Anda di halaman 1dari 7

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

• Definisi:-
- Penggabungan semua tenaga kerja yang pelbagai
untuk mencapai matlamat
bersama.(Bohlander,2001)
- Fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi
bagi membantu memudahkan pengurusan sumber
manusia secara berkesan untuk mencapai
matlamat organisasi dan individu
Amalan Pengurusan Sumber Manusia

• Perancangan sumber manusia.


• Pengrekrutan.
• Pemilihan.
• Latihan dan pengembangan.
• Pampasan.
• Pengurusan prestasi.
• Perhubungan pekerja.
Prinsip
• Untuk membekalkan pekerja kepada organisasi.
• Untuk membantu meningkatkan kelayakan dan
kemahiran pekerja.
• Untuk memotivasikan pekerja.
• Untuk memastikan pekerja yang berkebolehan
kekal dan setia.
• Untuk memberhentikan pekerjaan dalam suasana
yang konsisten dengan matlamat organisasi.
Fungsi
• Byres dan Rue(1998)
- Perancangan, perekrutan dan pemilihan.
- Pembangunan sumber manusia.
- Pampasan dan kemudahan.
- Perhubungan industri.
- Penyelidikan sumber manusia.
Mengapa HRM Penting Kpd. Pengurus

• Asas kepada keberkesanan dan kemampuan


organisasi untuk mencapai matlamatnya.
• Mempunyai kemampuan untuk mengubah
strategi kepada tindakan.
• Mengambil bahagian dalam proses
pembuatan keputusan organisasi.
• Mengintegrasikan strategi dengan dasar dan
amalan sumber manusia.
Sikap Pengurus HRM
• Boleh menerima dan menangani perubahan.
• Boleh berkomunikasi dengan baik dan
berkesan.
• Mempunyai kredibiliti kerja yang baik dan
disenangi oleh pekerja lain.
• Sentiasa mengemaskini pengetahuan dan
kemahiran.
• Sebagai kemudi kepada pekerja lain.
Cabaran Pengurusan HRM
• Perubahan teknologi.
• Perubahan trend pekerjaan.
• Undang-undang.
• Globalisasi.
• Buruh asing