Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

(PENDIDIKAN JASMANI)

Nama Sekolah : Sekolah Kebangsaan Tok Sakah.

Tarikh : 8 Ogos 2010

Waktu : 7.45 pg – 8.45 pg

Kelas : 5 Bunga

Bil Murid : 20 orang

Umur : 11 tahun

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tunjang Kemahiran : Bola Baling

Kemahiran : Hantaran Dada

Peralatan :

i. Bola

a. Bola baling 20 unit


ii. Penanda ( gelung / skittle).

Pengalaman sedia ada :

Murid pernah berlajar kemahiran hantaran melalui permainan Bola Jaring.

Murid pernah melihat permainan Bola Baling sebelum ini.

Objektif pembelajaran:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat:

a) Psikomotor

melakukan hantaran dada dengan tangan lurus ke hadapan dan dan badan menghadap sasaran.

Melakukan hantaran dengan kaki kehadapan mengikut lajak selepas hantaran dilakukan.

b) Kognitif

memahami bahawa tangan lurus ke hadapan dan badan menghadap ke sasaran untuk menambah ketepatan.
Mengetahui tujuan tangan lurus kehadapan semasa lakuan untuk menambahkan daya.

Mengetahui kaki mengikut lajak selepas hantaran untuk menambah ketepan dan daya.

c) Afektif

menambah keyakinan diri semasa melakukan hantaran dada dan menambah keseronokan semasa bermain.

Kemahiran berfikir :

murid dapat membezakan permainan bola baling dengan bola jaring.

Murid dapat membuat gambaran mental urutan langkah yang perlu dilakukan semasa melakukan hantaran dada.

Gaya Pengajaran:

Arahan dan Penemuan Terbimbing

Strategi Pengajaran:
Teori Kontekstual

Teaching Game For Understanding (TGFU)

Penggabungjalinan:

Hubungkait antara kemahiran bola jaring dengan kemahiran bola baling

BIL Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar/Fokus organisasi Alatan/cacatan

. masa Pembelajaran
1 Permulaan Memanaskan .permainan kecil murid = - Sistem

(5 minit) badan dan (burung terbang petang) guru = kardiovaskular

regangan - Burung akan keluar dari -Meningkatkan


sarang apabila wisel
pertama berbunyi. Zon selamat kadar nadi
- Burung mesti keluar dari
zon selamat untuk mencari -Meningkatkan
makan.
suhu badan
- Wisel kedua berbunyi
helang akan keluar mencari - Kesungguhan
mangsa, burung yang
lambat kembali ke zon - Memahami
selamat akan mati. Arahan
- Selepas seminit tukar
peranan.

Reganggan Alatan:

Kon =
- Secara berpasangan.
Bola =
- Membuat regangan secara

berpasangan.
- Koordinasi
- Regangan kepala, tangan,
badan
pingang, kaki.
- Kekuatan
- Buat sehingga maksimum.
tangan

- Daya

imbangan

nilai/afektif

- Kesungguhan

- Keseimbangan
2. Perkemban Simulasi atau Bayangan. - Koordinasi
gan bayangan. - Buat 2 barisan lurus. Murid = pergerakan

(15 minit) - Perhatian kedudukan badan - Kepantasan

cikgu dan kedudukan Guru = - Kecekapan

tangan dan kaki cikgu

selepas hantaran. Nilai/afektif

- Buat shadow tanpa - Ketepatan

mengunakan bola secara - Keyakinan

individu.

Psykomotor
3 meter. - Kepantasan
Hantaran statik. Melakukan hantaran dada secara

berpasangan dengan jarak 3 - Kelembutan

meter secara statik. - Koordinasi

- secara berpasangan,buat

hantaran dada kepada rakan. Nilai/afektif

- rakan bantu menyemak - Kerjasama

kesalahan pasangan. - Persefahaman

- tukar peranan. - Aplikasi


Kemahiran

- Kepuasan

Aktiviti tiga. Hantaran dada dinamik

(berkumpulan) - Buat satu bulatan besar.

- Tiga biji bola akan Arah pusingan.

digunakan.

- Hantar bola ke rakan

sebelah kanan anda, = bola.

dengan teknik hantaran

dada yang betul.

- Jangan jatuhkan bola atau

mengunakan hantaran lain.

- Orang yang salah akan

keluar, pemain terakhir

yang tinggal dikira sebagai

pemenang.

- Tukar arah hantaran bola.


- Kepantasan

- Ketepatan

- Kuasa

Nilai/afektif

- Kerjasama

- Kepuasan

- Toleransi
3 Kemuncak. Teaching Game Menyerang. - Ketepatan
A
For - Bahagian kepada dua - Memindah
1
Understanding kumpulan.(kumpulan A dan 5 - Mengaplikasi

(TGFU) B) 2 - Ketangkasan
4
- Pertandingan bola baling 3 - koordinasi mata
3
mini. dan kaki.
4
- Setiap ahli dalam kumpulan 2

diberi nombor yang berbeza 5 Nilai/afektif


1

sama dengan kumpulan -kerjasama


B

1
lawan. - Semangat

- Semua ahli dalam Kumpulan A berpasukan

kumpulan perlu berdiri di Kumpulan B - keseronokan

luar gelangang dengan

nombor masing-masing.

- Setiap satu sesi hanya tiga

orang dari setiap kumpulan

dipilih untuk bermain.

- Pemilihan ketua ditentukan

oleh pengadil.

- Peraturan bola baling

digunakan sepenuhnya.

- Gol dikira melalui kiraan

bola yang berjaya

menyentuh kon di pasukan

lawan.

- Hanya hantaran dada


digunakan.
4 Penutup Aktiviti murid diminta membuat satu - Menstabilkan

(5 minit ) menyejukan bulatan, diketuai seorang murid Murid = semula suhu

badan. murid berlari setempat badan

-tarik nafas dan hembus nafas. Guru= - Menurunkan

-Minta murid buat kadar nadi

larian setempat - Elak

-mengikut lakuan cikgu. kecederaan

-Kemudian buat lompat bintang 20 tisu

kali di empat penjuru dengan

santai. Nilai afektif

- Bahagian badan di - Kelegaan

kendurkan dengan - Keseronokan

digoyangkan dalam

kiraan 4 bagi setiap

anggota badan.

- Tarik nafas sebanyak 3 kali.


Refleksi

- Guru mengedarkan boring semak kendiri kepada murid.

- Borang rujuk lampiran i

- Minta respon murid dengan P&P dengan bertanya soalan.

- Beri pengetahuan umum kemahiran

- Beri tugasan kepada murid, cari artikel bola baling.

- Bersurai secara berkumpulan

- Sorakan dan tepukan semangat.

Bersurai dengan tertib

-Murid berbaris dalam 2 barisan dalam keadaan tertib dan bersalam.

- Pandu murid kembali ke kelas dan pastikan sentiasa dalam keadaan disiplin dan tertib.