Anda di halaman 1dari 7

PEME

BAHASA INGGR

Nama Sekolah : SD Tunas Pertiwi


Tahun Ajaran
: 2020/2021

TEMA 1
NO MUATAN PELAJARAN KOMPETENSI DASAR SUB TEMA
1 2
Mengenal dan memahami kosakata
dan frasa sederhana tentang My
1 BAHASA INGGRIS 3.1 Family dan My Time

V V
Membaca, menulis dan
mempraktektan pengucapan
4.1 kosakata tentang My Family dan
My Time
Mengetahui dan mengindentifikasi
kata dan frasa tentang Food &
3.2 Drinks and Animals

Membaca, menulis dan


mempraktekan pengucapan
4.2 kosakata tentang Food & Drinks
and Animals

Mengenal, dan memahami


kosakata yang berkaitan degan My
Activities
3.3

Menulis, mengindentifikasi dan


mempraktektan pengucapan
kosakata My Activities
4.3
Memahami kata dan frasa yang
berkaitan dengan My Hobby
3.4

Mempraktektan pengucapan
kosakata dan menulis kalimat
sederhana yang berkaitan dengan
4.4 My Hobby
PEMETAAN KD KI 3
BAHASA INGGRIS KELAS 2 SEMESTER 1

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3


SUB TEMA SUB TEMA SUB TEMA
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

V V

V V V V

V V v v
Guru Bahasa Inggris

Kartika Aprilianti
TEMA 4
SUB TEMA
1 2 3 4
v v v v

s
Nilai Harian kelas 2

NO NAMA N.PTS
1 AISYAH FAKHIRA PUTU WIRYA 86
2 ALDEBARAN ADIB PAHLEVI 96
3 ALKHAIRA PURI SALSABILA 80
5 DZAKIRA TALITA AZALIA 95
6 FACHRI AL BUCHORI IBNU TIBYAN 95
7 FATURROHMAN AL RIFA'I SIREGAR 80
8 GUNTUR SYA'BANI 80
9 HILMY RIZKYNA HEYDI HENDARTO 88
10 LUTHFIA TITI MAHANANI 88
11 NANDITO RAMADHAN PUTRA HADIYANTO 90
12 RIZKY TEGAR WICAKSONO 85
13 SITI NURAZIZA 92
14 TIFANYNDA APRILIYANTI 88
15 ZAKY ABRAHAM OKTAVIANO 90

Anda mungkin juga menyukai