis perkhidmatan telah dikenal pasti dan dipersetuui Menetapkan tarikh. masa dan tempoh konsultasi yang akan dilaksanakan Perkhidmatan konsultasi/rundingcara dijalankan secara beretika mengikut jenis perkhidmatan yang diminta Jenis perkhidmatan yang ditawarkan ialah Perkhidmatan Psikologi dan Kepakaran Umum Perkhidmatan Psikologi i. ii.8. 1 Tahun 1999 1. 2.2 PROSES KERJA MEMBERIKAN KHIDMAT KONSULTASI / RUNDINGCARA DAN UJIAN PSIKOLOGI BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Ketua Sektor PPD Kaunselor Organisasi UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Membuat diagnosis menggunakan indicator yang relevan dengan dapatan dan keperluan ii. v. Membuat keputusan menentukan jenis program khusus yang akan dilaksanakan iii. 9. Melaksanakan program penambah baikan (jika perlu) Menyediakan laporan terperinci tentang program yang dilaksanakan Perkhidmatan konsultasi/rundingcara ditamatkan (dengan persetujuan klien) Laporan diserahkan kepada Pengarah/ Timbalan Pengarah/Ketua Sektor (jika 23 . Melaporkan dapatan ujian kepada pihak yang berkenaan (pemohon/klien) merangkumi: individu tindakan perincian ramalan individu cadangan v. Perbincangan dengan klien bagi menentukan program yang sesuai dengan dapatan dan keperluan Kepakaran Umum i.BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Kaunselor Organisasi UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Klien melaksanakan program yang dirancang (atau bersama Kaunselor) iv. 8. 1 Tahun 1999 iv. Mendapatkan maklumbalas dan mengkaji keberkesanan program 7.

SABAH BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Ketua Sektor PPD Kaunselor Organiisasi/ Pembantu Tadbir UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Merancang dan menyediakan kertas kerja kursus/program yang akan dilaksanakan (kursus PERASA. 4. 1 Tahun 1999 Mematuhi peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa 1.perlu) 8. Urusetia Kursus 24 . 3. 6.3 PROSES KERJA MEMBERIKAN PENINGKATAN KEMAHIRAN KE ARAH KESEJAHTERAAN HIDUP KEPADA WARGA PEJABAT PELAJARAN DAERAH TENOM. motivasi atau perkembangan staf) Surat edaran kepada Sektor/Bahagian/ Unit// PPD/Sekolah bagi mencalonkan pegawai/staf/guru ke program yang akan dijalankan Surat jemputan kepada penceramah/ fasilitator Menerima pencalonan peserta dan surat persetujuan penceramah Mendapatkan kotasi/sebutharga tempat kursus dan memilih tempat kursus Penyediaan pakej dan mendapatkan kelulusan daripada Unit Kewangan Surat pengesahan kepada penceramah. 7. 9. surat panggilan peserta dan surat pengesahan tempat kursus Persediaan segala kemudahan/ bahan yang diperlukan untuk tujuan program Pelaksanaan kursus/program seperti di rancang (URUSETIA memastikan program berjalan lancar) Menyediakan laporan pelaksanaan kursus/program untuk diserahkan 2. 8. 10. 5.

5. 8. Kaunselor Organisasi/ Pembantu Tadbir 25 . 2. Kaunselor Organisasi 4. 1 Tahun 1999 1.SULIT) 9.kepada Ketua Jabatan (jika perlu) 8. Menerima surat/maklumat/rujukan berkaitan kes Perbincangan dengan Pengarah/ Timbalan Pengarah/Ketua Sektor berkaitan kes Memohon kebenaran untuk lawatan kerja menyelia kes daripada Ketua Jabatan Memaklumkan urusan lawatan kepada PPD/Pengetua/Guru Besar Menjalankan penyeliaan kes termasuk menjalankan ujian/pemerhatian/penilaian klien Mengadakan perbincangan dengan PPD/Pengetua/Guru Besar . 4 Tahun 1998 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Menyediakan laporan penyeliaan kes untuk diserahkan kepada Pengarah/ Timbalan Pengarah/Ketua Sektor (jika perlu) Menyedia.4 MENYELARAS DAN MENYELIA KES PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN PEGAWAI BERMASALAH MENGIKUT SPP 4/98 BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Ketua Sektor UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil.konsultasi tentang situasi klien yang diselia Memberi cadangan tindakan susulan terhadap klien samada perlu: diberi kaunseling dirujuk kepada pakar psikiatris lain-lain yang difikirkan perlu PPD 3. 7. merekod dan mengendalikan fail klien (Kod Klien direkod . 6.

Penolong Pengarah (Unit Perkhidmatan) Kaunselor Organisasi 10. 1 Tahun 1999 1. 8. Perbincangan dengan pihak pengurusan berkaitan kes Perbincangan dengan klien Mendapatkan dokumen berkaitan klien: Laporan Cuti Pengesahan Perubatan Laporan Prestasi Laporan Ketua Jabatan Menilai dokumen dan maklumat berkaitan Jika memenuhi syarat ke Lembaga Perubatan dan Perintah Am Bab F. 6. 26 . kes dibawa ke Mesyuarat JKMGKB Keputusan dibawa ke Lembaga Perubatan Dimajukan ke Unit Perkhidmatan untuk penubuhan Lembaga Menghantar permohonan jawatan POOL ke CKK/BSM Memantau dan mengadakan program pemulihan terhadap klien dalam tempoh 2 tahun Mesyuarat JKMGKB untuk menilai tahap kesihatan klien Proses jawatan POOL tamat Kaunselor Organisasi 4. 4 Tahun 1998 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9. 3.1 MENGURUS KES SPP 4/98 PROSEDUR KE LEMBAGA PERUBATAN DAN PERMOHONAN KE JAWATAN KUMPULAN ‘POOL’ BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Ketua Sektor PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil.4. 5. 2. 11. 7.8.

5 MEMBERI KHIDMAT BAKTI PSIKOSOSIAL KEPADA KOMUNITI (NGO DAN BADAN-BADAN KERAJAAN) BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Ketua Sektor PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Memberikan perkhidmatan yang profesional dan beretika 1. 5. 2. Kaunselor Pentadbir/ Pembantu Tadbir 27 . Menyediakan kertas konsep program yang lengkap Mengemukan kertas konsep program untuk kelulusan pihak pengurusan Perbincangan dengan NGO/pihak berkaitan mengenai program yang akan dilaksanakan Mesyuarat bersama NGO/pihak berkaitan bagi persediaan melaksanakan program Pelaksanaan program Membuat pemantauan dan penilaian pelaksanaan program Mendapatkan maklumbalas daripada NGO/Pihak berkaitan Menyediakan laporan lengkap pelaksanaan program untuk dikemukakan kepada pihak pengurusan (jika perlu) Kaunselor Organisasi 4. 6. 8. 3. 7.12. Mewujud dan mengendalikan fail klien SULIT 8.

10.6 MEMBINA MODUL PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING BERSAMA SPsK. 5. 3. 9. Menerima surat jemputan menghadiri mesyuarat/bengkel pembinaan modul daripada SPsK. JPNS BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Ketua Sektor PPD Kaunselor Organisasi UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. JPNS Mendapatkan kelulusan menghadiri mesyuarat/bengkel daripada pihak pengurusan Menghadiri mesyuarat/bengkel berkenaan Mesyuarat/bengkel pembinaan modul berlangsung dalam tempoh seperti yang ditetapkan Menyediakan deraf modul mengikut isu/ perkara yang telah ditetapkan Mesyuarat pemurnian modul Mencetak dan mengedarkan Modul kepada semua Kaunselor Organisasi PPD oleh pihak SPsK.8. Urusetia SPsK. 7. Urusetia SPsK. JPNS 28 . JPNS Kaunselor Organisasi 8. 1 tahun 1999 1. JPNS sebagai urusetia Memberikan taklimat berkaitan modul kepada pihak pengurusan Mengaplikasi modul dalam pengurusan berkaitan dari semasa ke semasa Mesyuarat pemantapan dan penambahbaikan modul seperti yang ditetapkan dari semasa ke semasa 2. 6. 4.

10. 7. 3. JPNS 5. JPNS Mendapatkan kelulusan menghadiri mesyuarat/bengkel daripada pihak pengurusan Menghadiri mesyuarat/bengkel menjalankan kajian berkenaan Mesyuarat/bengkel pembinaan instrumen kajian berlangsung dalam tempoh seperti yang ditetapkan Mengenalpasti kaedah/pendekatan kajian dan instrumen yang akan digunakan Menjalankan kajian/penyelidikan seperti tema/isu yang dipilih Mengumpul data/maklumat kajian Mesyuarat penyediaan laporan kajian bersama SPsK. Kaunselor Organiisasi Kaunselor Organisasi/ Urusetia 29 . 4.8. JPNS BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Ketua Sektor PPD Kaunselor Organisasi UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 tahun 1999 Kajian dijalankan secara beretika 1. 6. JPNS Memaklumkan hasil dapatan kajian kepada pihak pengurusan Membincangkan tindakan susulan berkaitan dapatan kajian Melaksanakan program menangani isu seperti dapatan kajian bagi penambah baikan dari semasa ke semasa 2. Menerima surat jemputan menghadiri mesyuarat/bengkel menjalankan kajian daripada SPsK. Urusetia SPsK.7 MENJALANKAN KAJIAN/PENYELIDIKAN MENGIKUT ISU-ISU SEMASA BERSAMA SPsK. 9. 11. 8.

Menyedia dan mengemukan laporan kepada pihak pengurusan dan organisasi berkaitan Memantau kemajuan khidmat mediator bersama organisasi berkenaan Khidmat mediator TAMAT (dengan persetujuan bersama) Kaunselor Organisasi 8. 4. 30 . JPNS 8. 1 tahun 1999 Perkhidmatan secara profesional dan beretika 1. penamatan krisis/perdamaian/ penyelesaian masalah dengan persetujuan semua pihak 2. 3. 5. 6. SABAH WARGA BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Ketua Sektor PPD Kaunselor Organisasi UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kaunselor Organisasi/ Klien/ Pihak terlibat 7.SPsK. Menerima rujukan kes daripada pihak pengurusan/menerima permohonan daripada pihak yang memerlukan khidmat mediator Perbincangan awal dengan pihak pengurusan berkaitan kes Mengenal pasti tahap krisis yang berlaku dan mendapatkan maklumat terperinci Memaklumkan kepada pihak terbabit (organisasi dan klien) berkaitan khidmat mediator yang akan dilaksanakan Mendapatkan persetujuan organisasi dan klien bagi menjalankan khidmat mediator Perkhidmatan mediator dimulakan temubual individu/pihak pertama temubual individu/pihak kedua menemukan kedua-dua klien/pihak iv.8 MEMBERIKAN KHIDMAT MEDIATOR KEPADA PEJABAT PELAJARAN DAERAH TENOM. 9.

6.9 MENGURUS DAN MENJAYAKAN SEMINAR KAUNSELING DAERAH/NEGERI ANJURAN UPsK/SPsK. 9.8. 3. Kaunselor Organiisasi/ Urusetia Induk UpsK/ SPsK. JPNS Kaunselor Organisasi 31 . Menerima surat jemputan menghadiri pra-mesyuarat JK Induk Seminar daripada penganjur Mendapatkan kelulusan menghadiri mesyuarat daripada pihak pengurusan Menghadiri pra-mesyuarat: Menyediakan kertas kerja seminar ii. senarai jemputan dan perasmi 5. Menubuhkan JK Pelaksana dan senarai tugas iii. Menetapkan perasmi dan senarai jemputan v. Mesyuarat JK Induk/Pelaksana Seminar Melantik JK Kerja dan AJK Kecil ii. Menetapkan tarikh dan aturcara seminar iv. Menetapkan aturcara. 1 tahun 1999 Seminar Profesional Berkualiti 1. Membincangkan hal kewangan/pakej 2. 8. 7. JPNS BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Ketua Sektor PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Melaksanakan semua persiapan mengikut JK dan senarai tugas Pelaksanaan Seminar Mesyuarat ‘post-mortem’ pelaksanaan seminar Menyediakan laporan pelaksanaan seminar Mengemukan laporan pelaksanaan kepada pihak pengurusan (jika perlu) Kaunselor Organisasi Urusetia Induk UpsK/ SPsK. JPNS 4.

3. Menerima jemputan menghadiri seminar Pengarah peringkat negeri/kebangsaan/luar negara atau Timbalan Pengarah Memohon untuk menghadiri seminar Mendapatkan kelulusan untuk menghadiri seminar daripada pihak pengurusan Menyediakan kertas kerja untuk dibentangkan dalam seminar (jika berkaitan) Menghadiri seminar sebagai peserta/ pembentang kertas kerja Menjadi ahli persatuan profesional seperti PERKAMA (Persatuan Kaunseling Malaysia) dan sebagainya Berdaftar sebagai Kaunselor Berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Menghadiri kursus-kursus dalam perkhidmatan dari semasa ke semasa untuk peningkatan ilmu Sentiasa menjaga Etika Perkhidmatan dalam segala urusan berkaitan Menyedia dan mengemukan laporan berkaitan seminar/kursus/kertas kerja yang dibentang kepada pihak pengurusan (jika perlu) Ketua Sektor PPD 2. Kaunselor Organisasi 4.8.10 MEMARTABATKAN PROFESIONALISME DIRI KAUNSELOR DAN PROFESION KAUNSELING BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5. 9. 1 tahun 1999 Akta Kaunselor 1988 Etika Kaunseling 1. 32 . 8. 6. 7.

5.11 MENJALANKAN TUGAS-TUGAS YANG DIARAHKAN OLEH KETUA JABATAN DARI SEMASA KE SEMASA (BERKAITAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING) BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor UNDANGUNDANG PERATURAN Melaksanakan tugas secara profesional dabn beretika 1. Menerima arahan daripada Pengarah/ Timbalan Pengarah/Ketua Sektor berkaitan tugasan yang diamanahkan Mengadakan perbincangan awal dengan pihak pengurusan Mengadakan mesyuarat/menubuhkan Jawatankuasa bertindak (jika perlu) 2.8. 3. 8. Kaunselor Organisasi Menghubungi/perbincangan dengan pihak berkaitan (jika perlu) Melaksanakan tugasan seperti di arah Menyedia dan mengemukakan laporan pelaksanaan tugasan kepada pihak pengurusan Menjalankan tindakan susulan jika berkaitan (bergantung kepada arahan pihak pengurusan) dari semasa ke semasa Sentiasa menjaga Etika Perkhidmatan dalam segala urusan berkaitan Menyedia dan mengemukan laporan berkaitan seminar/kursus/kertas kerja yang dibentang kepada pihak pengurusan (jika perlu) 7. 6. 9. 33 . 4.

SULIT 6 * Merujuk klien kepada pakar (jika perlu) 34 . 7. Menerima kehadiran klien dirujuk/datang sendiri (walk-in) Pra Sesi i. Sesi Kunseling dijalankan i. vi. Ringkasan Temubual (BK 7) Laporan Sesi (BK 8) Laporan Maklumbalas Sese (BK9) Mengendalikan Fail Klien (Kod Klien direkod) . Bina Hubungan Penerokaan Kenal pasti masalah Mencari alternatif Membuat keputusan Melaksanakan tindakan 4 5 4.0 CARTA ALIRAN KERJA Rajah 9. iv. 6. ii. Tandatangan borang ‘inform consent’ ii.1 : Carta Alir PROSEDUR MENGENDALIKAN SESI KAUNSELING 1 1. iii. Borang biodata (BK 5) iii. 2. 7 Penamatan Sesi (jika selesai) dan Sesi Lanjutan (jika perlu) Sesi Kaunseling Lanjutan Penamatan Sesi Menyediakan Laporan Sesi i. ii. v.9. Pernyataan masalah (BK6) 2 3 3. 5. iv. iii.

Program Tamat 5 6 5.Rajah 9. Mendapatkan maklumbalas penilaian program daripada klien (pemohon) 8 8. Program Susulan ii. dilaksanakan oleh klien (pemohon) atau ii. Berbincang dengan pihak yang meminta khidmat konsultasi i. dilaksanakan bersama kaunselor 4 3. Penilaian/Keputusan dibuat i.2 : Carta Alir PROSEDUR MEMBERI KHIDMAT KONSULTASI 1 1. Kenalpasti isu/program yang akan dilaksanakan Menetapkan tarikh. Menyedia dan melaporkan hasil khidmat konsultasi / program yang dilaksanakan kepada pihak pengurusan dan pihak klien (pemohon) 35 . Program Susulan dilaksanakan 7 6. Program/Khidmat Konsultasi TAMAT 7. masa dan tempoh pelaksanaan 2 ii. Pemantauan/penilaian khidmat dibuat bersama 4. 3 2. Khidmat Konsultasi/rundingcara dilaksanakan i.

iii. iv. 6. Tempat kursus/pakej hotel Kewangan/Waran Surat panggilan peserta Surat jemputan penceramah Urusetia Kursus 5 5. Kursus/program dilaksanakan Mendapatkan maklumbalas dan penilaian kursus i. 3a . Memohon kelulusan kursus/program yang akan dilaksanakan Mendapat kelulusan/tidak Tidak 2 2 Lulus 3. 8 Menyedia dan melaporkan pelaksanaan kursus/program kepada pihak pengurusan Merekod dan mengendalikan fail kursus/program 36 . Borang penilaian kursus ii.Diluluskan 3a Tamat 4 3b 4.Tidak diluluskan 3b . 2. ii. v. Mengurus semua hal sebagai persiapan menjalankan kursus i.3 : Carta Alir PROSEDUR MEMBERI PENINGKATAN KEMAHIRAN KE ARAH KESEJAHTERAAN HIDUP WARGA PPD TENOM 1 1. 7 8. Maklumbalas lisan 6 7.Rajah 9.

Perbincangan dengan majikan klien dan mendapatkan maklumat terperinci tentang kes klien 3. Memaklumkan kepada PPD/ Majikan tarikh lawatan penyeliaan 4. dirujuk kepada Doktor/Pakar Psikiatris (7) 6. Klien dirujuk atau ii. Dapat pengesahan Doktor/Pakar i. Memutuskan kaedah rawatan yang perlu dibuat 5. Klien menjalani pemeriksaan Doktor 7b. Melalui Borang Maklumbalas 2. disahkan sihat 37 .Rajah 9. disahkan sakit kronik / schizophrenia ii. Sesi Kaunseling dijalankan 7. Mengenalpasti tahap masalah ii. Kes dirujuk kepada Doktor/Pakar Psikiatris 2 3 4 5 6 7 5 7a 6a 7b 7a. Membuat lawatan penyeliaan terhadap klien: i. Kes Kaunseling Temujanji sesi kaunseling diatur 6a.4 : Carta Alir PROSEDUR MENYELIA KES PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN BERMASALAH MENGIKUT SPP 4/1998 1 Kenalpasti staf/klien yang akan diselia i. diberi kaunseling (6) ii. Memaklumkan hasil penyeliaan dan cadangan rawatan kepada majikan samada perlu: i.

Diperaku untuk kembali bertugas 16. Penamatan Sesi (TAMAT) 10. Perakuan Doktor/Pakar i. (7c). ii. (7g). (6a). Proses Jawatan ‘POOL’ tamat 7f 7h sihat 7g sakit 7i Keputusan Pemantauan i. Laporan Prestasi iv. cadangan ke jawatan ‘POOL’ ii. Sesi Kaunseling dijalankan (6b). Sakit Kronik/Schizophrenia dicadang untuk ke ‘POOL’ (7c) 9. Diberi opsyen bersara awal / diberhentikan 38 . Sihat – diperaku untuk kembali bertugas Masih Sakit – diberi pilihan bersara awal / diberhentikan 15. Dibawa ke Mesyuarat JKMGKB i. (7i).6a sihat 7b 8. Membuat pemantauan dan program pemulihan klien ‘POOL’ dalam masa 2 tahun 14. (7f). hantar permohonan ke BSM 6a sakit 6b 7c 6c 7d TAMAT SESI 7e 12. (7e). Menerima kelulusan ke jawatan ‘POOL’ 13. Dapatkan dokumen lengkap klien i. SIHAT – dicadang untuk Kaunseling (6a) ii. Sesi Kaunseling Lanjutan (jika perlu) (6c). Laporan cuti ii. (7h). Laporan majikan 11. Pengesahan perubatan iii. (7d).

Rajah 9. Membuat pemantauan dan penilaian program semasa program berlangsung 2 3 4 5 6 6. masa. Tentukan tempat yang sesuai (Peruntukan disedia oleh pemohon) 4. tempoh iii. Perbincangan awal dengan pihak yang inginkan khidmat (pemohon) 2. Tetapkan tarikh. Mendapatkan maklumbalas dan penilaian daripada pihak pemohon 7. Program khidmat bakti/psikososial dilaksanakan 5. Lulus: Mengadakan perbincangan susulan dengan pemohon bagi mengenalpasti jenis khidmat: i. Memaklum dan memohon kebenaran daripada pihak pengurusan 3. Tentukan jenis khidmat/program ii. Menyedia dan melaporkan pelaksanaan khidmat bakti/psikososial kepada pihak pengurusan (jika perlu) 5 7 39 .5 : Carta Alir PROSEDUR MEMBERI KHIDMAT BAKTI DAN PSIKOSOSIAL KEPADA KOMUNITI (NGO ATAU BADAN-BADAN KERAJAAN) 1 1.

Rajah 9.6 : Carta Alir PROSEDUR MEMBINA MODUL PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING (BERSAMA CKK/BSM/KPM) 1 1. ii. 4 5. 3 4. 2. bengkel membina deraf modul menyediakan deraf modul 2 3. 8. 5 6. Menerima surat jemputan menghadiri mesyuarat/bengkel membina modul Mendapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan untuk hadir mesyuatat/bengkel Menghadiri mesyuarat/bengkel membina modul Mesyuarat/bengkel berlangsung i. KPM) untuk cetakan dan edaran Menggunakan modul sebagai rujukan bagi urusan berkaitan Membuat penilaian keberkesanan modul (untuk penambahbaikan) 6 7. 7 8 40 . Mesyuarat pemurnian deraf modul Deraf yang telah dimurnikan diserahkan kepada Urusetia (BPsK.

KPM) .menyediakan laporan hasil kajian 6. Menerima surat jemputan menghadiri mesyuarat/bengkel menjalankan kajian/penyelidikan Menghadiri mesyuarat/bengkel persediaan menjalankan kajian Mesyuarat/bengkel berlangsung i. Menetapkan kaedah kajian ii. Mesyuarat/bengkel penulisan hasil kajian (bersama BPsK. Membina instrumen kajian iii. 5 Melaksanakan kajian / Pengumpulan data 5. 8 41 .7 : Carta Alir PROSEDUR MENJALANKAN KAJIAN/PENYELIDIKAN MENGIKUT ISU-ISU SEMASA SEBAGAI PANDUAN BERTINDAK 1 1. 3 4 4. tempoh dan lapangan kajian 2 2.Rajah 9. Menetapkan tarikh. Merancang program penambahbaikan berdasarkan hasil kajian Melaksanakan program yang dirancang Menilai dan melaporkan pelaksanan program 6 7 7. 8. 3.

Berdamai – pergi ke alir (6) ii. 6 7 6. 42 . 7. 8 8. Masik berkonflik – pergi ke alir (7) Perdamaian tercapai – tamat Berbincang untuk mencari alternatif lain/ pelan tindakan susulan Melaksanakan pelan baru atau khidmat ditamatkan 2 3 4 4.Rajah 9. Menerima permohonan daripada pihak yang inginkan khidmat Perbincangan awal dengan pihak pengurusan dan mohon kelulusan Mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak terbabit i. Mendapatkan persetujuan pihak terlibat Menjalankan khidmat mediator i. Menetapkan temujanji ii. 3. SABAH 1 1.8 : Carta Alir PROSEDUR MEMBERI KHIDMAT MEDIATOR KEPADA WARGA PPD TENOM. Pertemuan dengan pihak pertama ii. Menemukan/mendamaikan kedua pihak terlibat Menilai keberkesanan i. Pertemuan dengan pihak kedua iii. damai 5 konflik 5. 2.

9 : Carta Alir PROSEDUR MENGURUS DAN MENJAYAKAN SEMINAR KAUNSELING PERINGKAT DAERAH/NEGERI ANJURAN SPsK. 3 4. 4 5.Rajah 9. JPNS 1 1. 5 6. 2 3. JPNS Pre-Mesyuarat berlangsung membincangkan persiapan dalam semua hal Penubuhan JK Kerja dan bidang tugas masing-masing JK Kerja melaksanakan tugas Mesyuarat penyelarasan dan melaporkan perkembangan kerja setiap AJK Seminar berlangsung seperti tarikh ditetapkan Mesyuarat ‘post-mortem’ pelaksanaan seminar Menyedia dan mengemukakan laporan seminar kepada pihak pengurusan. 2. Menghadiri pre-mesyuarat JK Pelaksana bersama SPsK. 6 8. 7 8 43 . 7.

5. 2. 3 4. 7 8 44 . Memastikan diri menjalankan tugas dengan profesional dan beretika Patuh Akta Kaunselor 1998 dan Etika Kaunseling Menjadi Kaunselor Berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Menjadi ahli persatuan profesional (contoh: PERKAMA) Menghadiri Seminar Kaunseling Peringkat Negeri/Kebangsaan/ Luar Negara Menjadi penceramah/pembentang kertas kerja Mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran dari semasa ke semasa Mengaplikasi ilmu dan kemahiran dalam amalan/tugas kaunseling secara lebih efektif 2 3. 4 5 6.Rajah 9.10 : Carta Alir PROSEDUR MEMARTABATKAN PROFESION KAUNSELING PROFESIONALISME DIRI DAN 1 1. 7. 6 8.

7 8 9. Tak setuju Setuju 6 7. 3. 8. 9 Arahan/Tugasan Selesai Semak komen dan buat pembetulan dan serahkan kepada pihak pengurusan (pewaia yang mengarah) Arahan/tugasan selesai. Jika SETUJU – ke (7) Jika TAK SETUJU – ke (8) 2 2. 10. Menerima arahan/ tugasan daripada Pengarah/Timbalan pengarah/Ketua Sektor/Kaunselor JPNS/PPD Perbincangan dengan pihak pengurusan berkaitan tugasan Berurusan dengan pihak-pihak terlibat berkaitan tugasan Melaksanakan arahan/tugasan dengan sebaik mungkin Menyedia dan mengemukakan laporan atau tugasan yang diarah kepada pihak pengurusan Mendapatkan komen i.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG PERLU DIPATUHI 45 . 3 4. 5 6. ii.11 : Carta Alir PROSEDUR MENJALANKAN TUGAS-TUGAS YANG DIARAHKAN DARI SEMASA KE SEMASA BERKAITAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING 1 1. 4 5.Rajah 9.

A. 13 Tahun 1969 Pakaian Guru-guru Sekolah. I. 4 Tahun 1998 Garis panduan menguruskan Pegawai Berprestasi Rendah dan Pegawai yang Bermasalah G. E. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6 Tahun 1991 Mengendalikan kes-kes Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dikenal pasti Sakit Jiwa. Arahan Y. Perintah Am Bab A. J. 5 Tahun 1999 Larangan terhadap penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.0 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN (TERKINI) 46 . D. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.B Perdana Menteri No. F. 1 Tahun 1999 Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling di Agensi Awam. B. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1998 Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia. C. 11. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. ke dalam jawatan kumpulan. Staf Sokongan dan Murid sekolah dalam Kegiatan Politik Anti Kerajaan. H. 10 Tahun 1998 Penempatan dan Pengurusan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengalami masalah sakit berpanjangan melebihi 6 bulan.A. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. C. D Arahan Perbendaharaan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1993 Prosedur membersarakan Pegawai atas sebab Kesihatan.

J. K. C. BK 001 BK 001A BK 002 BK 003 BK 004 - Temu Janji Individu Temu Janji Kelompok Pengesahan Kehadiran Laporan Sesi Kaunseling Penilaian Sesi Kaunseling Individu/Kelompok Laporan Maklumbalas Sesi Kaunseling (untuk ketua Jabatan) Pemantauan Kes/ Lawatan Laporan Maklumbalas Pemantauan Kes/ Lawatan (untuk Ketua Jabatan) Log Sesi Kaunseling Kaunselor Perkhidmatan Petugas CISM/Psikososial Penolakan Perkhidmatan Kaunseling F. D. H.A. BK 008 BK 009 BK 0010 - 47 . BK 005 - G. E. B. BK 006 BK 007 - I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful